Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Mirosław Derecki – bibliografia

Mirosław Derecki był niezrównanym kronikarzem Lublina. Spełniał się jako pisarz oraz dziennikarz-reporter na łamach prasy lubelskiej oraz ogólnopolskiej.
Był rekordzistą, jeśli chodzi o publikacje na łamach „Kameny”. W latach 1958–1988 zamieścił tam 825 tekstów, z czego 297 w swojej autorskiej rubryce Ekran i widz, poświęconej świecie filmu i kina.  
W „Gazecie w Lublinie”, z którą współpracował w latach 1991–1998, ukazało się 372 reportaże w ramach cyklu Weekend wspomnień.
W jego bibliografii odnotowano obecnie (po dokładnym sprawdzeniu „strona po stronie” wszystkich wydań „Kameny” i „Gazety w Lublinie” z okresu współpracy Mirosława Dereckiego z tymi redakcjami – 1310 artykułów prasowych. Poprzedni spis artykułów z „Kameny” został uzupełniony o 526 nowe pozycje, zaś z „Gazety w Lublinie” – o 68 tekstów.
Została sporządzona także bibliografia tematyczna tekstów Mirosława Dereckiego, poprzedzona lekturą wszystkich tekstów.
W 2015 roku obie uzupełnione bibliografie tekstów Mirosława Dereckiego sporządziła Anna Oleszek.
Niewątpliwie wskazane jest kontynuowanie prac uzupełniających spisy bibliograficzne tekstów Dereckiego na łamach innych tytułów, z którymi współpracował, m.in. „Relacji”, „Kuriera Lubelskiego”, „Sztandaru Ludu” czy „Medicusa”.
Mirosław Derecki nieco mniej znany jest jako pisarz. W swoim dorobku posiada osiem publikacji książkowych (cztery z nich ukazały się już po jego śmierci) oraz publikację opracowanego przez siebie pamiętnika wojennego Wacława Flisińskiego. Warto pamiętać o jego dorobku pisarskim, tym bardziej, iż jego książki poświęcone „hubalczykom” rozchodziły się w ilości 100 tys. egzemplarzy. Wciąż jeszcze czeka na wydanie przygotowana do druku pozycja Lubelskie lata Edwarda Stachury. Okolica artystów.
Mirosław Derecki był zapraszany także do udziału w licznych audycjach radiowych – wystąpił w dziewiętnastu audycjach zrealizowanych w Radiu Lublin, zaś trzy inne były poświęcone jego osobie, bądź adaptacji jego książki Weekend wspomnień.
W archiwum TVP3 Lublin znajduje się dziewiętnaście programów telewizyjnych z udziałem Mirosława Dereckiego, w tym jeden poświęcony jego osobie, pt. Mirosława Dereckiego sposób na życie.
Okładka książki Mirosława Dereckiego "Weekend wspomnień"
Okładka książki Mirosława Dereckiego "Weekend wspomnień" (Autor: )

Spis treści

[RozwińZwiń]

Publikacje książkoweBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Artykuły w książkachBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 • „Baśka”, [w:] Ostry zakręt: Antologia współczesnej prozy, wybór, wstęp, biogramy Matylda Wełna, Związek Literatów Polskich, Lublin 1997, s. 38–43 [Józef Pic de Replonge, wujek Mirosława Dereckiego, i jego koń Baśka; pobyt Mirosława Dereckiego u dziadków w Karczmiskach w 1942 roku].
 • Maria i Jerzy Kuncewiczowie o wrześniu 1939, [w:] Rozmowy z Marią Kuncewiczową, wybór, opracowanie i posłowie Helena Zaworska, Czytelnik, Warszawa 1983, s. 195–203.
 • Ostatnia rola Stefana Jaracza, [w:] Jego siła nas urzekła… Szkice i wspomnienia z dziejów lubelskiego teatru, red. Alojzy Leszek Gzella, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1985, s. 60–71.
 • Pani Maria, [w:] Z dziejów ruchu literackiego na Lubelszczyźnie. Szkice i wspomnienia, oprac. Stanisław A. Łukowski, Związek Literatów Polskich, Lublin 1998, s. 217–227 [Maria Bechczyc-Rudnicka].
 • „Puszynka”, [w:] Ostry zakręt. Antologia współczesnej prozy, wybór, wstęp, biogramy Matylda Wełna, Związek Literatów Polskich, Lublin 1997, s. 43–47 [Helena Pic de Replonge, cioteczna babka Mirosława Dereckiego, i jej kot Puszynka].

„Akcent”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 • Listy Stachury do Kluczkowic i Lublina, „Akcent” R. 9, 1988, nr 1, s. 190–200.

„Dziennik Lubelski”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 • Jak płk Emil Czapliński odchodził z wojska, „Dziennik Lubelski" 1990, nr 193, s. 7–9.

