Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prasa niezależna – „Solidarność Nauczycielska” (1982–1990)

„Solidarność Nauczycielska”

Podtytuł „Biuletyn pracowników oświaty i wychowania. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

RedakcjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Redakcja: Wacław Czajka jako redaktor naczelny, Zenobia Kitówna, Grażyna Wójtowicz, Bogdan Wagner.

 

Autorzy tekstów: Stanisław Żurek, Jacek Sobczak, Janina Szymajda, Maria Poręba-Kunowska, Elżbieta Żwirkowska, Zbigniew Fronczek, Hanna Kruk, Ewa Sadurska.

 

Współpraca: Andrzej Sadurski, Zenon i Maryla Binkiewiczowie oraz Wojciech Guz.

Charakterystyka czasopismaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Pismo wydawane między 1982 a 1990 rokiem w Lublinie jako organ działającej w podziemiu Sekcji Oświaty i Wychowania „Solidarności” Region Środkowo-Wschodni.

 

Publikowano teksty o tematyce oświatowo-wychowawczej, związkowej i historycznej, prezentowano również poezję, felietony i recenzje. Wydawano także dodatki specjalne, w tym dotyczący etyki i ruchów społecznych.

 

Opublikowano 92 numery miesięcznika, w nakładzie od 500 do 1 tys. egzemplarzy, objętości od 8 do 12 stron formatu B5, drukowanych metodą sitodrukową i offsetową1.

 

Opracowanie: Michał Bednarczyk

 

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1 http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=%E2%80%9ESolidarno%C5%9B%C4%87_Nauczycielska%E2%80%9D_%28Lublin%29 [dostęp: 10 marca 2015]. Zob. także: M. Dąbrowski, NSZZ „Solidarność" Region Środkowo-Wschodni, w: NSZZ Solidarność 1980–1989. Tom 5. Polska Środkowo-Wschodnia, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010, s. 560.