Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Nauczmy się historii Lubelszczyzny

Przedstawiamy listę ważnych dat z historii regionu, opracowaną w ramach akcji Nauczmy się historii Lubelszczyzny, zainicjowanej przez lubelską redakcję „Gazety Wyborczej” we współpracy z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”, przedyskutowanych na forum „Gazety w Lublinie”, a ostateczne wybranych i zatwierdzonych przez prof. Janusza Droba – historyka z KUL. Efekty współpracy ukazały się w zeszytach tematycznych „Gazety Wyborczej” opracowanych przez lubelskich historyków.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Najważniejsze wydarzenia w historii LubelszczyznyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


15 sierpnia 1317 rokuprzywilej lokacyjny Lublina.

2 lutego 1386 roku – zawarta w Lublinie umowa między Jagiełłą i panami polskimi o poślubieniu Jadwigi i objęciu tronu polskiego. Dzień ten był wstępem do powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przejściem Polski i Litwy od etapu wojen do etapu współpracy.

1418 rokukończenie fresków kaplicy zamkowej. Kaplica Trójcy Świętej jest perłą architektury, którą szczycimy się do dziś. Bizantyńskie freski są ważne dla dziedzictwa kulturowego Lublina.

1474 rok – Lublin stolicą odrębnego województwa. Decyzja, która znacznie podniosła rangę naszego regionu.

Lipiec 1569Unia Lubelska. Akt prawny, który dał początek Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

1578 rokustanowienie Trybunału Koronnego. Ważny etap budowania państwa prawa.

1580 rokpowstanie Sejmu Czterech Ziem. Data ważna dla ówczesnej społeczności żydowskiej i idei tolerancji. Instytucja wyjątkowa na tle historii chrześcijańskiej Europy.

1594 rokzałożenie Akademii Zamojskiej. Akademia miała kształcić elity polityczne, które potem pracowałyby na rzecz rozwoju państwa.

29 grudnia 1655 roku – konfederacja w Tyszowcach popierająca Jana Kazimierza przeciw Szwedom. W Tyszowcach spotkała się szlachta, która pozostała wierna królowi. Pretekst do pokazania dziejów potopu szwedzkiego na Lubelszczyźnie.

14 lutego 1831 roku – wygrana bitwa pod Stoczkiem Łukowskim. Pierwsza znacząca bitwa w powstaniu listopadowym.

3 września 1863 rokubitwa oddziału Marcina Lelewela-Borelowskiego z wojskami carskimi pod Panasówką koło Tereszpola.  Polacy zwyciężyli mimo znaczącej przewagi wojsk rosyjskich.

6–7 listopada 1918 rokupowstanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej na czele z Ignacym Daszyńskim. Istniał krótko, ale nie można zapominać, że był pierwszym rządem w okresie II Rzeczypospolitej.

16 marca 1942 roku – początek akcji Reinhardt, zagłady lubelskich Żydów. Przed II wojną światową jedną trzecią mieszkańców Lublina stanowili Żydzi. Okupacja przyniosła kres tej społeczności.

Lipiec 1944powstanie PKWN. Ta data nie należy do chwalebnych, ale nie możemy zapominać, że od niej rozpoczyna się PRL. Powstaje nowe państwo, przy złudzeniu, że będzie ono suwerennym.

Lipiec 1980Lubelski Lipiec, strajki w Lublinie i Świdniku. Pamiętajmy, że to my byliśmy pierwsi. Dopiero po Lubelskim Lipcu zaczęły się strajki na Wybrzeżu.