Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Odloty” Franciszka Arnsztajnowa (1932)

Odloty to ostatni „lubelski” tom poezji Franciszki Arnsztajnowej wydany w na rok przed jej wyjazdem.

Spis treści

[RozwińZwiń]

O tomie OdlotyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Odloty to ostatni „lubelski” tom poezji Franciszki Arnsztajnowej wydany w na rok przed jej wyjazdem.

Tadeusz Kłak:

W Odlotach Arnsztajnowa zebrała utwory, które stanowiły kontynuacje liryki pierwszego, modernistycznego okresu jej twórczości. (…) Powróciły tu charakterystyczne dla liryki młodopolskie baśniowe motywy, takie jak jeziora, lustra czy cienie. Niekiedy, ale rzadko autorka wypowiada się już w nowym duchu [świadczącym] o nawiązaniu przez Arnsztajnowej łączności z nowymi utworami poetyckimi i umiejętnym korzystaniem z ich osiągnięć1.

Tom Odloty drukowany był w Drukarni Popularna, ul Żmigród 1.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Kłak T., Miasto poetów, Tarnów–Lublin 2001.

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  1. Wróć do odniesienia T. Kłak, Miasto poetów, Tarnów–Lublin 2001, s. 6.