Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Pamiętnik Lubelski” (1930–1938)

„Pamiętnik Lubelski” był organem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie. Początkowo zamieszczał głównie prace naukowe o tematyce związanej z Lublinem, następnie poszerzył treść o rozbudowaną kronikę, a także utwory z literatury pięknej. Wyszły trzy tomy „Pamiętnika”: t. 1 za lata 1927–1930; t. 2 za lata 1931–1934 i t. 3 za lata 1935–1937.

Winieta "Pamiętnika Lubelskiego", 1935–1937
Winieta "Pamiętnika Lubelskiego", 1935–1937 (Autor: )

Spis treści

[RozwińZwiń]

Na łamach „Pamiętnika Lubelskiego”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

„Pamiętnik Lubelski”, wydawany przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie, ukazywał się w latach 1930–1938. Głównym celem wydawania takiego czasopisma było pobudzanie, rozniecanie i podtrzymywanie twórczego życia umysłowego w Lublinie, które miało być wizerunkiem pracy naukowej rozwijającej się w mieście. Nie chciano narzucać badaczom przedmiotu badań, chociaż szczególnie mile widziane były przez redakcję prace mówiące o ziemi lubelskiej. Stąd w tomie 1 przewaga studiów o charakterze regionalnym, gdzie na czternaście publikowanych prac połowa dotyczy dziejów Lublina i regionu lubelskiego (Zaginione osady w  Lubelskim Zofii Froehlichowej czy Fragmenty z dziejów cenzury lubelskiej 1821–1846 Jana Riabinina). Pozostałe prace, mimo że dotyczyły innych zagadnień niż Lublin i Lubelszczyzna, zostały przygotowane przez osoby pracujące w latach 1927–1930 na terenie Lublina (Nieco o „Szachach” Jana Kochanowskiego Juliana Krzyżanowskiego). Od tomu 2 w „Pamiętniku Lubelskim” były również publikowane poezje poetów lubelskich, pojawił się też nowy dział „Kroniki”. Dział ten redakcja utworzyła aby możliwie wszechstronnie zobrazować całokształt współczesnego życia kulturalnego Lublina i Lubelszczyzny pod względem naukowym, literackim i artystycznym. Szczególnie silnie zostały podkreślone momenty budzącego się życia teatralnego, muzycznego i plastycznego, a także prace nad ochroną zabytków i upiększeniem miasta. Na łamach „Pamiętnika Lubelskiego” odnajdziemy poezję oraz rozprawy i artykuły, które wyszły spod piór autorów lubelskich lub z Lublinem związanych, a więc obejmujące dziedziny: historii, historii kultury, literatury i jej krytyki, szkolnictwa, językoznawstwa, sztuki, etnografii oraz matematyki.
Wiersze publikowali m.in.: Antoni Madej, Adam Szczerbowski, Stanisław Komar, Kazimierz Andrzej Jaworski.
Wśród autorów rozpraw znaleźli się m.in.: Julian Krzyżanowski, Julian Kot, Henryk Życzyński, Jan Riabinin, Feliks Araszkiewicz, Leon Białkowski, Zofia Froehlichowa, Aleksander Kossowski.

Opis bibliograficzny czasopisma

Tytuł: „Pamiętnik Lubelski” organ Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie.
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1930–1938.
Miejsce wydania: Lublin, Drukarnia Państwowa.
Częstotliwość: nieregularny.
Format: 25 cm.
Numeracja: t. 1, za lata 1927/1930 (1930)–t.3, za lata 1935–1937 (1938).
Redaktorzy: t. 3 za lata 1935–1937 pod red. Zygmunta Kukulskiego.
Uwagi:
tom 1 wydano z zasiłkiem Kasy im. Mianowskiego, Instytutu Popierania Polskiej Twórczości Naukowej;
tom 2 wydano z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej i Lubelskiego Związku Pracy Kulturalnej;
tom 3 wydano z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej J. Piłsudskiego i Lubelskiego Związku Pracy Kulturalnej.
Stałe rubryki: Rozprawy i artykuły; Materiały i Notatki; Wspomnienia; Kronika; Ilustracje.
 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Wolska H., Od 1830 do 1939 r., [w:] Dzieje prasy lubelskiej, Lublin 1972.

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe