Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Piotr Kobielski-Grauman (ur. 1953)

Piotr Kobielski-Grauman – poeta, prozaik, eseista, animator lubelskiego życia literackiego. Urodził się 20 września 1953 roku w Lublinie, gdzie mieszka, pisze i pracuje. Jest samoukiem – filozofem i orientalistą. Pracował w wielu zawodach, m.in. jako rękodzielnik, operator komputerów, bibliotekarz i dziennikarz. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Pseudonim i twórczośćBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Piotr Kobielski przyjął pseudonim artystyczny Grauman, który jest anagramem nazwiska jego babci. Poeta zadebiutował w 1972 roku w „Sztandarze Ludu” utworami poetyckimi. W 1977 roku, pod pseudonimem, ukazał się w I serii Lubelskich Prezentacji Poetyckich jego pierwszy tomik To właśnie światło jakie już nieprześcignione.

Publikował w wielu pismach literackich, m.in.: „Za i Przeciw”, „Nowym Wyrazie”, „Miesięczniku Literackim”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Akcencie”, „Czasie Kultury”, „Na Przykład”, „Kamenie”. Jego wiersze ukazywały się także w antologiach poetyckich, m.in. antologii młodej poezji lubelskiej Przebudzenie oraz antologii Lublin – miasto poetów. W 1998 roku ukazał się tomik Przez ogień, na który składały się wiersze z lat 1980–1997, a w 2004 roku ukazała się książka Niewykonambuł (tytuł zapożyczony z Witkacego), złożona z prozy i wierszy. Ostatnią, jak dotąd, pozycją w dorobku Graumana jest tomik poetycki Sambation z 2006 roku.

Nagrody i wyróżnieniaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Piotr Kobielski-Grauman jest laureatem wielu konkursów literackich na wiersz, prozę i esej, m.in. „O Laur Czerwonej Róży” w Gdańsku, „Milowy Słup” w Koninie, „Ars Amandi” w Lubinie, Ogólnopolskiego Konkursu Małych Form Literackich im. S. Żeromskiego w Nałęczowie oraz Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Dni Leśmianowskie” w Iłży. W 2004 roku był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast w listopadzie 2012 roku otrzymał nagrodę kulturalną Województwa Lubelskiego.

O twórczości Kobielskiego-GraumanaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Tadeusz Dras:
„Proza Graumana jest czarna, ale wiersze są jakby z innego świata, jaśniejszego. To też poezja rozpaczy, ale tak cichej, że chwilami w tych pięknych lirykach można już nawet usłyszeć afirmację życia”1.

Iwona Kowalczyk:
„Tym znakiem właściwym dla poezji Graumana jest smutek tożsamy z egzystencjalnymi lękami człowieka. Poeta bowiem boryka się w swej twórczości z problemem śmierci, czyniąc zeń opartą na głębokich fundamentach filozofię przemijania. Filozofia jest zresztą dla niego kluczem do otwarcia świata realnego i poetyckiego zarazem. […] Poetyka Graumana pełna jest powietrza, ognia i wody, tworzących pospołu zasadę wszelkich przemian. Jej dopełnieniem jest topos ziemi, która z jednej strony przykuwa nas doczesnością, lecz z drugiej wplata w cykl ciągłych przeobrażeń. Ta poetycka interpretacja filozofii przyrody wyposażona zostaje oczywiście w problematykę etyczną. […] To utożsamienie się z naturą, przejście przez łańcuch przemian ma uświadomić nam, że jesteśmy budulcem wszechświata i podlegamy nieuchronnym prawom przyrody”2.

Aleksander Rozenfeld:
„Nie wiedziałem, że znam go tak mało. Od trzydziestu kilku lat towarzyszy mi jego postać, z sarkastyczno-ironicznym spojrzeniem na świat. Wiem, po lekturze Sambation, że to poeta wybitny. Skąd to wiem? Bo nie opuszcza mnie wzruszenie także po kolejnej lekturze tych kilkunastu tekstów. Poezją na pewno jest to, do czego chcemy wracać. Poezją jest zapis wzruszenia i zamyślenie nad cudzym, a przecież naszym życiem, naszym snem i naszą jawą. Piotr został przez Pana obdarowany i potrafi z tego daru korzystać, ale też wie, jaką cenę musi płacić każdego dnia od świtu do nocy. Cena wzgardy opisywanego przezeń świata jest trudna do pogodzenia z miłością do opisywanego świata”3.

BibliografiaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Piotr Kobielski-Grauman, To właśnie światło jakie już nieprześcignione, Lubelskie Prezentacje Poetyckie, Lublin 1977.
Piotr Kobielski-Grauman, Przez ogień. Wybór wierszy z lat 1980–1997, wydawnictwo Przedświt, Warszawa 1998.
Piotr Kobielski-Grauman, Niewykonabuł, wydawnictwo Test, Lublin 2004.
Piotr Kobielski-Grauman, Sambation, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Lublin 2006.

Opracował Marcin Jerzyna

 

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1 Tadeusz Dras, Ścieżki Zombiego, [w:] „Kurier Lubelski” 2004, nr 301.
2 Iwona Kowalczyk, Poezja czterech żywiołów, [w:] „Kurier Lubelski” 1998, nr 187.
3 [online:], http://www.bernard-nowak-wydawnictwo-test.com/wydawnictwo_test/books/sambation.htm, [dostęp] 20.06.2014.

 

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Tadeusz Dras, Ścieżki Zombiego, [w:] „Kurier Lubelski” 2004, nr 301.
Irytujące, ale czyta się do końca, [w:] „Dziennik Wschodni” 2005, nr 7.
Iwona Kowalczyk, Poezja czterech żywiołów, [w:] „Kurier Lubelski” 1998, nr 187.
„Lublin – miasto poetów” – redaguje Bogusław Wróblewski, [w:] „Gazeta Wyborcza – Lublin” 2008, nr 203.
Karol Maliszewski, W oficynie, [w:] „Odra” 1998, nr 9.
[online:] http://teatrnn.pl/historiamowiona/swiadek/Kobielski-Grauman,_Piotr_(1953-_), [dostęp:] 20.06.2014.
[online:] http://teatrnn.pl/leksykon/node/3525, [dostęp:] 20.06.2014.
[online:] http://teatrnn.pl/leksykon/node/755/poezja_lubelska_1973_1979, [dostęp:] 20.06.2014.
[online:] http://www.bernard-nowak-wydawnictwo-test.com/wydawnictwo_test/books/sambation.htm, [dostęp:] 20.06.2014.