Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Obrzędowość rodzinna na Lubelszczyźnie

Rok obrzędowy na Lubelszczyźnie to bogactwo treści – święta katolickie to często przejaw głębokiej pobożności ludowejszczególnie kultu świętych. Dotyczy on również rytmu życia codziennego – między innymi prac polowych, oraz okresów w życiu ( mieszkańca tradycyjnej wsi Lubelskiej.
 

Obrzędy rodzinne miały niezwykłe znaczenie dla prawidłowego egzystowania mieszkańców wsi. Zapewniały powodzenie i chroniły przed nieszczęściem . Były wyrazem głębokiej wiary. Okres życia człowieka przedstawić możemy podzielony na cztery okresy – dzieciństwo,młodość,wiek dorosły i starość. To z takim podziałem łączą się najważniejsze etapy życia, obwarowane szeregiem zachowań magicznych. Według często stosowanej chronologii, do obrzędów rozpoczynających poszczególne etapy zaliczyć możemy : narodziny - chrzest, ślub - wesele oraz śmierćpogrzeb.