Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Poemat o mieście Lublinie”. Zamek – wieża księcia Daniela

Jesteśmy już na samym Zamku.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Ilustrowany przewodnik po Lublinie:

W zamku mieści się więzienie, dlatego po przejściu pierwszej bramy dochodzimy do drugiej już w zamku, skąd dopiero po odpowiednim wylegitymowaniu się możemy zacząć zwiedzanie.
Jak się zamek przedstawiał jeszcze w tych czasach, kiedy służył za rezydencję panującym, wiemy o tem bardzo niewiele. Musiał jednak mieć tak rozmiary, jak i wygląd zewnętrzny oraz wyposażenie odpowiednie, skoro bardzo często, począwszy od Władysława Jagiełły a skończywszy na Auguście II, królowie polscy w nim z całym dworem przebywali. W dzisiejszej swojej postaci pochodzi z czasów Królestwa Kongresowego. Wówczasto z ruiny, jaką przedstawiał rząd Królestwa wybudował obecny gmach więzienny w stylu neogotyckim z pomieszczeniem dla służby, pozostawiając jedynie nietknięty na zewnątrz kościół św. Trójcy oraz wieżę, tę ostatnią jednak już wcześniej znacznie przebudowaną.
W wieży tej za rządów rosyjskich dopatrywano się wieży wybudowanej przez księcia ruskiego Daniela w 1244 r. Wówczas jednak zamek był jeszcze drewniany. Murowany zamek wybudował dopiero Kazimierz Wielki, możliwe, że wieża z tych właśnie pochodzi czasów. W XVII w. była ta wieża wyższa od obecnej a ponadto z blankami. W 1821 r. przed restauracją była niższa i pokryta spadzistym dachem. W kazamatach i lochu w niej się mieszczących odsiadywała dawniej szlachta kary za przewinienia
1.


Czechowicz:
Do roku 1340 był on [Zamek] drewniany. Mury wzniósł wielki budowniczy – król Kazimierz. On również wzniósł masywną basztę niesłusznie przypisywaną Danielowi Halickiemu. Ta baszta oraz w obrębie murów znajdujący się kościół Św. Trójcy – to najstarsze części Zamku. Neogotycki wygląd zewnętrzny uzyskał Zamek podczas restauracji w czasach Król. Kongresowego. Baszta ma mury grubości 4 metrów, wewnątrz spiralny chodnik biegnący dokoła komnat wewnętrznych aż na szczyt wieży2.

Na szczególną uwagę zasługuje Zamek Lubelski, ongiś rezydencja królewska. Jedyną budowlą. Która zachowała ślady dawnej świetności Zamku jest kościół św. Trójcy istniejący jako świątynia od 1326 r.


Zamek przywołuje Czechowicz również w wierszu na zamku:

okna zakratowane szepcą tęskne słowa
noc szepce mięcej
noc suta
niebieska jednokolorowa
obłoki na łąki trzęsie
jest miejsce ciche i tutaj
to kościół
natłoczony bliską ciemnością
3.

 

 

   

 

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1 Ilustrowany przewodnik…, s. 79–80.
2 Lublin – miasto zabytków..., s. nlb. [1].
3 J. Czechowicz, na zamku, [w:] tenże, Poezje…, s. 288.