Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Piotr Mitzner (ur. 1955)

Piotr Mitzner ur. 19 maja 1955 r. w Warszawie, polski teatrolog, poeta, eseista, pisarz. Syn Laryssy i Zbigniewa Mitznerów. Pseudonimy literackie: Jan Pławski, Jan Miciak.

Piotr Mitzner w Izbie Drukarstwa w Lublinie
Piotr Mitzner w Izbie Drukarstwa w Lublinie (Autor: Magiera, Alicja)

Spis treści

[RozwińZwiń]

WykształcenieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Studiował teatrologię w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Studia ukończył w 1979 roku, następnie w latach 1981-1985 był doktorantem w Instytucie Sztuki PAN, a po roku 1985 został adiunktem w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawiskach (do roku 1987), co zaowocowało wydaniem książek poświęconych autorowi "Brzeziny" oraz jego żonie.

Twórczość i działalność zawodowaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Od roku 1987 do 1992 pełnił funkcję kierownika literackiego w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi, w dziale literackim pracował również dla Teatru Powszechnego w Warszawie. Debiutował w 1968 roku w "Przyjacielu Młodego Spółdzielcy" jako ilustrator, a jego pierwsze wiersze ukazały się w "Kurierze Polskim" w 1972 roku. W latach 1981-1990 był organizatorem działalności wydawniczej oraz redaktorem i autorem tekstów w niezależnym wydawnictwie Krąg. Internowany w Ośrodku Odosobnienia w Białołęce (IV 1982 – VIII 1982). W latach 1983-1989 był redaktorem „Karty”, do 1997 członek redakcji wydawnictwa Karta. 1985-1990 współzałożyciel, organizator i redaktor „Roczników Podkowiańskich”. w 2000 roku zostaje laureatem Nagrody Literackiej Fundacji Kultury i rozpoczyna pracę w redakcji „Nowej Polszy”.

Kiedy Piotr Mitzner był szefem ośrodka kultury w Podkowie Leśniej, wydawał tam rozmaite książki w wielu językach: książek w różnych językach (cygański, ormiański, ukraiński, czeczeński, białoruski). W tym czasie spotykało się w tym miejscu wielu wybitnych ludzi. Tam też wydawano pisemko "Wspólnota" oraz zbierano się na wieczory poezji. W jednym z wywiadów tak wspomina ten czas: "[Tu] Ormiańscy uchodźcy chcieli uczyć swoje dzieci. Więc powstała szkoła. Ile w tym problemu? Wydawali nawet swoje pismo. Tu odbył się pierwszy kongres uchodźców, Amnesty International organizowała swoje zjazdy i szkolenia. Były też spotkania historyków polskich, rosyjskich, dysydentów ukraińskich, zjazd byłych dysydentów z całej Europy Wschodniej. Przyjeżdżał Jacek Kaczmarski. Teatr Ósmego Dnia ze swoimi przedstawieniami najpierw występował u nas, a dopiero później w Warszawie".

PublikacjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Publikował m.in. w: "Pamiętniku Teatralnym", "Dialogu", "Zeszytach Historycznych", "Więzi", "Meandrze", "Odrze", "Karcie", "Arce", "Podkowiańskim Magazynie Kulturalnym".
Jego wiersze pojawiały się także w prasie rosyjskiej i białoruskiej. Jest autorem scenariuszy teatralnych oraz książek poświęconych sztuce teatru. Również jako tłumacz utworów z języka rosyjskiego przełożył m.in. wiersze Jurija Pozajaka.

TeatrBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Piot Mitzner napisał kilka książek poświęconych teatrowi. Analizował m.in. fenomen Teatru Ognia i Papieru, skądinąd związanego z lubelskim artystą, Grzegorzem Kwiecińskim. Autor zbioru szkiców "Zagrać wszystko" jest nie tylko teatrologiem, ale pasjonatem, który potrafi w interesujący sposób mówić o fenomenie teatru, włączając w to liczne anegdoty i osobiste refleksje.

Nagrody i wyróżnieniaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Laureat Nagrody Fundacji Polcul (1986)
Nagrody Edwarda Gordona Craiga (1987)
Nagrody im. Edwarda Csato (1987)
Nagrody Literackiej Fundacji Kultury (2000)
Srebrny Krzyż Zasługi (2005)
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2009)

Ważniejsze tomy poetyckieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dusza z ciała wyleciała, Podkowa Leśna 1980.
Z czasem, Podkowa Leśna 1980.
Podróż do ruchomego celu, Warszawa 1985.
Myszoser, Warszawa 2000.
Pustosz, Warszawa 2004.
Podmiot domyślny, Warszawa 2007. 

Dom pod świadomością, Warszawa 2008.

Kropka, Warszawa, 2011.

W oku kuku, Warszawa 2012.

opracowanie: Wojciech Dunin-Kozicki, Aleksandra Zińczuk

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Rozmowa z poetą pt. "Nie zacieram śladów" >>>

Piotr Mitzner, Zapisane w Rosji>>>

Piotr Mitzner, Pieśni Oleny>>>
 

Inni o twórczości Piotra Mitznera>>>

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Słowa kluczowe