„Gazeta w Lublinie”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1991

 • Kinowy salon Lublina, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1991, „Gazeta na Weekend”, nr 25, s. V, rys. [kino Wyzwolenie w Lublinie].
 • Lubelski debiut Stachury, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1991, „Gazeta na Weekend”, nr 26, s. IV.
 • Cyrkowa menażeria, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1991, „Gazeta na Weekend”, nr 27, s. IV, rys. [występy cyrków w Lublinie przed i po II wojnie światowej; cyrk Józefiego; lubelski cyrk Kazimiero].
 • Ostatnia szopka kukiełkowa, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1991, „Gazeta na Weekend”, nr 28, s. IV [szopka Janka Rackiego z Lubartowa; szopka Edwarda Kozy z Woli Chomejowej].
 • Pieśń tajgi, „Gazeta w Lublinie” 1991, nr 218, s. 5, fot. [z pamiętnika Zdzisława Kisielnickiego – podoficera żandarmerii 2 Korpusu Polskiego z Kozic Dolnych pod Piaskami na Lubelszczyźnie, zm. w 1943 roku w Palestynie].

1992

 • Kino „Gwiazda”, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 1, s. III, ilustr. [kino przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie].
 • Był bal…, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 1, s. V, rys. [bal sylwestrowy środowiska artystycznego i kulturalnego Lublina w 1956 roku w Komendzie Miasta i Garnizonu Lubelskiego oraz Bal u Aktorów 9 lutego 1957 roku w Teatrze im. J. Osterwy].
 • Powrót do „Szopki polskiej”, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 2, s. 4, ilustr. [Maksymilian Chmielarczyk].
 • Pod wiatr historii, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 2, s. V, ilustr. [lubelski dwutygodnik społeczno-kulturalny studentów i młodej inteligencji „Pod Wiatr”, jedyny nr z 1 grudnia 1956 roku].
 • Była sobie kiedyś „Nora”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 3, s. V, ilustr. [klub przy Krakowskim Przedmieściu 32 w Lublinie].
 • Maryla i lalki, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 4, s. V, rys. [Maryla Kędra – założycielka i dyrektorka Teatru Lalki i Aktora im. H.Ch. Andersena w Lublinie].
 • Bilet do kina „Corso”, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 5, s. III [kino u zbiegu ulic Staszica i Radziwiłłowskiej w Lublinie].
 • Humor i satyra według Łojana…, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 5, s. V, fot. [Kazimierz Łojan].
 • „Rynio” i Muzy, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 6, s. V, fot. [Ryszard Schreiter – kierownik muzyczny Teatru im. J. Osterwy w Lublinie].
 • Danka, medycyna i kabaret, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 7, „Gazeta na Weekend”, s. V [Danuta Wójtowicz].
 • Glossa do biografii Krzysia, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 8, s. V, ilustr. [Krzysztof Kurzątkowski].
 • „Słomian”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 9, s. V, ilustr. [Andrzej Słomianowski].
 • Śmierć Stalina, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 10, s. V, rys.
 • Rozenfeld jest wszędzie, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 11, s. IV, portr. [Aleksander Rozenfeld].
 • Hitlerjunge z Lubartowa, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 12, s. V, ilustr. [1944 rok].
 • Filozofia – magistra vitae, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 13, s. IV, ilustr. [Krótki słownik filozoficzny pod red. M. Rozentala i P. Judima z 1955 rok].
 • Przemkoland, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 14, s. IV, ilustr. [Przemysław Zwoliński].
 • Zakazane kawały, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 15, s. IV, rys. [kawały polityczne i anegdoty po 1944 roku].
 • Wesołego Alleluja!, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 16, s. IV, rys. [Wielkanoc w Lublinie i Lubartowie].
 • Stadion przy Okopowej, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 17, s. IV, rys. [stadion Wojskowego Klubu Sportowego „Lublinianka” i mecz „Lublinianka” – ŁKS Łódź z 20 kwietnia 1947 roku].
 • W pochodzie, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 18, s. II, ilustr. [pochody pierwszomajowe].
 • Wyszli z lasu w mroźną noc, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 19, s. 5, fot. [brawurowa akcja żołnierzy AK na więzienie UB-NKWD w Biłgoraju, pod dowództwem por. Konrada Bartoszewskiego, „Wira”, 28 stycznia 1945 roku].
 • Czar telewizji, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 19, s. II, ilustr. [Andrzej Malinowski – filmowy korespondent Dziennika Telewizyjnego].
 • Czekając na TV Lublin…, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 20, s. II, fot. [A. Kraus, H. Szych, J. Hewel, M. Tarka]
 • Ksiądz Szulc, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 21, s. II, fot. [Aleksander Szulc z Lubartowa].
 • Ostatni romantyk, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 22, s. II, fot. [Leon Kozłowski – właściciel zamku w Janowcu].
 • Parostatki i ludzie, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 23, s. II, rys. [żegluga na Wiśle; Marian Śliwiński].
 • „Kondzio” w Kazimierzu, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 24, s. II, fot. [Konrad Bielski w Kazimierzu Dolnym].
 • Pensjonat „Świtezianka”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 25, s. II, rys. [pensjonat Soni Wiszni w Kazimierzu Dolnym].
 • Ostatnia wąskotorówka do Nałęczowa, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 26, s. II, rys. [Nałęczowska Kolej Dojazdowa].
 • U Michalskiego, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 27, s. II, ilustr. [Jan Michalski („Żyd”) z Kazimierza Dolnego, właściciel restauracji Swojska].
 • Kazimierska Celia, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 28, s. II, ilustr. [Irena Lorentowicz z Warszawy – malarka i scenograf].
 • Sekrety „Kuncewiczówki”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 29, s. II, rys. [dom Marii i Jerzego Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym].
 • Plebania, dwór i remiza, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 30, s. II, rys. [Karczmiska].
 • Jak Rosjanie rozbrajali 27 Dywizję…, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 31, s. 5 [rozmowa z Leonem Karłowiczem, „Rydzem”, autorem wspomnień Od Zasmyk do Skrobowa o służbie w szeregach 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK].
 • Rodzinny fresk Michalaków, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 31, s. II, rys. [Antoni Michalak z Kazimierza Dolnego].
 • Rodzinny fresk Michalaków (2), z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 32, s. II, fot. [rodzina A. Michalaka: żona – Marychna Chylewska oraz synowie – Tadeusz i Janusz].
 • Pan John, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 33, s. II, rys. [Edmund John].
 • „Gieras” – król humoru, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 34, s. II [Romuald Gierasieński z Kazimierza Dolnego].
 • Bodo, Reri i Kazimierz nad Wisłą, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 35, s. II, ilustr. [Eugeniusz Bodo i Reri (Anne Chevalier)].
 • Początek roku szkolnego 1944, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 36, s. II, rys. [Lubartów].
 • Perypetie krainy uśmiechu, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 37, s. II, fot. [Teatr Muzyczny w Lublinie w latach 1947–1951].
 • Lublin Henryka Gawareckiego, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 38, s. II, ilustr.
 • Tadzio, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 39, s. II, rys. [Tadeusz Roguski – przyjaciel M. i J. Kuncewiczów, związany z Kazimierzem Dolnym].
 • Pożegnanie „Regionalnej”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 40, s. II, rys. [kawiarnia Regionalna w Lublinie; rodzina Semadenich].
 • Café „U Aktorów”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 41, s. II, rys. [Mieczysław Orsza – aktor, pierwszy kierownik lubelskiej kawiarni].
 • Akcja „Apteka”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 42, s. II, rys. [upaństwowienie aptek w 1951 roku; apteka w Ostrowie Lubelskim].
 • Tańce w „Lubliniance”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 43, s. II, rys. [kawiarnia Lublinianka w Lublinie].
 • Niebezpieczne słowo – Katyń, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 44, s. II, ilustr. [autor opisuje, jak dowiadywał się całej prawdy o zbrodni katyńskiej].
 • Wieczorek leninowski, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 45, s. II, rys. [wieczorek leninowski w klubie Nora w Lublinie].
 • Sekretarka Rydza-Śmigłego, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 46, s. II, fot. [fragmenty dziennika z 1918 roku Jadwigi Machowej z Lublina].
 • Od Beliny do Andersa, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 47, s. IV. [wspomnienie Mirosława Dereckiego o wujku Albinie].
 • Ewa, Piotr i teatr, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 48, s. IV, fot. [Ewa Benesz, Piotr Suchora].
 • Na gastronomicznym szlaku, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 49, s. 4 (dwa ciągi stron, drugi numerowany cyframi arabskimi, a nie jak w poprzednich – numerami rzymskimi, patrz: drugi ciąg), rys. [restauracja Europa i Konrad Bielski].
 • Na gastronomicznym szlaku (2), z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, „Gazeta na Weekend”, nr 50, s. 4 (dwa ciągi stron, drugi numerowany cyframi arabskimi, a nie jak w poprzednich –numerami rzymskimi, patrz: drugi ciąg), fot. [restauracje w Lublinie: Pod Fafikiem, Powszechna (Radzymiński, Radzymin), Polonia; Helena Moorowa].
 • Cichociemny, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 56, s. 4, 5, ilustr. [mjr lotnictwa Jerzy Iszkowski, „Orczyk”, „Kord”].
 • Gorąca Wielkanoc 1945, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 77, s. 4, 5, ilustr. [por. Konrad Bartoszewski, „Wir”].
 • Dowódca czasu próby, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 85, s. 5, ilustr. [płk Franciszek Żak, „Ignacy”, „Wir”].
 • Pod Monte Cassino. Z dziennika wojennego Wacława Flisińskiego, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 96, s. 5, portr. [Wacław Flisiński – podoficer wojskowej służby zdrowia, kancelista szpitala polowego we wrześniu 1939 roku, żołnierz 5 Kresowej Dywizji Piechoty w 2 Korpusie Polskim, pochodzący z Annopola].
 • Nieznane listy Edwarda Stachury, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 108, s. 7, ilustr. [fragment książki Mirosława Dereckiego Lubelskie lata Edwarda Stachury. Okolica artystów z listami do Kazimierza Andrzeja Jaworskiego].
 • Nieznane listy Edwarda Stachury (2), „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 120, s. 4, ilustr. [fragment książki Mirosława Dereckiego Lubelskie lata Edwarda Stachury. Okolica artystów z listami do autora].
 • Jak zginął pułkownik Tumidajski, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 131, s. 4, portr. [płk Kazimierz Tumidajski, „Marcin”].
 • Łagry i medycyna, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 159, s. 4, 5, ilustr. [Kazimiera Litwiniukowa z Lublina].
 • Cios w plecy, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 202, s. 5, rys. [fragment wspomnień Zdzisława Kisielnickiego o zajęciu we wrześniu 1939 roku przez wojska radzieckie Włodzimierza Wołyńskiego i wzięciu do niewoli żołnierzy gen. Mieczysława Smorawińskiego].
 • „Niech lew mieszka w Waszym sercu” – generał Anders do żołnierzy, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 247, s. 6, 7, ilustr. [przemówienia i rozkazy gen. Władysława Andersa z lat 1941–1944].
 • Na gastronomicznym szlaku (3), z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 280, s. 3, rys. [cygańskie kapele w Lublinie; restauracje: Pod Karasiem, Smakosz, Pod Basztą, Zamkowa].
 • Jak wujek Wacek wpłynął na historię, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 284, s. 3, rys. [przygotowania rodziny Mirosława Dereckiego do świąt Bożego Narodzenia].
 • Sylwester nad Wisłą, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 289, s. 3, rys. [bale w Domu Architekta i Domu Prasy w Kazimierzu Dolnym na przełomie lat 50. i 60. XX wieku].

1993

 • Dorożką po Lublinie, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 6, s. 5, ilustr.
 • Historia pewnej piwnicy, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 13, s. 3 [studencka kawiarnia Piwnica na Starym Mieście w Lublinie (otwarcie 14 kwietnia 1957 roku); kabaret Sex].
 • Czarcia Łapa, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 18, s. 5, rys. [lubelska kawiarenka przy ul. Grodzkiej 2, później Bramowej – otwarcie 17 listopada 1959 roku; legenda o sądzie diabelskim].
 • Bachus w szynkwasie, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 24, s. 3, rys. [prowincjonalne bary z wyszynkiem na Lubelszczyźnie; bar Na Klinie i Centralny w Lublinie].
 • Zakazane piosenki, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 30, s. 5, rys. [Zakazane piosenki Leonarda Buczkowskiego – lubelska premiera 10 stycznia 1947 roku w kinie „Apollo”].
 • Zbyszek, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 36, s. 7, fot. [Zbigniew Jakubik].
 • „Czart” odsłania karty, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 42, s. 5, fot. [Legendy lubelskie – pierwszy występ kabaretu Czart (20 lutego 1960 roku)].
 • Tajemnice „Bazaru”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 48, s. 5, rys. [impreza estradowa Zgaduj-zgadula, powstała w połowie lat 50. XX wieku; budynek Bazaru przy ulicy Lubartowskiej w Lublinie].
 • Rewia ze Stalinem w tle, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 54, s. 5, rys. [przedstawienie w kinie Lewart w Lubartowie – marzec 1945 roku].
 • Niezapomniane kino „Rialto”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 60, s. 5, fot. [kino na Starym Mieście w Lublinie].
 • Don Diego – grand hiszpański, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 66, s. 3, rys. [Mieczysław Gruszczyński].
 • Ludzie zza kulis, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 72, s. 3, rys. [pracownicy Teatru im. J. Osterwy w Lublinie: C. Szymańska, M. Marzycki, S. Maleszewski, B. Dziuba, R. Rudaś, S. Kuna, P. Gołębiowski].
 • Jacek, jazz i kabaret, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 78, s. 3, rys. [Jacek Abramowicz].
 • Wielkanocne kraszanki, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 84, s. 3, rys. [przygotowania do Świąt Wielkanocnych w Lubartowie].
 • Srul z Lubartowa, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 89, s. 3 [żydowski Lubartów].
 • Kromka chleba, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 95, s. 3, rys. [zagłada Żydów w Lubartowie – 1942 rok].
 • Z brzytwą na gardle, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 100, s. 3, fot. [prowincjonalne zakłady fryzjerskie dla mężczyzn; lubartowscy fryzjerzy; zakład fryzjerstwa męskiego Morawskiego przy ul. Narutowicza 22 w Lublinie – czasy powojenne].
 • Ku pamięci, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 105, s. 3 [sklep szkolno-papierniczy Tuszewskiego przy ul. Cmentarnej w Lubartowie; wpisy do pamiętników].
 • Pstryk… merci, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 110 [!] (powinien być nr 111), s. 3 [„wędrowni fotografiści”; rodzina Hartwigów; Jan Magierski].
 • Disce puer latine!, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 117, s. 4 [nauczyciele lubartowskiego gimnazjum: T. Woluch, J. Mangold, W. Liskówna].
 • Matura 1953, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 123, s. 4 [przed maturą w Lubartowie; nauczyciele licealni M. Dereckiego: A. Moździński, K. Skaruch, J. Maj, R. Mika].
 • Dziwna dziewczyna, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 129, s. 5, rys. [Jadwiga i Tomasz Grabowscy z Zamościa; Joanna Rogowska, pseud. Joanna Rawik].
 • Na autostopie, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 134, s. 4.
 • Hotelowa ballada, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 140, s. 4, rys. [hotelik przy ul. Wenecja w Krakowie; Hotel Miejski w Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Sandomierzu; noclegownia PTTK w Józefowie Biłgorajskim; stanica PTTK w Suścu; warunki noclegowe w Tarnobrzegu].
 • „Kochanowski”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 147 [!] (powinien być nr 146), s. 4, fot. [Prywatna Szkoła Powszechna im. J. Kochanowskiego przy ul. Lipowej 5 w Lublinie; Maria i Tadeusz Piotrowscy; nauczyciele i koledzy M. Dereckiego, uczęszczającego do niej w latach 1946–1948].
 • Autobus przyjaźni, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 152, s. 4, rys. [podróż M. Dereckiego z Lublina do Brześcia w 1967 roku].
 • Śpiewa: Michaj Burano!, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 158, s. 3, rys.
 • Letnisko Nowodwór, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 164, s. 3 [Nowodwór k. Lubartowa].
 • Triumf i klęska gen. Korczyńskiego (1), z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 170, s. 3 [ppłk Grzegorz Korczyński i wydarzenia 23 lipca 1944 roku w Lubartowie].
 • Triumf i klęska gen. Korczyńskiego, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 176, s. 3 [ppłk Grzegorz Korczyński i wydarzenia 23 lipca 1944 roku w Lubartowie].
 • Obrazki z okupowanego Kazimierza, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 182, s. 3, rys. [okupacja w Kazimierzu Dolnym].
 • Obrazki z okupowanego Kazimierza (2), z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 188, s. 3, rys. [okupacja w Kazimierzu Dolnym].
 • Lance do boju, szable w dłoń. „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 189, s. 5, rys. [mjr Feliks Jaworski, twórca i dowódca lubelskiej Brygady Jazdy Ochotniczej; 1920 rok na Lubelszczyźnie].
 • Kazimierz w telewizji; Dom Dziennikarza; Pani Wandzia, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 191, s. 3, rys. [Kazimierz Dolny].
 • Potworne upały; Taksówka numer 4, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 192, s. 3, rys. [Kazimierz Dolny].
 • Papież w Kazimierzu; Góralska chata; Kazimierskie amory, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 193, s. 3, rys. [Kazimierz Dolny].
 • Artystka wszechstronna; Silna grupa; Jedzie, jedzie straż ogniowa, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 194, s. 3, rys. [Kazimierz Dolny].
 • Murka, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 194, s. 3, rys. [willa w Kazimierzu Dolnym; Maria i Jerzy Koziccy].
 • Biały kruk w muzeum; Niech się Warszawa schowa; Nocleg za 5 złotych; „Rambo” w opałach; Pan jest „szwinia”, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 195, s. 3, rys. [Kazimierz Dolny].
 • Spotkanie z Kucówną, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 196, s. 3, rys. [Kazimierz Dolny].
 • Albrechtówka; Kort na Albrechtówce; Mleko prosto od krowy; Łodzią na drugi brzeg Wisły; Kronika policyjna, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 198, s. 3, ilustr., współautor (ws), [Kazimierz Dolny].
 • „Piekiełko” dziennikarskie, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 200, s. 3. [kawiarnia w podziemiach Domu Prasy w Kazimierzu Dolnym].
 • Majster od lewatywy, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 206, s. 3 [Stanisław Lichtzon; rodzina Petrykowskich z Kazimierza Dolnego].
 • Wielkie bombardowanie, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 212, s. 3 [9 września 1939 roku w Lublinie; śmierć Józefa Czechowicza].
 • Restaurator szlachcicem, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 218, s. 3 [Bolesław Frankowski z Kazimierza Dolnego].
 • Autobusem do Kazimierza, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 224, s. 5. [podróż do Kazimierza Dolnego]
 • Przy patefonie, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 230, s. 4 [patefon i muzyka czasu okupacji].
 • Kompaniaaa śpiewa!, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 236, s. 5 [wojskowe piosenki].
 • „Dusza towarzystwa”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 242, s. 5, rys. [wieczorki towarzyskie w Lubartowie w latach 40. i 50. XX wieku].
 • Hamulcowi, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 248, s. 5 [Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Lublinie].
 • Dwa cmentarze, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 254, s. 5 [cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie i cmentarz Nowodziewiczy w Moskwie].
 • Lewa, lewa! Lewą marsz!, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 259, s. 5, rys. [akademia „ku czci” rewolucji październikowej w Lubartowie, 7 listopada 1949 roku].
 • Pożegnanie Empiku, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 264, s. 5, rys. [Klub Międzynarodowej Prasy i Książki przy Krakowskim Przedmieściu 20 w Lublinie].
 • Niebezpieczne „indiańskie” lektury, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 270, s. 5, rys.
 • Bastiony kupiectwa, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 276, s. 5, rys. [Lublin – sklep muzyczny Franciszka Borowieckiego, galanteria Urszuli i Stanisława Olejarników; Stanisław Olejarnik].
 • Bastiony kupiectwa II, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 282, s. 5, fot. [Lublin – palarnia kawy Feliksa Widelskiego, antykwariat Stefanii i Franciszka Osiaków].
 • Święty Mikołaj contra Dziadek Mróz, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 288, s. 5, rys.
 • Tajemnice Saskiego Ogrodu, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 294, s. 5, ilustr. [Ogród Miejski w Lublinie].
 • Pod lubelską choinką, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 299, s. 5 [wytwórnia bombek; ozdoby choinkowe, zabawki i książki w lubelskich sklepach – lata powojenne].
 • Śniegórki, turfy i halifaxy, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1993, nr 304, s. 5, rys. [lubelskie lodowiska i łyżwy – lata powojenne].

