Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Oficyna Szabsa Gutfelda w Lublinie (1827–1853)

Szabs Gutfeld działał na lubelskim rynku wydawniczym przez dwadzieścia lat. Sprowadzony z Warszawy sprzęt, w który wyposażył swoją drukarnię, przeszedł potem w ręce właścicieli Oficyny Kossakowskich.

Sygnatura drukarni Szabsa Gutfelda
Sygnatura drukarni Szabsa Gutfelda (Autor: Aśnikowski, Jan)

Spis treści

[RozwińZwiń]

Szabs Gutfeld (?–ok. 1865 R.)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Gutfeld przeniósł się do Lublina w roku 1820 z Warszawy, gdzie nauczył się zawodu drukarza. Początkowo pracował w Drukarni Rządowej, następnie w Drukarni Kazimierza Szczepańskiego. Od roku 1827 posiadał własną drukarnię. Zmarł około roku 1865.

Historia Oficyny Szabsa GutfeldaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Szabs Gutfeld otrzymał pozwolenie na prowadzenie polskiej drukarni w Lublinie w roku 1827. Drukarnia, która została zaopatrzona w prasę i czcionki sprowadzone z Warszawy, mieściła się początkowo w tzw. Ratuszku (ul. Archidiakońska 5), następnie przy ul. Zamkowej 7, w latach 50. przy ul. Jezuickiej 14, a na końcu przy Zamkowej 30. W roku 1853 Gutfeld połączył swoją drukarnię z drukarnią Józefa Kossakowskiego1.

Ważne drukiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Warto zwrócić uwagę na wydrukowany w jego oficynie Krótki wykład ogólnej jeografii Ignacego Niedabylskiego (1830) oraz komedię Karczma na granicy austriackiej, czyli podróż z Warszawy (1832) Jana Aśnikowskiego. Aśnikowski był aktorem-komikiem i jednocześnie pisarzem scenicznym. Jego zespół teatralny występował w Lublinie w latach 1828 i 1832–1834. Aktor wydał wtedy w Lublinie dwie swoje sztuki, z których jedna to właśnie Karczma na granicy
Po upadku powstania listopadowego Gutfeld wykonywał tylko druki urzędowe, cenniki artykułów spożywczych i afisze teatralne2

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Słownik pracowników książki polskiej, red. Treichel I., Warszawa 1972.

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  1. Wróć do odniesienia Słownik Pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa 1972, s. 308.
  2. Wróć do odniesienia Słownik Pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa 1972, s. 308.