Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Instytucje i osoby zajmujące się tematyką żydowską i tematyką Zagłady w Lublinie

Osoby zajmujące się w Lubinie tematyką Zagłady związane są z różnymi ośrodkami naukowymi i badawczymi. W ramach ich działalności prowadzą także badania nad żydowskim dziedzictwem kulturowym.

Instytucje i osoby zajmujące się tematyką żydowską i tematyką Zagłady w Lublinie

Spis treści

[RozwińZwiń]

Pracownia Kultury i Historii Żydów, UMCS w LublinieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Prof. Monika Adamczyk-Garbowska kierowała Zakładem do 2011 roku i jako literaturoznawczyni zajmowała się literaturą amerykańską i jidysz oraz literaturą porównawczą, głównie polsko-żydowską. Jest tłumaczką z języka angielskiego i jidysz, znawczynią twórczości Isaaca Bashevisa Singera, redaktorką licznych publikacji oraz czasopism polskich  i zagranicznych. Dr hab. Andrzej Trzciński obecnie kieruje Zakładem, w ramach specjalizacji Judaistyka przy kierunku Kulturoznawstwo prowadzi zajęcia z Kultury Materialnej Żydów oraz Obrzędów i zwyczajów żydowskich. Jest specjalistą w zakresie ornamentyki żydowskich nagrobków. Dr hab. Adam Kopciowski jest historykiem, specjalistą w zakresie historii Żydów w Zamościu, pracuje także nad Księgami Pamięci Żydów lubelskich.

 

Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL w LublinieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Kierujący nią prof. Sławomir Jacek Żurek jest dydaktykiem literatury i języka polskiego. Prowadził badania z zakresu teologii judaistycznej, ekumenizmu i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Dr Monika Szabłowska-Zaremba zajmuje się kulturą i literaturą jidysz, literaturą polsko-żydowską i współczesną polską.

 

Państwowe Muzeum na MajdankuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dyrektor muzeum Tomasz Kranz jest specjalistą w zakresie edukacji historycznej, zajmuje się pedagogiką pamięci i zagadnieniem upamiętniania. Przedmiotem jego licznych prac naukowych są także zagadnienia związane z funkcjonowaniem obozu na Majdanku.

Robert Kuwałek (1966–2014), był pracownikiem Działu Naukowego Muzeum na Majdanku z wykształcenia historyk, przez wiele lat nagrywał i zbierał relacje historii mówionej mieszkańców Lubelszczyzny. Był dyrektorem Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu, na temat którego opublikował monografie. Żywo uczestniczył w  debatach społecznych i wystąpieniach naukowych dotyczących tematyki Zagłady i społeczności żydowskiej Lubelszczyzny. Zajmował się także oprowadzaniem po miejscach Lubelszczyzny związanych z życiem i Zagładą społeczności żydowskiej.

Dariusz Libionka jest kierownikiem Działu Naukowego Muzeum na Majdanku, z wykształcenia historyk, obecnie pracuje także przy IFiS PAN. Jest redaktorem naczelnym wydawanych przy Muzeum "Zeszytów Majdanka" oraz rocznika naukowego Centrum  Badań nad Zagładą Żydów "Zagłada Żydów. Studia i Materiały". W badaniach podejmuje kwestię postaw Polaków wobec Zagłady oraz postaw przedstawicieli Kościoła katolickiego wobec eksterminacji Żydów, zajmuje się także historią PRL.

Marta Grudzińska zajmuje się metodologią, opracowaniem oraz realizacją wywiadów m.in. z byłymi więźniami Majdanka, dawnymi pracownikami Muzeum w ramach oral history. Kuratorka wystawy „Elementarz – Los dzieci w obozie na Majdanku”, autorstwa T. Pietrasiewicza.

 

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Słowa kluczowe