Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Poemat o mieście Lublinie”. Wejście do Zamku

Spis treści

[RozwińZwiń]
Doszliśmy już do bramy prowadzącej na Zamek.

Wspomniane przez Czechowicza „liktorskie rózgi i topory” zostały umieszczone nad tą bramą w latach 1822–1824 podczas gruntownej przebudowy Zamku z przeznaczeniem na więzienie. Miały one podkreślić więzienny charakter gmachu. Godła te („rózgi i topory”) były stosowane jako symbol sprawiedliwości i używano ich do oznaczania aresztów i więzień.

W tekście Król jednej nocy Czechowicz napisał o Zamku:

Zamek jak okręt wznosi się nad falą łamanych dachów Podzamcza. Majestatyczny i groźny, niejedno widział i niejedno zapewne przetrwa1.

Również w wierszu dla dzieci Zimowe uroki opisał Zamek, oto jego fragment:
 
Zamek, jak statek, co w burzy
utracił ster, żagle i maszty,
martwo na białej górze

Spoczywa w cieniu swej baszty2.

 

 

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1 J. Czechowicz, Król jednej nocy, „Kamena” nr 23/24, 1963, s. 15.
2 Tenże, Zimowe uroki, [w:] tenże, Poezje…, s. 385.