Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prasa niezależna – „Informator. Region Środkowo-Wschodni «Solidarność»” (1981–1989)

„Informator. Region Środkowo-Wschodni «Solidarność»”

Czasopismo niezależne wydawane przez NZSS „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni.

Pismo związane z Zarządem Regionu Środkowo-Wschodniego.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

WydawcaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Pismo wydawane w Lublinie między 13 grudnia 1981 a 24 kwietnia 1989 roku, powołane do życia przez czterech studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: Krzysztofa Hariasza, Arkadiusza Kutkowskiego, Wiesława Ruchlickiego i Emila Wardę.

 

Tytuł pisma stanowił nawiązanie do oficjalnego organu prasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego – „Informatora”.     

RedakcjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Członkami redakcji byli: do aresztowania 16 lutego 1981 roku – Krzysztof Hariasz, Arkadiusz Kutnowski, Wiesław Ruchlicki i Emil Warda, następnie Andrzej Pleszczyński jako redaktor naczelny, Wanda Baj, Krzysztof Grudzień, Ewa Różycka, Józef Krzyżanowski, Barbara Pleszczyńska, Grażyna Ziółkowska, Jan Magierski, dodatkowo w druku pomagał Wojciech Guz.

 

Teksty dla pisma pisali m.in.: Wacław Biały, Radosław Drwal, Zdzisław Kowalski, ks. Wacław Oszajca i Anna Truskolaska.

 

Od jesieni 1984 roku pismo drukowano offsetem, przez Andrzeja M. Woytowicza, Janusza Rucińskiego, Bernarda Nowaka i Lecha Klimkowskiego.

Za kolportaż odpowiadali Jan Magierski, Franciszek Bujak, Wacław Wasilewski, Jan Szyszko i Wojciech Guz. 

Charakterystyka czasopismaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Pismo miało charakter informacyjny, prezentowano wiadomości o osobach represjonowanych w regionie, wiadomości dotyczące protestów, manifestacji i działalności organizacji opozycyjnych. Publikowano informacje o osobach współpracujących z władzą. W piśmie zamieszczano także komunikaty, materiały oraz dokumenty regionalnych i krajowych władz Związku. Źródłem informacji był Zarząd Regionu, zakłady pracy, a także członkowie odpowiedzialni za kolportaż.

 

Wydano 180 numerów tygodnika, w nakładzie 5–6 tys. egzemplarzy, drukowanych za pomocą powielacza, metodą offsetową i sitodrukową. Druk odbywał się w różnych miejscach: początkowo w prywatnym mieszkaniu Krzysztofa i Wiktora Tomasza Grudniów, później w lotnej drukarni Wojciecha Guza oraz drukarni zlokalizowanej w domu przy ulicy Nowogrodzkiej 27.    ​
 

 

Każdy numer zawierał nazwę drukarni wzbogaconą o imię patrona, m.in. osób uwięzionych, postaci historycznych, organizacji, zjawisk, zasłużonych dla Polski lub wolności1.

 

Opracowanie: Michał Bednarczyk

 

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1 http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=R00577_Informator_Regionu_%C5%9Arodkowo-Wschodniego_Lublin [dostęp: 10 marca 2015]. Zob. także: M. Dąbrowski, NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni, w: NSZZ Solidarność 1980–1989. Tom 5. Polska Środkowo-Wschodnia, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010, s. 552, 553. Zob. także: A. Pleszczyński, „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni” 1982–1989. Relacja świadka, w: Stąd ruszyła lawina... Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” 1980–1989, pod red. P.P. Gacha, Lublin 2006, s. 497–503.