Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prasa niezależna w Lublinie i na Lubelszczyźnie w latach 1977–1990

W Lublinie i na obszarze tworzącym Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”, od 1977 roku do zniesienia cenzury ustawą z 11 kwietnia 1990 roku ukazywało się około 235 tytułów prasy niezależnej. Przed powstaniem NSZZ „Solidarność” były to „Spotkania” i „Kronika Lubelska”.

Dla 16 miesięcy karnawału „Solidarności” liczbę periodyków szacuje się na około 80 tytułów. Pozostałe, około 155 tytułów, przypadają na lata stanu wojennego, lata 1983–1989 i okres od wyborów 4 czerwca 1989 roku do oficjalnego zniesienia cenzury. Poza Lublinem, gdzie ukazywało się ponad 160 tytułów czasopism drugoobiegowych, ważnymi ośrodkami wydawniczymi Regionu Środkowo-Wschodniego były Puławy, Zamość, Kraśnik i Świdnik.


Zobacz także>>> spis tytułów wydawanych w regionie chełmskim

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Spis prasy niezależnejBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


Spis prasy niezależnej został podzielony według kryterium geograficznego, chronologicznego i podmiotowego. Zawiera czasopisma wydawane w Lublinie, Świdniku Puławach, Zamościu, Kraśniku, Lubartowie, Włodawie, Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim, Biłgoraju, Fajsławicach, Łukowie, Opolu Lubelskim, Rykach i Radzyniu Podlaskim. Wśród czasopism solidarnościowych ukazujących się w Lublinie wyróżniono tytuły związane z Zarządem Regionu Środkowo-Wschodniego, pisma „Solidarności” Rolników Indywidualnych oraz wydawane w zakładach pracy i przez grupy zawodowe. Poza periodykami związkowymi odnotowano tytuły pism organizacji studenckich, gazetek młodzieżowych i organizacji harcerskich oraz tytuły wydawane przez partie polityczne.

Czasopisma niezależne wydawane w LublinieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


I Czasopisma niezależne wydawane w Lublinie przed powstaniem NSZZ „Solidarność”
„Spotkania”, podtytuł: „Niezależne pismo młodych katolików”, październik 1977–1988, nr 1–35.

 

„Kronika Lubelska”, podtytuł: „Pismo uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce”, styczeń 1979–styczeń/kwiecień 1980, nr 1–4.

 

 

II Czasopisma niezależne wydawane przez NZSS „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni

Pisma związane z Zarządem Regionu Środkowo-Wschodniego:

„Biuletyn Informacyjny Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 16 października 1980–30 listopada 1981, nr 1–58.

 

„Dodatek Nadzwyczajny Biuletynu Informacyjnego”, wydawany przez NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni, 25 października 1980–30 stycznia 1981, nr 1–16, numer oznaczony datą 21 marca 1981.

 

„Informator Biuletynu «Solidarność»”, wydawany przez MKZ NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni w Lublinie, 2 lutego 1981–28 kwietnia 1981, nr 17–41.

 

„Informator Wyborczy Biuletynu «Solidarność»”, wydawany przez MKZ NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni w Lublinie, 10 marca 1981–24 kwietnia 1981, nr 1–5.

 

„Komunikat”, wydany przez Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni, 24 marca 1981, nr 1.

 

„Informator Strajkowy”, wydawany przez Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni z siedzibą w FSC, 25 marca 1981–2 kwietnia 1981, nr 1–8.

 

„Informator Zjazdowy Biuletynu «Solidarność»”, wydawany przez MKZ NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni w Lublinie, 26 kwietnia 1981 godz. 0.15–13 maja 1981, nr 1–5.

 

„Komunikat Komisji Uchwał i Wniosków I WZD w Świdniku” 1981, nr 1-6.

 

„Informator”, wydawany przez Biuro Informacyjne Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, 9 czerwca 1981–13 grudnia 1981, nr 1–152.

 

„Zeszyty Problemowe Ośrodka Badań Społecznych NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni” 1981, nr 1–2.

 

„Miesiące”, podtytuł: „Przegląd związkowy, wydawany przez Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»” 1981, nr 1, 2005, nr 2/3 (1981).

 

„Bóg i Ojczyzna”, wydawany przez Gdański Komitet Obrony Więzionych za Przekonania, Oddział Regionalny przy Zarządzie Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie, sierpień–zima 1981, nr 1–5.

 

„Samorząd”, podtytuł: „Informator Grupy Roboczej na Rzecz Międzyregionalnej Inicjatywy Współpracy Samorządów Pracowniczych”, wydawany przez NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni, 3 września 1981–3 października 1981, nr 1–2.

 

„Solidarność – Sierpień '80”, podtytuł: „Niezależne pismo związkowe”, wydawany przez NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni, 10 grudnia 1981, nr 1.

 

„Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»", 13 grudnia 1981–24 kwietnia 1989,  nr 1–180.

 

„Komunikat Tymczasowego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo-Wsch. NSZZ «Solidarność» z siedzibą w Lublinie”, 13 grudnia 1981, nr 1.

 

„Lubelski Informator Strajkowy NSZZ «Solidarność»”, 15 grudnia 1981–18 grudnia 1981, godz. 16.45, nr 1–2.

 

„Biuletyn Informacyjny Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność». Wydanie Wojenne”, 22 stycznia 1982–1 lipca 1982, nr 1–14.

 

„WiK. Wiadomości i Komentarze”, wydawane przez NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni, 21 stycznia 1982–6 czerwca 1982, nr 1–5.

