Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Piotr Śliwiński (ur. 1962)

Jeden z najwybitniejszych znawców polskiej poezji współczesnej, historyk, krytyk literatury. Za sprawą licznych publikacji i wypowiedzi na temat współczesnej poezji polskiej, podniósł poziom dyskursu literackiego na poziom dotąd niespotykany. W książce „Świat na brudno” pisał o sobie jako o krytyku literackim:
„[...] nie mam się za marszałka krytyki współczesnej, wielkiego stratega, czy za głos zbiorowego sumienia, lecz tylko za jednego z jej szeregowych pracowników, domokrążcę, co uważa, że popularyzacja czytania i literatury jest psim obowiązkiem każdego, kto ma ku temu okazję [...]”1.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Droga naukowaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Piotr Śliwiński urodził się 2 lutego 1962 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Tam też ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego (w 1981). Po maturze rozpoczął studia polonistyczne w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pracę magisterską, Między wysokim a niskim obiegiem literatury: Gombrowicz, Parnicki, Kisielewski, napisał pod kierunkiem prof. Jerzego Ziomka. Wówczas w kręgu zainteresowań przyszłego badacza znajdowały się związki międzywojennej prozy popularnej z polityką i kontekstami społecznymi.

Stopień doktora uzyskał w 1994 roku na podstawie rozprawy Popularne powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza jako próba krytyki kultury. W latach osiemdziesiątych ukazywały się jego pierwsze artykuły o literaturze współczesnej, głównie w czasopismach „drugiego obiegu”. W 2002 roku Piotr Śliwiński otrzymał habilitację na podstawie dysertacji Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej. Od pierwszego lutego 2007 roku kieruje Zakładem Poetyki i Krytyki Literackiej w Instytucie Filologii Polskiej UAM. W 2009 otrzymał profesurę tytularną.

 

Promotor poezjiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Piotr Śliwiński jest inicjatorem i uczestnikiem wielu przedsięwzięć popularyzujących kulturę literacką. Zorganizował liczne sesje naukowe, przez długi okres współpracował z niemiecką fundacją Guardini Stiftung, w 2006 roku gościnnie prowadził konwersatoria na Uniwersytecie Kilońskim. W 2000 roku jako stypendysta Departamentu Stanu (USA) uczestniczył w International Writing Program.

Autor „Świata na brudno” był kuratorem Festiwalu „Poznań Poetów" (edycje: 2003, 2005, 2007, 2009), od 2006 roku przewodniczącym kapituły Nagrody Literackiej Gdynia. Ponadto jest jurorem w wielu konkursach i nagrodach literackich w Polsce (m.in. Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila); od kilkunastu lat redaguje miesięcznik „Polonistyka", do 2009 roku był redaktorem prowadzącym „Poznańskich Studiów Polonistycznych".

Piotr Śliwiński jest ponadto uczestnikiem odbywającej się cyklicznie społecznej inicjatywy „Lekcje Czytania z Tygodnikiem Powszechnym”. W ramach akcji wspólnego czytania literatury poprowadził dla licealistów lekcje o wierszach współczesnych.

ZOBACZ LEKCJE CZYTANIA Z PIOTREM ŚLIWIŃSKIM

W 2010 roku za wspieranie ostrowskich środowisk literackich i Bibliotek otrzymał Literacki Wawrzyn Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim.

Twórczość. Domokrążca literaturyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Piotr Śliwiński jest autorem wielu artykułów i książek krytycznoliterackich. Szkice i recenzje, poświęcone głównie poezji publikował m.in. w „Res Publice Nowej”, „Znaku”, „Tygodniku Powszechnym”, „Kresach”, „Nowych Książkach”. Jego teksty były tłumaczone na angielski, francuski, czeski, hiszpański, niemiecki, szwedzki i ukraiński.

W 1999 roku wydał „Kontrapunkt. Rozmowy o książkach” (wraz z Przemysławem Czaplińskim, Wydawnictwo Obserwator) oraz (również we współpracy z P. Czaplińskim) szeroko komentowaną książkę „Literatura polska 1976 — 1998. Przewodnik po prozie i poezji” (Wydawnictwo Literackie). W 2000 roku ukazała się „Poezja polska po roku 1968” (razem z Anną Legeżyńską), w 2002 roku „Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej” (Wydawnictwo Znak). W 2004 r. wyszły „Poetyckie awangardy” (Wydawnictwo Literackie), w 2005 roku „Literatura XX wieku” (razem z Bogumiłą Kaniewską i Anną Legeżyńską, Wydawnictwo Poznańskie). 

