Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prasa niezależna – spis tytułów wydawanych w regionie chełmskim

Spis czasopism wydawanych przez struktury NSZZ „Solidarność” Region Chełmski.


Zobacz także>>> Prasa niezależna w Lublinie i na Lubelszczyźnie w latach 1977–1990

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Czasopisma niezależne wydawane w ChełmieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

„Biuletyn Informacyjny Regionu Chełmskiego”, 9 grudnia 1980–12 grudnia 1981, nr 1–30; 7 maja 1989–26 lutego 1990, nr 1–20 [?].

 

„Komunikat MKZ NSZZ «Solidarność» Województwa Chełmskiego”, 10 grudnia 1980–20 grudnia 1980, nr 1–3.

 

„Serwis Prasowy Biura Krajowego”, numer z 30 marca 1981.

 

„Serwis Informacyjny NSZZ «Solidarność» Regionu Chełmskiego”, 16/25 kwietnia 1981–12 grudnia 1981, nr 1–45 [?].

 

„I Krajowy Zjazd Delegatów”, podtytuł: „Serwis informacyjny Zarządu Regionu Chełmskiego NSZZ «Solidarność»”, wrzesień 1981, nr 1–11.

 

„Serwis Informacyjny Zarządu Regionu Chełmskiego z Obrad I Krajowego Zjazdu Delegatów”, wrzesień 1981, nr 12–15.

 

„Solidarność Ziemi Chełmskiej”, październik 1982.  

 

„Samorządność”, podtytuł: „Okresowy biuletyn Koła Inicjatyw Społecznych”, 31 lipca 1981–14 września 1981, nr 1–2.

 

„Informator Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność» Chełm”, 1982–1988, nr 1–45.

 

„Informator Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ «Solidarność»”, grudzień 1988–styczeń 1989, nr 1–2.

 

„Serwis Informacyjny”, wydany przez Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność” w Chełmie, numer z 10 sierpnia 1989.

 

„Informator Komitetu Obywatelskiego «Solidarność» w Chełmie”, kwiecień–maj 1989, nr 1–3.

 

„Słowo Chełma”, podtytuł: „Pismo Komitetu Obywatelskiego w Chełmie”, marzec 1990–24/31 grudnia 1990, nr 1–13.


„Biuletyn Informacyjny NSZZ Rolników Indywidualnych «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 29 grudnia 1980, nr 1; kolejne numery były wydawane w Lublinie.

 

„Informator Chełmskiej Organizacji Związkowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych «Solidarność»", wydawany przez Wojewódzki Komitet Założycielski NSZZ RI „Solidarność” w Chełmie, 29 lipca 1981, nr 1.

 

„Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Rolników Indywidualnych Chełm”, wydawany przez Wojewódzką Radę NSZZ RI „Solidarność” w Chełmie 1989, nr 1–4.

 

„Solidarność Nauczycieli Chełmskich”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny”, wydawany przez Międzyszkolny Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w Chełmie, 30 grudnia 1980–5 lutego 1981, nr 1–2.

 

„Biuletyn Informacyjny «Solidarność»”, wydawany przez Komisję Zakładową Pracowników Oświaty i Wychowania w Chełmie 1981, nr 1.

 

„Belfer”, podtytuł: „Biuletyn NSZZ «Solidarność» Pracowników Oświaty i Wychowania w Chełmie”, 20 grudnia 1989–14 maja 1990, nr 1–10.

 

„Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» w Chełmskich Zakładach Obuwia im. PKWN”, 8 lutego 1981–20 marca 1981, nr 1–3.

 

„Informator Szpitalny”, wydawany przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, 20 kwietnia 1990–18 grudnia 1990, nr 1–10.

 

„Biuletyn w Chełmie”, wydawany przez Konfederację Polski Niepodległej 1990, nr 1–2.

 

„Wolant”, pismo wydawane przez Koło Oporu Społecznego w Chełmie, kwiecień 1982–czerwiec 1982, nr 1–4.

 

„Surowica”, podtytuł: „Pismo młodych”, 20 marca 1986, nr 1.

Czasopisma niezależne wydawane w KrasnymstawieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

„Biuletyn Informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» Ziemi Krasnostawskiej”, 22 czerwca 1981–5 października 1981, nr 1–5; 26 lipca 1989–25 grudnia 1989, nr 1–15.

 

„Informator”, wydawany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” Krasnystaw, 24 sierpnia 1981, nr 1.

Czasopisma niezależne wydawane w RejowcuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

„Strzecha”, podtytuł: „Pismo rolników gminy Rejowiec Fabryczny”, sierpień 1989–10 stycznia 1990, nr 1–3.

 

Opracowanie: Michał Bednarczyk