 

„Pierwiosnek”, podtytuł: „Pismo Samodzielnej Grupy «Solidarność» im. Zofii Grzyb”, wydawany przez NSZZ „Solidarność” – Region Środkowo-Wschodni, 21 lutego 1982–4/11 kwietnia 1982, nr 1–4/5; zwrot „im. Zofii Grzyb” odnosi się do ówczesnej, znanej działaczki partyjnej.

 

„Wojenniak”, podtytuł: „Niezależny biuletyn związkowy”, wydawane przez NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni, 25 kwietnia 1982–3 grudnia 1982, nr 1–16.

 

„Lubelskie Biuro Informacji”, podtytuł: „Serwis”, numery z 20 maja 1982 i 27 października 1982.

 

„Solidarność w Regionie Środkowo-Wschodnim”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny Regionalnej Komisji Koordynacyjnej działającej przy Tymczasowym Zarządzie NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 10 czerwca 1982, nr 1.

 

„Solidarność z Uwięzionymi”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny Regionalnej Komisji Koordynacyjnej «Solidarność» Regionu Środkowo-Wschodniego dla naszych Koleżanek i Kolegów w obozach i więzieniach”, 1 lipca 1982, nr 1.

 

„Powojennik”, podtytuł: „Niezależny biuletyn związkowy, wydawany przez NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1982, nr 1–11.

 

„Miesięcznik. Opinie, Komentarze, Analizy”, podtytuł: „Niezależne pismo NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, maj 1982–marzec 1985, nr 1–20.

 

„Biuletyn Wyborczy”, wydawany przez Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni, sierpień–wrzesień 1985, nr 1–4.

 

„Gazeta”, podtytuł: „Pismo «Solidarności» Świdnik, Chełm, Lublin, Tomaszów”, 31 marca 1986–maj 1990, nr 1–43.

 

„Wokół Okrągłego Stołu”, wydawany przez Biuro Informacji NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni, 1989, nr 1–6.

 

„Serwis Informacyjny „Solidarności»”, wydawany przez NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni, 16 października 1988–15 grudnia 1988, nr 1–6.

 

„Biuletyn Informacyjny dla Struktur Zakładowych NSZZ «S» w Regionie Środkowo-Wschodnim”, styczeń 1989–2 lutego 1989, nr 1–3.

 

„Serwis Prasowy BI NSZZ «Solidarność»”, 13 marca 1989, nr 1.

 

„Biuletyn Informacyjny”, wydawany przez Komitety Obywatelskie „Solidarność” województw: chełmskiego, lubelskiego i zamojskiego, 27–28 kwietnia 1989, nr 1–2.

 

„Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego”, wydawany przez Komitety Obywatelskie „Solidarność” województw: chełmskiego, lubelskiego i zamojskiego, 2 maja 1989–[?] maja 1989, nr 3–14.

 

„Biuletyn „Solidarności»”, podtytuł: „Tygodnik NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 6 maja 1989–10 grudnia 1990, nr 1–56.

 

 

Pisma wydawane przez NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych:

„Biuletyn Informacyjny NSZZ Rolników Indywidualnych «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 18 stycznia 1981–listopad 1981, nr 2–19.

 

„Biuletyn Informacyjny Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, numer wydany po 18 lutego 1981, zawiera przedruk porozumienia zawartego 18 lutego 1981 roku pomiędzy Komisją Rządową a Komitetem Strajkowym w Rzeszowie, działającym w imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych.

 

„Dodatek Specjalny Biuletynu Informacyjnego NSZZ RI «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1981, nr 1–19.

 

„Informator”, wydawany przez WKZ NSZZ RI „Solidarność”, 11 listopada 1981–11 grudnia 1981, nr 1–5.

 

„Wieś Solidarna”, podtytuł: „Pismo NSZZ Rolników Indywidualnych «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 15 marca 1983–luty 1985, nr 1–15.

 

„Gazeta Rolników”, podtytuł: „Pismo «Solidarności» RI”, listopad 1988–marzec 1989, nr 1–6.

 

 

Pisma wydawane w zakładach pracy i przez grupy zawodowe:
„Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» FSC Lublin”, wydawany przez NSZZ „Solidarność” FSC, 29 stycznia 1981–7 grudnia 1981, nr 1–26.

 

„NSZZ «Solidarność»Trwa”, podtytuł: „Biuletyn strajkowy Zakładowego Komitetu Strajkowego FSC”, 16 grudnia 1981 godz. 9.00–17 grudnia 1981, nr 1–3.

 

„Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» FSC-Lublin”, 4 kwietnia 1982–maj 1986, nr 1–59.

 

„Victoria”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność» FSC-Lublin”, 23 kwietnia 1988 – 14 marca 1989, nr 1–13.

 

„Solidarność Kolejowa”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny WOKP Lublin”, listopad 1980–grudzień 1981, nr 1–18.

 

„Dodatek Strajkowy”, podtytuł: „Solidarność Kolejowa Węzła PKP Lublin”, 27 marca 1981–28 marca 1981, nr 1–2.

 

„Biuletyn Informacyjny Kolejarzy”, wydawany przez Tymczasową Komisję Zakładową Kolejarzy Węzła Lublin, 6 czerwca 1983–maj 1989, nr 1–27.

 

„Informator Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Węzła PKP Lublin”, 8 września 1989–20 listopada 1989, nr 1–4/5.

 

„Biuletyn Informacyjny”, wydawany przez NSZZ „Solidarność” Komitet Założycielski Fabryki Maszyn Rolniczych „Agromet” w Lublinie, grudzień 1980–1981, nr 1–3.