W 2007 roku Piotr Śliwiński wydał „Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce” (Prószyński i S-ka), następnie w 2012 roku „Horror poeticus. Szkice, notatki" (Biuro Literackie). W serii Wielkopolska Biblioteka Poezji pod redakcją Piotra Śliwińskiego ukazały się następujące książki: „Miłobędzka wielokrotnie”(2008), „Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego” (2011), „Poznań Poetów (1989-2010)” (2011), „Pokarmy. Szkice o twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego” (2012).

Marian Stala o Piotrze Śliwińskim:

"Pisarstwo Piotra Śliwińskiego kieruje czytelnika w stronę tego, co w literaturze egzystencjalne i autentyczne. I tego, co w niej prowadzi do wielkości. [...] Śliwiński odzywa się ze środka dotykających literaturę i krytykę przemian [...] stara się te przemiany (które dla wielu są głębokim kryzysem) – tak ogarnąć i zrozumieć, by nie poddać się im do końca, by zachować taką część suwerenności, jaka jest możliwa do utrzymania. Można więc powiedzieć, że jest krytykiem o dobrze ustawionej dykcji. Krytykiem, który nie omija trudności. Który ma odwagę posługiwać się strategią mówienia mimo wszystko – ze świadomością, że przedmiot jego wypowiedzi nie jest tak ważny jak kiedyś... Tak widzi tę rzecz domokrążca przyglądający się innemu domokrążcy".

Badacz nagradzanyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Za swoją działalność naukową i popularyzację kultury literackiej Piotr Śliwiński otrzymał wiele nagród i wyróżnień. W 1994 roku w Poznaniu dostał Medal Młodej Sztuki, w 2008 medal Solidarności Walczącej. Wielokrotnie był nagradzany przez rektora UAM. Ponadto w 1999 otrzymał nominację do nagrody im. Jana Długosza, w 2002 do Paszportu „Polityki”. W 2008 roku za książkę „Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce” otrzymał Nagrodę im. Kazimierza Wyki, przyznawaną od 1980 roku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej.

Wizyty w LublinieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

LUBELSKIE CZYTANIE POETÓW

Na zaproszenie Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Instytutu Filologii Polskiej KUL Piotr Śliwiński wziął udział w wydarzeniu "Wierszem o wierszu. Lubelskie czytanie poetów”. 11 października 2007 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się dyskusja pod tytułem „Ślad w ślad. Głosy. Wiersz jako lekcja innego wiersza: czytając innych poetów polszczyzny”. W rozmowie uczestniczyli również Jacek Gutorow i Wociech Bonowicz. Słowo wstępne wygłosił Paweł Próchniak.

 

NAGRODA "KAMIEŃ" 2013

 

Piotr Śliwiński wygłosił również laudację z okazji przyznania Andrzejowi Sosnowskiemu Nagrody "Kamień" 2013 w trakcie Lubelskich Spotkań Literackich - Festiwalu "Miasto Poezji". Nagrodę osobiście wręczył laureatowi dnia 6 czerwca 2013 w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie. W trakcie spotkania odbyła się również rozmowa z laureatem pt. "Tajemnica wiersza".

 

Przeczytaj laudację Piotra Śliwińskiego dla Andrzeja Sosnowskiego>>>
Przeczytaj zapis rozmowy z laureatem Nagrody "Kamień" pt. "Tajemnica wiersza">>>
 

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1 P. Śliwińśki, Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce, Warszawa 2007, s. 350.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


Znalezione w sieci

  • Wywiad z Piotrem Śliwińskim
    http://kortowskiespotkaniazliteratura.blogspot.com/
  • Marian Stala, Konstruktywny pesymista
    http://tygodnik2003-2007.onet.pl/1548,1464867,0,561590,dzial.html
  • Piotr Śliwiński, Miasto, Tygodnik Powszechny 25.07.2013.
    http://tygodnik.onet.pl/1,81024,druk.htmlOpracowała: Agata Ptak
 

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe