Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Monika Szabłowska-Zaremba

Monika Szabłowska-Zaremba.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Dane personalneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


Monika Szabłowska-Zaremba urodziła się w 10.12.1970 r. w Lublinie.
Związana jest z Pracownią Literatury Polsko-Żydowskiej KUL  oraz Katedrą Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL.

Praca naukowo-dydaktycznaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


W 1995 r. uzyskała tytuł magistra filologii polskiej UMCS na podstawie pracy: Egzystencja jako los na przykładach utworów o holokauście (prowadzący prof. dr hab. Janusz Misiewicz, recenzent: prof. dr hab. Maria Woźniakiewicz-Dziadosz).

W latach 1996 – 2002 odbyła studia doktoranckie na UMCS i uzyskała tytuł doktora na podstawie pracy: Problematyka egzystencjalna w twórczości Henryka Grynberga (napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Misiewicza, recenzenci: prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska, dr hab. Władysław Panas).

Obecnie prowadzi zajęcia na KUL; wykład: Literatura żydowska na ziemiach Rzeczpospolitej w XIX i XX w. i konwersatorium: Pisarze języka jidysz i hebrajskiego na polskiej mapie kulturowej okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Współpraca z Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN"Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


W ramach programu Brama Pamięci, Monika Szabłowska-Zaremba była redaktorem działu Brama Pamięci, opracowała także biogramy słynnych lubelskich Żydów:

Sylwetki lubelskich Żydów

ZainteresowaniaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


Obszarem jej zainteresowań są: literatura polsko-żydowska, tradycja i kultura jidysz: język, aspekty związane z kształtowaniem się literatury, sztuki i kultury jidysz w Polsce oraz świecie, ze szczególnym uwzględnieniem związków wzajemnych odniesień polsko-jidyszowych; literatura powstała po Zagładzie: twórczość pisarzy polsko-żydowskich; dziennikarstwo: reportaż, publicystyka, komunikacja społeczna; teoria i środki komunikacji, prawo autorskie, dziennikarstwo prasowe oraz internetowe; kultura słowa; fotografika artystyczna i prasowa [1].

 

Opracowała Emilia Kalwińska

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

[1] http://www.kul.pl/pracownia-literatury-polsko-zydowskiej,1745.html, dostęp 09.02.2012.

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Przeczytaj Bibliografia dr Moniki Szabłowskiej-Zaremby