 

„Wolny Głos”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny Tymczasowych Komisji Zakładowych NSZZ «Solidarność» Agromet, MPK, LZNS i Wolny Głos”, 1 kwietnia 1983–20 czerwca 1983, nr 1–2.

 

„Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Przedsiębiorstwo Państwowe «Polmozbyt» w Lublinie”, 21 lutego 1981–18 września 1981, nr 1–15.

 

„Solidarność”, podtytuł: „Informator NSZZ «Solidarność» przy PP PKZ O/Lublin”, 1980 [PPPKZ – Państwowe Przedsiębiorstwo Pracowni Konserwacji Zabytków], nr 1–3.

 

„Solidarność Uniwersytecka”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny wydawany przez NSZZ «Solidarność» Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie”, 11 listopada 1980–30 listopada 1981, nr 1–47.

 

„Komunikat Komisji Zakładowej «Solidarność» Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej”, numery z 25 marca 1981, 21 października 1981.

 

„Wiadomości UKZ UMCS”, 3 grudnia 1981, nr 1.

 

„Kontrapunkt”, podtytuł: „Pismo NSZZ «Solidarność» Szkół Wyższych w Lublinie”, 1 września 1982–3 listopada 1982, nr 1–5.

 

„Informator”, wydawane przez NSZZ „Solidarność” UMCS, 7 czerwca 1989–31 lipca 1990, nr 1–10/11.

 

„Komunikat Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» w Akademii Rolniczej w Lublinie” 1980, nr 1–3.

 

„Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Akademii Rolniczej w Lublinie”, 26 stycznia 1981–23 października 1981, nr 1–16.

 

„Informator NSZZ «Solidarność» AR w Lublinie”, 24 listopada 1981–9 grudnia 1981, nr 1–12.

 

„Komunikat”, wydawany przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” AM w Lublinie, 27 stycznia 1981–24 czerwca 1981, nr 1–16.

 

„Solidarność AM”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność» Akademii Medycznej w Lublinie”, 12 marca 1981–5 października 1981, nr 1–8.

 

„Marginalia”, podtytuł: „Pismo Koła Bibliotekarzy NSZZ «Solidarność» KUL”, styczeń–lipiec 1981, nr 1–3.

 

„Informator Strajkowy”, wydawany przez Komitet Strajkowy KUL, 23 listopada 1981–6/7 grudnia 1981, nr 1–14/15.

 

„Solidarność”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność» Politechniki Lubelskiej”, 15 lutego 1981–30 listopada 1981, nr 1–21.

 

„Solidarność Nauczycielska”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania”, 20 października 1981, nr 1.

 

„Solidarność Nauczycielska”, podtytuł: „Biuletyn pracowników oświaty i wychowania”, 1 października 1982 – październik/listopad 1990, nr 1–92/93.

 

„Informator Strajkowy Nauczycieli”, wydawany przez Regionalny Komitet Strajkowy Szkół Regionu Środkowo-Wschodniego, listopad 1981–18 grudnia 1981, nr 1–17.

 

„Informator Solidarności Nauczycielskiej”, podtytuł: „Pismo Regionalnej Sekcji Oświaty w Lublinie”, 1 października 1989–12 lutego 1990, nr 1–6.

 

„Kalendarium Strajku”, wydawane przez NSZZ „Solidarność” Drukarzy, 17 sierpnia 1981, nr 1.

 

„Biuletyn Informacyjny Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność» Lubelskiego Okręgu PiT”, wydawany przez KK NSZZ „Solidarność” Lubelskiego Okręgu Poczty i Telegrafu, luty 1981–29 kwietnia 1981, nr 1–3.

 

„Informator NSZZ Indywidualnego Rzemiosła «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, podtytuł: „Lublin–Zamość–Chełm–Biała Podlaska, 9 października 1981, nr 1.

 

„Azymut”, podtytuł: „Biuletyn wewnątrzzwiązkowy, wydawany przez NSZZ «Solidarność» Krajowej Rady Sekcji Pracowników Geodezji”, 15 października 1981–15 listopada 1981, nr 1–3; pismo drukowane w Lublinie.

 

 

III Pisma studenckie

„Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów”, wydawany przez Tymczasowy Komitet Założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, październik 1980–sierpień/wrzesień 1981, nr 1–13/14.

 

„N”, podtytuł: „Organ Uczelnianego Komitetu Strajkowego UMCS”, 24/25 listopada 1981–11 grudnia 1981, nr 1–18.

 

„Strajk”, podtytuł: „Informator Uczelnianego Komitetu Strajkowego UMCS”, 13 grudnia 1981 godz. 10.00, nr 1.

 

„Biuletyn Informacyjny NZS. Wydanie Wojenne”, grudzień 1981–listopad 1982, nr 1–7.

 

„Curier”, podtytuł: „Pismo NZS UMCS”, listopad 1988–17 maja 1989, nr 1–15.

 

„Kalendarium”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny NZS UMCS w Lublinie”, 19 maja 1989, nr 1.

 

„KUL-ier”, podtytuł: „Zeszyt Niezależnego Zrzeszenia Studentów”, wydawany przez Komisję Wydawniczą przy Tymczasowym Zarządzie Niezależnego Zrzeszenia Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 30 listopada/7 grudnia 1980–wrzesień 1981, numer z listopada 1987, nr 1–7.

 

„Biuletyn Specjalny Marcowy”, wydawany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, marzec 1981, nr 1.

 

„Kronika Wydarzeń”, wydawana przez Komisję Informacji NZS KUL, 6 kwietnia 1981–27 czerwca 1981, nr 1–11.

 

„Podtekst”, podtytuł: „Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, październik–listopad 1981, nr 1–2.

 

„Komunikat”, wydawany przez Komisję Informacji NZS KUL, 18 listopada 1981, nr 1.

 

„Volta”, wydawane przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, czerwiec 1988–styczeń/luty 1989, nr 1–2.

 

„Całym Zdaniem”, podtytuł: „Pismo studentów AR wydawane staraniem NZS AR w Lublinie”, styczeń–listopad 1981, nr 1–7.

 

„Tętno”, podtytuł: „Pismo Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Medycznej w Lublinie”, 11 listopada 1980–maj 1981, nr 1–3.

 

„Tętno Dwa”, podtytuł: „Pismo NZS Akademii Medycznej w Lublinie założone w 1981! roku, wznowione w roku 1988”, 11 grudnia 1988–17 stycznia 1988, nr 1–2.

 

„Monolog”, podtytuł: „Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów”, wydawane przez NZS Politechniki Lubelskiej, 30 września 1981–27 października 1981, nr 1–2.

 

„Informator Akademicki”, wydawany przez Biuro Informacji Studenckiej NZS Politechniki Lubelskiej, 19 listopada 1981–10 grudnia 1981, nr 1–20.

 

„NZS Biuletyn”, wydawany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uczelni Lubelskich, luty 1982, nr 1.

 

„Emisariusz”, podtytuł: „Nieregularne pismo społeczno-polityczne”, wydawane przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, kwiecień 1982, nr 1.

 

„Głos Młodych”, 12 czerwca 1982–14 kwietnia 1983, nr 1–5.

 

„Świadectwo”, podtytuł: „Biuletyn studencki”, wydawane przez członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów, kwiecień 1984, nr 1.

 

„Żak”, podtytuł: „Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów”, marzec 1987–21 maja 1989, nr 1–23.

 

„Gazeta Strajkowa”, wydawane przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, 29 maja 1989, godz. 12 (noon)?, nr 1.

 

„Arachne”, podtytuł: „Miesięcznik studentów filologii polskiej KUL”, luty–marzec 1981, nr 1–2.

 

„Spojrzenia”, podtytuł: „Pismo studentów teologii KUL”, listopad 1981, nr 1.

 

„Konfident Strajkowy”, podtytuł: „Organ Komisji Dezinformacji i Propagandy Sukcesu”, 1 grudnia 1981, nr 1.

 

„Informator Akcji Solidarnościowej”, wydawany przez studentów KUL, 28 sierpnia 1988, nr 1.

 

„Biuletyn Informacyjny Samorządu”, wydawany przez Uczelniany Samorząd Studentów KUL, 20 stycznia 1988–17 grudnia 1989, nr 1–56.

 

„Biuletyn Informacyjny LKDS”, wydawany przez Lubelski Klub Dziennikarzy Studenckich, listopad 1981–7 grudnia 1981, godz. 8.00, nr 1–14.

 

„Wywrotowiec”, podtytuł: „Nieregularne pismo Międzyuczelnianego Komitetu Obrony Więźniów Politycznych”, maj–lipiec 1981, nr 1–3.

 

„Komunikat”, wydawany przez Akademicki Komitet Strajkowy w Lublinie, 24 listopada 1981–11 grudnia 1981, nr 1–18.

 

„Enklawa”, podtytuł: „Niezależne pismo studentów”, czerwiec 1982, nr 1.

 

„Duperel”, podtytuł: „Niezależny dodatek satyryczny” 1982, nr 1; dodatek do pisma „Enklawa”.

 

„OBISS. Ogólnopolski Biuletyn Informacyjny Samorządów Studenckich”, styczeń 1989, nr 1.

 

 

IV Pisma młodzieżowe

Zamojszczak”, podtytuł: „Miesięcznik młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Zamoyskiego”, grudzień 1980–styczeń/luty 1981, nr 1–2/3.

 

„Ucho”, podtytuł: „Miesięcznik młodzieży szkolnej”, wydawany w I LO im. Stanisława Staszica, styczeń 1981, nr 1.

 

„Kornik”, podtytuł: „Miesięcznik młodzieży szkolnej”, wydawany w I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie, luty 1981, nr 2.

 

„Kiks”, podtytuł: „Pismo uczniów Liceum Plastycznego i Liceum Muzycznego”, 1980–10 października 1981, nr 1–6.

 

„Powiedzmy”, wydawane w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A.J. Vetterów, styczeń 1981, nr 1–3.

 

„Gazeta Młodych” 1982, nr 1–3.

 

„Szaniec”, podtytuł: „Pismo polityczne młodzieży”, wrzesień 1980–maj 1981, nr 1–4.

 

 

V Pisma organizacji harcerskich

„Zawiszak”, podtytuł: „Biuletyn Kręgu Instruktorów Harcerskich «Zawisza» im. Andrzeja Małkowskiego”, 1 grudnia 1980–7 listopada 1981, nr 1–14.

 

„Informator Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej”, 7 kwietnia 1989, nr 1.

 

„Plus Minus”, podtytuł: „Pismo VI ŻDH «Źródło»”, wydawane przez VI Żeńską Drużynę Harcerską „Źródło” 1989, nr 1–2.

 

„Baszta”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej”, wydawany przez Lubelski Hufiec Harcerzy 1990, nr 1–2.

 

„Grocik”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny. Polska Organizacja Harcerska. Drużyna «Grot» im. św. Brata Alberta”, styczeń 1990–czerwiec 1990, nr 1–7.

