Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Pałace i dwory w Lublinie

Pałace to reprezentacyjne budowle mieszczańskie pozbawione cech obronnych. Najbardziej znane lubelskie pałace to tzw. pałac Poradziwiłłowski i pałac Czartoryskich.

Pałac Czartoryskich w Lublinie. Fotografia
Pałac Czartoryskich w Lublinie. Fotografia (Autor: Sztajdel, Piotr)
 
Pokaż Pałace w Lublinie na większej mapie
 
Pałace to reprezentacyjne budowle mieszczańskie pozbawione cech obronnych.
W XIX wieku określenie to było stosowane także dla okazałych gmachów użyteczności publicznej.
Budowle typu pałacowego są znane od starożytności, w okresie średniowiecza rolę pałaców spełniały zamki. W XV wieku we Włoszech został ukształtowany typ pałacu miejskiego, według którego budowano następnie w całej Europie. Największy rozkwit architektury pałacowej przypadł na okres baroku.
Najbardziej znane lubelskie pałace to: tzw. pałac Poradziwiłłowski (właściwie Lubomirskich), pałac Czartoryskich oraz pałac Rządu Gubernialnego (znany też jako pałac Komisji Wojewódzkiej lub pałac Gubernatora), a także pałace rodzin lubelskich np. pałac Parysów, pałac Sobieskich, pałac Tarłów czy też Dwór Rafała Leszczyńskiego.


Powiązane artykuły

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe