Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Pracownia Opowiadania

Naucz się opowiadać o świecie, który jest obok Ciebie. Dzięki opowiadaniom o innych ludziach, o ich losach, o miejscach w których żyją, dowiesz się także dużo o samym sobie. Każda opowieść jest formą porządkowania świata, nadawania mu sensu i formą budowania Pamięci. Dopóki opowiadany świat istnieje.

We współczesnym świecie olbrzymią rolę pełnią media komunikujące nas z otaczającą rzeczywistością. Widząc ich wielką rolę, powstała w Ośrodku Pracownia Opowiadania ucząca jak opowiadać historie, jak prowadzić narrację, ale też jak rozumieć adresowane do nas różnego rodzaju komunikaty.

Pracownia Opowiadania nawiązuje w swojej pracy do tradycyjnej formy opowiadania historii (przekaz ustny) przeniesionej w środowisko nowych mediów. Podkreśla to wciąż żywą w człowieku potrzebę opowiadania o świecie (tworzenia różnego rodzaju narracji).


Można opowiadać używając do tego różnych środków:
 


                                                                                                                                   Tomasz Pietrasiewicz