Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Oskar Hansen (1922–2005)

Architekt, malarz, rzeźbiarz, projektant wnętrz, teoretyk sztuki, twórca teorii Linearnego Systemu Ciągłego i Formy Otwartej. W Lublinie zaprojektował osiedle im. Juliusza Słowackiego na LSM.

Oskar Hansen w swojej pracowni
Oskar Hansen w swojej pracowni (Autor: Holzman, Marek)
W swojej teorii architektury postulował takie projektowanie przestrzeni, aby widz był jednocześnie jej podmiotem, niekiedy tylko przez swoją obecność w tej przestrzeni. Akcja, której ramy wyznaczają architektura i życie człowieka są dla Hansena obiektem sztuki. Artysta ma za zadanie wyznaczać szerokie ramy ludzkiej aktywności. Bez widzów forma jest pusta i traci sens.
 
Idee architektoniczne opracowane przez Oskara Hansena – Forma Otwarta i Linearny System Ciągły – spowodowały, że architekt ten uważany jest za jednego z najbardziej oryginalnych polskich twórców architektury. Zostały one po raz pierwszy przedstawione w 1959 roku podczas ostatniego kongresu CIAM (Congres International d'Architecture Moderne) w Otterlo, a następnie opublikowane na łamach „Przeglądu Kulturalnego”.
 
W latach 1960–1963 Oskar Hansen wraz z żoną Zofią zaprojektował osiedle im. Juliusza Słowackiego wchodzące w skład osiedli Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Realizacja projektu trwała od 1963 do 1966 roku.
 
Osiedle jest urzeczywistnieniem opracowanej przez Oskara Hansena koncepcji Formy Otwartej oraz próbą realizacji założeń koncepcji Linearnego Systemu Ciągłego. Projekt zakładał podzielenie osiedla na trzy strefy, z których każda miała pełnić odrębne funkcje. Centralnym elementem założenia jest strefa obsługiwana umieszczona pomiędzy dwiema strefami obsługującymi.
 
Od samego początku realizacja napotykała na wiele trudności. Z czasem w przestrzeni osiedla hansenowskiego zostały wprowadzone liczne zmiany, nie zawsze zgodne z projektem i ideą architekta.
 
W 2006 roku na skutek nadbudowy dokonanej nad jednym z pawilonów przy targu przy ulicy Wileńskiej zespół urbanistyczny osiedla im. Juliusza Słowackiego został wpisany na listę zabytków lubelskiej architektury, które powinny podlegać szczególnej ochronie. W 2008 roku Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Galeria Kont w Lublinie zorganizowały sympozjum „Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena”.

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Słowa kluczowe