 

„Koniczynka”, podtytuł: „Miesięcznik żeńskich drużyn harcerskich”, wydawany przez Polską Organizację Harcerską, kwiecień 1990, nr 1.

 

 

VI Pisma Ruchu Młodzieży Niezależnej

„Świt”, podtytuł: „Młodzieżowa bibuła dla wszystkich”, wydawane przez Ruch Młodzieży Niezależnej „Świt”, 10 grudnia 1985–21 marca 1986, nr 1–4.

 

„Czarno na Białym”, podtytuł: „Pismo Ruchu Młodzieży Niezależnej «Świt»”, grudzień 1985–czerwiec 1987, nr 1–12.

 

„To i Owo”, podtytuł: „Pismo Grupy Skonfederowanej z Ruchem Młodzieży Niezależnej”, 10 grudnia 1986–październik 1988, nr -1 [minus jeden] -12.

 

 

VII Prasa Konfederacji Polski Niepodległej

„Słowo”, podtytuł: „Miesięcznik Konfederacji Polski Niepodległej”, sierpień 1980–1/15 lipiec 1981, nr 1–7.

 

„Victoria”, podtytuł: „Pismo Konfederacji Polski Niepodległej”, grudzień 1984, nr 1.

 

„Koziołek”, podtytuł: „Lubelski serwis informacyjny”, wydawany przez przedstawicieli Konfederacji Polski Niepodległej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Ruchu Młodzieży Niezależnej, Ruchu „Wolność i Pokój”, luty 1988–listopad 1988, nr 1–5.

 

„Goniec”, podtytuł: „Pismo Konfederacji Polski Niepodległej Obszar IV Lublin”, luty 1988–luty 1990, nr 1–17.

 

„Gazeta Wiejska”, podtytuł: „Miesięcznik Okręgu Lubelskiego KPN poświęcony sprawom wsi i rolnictwa”, październik 1989–maj 1990, nr 1–7.

 

„Profil”, podtytuł: „Kwartalnik społeczno-polityczny”, wydawany przez Konfederację Polski Niepodległej Obszar IV Lublin 1988, nr 1.

 

„Rekontra”, podtytuł: „Pismo Organizacji Młodzieżowej KPN «Zapora» Obszar IV Lublin”, 1 października 1989, nr 1.

 

 

VIII Prasa Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”

„ABC. Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne”, 1984–1989, nr 1–8.

 

„Gazeta Polityczna”, wydawana przez Wydawnictwo LDP „Niepodległość” oddział Lublin, październik 1985–styczeń/luty 1986, nr 1–5/6.

 

„Antyk”, podtytuł: „Kwartalnik polityczny neoprawicy”, lipiec 1986–czerwiec 1989, nr 1/2–7.

 

„Notatnik Polityczny”, kwiecień–listopad 1988, nr 1–2.

 

 

IX Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej

„Proletaryat”, podtytuł: „Pismo Polskiej Partii Socjalistycznej”, 1988–15 marca 1989, nr 1–5.

 

„Fala”, podtytuł: „Pismo środowiska akademickiego Polskiej Partii Socjalistycznej”, kwiecień–maj 1989, nr 1–2.

 

„Biuletyn Informacyjny Lubelskiego Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej”, czerwiec 1989, nr 1.

 

„Walka”, podtytuł: „Pismo Lubelskiego Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej”, 22 maja 1989–grudzień 1989, nr 1–5/6.

 

 

X Prasa Solidarności Walczącej

„SW Lublin”, podtytuł: „Pismo organizacji Solidarność Walcząca Ziemi Lubelskiej”, 31 marca 1983–czerwiec 1987, nr 1–52.

 

„Komunikat NKE”, wydawany przez lubelski oddział Solidarności Walczącej, 4 maja 1986, nr 1 [NKE – Niezależna Komisja Ekologiczna].

 

 

XI Prasa organizacji anarchistycznych

„Laga” 1989, nr 1.

 

 

XII Prasa Polskiej Partii Niepodległościowej

„Myśl Niezależna”, podtytuł: „Pismo Polskiej Partii Niepodległościowej Oddział Lubelsko-Zamojski”, kwiecień 1987, nr 1.

 

„Walka”, podtytuł: „Pismo Partii Niepodległościowej Oddział Lubelsko-Zamojski” 1988, nr 1–4.

 

 

XIII Prasa różnej proweniencji

„Biuletyn Okręgowej Rady ZMD w Lublinie”, wydawany przez Radę Okręgową Związku Młodzieży Demokratycznej w Lublinie, czerwiec 1981–wrzesień/październik 1981, nr 1–3.

 

„Kraj”, podtytuł: „Pismo polityczne”, sierpień 1981, nr 1.

 

„Prawda + Wyzwolenie”, podtytuł: „Pismo Niezależnej Chrześcijańskiej Służby Społecznej”, listopad 1981, nr 1.

 

„Ku Niepodległości”, podtytuł: „Pismo nieperiodyczne”, 11 listopada 1980–11 listopada 1981, nr 1–3.

 

„KOMunikaT”, styczeń 1982–21 lipca 1982, nr 1–12.

 

„Słowo i Czyn”, podtytuł: „Pismo polskiego ruchu oporu”, 9 stycznia 1982–18 lutego 1982, nr 1–3.

 

„Przegląd Tygodniowy Polskiego Ruchu Oporu”, 18 marca 1982–4 kwietnia 1982, nr 1–2.

 

„Kontra”, podtytuł: „Pismo Niezależnej Rady Oporu”, marzec–kwiecień 1984, nr 1–2.

 

„Przedmurze”, podtytuł: „Pismo Ogniwa Polskiego Ligi Jagiellońskiej”, kwiecień 1984, nr 1–3 [jako miejsce wydania podawano również Gdańsk].

 

„Niepodległość”, podtytuł: „Pismo polityczne”, styczeń 1982–listopad/grudzień 1989, w Lublinie wydano 41/43 numer pisma z 1985; ogółem ukazały się numery 1–95/96.

 

„Bez Tytułu”, numery z 14 maja 1985 i 22 maja 1985.

 

„Sučasnìst”', podtytuł: „Lìteratura, mistectvo, susšl'ne žyttja”, wydany przez Ukraińskie Towarzystwo Badań Zagranicznych „Sučasnìst'” w Monachium, lato 1985, nr 1/2, cz. 1–2 [pismo ukazało się nakładem wydawnictwa Antyk w 1987 roku].

 

„Przegląd Wiadomości Fikcyjnych”, styczeń 1987, nr 1.

 

„Trybuna”, podtytuł: „Kwartalnik polityczny wydawany przez Polski Ruch Wolnościowy «Niepodległość i Demokracja»”, 1985/1987–1988, nr 50/56 (106/107)–57/59 (113/115).

 

„Kontakt”, podtytuł: „Wybór artykułów z numerów [...]” 1987–1989, nr 1/2/3–10/11/12.

Czasopisma niezależne wydawane w ŚwidnikuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


„Ścieżki”, podtytuł: „Pismo Środowiskowego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ «Solidarność» w Świdniku, 21 listopada 1980–30 listopada 1980, nr 1–2.

 

„Pismo Związkowe”, podtytuł: „Gazetka Zakładowa”, wydawane przez Zakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Świdnik”, 5 listopada 1980–6 lutego 1981, nr 1–15 [zobacz opis pisma „Grot”].

 

„Biuletyn Związkowy”, wydawany przez Zakładową Komisję Związkową NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Świdnik”, 14 lutego 1981–28 października 1981, nr 16–40 [zobacz opis pisma „Grot”].

 

„Grot”, wydawane przez „Solidarność” WSK „PZL-Świdnik”, 5 listopada 1981–7 grudnia 1981, nr 1–44/45; 1982–21 grudnia 1989, nr 46–162.

 

„Biuletyn Strajkowy Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo-Wschodniego Biuletyn Związkowy”, wydawany przez „Solidarność” WSK „PZL-Świdnik”, 13 grudnia 1981–15 grudnia 1981, nr 1–3.

 

„Solidarność Młodych”, podtytuł: „Pismo świdnickiej młodzieży” 1990, nr 1–2.
 

Czasopisma niezależne wydawane w PuławachBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


„Solidarność Ziemi Puławskiej”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego”, 4 listopada 1980–6 marca 1982, nr 1–81; 3 marca 1989–21 marca 1989, nr 1–3; nr specjalny „Wybory 1989” z 16 maja 1989.

 

„Serwis Informacyjny”, wydawany przez redakcję „Biuletynu Informacyjnego Solidarność Ziemi Puławskiej”, 10 marca 1981–20/21 marca 1981, nr 1–2.

 

„Biuletyn Informacyjny «Gotowość Strajkowa w Puławach»”, wydany przez Redakcję Solidarność Ziemi Puławskiej z upoważnienia Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, 22 marca 1981, nr 1.

 

„Solidarność Ziemi Puławskiej”, podtytuł: „Wiadomości bieżące”, 26 maja 1981–4 grudnia 1981, nr 1–22.

 

„Informator Strajkowy”, wydawany przez Solidarność Ziemi Puławskiej, 13 grudnia 1981–16 grudnia 1981, nr 1–2.

 

„Wiadomości Bieżące”, wydawane przez Komitet Strajkowy Ziemi Puławskiej, 15 grudnia 1981–20 grudnia 1981, nr 1–2.

 

„Komunikaty Komitetu Strajkowego Ziemi Puławskiej”, 18 grudnia 1981, nr 1.

 

„Puławski Biuletyn Informacyjny”, 5 stycznia 1982–25 dzień wojny, nr 1.

 

„Informator Solidarności Ziemi Puławskiej”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego”, jesień 1982.

 

„Solidarność Ziemi Puławskiej. Wydanie Wojenne”, lipiec 1982–31 grudnia 1982, nr 1–26.

 

„Wiadomości Bieżące”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność» Ziemia Puławska, 1982–3 stycznia 1983, nr 1–5.

 

„Biuletyn Związkowy”, wydany przez „Solidarność”, 22 stycznia 1983, nr 1.

 

„Solidarność Ziemi Puławskiej”, podtytuł: „Wojenny biuletyn informacyjny Oddziału Ziemia Puławska NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 5 stycznia 1983, nr 1; kolejne numery 1983 roku z datami: 25 stycznia, 12 lutego, 26 lutego, 5 marca, 25 kwietnia, 22 maja, 25 maja, 12 czerwca, 12 lipca, 30 lipca, 19 sierpnia, 23 września, 17 października, 2 grudnia; wyd. specjalne: lipiec 1985.

 

„Mój Głos”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność» środowiska puławskiego”, 10 marca 1983–11 kwietnia 1983, nr 1–3.

 

„Solidarność”, wydawany przez Tymczasową Komisję Koordynacyjną Ziemi Puławskiej, styczeń–marzec 1984, nr 1–3.

 

„Biuletyn Informacyjno-Publicystyczny Solidarności Ziemi Puławskiej”, 1984–listopad 1985, nr 1–9.

 

„Echo Nadwiślańskie”, podtytuł: „Pismo obywatelskie Dęblin, Kazimierz D., Nałęczów, Puławy, Ryki”, wydawane przez Okręgowy Komitet Obywatelski w Puławach, 18 grudnia 1989–20 maja 1990, nr 1–6.

 

„Biuletyn”, wydawany przez KON (Komitet Obrony Narodowej) „Solidarność” Ziemia Puławska 1982, nr 1–13.

 

„Kret”, luty 1982–czerwiec 1982, nr 1–5.

 

„Przeszłość – Przyszłości”, podtytuł: „Informator NSZZ «Solidarność» w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa”, 8 maja 1981–7 grudnia 1981, nr 1–27; 11 listopada 1989–22 października 1990, nr 1 (29)–20 (48).

 

„Informator Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Oświaty i Kultury w Puławach”, 28 września 1981–5 listopada 1981, nr 1–3; dodatek do „Przeszłość – Przyszłość”.

 

„Monitor”, podtytuł: „Informator NSZZ «Solidarność» TKZ – IUNG w Puławach. Wydanie wojenne”, 11 września 1982–4 stycznia 1983, nr 1–7.

 

„Biuletyn Informacyjny”, wydawany przez NSZZ „Solidarność” w Zakładach Azotowych „Puławy”, 12 grudnia 1980–26 listopada 1981, nr 1–47.

 

„Biuletyn Informacyjny”, wydawany przez NSZZ „Solidarność” TKZ ZA „Puławy”, 5 listopada 1982–10 grudnia 1983, nr 1–9.

 

„Biuletyn Strajkowy”, wydawany przez NSZZ „Solidarność” w Zakładach Azotowych „Puławy”, grudzień 1981, nr 1–2.

 

„Biuletyn Informacyjny Niezależnych Związków Zawodowych «Solidarność» przy PBP «Puławy»”, październik 1980–13 listopada 1980, nr 1–7.

 

„Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność»”, wydawany przez NSZZ „Solidarność” przy PBP „Puławy”, 17 grudnia 1980–4 grudnia 1981, nr 8–35.

 

„Serwis Informacyjny”, podtytuł: „Pismo wydawane przy Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Fabryki Żelatyny” 1981, nr 1–3.

 

„Zawiszak”, podtytuł: „Niezależne pismo drużyn zawiszackich L.O. im. A.J. Czartoryskiego w Puławach”, 24 grudnia 1980–listopad 1981, nr 1–6.

 

„Zgrzyt”, podtytuł: „Pismo młodzieży wydawane przy drużynach NRH i II LO”, listopad 1981, nr 1 [NRH – Niezależny Ruch Harcerski].

 

„Orlik”, wydawany przez KPN Rejon Puławy, marzec 1989–styczeń 1990, nr 1–9.

Czasopisma niezależne wydawane w ZamościuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


„Zamojski Biuletyn Informacyjny”, wydawany przez Międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność” w Zamościu, 27 listopada 1980–11 marca 1981, nr 1–11.

 

„Biuletyn Informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni Oddział w Zamościu”, 20 maja 1981–3 czerwca 1981, nr 1–3.

 

„Biuletyn Ziemi Zamojskiej”, podtytuł: „Pismo wydawane przy Zarządzie Oddziału NSZZ «Solidarność» w Zamościu”, 9 sierpnia 1981–15 listopada 1981, nr 1–4.

 

„Wolny Polak”, wydawane przez Społeczny Zamojski Komitet Obrony Prześladowanych za Przekonania, 25 sierpnia 1981–18 listopada 1981, nr 1–3.

 

„Bez Cenzury”, wydawane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie i Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny NSZZ „Solidarność” w Zamościu, lipiec 1982, nr 1.

 

„Informator NSZZ «Solidarność» Ziemi Zamojskiej – Roztocza”, sierpień 1985–18 marca 1989, nr 1–68.

 

„Gazeta Wyborcza”, podtytuł: „Jednodniówka”, pismo wydawane przez Komitet Obywatelski „Solidarność” województwa zamojskiego, 4 czerwca 1989, nr 1.

 

[Informator Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Zamościu], wydawany przez NSZZ „Solidarność”, 18 lipca 1989, nr 1.

 

„Renesans”, podtytuł: „Pismo ludzi nieobojętnych”, wydawane przez Wydawnictwo Komitetu Obywatelskiego Miasta Zamościa, 11 listopada 1989–maj 1990, nr 1–8.

 

„Ziarna”, wydawane przez „Solidarność” Rolników Indywidualnych, 15 września 1984–31 stycznia 1985, nr 1–2.

 

„Biuletyn Informacyjny”, pismo wydawane przez Radę Pracowniczą – Związki Branżowe, NSZZ „Solidarność” WPHW, lipiec 1981, nr 1–2.

 

„Solidarność”, podtytuł: „Pismo Komisji Międzyzakładowej NSZZ «Solidarność» przy Muzeum Okręgowym i Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Zamościu, kwiecień 1981–sierpień 1981, nr 1–5.

 

„Wspólna Praca”, pismo wydawane przez organ samorządu robotniczego Zamojskiej Fabryki Mebli, grudzień 1980–listopad 1981.

 

„Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy” podtytuł: „Międzyzakładowe pismo «Solidarności» w Zamościu”, 31 sierpnia 1986, nr 1.

Czasopisma niezależne wydawane w KraśnikuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


„Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Ziemi Kraśnickiej Region Środkowo-Wschodni”, podtytuł: „Pismo wydawane przy Zarządzie Oddziału w Kraśniku”, 22 listopada 1981–13 grudnia 1981, nr 1–2.

 

„Biuletyn Informacyjny Ziemi Kraśnickiej «Solidarność»”, wydawane przez „Redakcję Kraśnickiej Solidarności Podziemnej”, maj 1982–luty 1983, nr 1–14.

 

„Informator”, podtytuł: „NSZZ «Solidarność» RŚ-W Oddział Kraśnik”, czerwiec 1982–listopad 1982, nr 1–13.

 

„Solidarność Dziś – Sukces Jutro”, podtytuł: „Biuletyn NSZZ «Solidarność» Fabryki Łożysk Tocznych im. M. Buczka w Kraśniku”, 24 października 1980–19 marca 1981, nr 1–19.

 

„Biuletyn Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Fabryki Łożysk Tocznych im. Mariana Buczka”, 16 kwietnia 1981–9 grudnia 1981, nr 1–26.

 

„Express Informator Agencji «AS» NSZZ «Solidarność» Fabryki Łożysk Tłocznych – 1 Kraśnik”, wydawane przez „Solidarność” w Fabryce Łożysk Tocznych, 25 marca 1981–13 grudnia 1981, nr 1–50.

 

„Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» FŁT – Kraśnik”, lipiec 1982.

 

„Wola Narodu. Biuletyn Solidarności Walczącej”, podtytuł: „Pismo służy sprawie odzyskania niepodległości”, wydawane przez „Solidarność” Fabryki Łożysk Tocznych, wrzesień 1982–wrzesień 1983, nr 1–9.

Czasopisma niezależne wydawane w LubartowieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


„Solidarność Ziemi Lubartowskiej”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny”, pismo wydawane przez Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny „S” Rejonu Miasta Lubartowa, 16 marca 1981–18 lipca 1981, nr 1–6.

 

„Przełom”, podtytuł: „Pismo  NSZZ «Solidarność» Ziemi Lubartowskiej Region Środkowo-Wschodni, 19 października 1981–13 listopada 1981, nr 1–2.

 

„Lubartowiak”, podtytuł: „Magazyn obywatelski «Solidarność»”, 3 maja 1990–18 maja 1990, nr 1–3.

 

„Biuletyn Informacyjny”, wydawany przez NSZZ „Solidarność” w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, 6 stycznia 1981–1981, nr 1–9.

 

„Fakty”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność» w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubartowie”, sierpień 1981–10 grudnia 1981, nr 10–13.

Czasopisma niezależne wydawane we WłodawieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


„Komunikaty Tygodniowe”, wydawane przez MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Włodawskiej, styczeń–lipiec 1981, nr 1–4.

 

„Informator”, wydawany przez MKO NSZZ „Solidarność” Ziemi Włodawskiej, 18 sierpnia 1989, nr 1.

 

„Biuletyn Informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» Ziemi Włodawskiej”, 30 sierpnia 1989–13 grudnia 1989, nr 2–7.

 

„Sanatorium za Kratami”, podtytuł: „Nieodpowiedzialne tylko częściowo, zupełnie niezależne, samorządne samofinansujące się pismo internowanych Ziemi Chełmskiej” 1982, nr 1–3.

Czasopisma niezależne wydawane w HrubieszowieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


„KG AK”, wydawane przez Kierowniczą Grupę Akcji Konspiracyjnej NSZZ „Solidarność” w Hrubieszowie, 26 września 1982–2 października 1982, nr 25/33–26/34.

 

„Hrubieszów Dziś”, wydawane przez NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność” RI i Komitet Obywatelski „Solidarność”, kwiecień–20 maja 1990, nr 1–4.

Czasopisma niezależne wydawane w Tomaszowie LubelskimBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


„Roztocze”, podtytuł: „Pismo NSZZ «Solidarność»”, 28 sierpnia 1983–26 kwietnia 1988, nr 1–30.

 

„Roztocze”, biuletyn informacyjny Oddziału Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Lubelskim, 15 stycznia 1990–30 kwietnia 1990, nr 1–7.

Czasopisma niezależne wydawane w BiłgorajuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


„Złomik”, podtytuł: „Nieregularne pismo 1 Niezależnej Drużyny Harcerskiej w Biłgoraju”, maj 1989, nr 1.

Czasopisma niezależne wydawane w FajsławicachBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


„Fajsławice”, podtytuł: „Informator rolników gminy Fajsławice”, wrzesień 1987–1990, nr 1–6.

Czasopisma niezależne wydawane w ŁukowieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


„Głos Łukowa”, podtytuł: „Obywatelski dwutygodnik «Solidarności»”, 5 lutego 1990–1 września 1990, nr 1–15.

Czasopisma niezależne wydawane w Opolu LubelskimBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


„Świt”, podtytuł: „Pismo związkowe ZE EDA I Oddziału Poniatowa”, 14 stycznia 1990–15 kwietnia 1990, nr 1–5.

Czasopisma niezależne wydawane w RykachBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


„Wzrok”, podtytuł: „Wiadomości z Ryk i okolic”, wydawane przez Komitet Obywatelski miasta i gminy Ryki, 5 października 1989–3 maja 1990, nr 1–6.

Czasopisma niezależne wydawane w Radzyniu PodlaskimBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


„Kos”, podtytuł: „Jednodniówka Komitetu Obywatelskiego «Solidarność» w Radzyniu Podlaskim”, 27 maja 1990, nr 1.

 

Opracowanie: Michał Bednarczyk
Redakcja: Monika Śliwińska


 

Powiązane artykuły

Wideo

Słowa kluczowe