Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Niezrealizowane plany wydawnicze

Wiemy o dwóch publikacjach lubelskich poetów, które były przez nich planowane, a nawet zapowiadane, a które nigdy nie doczekały się druku. 

Informacja o planach wydawniczych poetów lubelskich
Informacja o planach wydawniczych poetów lubelskich (Autor: j.m.)

Spis treści

[RozwińZwiń]

Krew i whisky, Konrad Bielski (1930)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Konrad Bielski (1902–1970). Poeta, prozaik z wykształcenia adwokat. Swoje wiersze drukował w pismach: „Lucifer”, „Reflektor”, „Kamena”. Związany był ze środowiskiem Józefa Czechowicza.

W roku 1930 Konrad Bielski, bliski przyjaciel Józefa Czechowicza, myślał o wydaniu tomiku Krew i whisky: Mój tomik szykowałem do druku. Tytuł miał brzmieć: Krew i whisky1. – niestety nic z tego nie wyszło. O tym planowanym tomie wierszy, który miał się ukazać w „Bibliotece Reflektora” wspomina Józef Czechowicz w liście wysłanym z Lublina 20 października 1930 roku do Józefa Nikodema Kłosowskiego:

„W przygotowaniu tom Bielskiego pt. Whisky i krew2. Ślad tego, że ten tomik był przygotowywany znajdujemy również w liście do ks. Ludwika Zalewskiego: (…) oto wieść mnie doszła, że cały tom jest u Księdza. Proszę o dostęp do skarbu3.

Zielony cień, Bronisław Michalski (1932)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Bronisław Ludwik Michalski (1903–1935). W latach 1929–1933 brał czynny udział w życiu poetyckim Lublina. Znajomość  z Czechowiczem i Łobodowskim korzystnie wpłynęła na rozwój jego talentu. Jego jedyny wydany za życia tomik poezji Wczoraj został wydany w Lublinie w Drukarni Popularnej w 1932 roku.

W zbiorku wierszy lubelskiego poety Bronisława Michalskiego Wczoraj (Lublin 1932) znajdujemy zapowiedź ukazania się następnego jego tomiku Zielony Cień. Publikacja ta jednak nigdy się nie ukazała.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Bielski K., Most nad czasem, Lublin 1963.
Czechowicz J., Listy, [oprac.] Kłak T., Lublin 1977.
Smolarz J., List Józefa Czechowicza do ks. Ludwika Zalewskiego, „Akcent”, 1982, nr 3.

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  1. Wróć do odniesienia K. Bielski, Most nad czasem, Lublin 1963, s. 197.
  2. Wróć do odniesienia J. Czechowicz, Listy, [oprac.] T. Kłak, Lublin 1977, s. 138.
  3. Wróć do odniesienia J. Smolarz, List Józefa Czechowicza do ks. Ludwika Zalewskiego, „Akcent”, 1982, nr 3, s. 31.