Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prasa niezależna – „Biuletyn Informacyjny Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni” (1980–1981)

„Biuletyn Informacyjny Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”

Czasopismo niezależne wydawane przez NZSS „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni.

Pismo związane z Zarządem Regionu Środkowo-Wschodniego.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

TytułyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Numer 1 ukazał się jako „Biuletyn Informacyjny Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”.

Od numeru 29 ukazywał się jako „Biuletyn Informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”.

Od numeru 35 ukazywał się jako „Biuletyn Związkowy NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”.

Od numeru 44 ukazywał się jako „Biuletyn Związkowy «Wprost» Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”.

Od numeru 56 ukazywał się jako „Biuletyn Informacyjny «Solidarność» Regionu Środkowo-Wschodniego”).

WydawcaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Pismo wydawane od 16 października 1980 do 30 listopada 1981 roku w Lublinie przez Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego, od maja 1981 roku przez Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.

 

Pismo było finansowane przez Miejski Komitet Założycielski, następnie przez Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego i ze sprzedaży nakładu. Za kolportaż odpowiadały komisje zakładowe i oddziały regionu.

RedakcjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Skład redakcji nie był stały.

Numery 1–14: Ewa i Bronisław Kowalscy, Waleria Kunicka (Misiewicz), Danuta Winiarska; od 14 numeru dołączył Przemysław Zwoliński; od 19 numeru Maryla Malinowska; od 23 numeru dołączył Andrzej Michalczuk; od 28 numeru dołączyła Małgorzata Jadczak-Nowacka.

W wyniku konfliktu redakcji z władzami regionu w maju 1981 roku nowy Zarząd Regionu zawiesił dotychczasową redakcję.

Od 29 numeru w skład redakcji wchodzili: Wacław Biały, Maria Dacko, Jacek Giszczak, Ryszard Jankowski, Andrzej Niewczas, Danuta Winiarska.

Redakcja techniczna: Halina Błach, Marzena Sawa, Sławomir Smyk, Jan Krzysztof Wasilewski, Bogumiła Zieleniewska i Michał Zulauf.

Redakcja numeru 30: Danuta Winiarska, Jan Krzysztof Wasilewski, Michał Zulauf, Andrzej Niewczas, Marta i Maciej Dacko.

Redakcja numeru 31: Danuta Winiarska, Marta Dacko, Marek Łoś, Cezary Listowski, Kazimierz Stasz.

Redaktor numeru 32: Cezary Listowski. W trakcie wydawania numerów 33–35 w redakcji znajdowali się Stanisław J. Królik i Cezary Listowski.

W lipcu 1981 roku do redakcji wróciła część zawieszonego wcześniej składu. Do redakcji należeli wówczas: Ewa i Bronisław Kowalscy, Stanisław J. Królik, Cezary Listowski i Janusz Staworko. Od 41 numeru w redakcji nie działał Janusz Staworko, w redakcji numeru 47/48 jednorazowo pojawili się Edward Lipczyński oraz autorzy zdjęć: Roman Grzelak i Sławomir Smyk. Od numeru 49 z redakcji odszedł Stanisław J. Królik, od numeru 50 zaś dołączyła Jolanta Wrońska.

Od 55 numeru redaktorem naczelnym był Zdzisław Bradel, pozostałych członków redakcji nie wymieniono.

Dwa ostatnie numery redagował zespół: Zdzisław Bradel – redaktor naczelny, Wiesław Lipiec – zastępca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji, Ewa Kipta, Ewa i Bronisław Kowalscy, Krzysztof Sawicki.

Charakterystyka czasopismaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Publikowano wiadomości, dokumenty programowe, relacje, teksty o charakterze publicystycznym, polemiki na tematy związkowe, głównie dotyczące regionu, teksty historyczne oraz poezję.

 

Wydano 58 nieregularnie publikowanych numerów w numeracji ciągłej, w nakładzie 20–30 tys. egzemplarzy, objętości 8–16 stron w formacie A5 i A4.

 

W okresie kryzysu bydgoskiego, 20 i 21 marca 1981 roku, wydano dwa dodatki nadzwyczajne, numer 26 zaś był wydaniem specjalnym. Druk odbywał się w Lubelskich Zakładach Graficznych Zakład nr 3 w Lublinie, metodą offsetową1.

 

Opracowanie: Michał Bednarczyk

 

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1 http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=R00114_BI_MKZ_Region_%C5%9Arodkowo-Wschodni_Lublin [Data dostępu 10 marca 2015 r.]. Zob. także M. Dąbrowski, NSZZ Solidarność Region Środkowo-Wschodni w latach 1980–1981, Lublin 2014, s. 407, 408. Zob. także: A. Konderak, Bibliografia prasy Solidarności 28 VIII 1980 – 12 XII 1981, Lublin 1990, s. 25.