1994

 • Wielkie bale w karnawale, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, nr 5, s. 5, rys. [kostiumowy bal „Kuriera Lubelskiego” w 1958 roku].
 • Edwin Wandy ściskał dłoń…, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, nr 11, s. 5, rys. [karnawałowe wieczorki, piosenki, okolicznościowe wierszyki, zaloty i żarty w Lubartowie przełomu XIX i XX wieku].
 • Moja ulica Górna, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, nr 17, s. 5, fot. [Lublin].
 • Irena – kartki z życiorysu, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 23, s. 5, fot. [Irena Szczepowska-Szychowa].
 • Irena – kartki z życiorysu (2), z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 29, s. 5, portr. [Irena Szczepowska-Szychowa].
 • Ej, baba-riba!, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 35, s. 5, rys. [Maniana, nieoficjalny szlagier młodzieżowy początku lat 50. XX wieku; „bikiniarze”, wielbiciele ubraniowego stylu „made in USA”].
 • Bilet do kina „Ryś”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 41, s. 5, rys. [lubelskie kina: Ratusz, „przy prokuraturze”, Grażyna, Kryształ, Przyjaźń, Gwardia, Grunwald, Kino Studyjne w Chatce Żaka, Ryś].
 • W orbicie Melpomeny, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 47, s. 5 [J. Cybulski, M. Chmielarczyk, A. Chmielarczyk].
 • Nieśmiertelna pani Dulska, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 53, s. 5 [Moralność pani Dulskiej na scenie w Lublinie; Irena Ładosiówna].
 • „Rusałka” i karuzele, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 53 [!] (powinien być nr 59), s. 5, ilustr. [teatr letni Rusałka i wesołe miasteczko w Lublinie; karuzele w małych miasteczkach].
 • Skandal na zjeździe literatów, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 65, s. 3 [XIV Zjazd Związku Literatów Polskich w Lublinie, 18–21 września 1964 roku].
 • Patrz Kościuszko na nas z nieba…, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 71, s. 5, ilustr. [kult Tadeusza Kościuszki; sztuka Kościuszko pod Racławicami wystawiona w Lublinie 23 kwietnia 1916 roku; obchody 100. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki w Lublinie, 15 października 1917 roku].
 • Parochet pięknej Estery, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 77, s. 3, ilustr. [legenda o miłości króla Kazimierza Wielkiego i Żydówki Estery z Kazimierza oraz haftowanej przez nią zasłonie do synagogi w Kazimierzu; Jan Czyński – twórca legendy].
 • Życie i śmierć w Kazimierzu Dolnym, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 82, s. 3, ilustr. [Samuel Loeb i Paweł Shneiderman z Kazimierza Dolnego; zagłada Żydów w 1942 roku].
 • Forte, piano i dęte orkiestry, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 88, s. 3, fot. [Krystyna Tokarzewska i pani Aldona – lubartowskie nauczycielki muzyki; Stanisław Wysocki – twórca i dyrygent orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie].
 • Kilimek z orłem w koronie, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 94, s. 3, fot. [płk Emil Czapliński].
 • „Turyści” z republiki Komi, z wojennych zapisków Zdzisława Kisielnickiego, „Gazeta w Lublinie” 1994, nr 98, s. 5 [Zdzisław Kisielnicki – podoficer żandarmerii 2 Korpusu Polskiego z Kozic Dolnych pod Piaskami na Lubelszczyźnie, zm. w 1943 roku w Palestynie].
 • Pan Jureczek, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 100, s. 3 [Jerzy Saniewski z Lublina – żołnierz AK].
 • Niebieskooki blondyn na placu Litewskim…, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 110, s. 3 [fragment książki Mirosława Dereckiego Lubelskie lata Edwarda Stachury. Okolica artystów].
 • Golił się dokładnie, twarz kropił niezłą wodą..., z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 116, s. 3 [fragment książki Mirosława Dereckiego Lubelskie lata Edwarda Stachury. Okolica artystów].
 • S-syp, s-syp, syp forsę na stół!, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 122, s. 3 [fragment książki Mirosława Dereckiego Lubelskie lata Edwarda Stachury. Okolica artystów].
 • W dłoni ściskał pustą butelkę, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 126 [!] (powinien być nr 127), s. 3 [fragment książki Mirosława Dereckiego Lubelskie lata Edwarda Stachury. Okolica artystów].
 • Panie Edwardzie, ja wierzę, że pan się wybije, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 133, s. 3 [fragment książki Mirosława Dereckiego Lubelskie lata Edwarda Stachury. Okolica artystów].
 • Nie chciałbym wracać do pokera i szachów, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 139, s. 7, ilustr. [fragment książki Mirosława Dereckiego Lubelskie lata Edwarda Stachury. Okolica artystów].
 • Nic dobrego mnie tu nigdy nie spotkało, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 145, s. 3 [fragment książki Mirosława Dereckiego Lubelskie lata Edwarda Stachury. Okolica artystów].
 • Deszcz w Concarneau, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 151, s. 3, fot. [fragment książki Mirosława Dereckiego Lubelskie lata Edwarda Stachury. Okolica artystów].
 • To pojiii, to popaaaliii… Okolica artystów, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 157, s. 3 [Aleksander Aleksy].
 • Cały czas leżałam w ramionach Schillera, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 163, s. 3 [Zofia Modrzewska].
 • Firma „Słoń” na Dzikich Polach, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 169, s. 3 [Tadeusz Prochowski, muzyk z Lublina, i jego firma „Słoń” – chałturnicza „inicjatywa prywatna”, występująca oficjalnie pod hasłem „audycji szkolnych”, których zadaniem było „krzewienie kultury literackiej i teatralnej wśród młodzieży w głębokim terenie”].
 • Nieznane opowiadanie Steda, „Gazeta w Lublinie” 1994, nr 170, s. 3, portr. [Piękna przygoda].
 • Jerzy Dostatni – zawód dziennikarz, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 175, s. 3.
 • Szaro bez Romka, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 181, s. 3 [Romuald Wiśniewski].
 • Przypadki „Kondzia”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 187, s. 3, rys. [Konrad Bielski].
 • Dziwaczny, trochę śmieszny, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 192, s. 3 [Wacław Gralewski].
 • Telefon od Pani Marii, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 198, s. 3 [Maria Bechczyc-Rudnicka].
 • KAJ – mieszkaniec spokojnych domów, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 204, s. 3 [Kazimierz Andrzej Jaworski].
 • „Dziadzio” kochał teatr, malarstwo i rasowe konie, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 210, s. 3 [Włodzimierz Chełmicki].
 • Duchy, gnomy i chochliki drukarni, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 216, s. 3 [Lubelska Drukarnia Prasowa; błędy drukarskie].
 • Pan Ziółkowski, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 222, s. 3 [Wiktor Ziółkowski].
 • Malarska cyganeria, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 228, s. 3 [wystawa Koła Młodych Plastyków w 1957 roku (BWA Lublin); Z. Kononowicz, S. Skiba, J. Ziemski, M. Komendecki, M. May, A. Ptaszkowska].
 • Niezwykłe pismo, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 234, s. 3 [Struktury; Jerzy Ludwiński].
 • Hrabia Tytus, spadkobierca Włodzimierza, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 240, s. 3 [Tytus Dzieduszycki].
 • Hacjenda Wengorków, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 246, s. 3 [Barbara i Lucjan Wengorkowie – artyści lubelscy].
 • Willa przy ul. Granicznej, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 252, s. 3 [siedziba redakcji „Kameny”; Jerzy Pleśniarowicz].
 • U Kuncewiczów w Kazimierzu, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 257, s. 3 [atmosfera domu Marii i Jerzego Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym].
 • U Kuncewiczów w Kazimierzu (2), z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 262, s. 3 [atmosfera domu Marii i Jerzego Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym].
 • U Kuncewiczów w Kazimierzu (3), z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 268, s. 3 [Jerzy Kuncewicz].
 • Drogi i kwiaty. U Kuncewiczów w Kazimierzu (4), z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 274, s. 3 [drogi wiodące do „Kuncewiczówki”, otoczenie domu].
 • Spacery i sąsiedzi. U Kuncewiczów w Kazimierzu (4) [!], z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 280, s. 3.
 • Dom mały i duży. U Kuncewiczów w Kazimierzu (5) [!], z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 286, s. 3.
 • Nie przejmuj się... Wokół „Kuncewiczówki” (7), z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 292, s. 3 [małżeństwo Marii i Jerzego Kuncewiczów].
 • Święta w Kazimierzu, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 298, s. 3, ilustr. [święta Bożego Narodzenia, przełom lat 70. i 80. XX wieku, i bal sylwestrowy 1980 roku w Domu Prasy w Kazimierzu Dolnym].
 • Proces poszlakowy, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1994, wydanie weekendowe, nr 303, s. 3, portr. [lubelskie drogi Rity Gorgonowej].

1995

 • Gorgonowa vel Emilia Kańska, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 5, s. 5, fot. [Rita Gorgonowa w opowieści Marii i Henryka Niziołów z Lublina].
 • Prawo, humor i satyra, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 11, s. 3 [Władysław Ćwik].
 • Jestem Poppea!, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 17, s. 3 [legendarni studenci UMCS: Jerzy Lutowski, Władysław Puszkarski, Książę (Patek), Poeta (Soroczan)].
 • Góralu, czy ci nie żal…?, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 23, s. 3 [biesiadne piosenki; wznoszenie toastów].
 • Mikrofon i Himalaje, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 29, s. 3, portr. [Zbigniew Stepek; Rozgłośnia Polskiego Radia w Lublinie].
 • Przepustka na Parnas, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 35, s. 3 [debiut Mirosława Dereckiego w „Kamenie”; S. Zarębski, A. Tchórzewski, A. Turczyński].
 • Prosto z magla…, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 41, s. 3 [praczki, magiel, magiel mechaniczny w Lubartowie].
 • „Ordynat rożnicki”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 47, s. 3 [Waldemar Babinicz].
 • Wielki Mit, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 53, s. 3, ilustr. [Włodzimierz Iljicz Lenin; wspomnienie Mirosława Dereckiego z wizyty w Moskwie (Międzynarodowy Festiwal Filmowy) i w Lenińskich Gorkach w 1979 roku].
 • Kapitan Kloss zdekonspirowany, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 59, s. 3 [Stanisław Mikulski].
 • Bałałajki i harmoszki, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 65, s. 3 [Chór Armii Radzieckiej im. Aleksandrowa; radzieckie wojskowe zespoły estradowe i muzyczne komedie filmowe, zwane kołchozowymi operami].
 • Czary nad kurkami ekspresu. U Widelskiego, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, „Kawa i Herbata”, 17 marca,, s. III, fot. [palarnia kawy Feliksa Widelskiego przy ul. Peowiaków w Lublinie].
 • Okularnicy, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 71, s. 5, ilustr. [Studencki Teatr Satyryków].
 • Włodek i teatr, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 77, s. 3 [Włodzimierz Wiszniewski].
 • Edzio-Bolszewik i Generał, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 83, s. 5 [odmieńcy w Lubartowie i Lublinie].
 • Niechaj zabrzmi: „Alleluja!”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 89, s. 4 [lubelskie chóry kościelne; organiści w kościołach lubartowskich; chór w kościele Kapucynów w Lubartowie, lata 50. XX wieku].
 • Harcerka, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 94, s. 4, portr. [Danuta Magierska].
 • Pani Maruta, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 100, s. 4 [Maria Szczepowska].
 • Wizytówka Wańkowicza, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, wydanie weekendowe, nr 104, s. 5, ilustr. [Melchior Wańkowicz].
 • Hitler kaput!, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 109, s. 5, ilustr. [humor okupacyjny].
 • Adwersarz generała Andersa, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 114 [!] (powinien być nr 115), s. 4, ilustr. [Stanisław Strumph Wojtkiewicz z Warszawy, poeta, prozaik, dziennikarz].
 • Od „Płomyka” do „Świerszczyka”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 121, s. 4, ilustr.
 • Nasi milusińscy, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 127, s. 5, ilustr. [okupacyjne przedstawienia lubartowskich przedszkolaków].
 • Czy pozostała tylko Tora?, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 133, s. 4, ilustr. [Wyższa Uczelnia Talmudyczna – Jesziwa Mędrców Lublina].
 • Koniec roku szkolnego, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 138, s. 6, fot. [czerwiec, lata 1944–1945 w Lubartowie].
 • Wakacje nad Wieprzem, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 144, s. 5, fot. [lata 50. w Lubartowie; S. i A. Prusowie, M. Sawicki, H. i S. Jankiewiczowie, K. Chaliburdowa].
 • Partyzanci, medycy i literatura, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 150, s. 5, fot. [Szpital nr 665 w Puszczy Solskiej; Z. Jakubik, Z. Klukowski, Z. Krynicki, S. Pojasek, L. Kopeć, J. Roguska].
 • Włos w zupie, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 156, s. 4, ilustr. [Armia Czerwona w Rokitnie pod Lubartowem w 1944 roku].
 • Podróż na zachód, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 162, s. 4, fot. [Polska lata 1945–1947; wspomnienie Mirosława Dereckiego o podróży z Karczmisk do Świdnicy].
 • Wakacje 1956 we Fromborku, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 168, s. 4, fot. [obóz Teatru Akademickiego KUL; Irena Sławińska, Zdzisław Jastrzębski].
 • Tajemnice Kozłówki, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 174, s. 5, ilustr. [pałac Zamoyskich; Czarna Dama – Anna z Granowskich Zamoyska, Adam Zamoyski, Aleksander Zamoyski].
 • Pod harcerskim sztandarem, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 180, s. 4, fot. [Lubartów końca lat 40. XX wieku].
 • Piórkiem Jerzego Zaruby, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 186, s. 4, rys. [współpraca z satyrycznym tygodnikiem „Stańczyk”, wydawanym w Lublinie przez Jerzego Borejszę w ostatnim kwartale 1944 roku].
 • „Siewacz” nad Lemanem, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 191, s. 4, ilustr. [Zygmunt Fortunat Miłkowski, pseud. lit. Teodor Tomasz Jeż; wspomnienie podróży Mirosława Dereckiego do Lozanny jesienią 1981 roku z okazji otwarcia Filmoteki Szwajcarskiej; opis zainteresowania Szwajcarii wydarzeniami, które miały miejsce w tym czasie w Polsce].
 • Zapomniana mogiła „Siewacza”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 197, s. 3, ilustr. [grób Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (Teodora Tomasza Jeża) na Cimetière du Bois-de-Vaux w Lozannie].
 • Szkice szwajcarskie 1981, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 203, s. 5, portr. [Vevey Henryka Sienkiewicza].
 • Śmierć Sienkiewicza, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 209, s. 4, fot. [Hôtel du Lac w Vevey].
 • Studentka z Lozanny, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 215, s. 4, portr. [Maria Dąbrowska].
 • Potomkowie Ludwika Waryńskiego, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 221, s. 5 [Tadeusz Waryński i Ludwik Waryński (urodzeni w Genewie) – syn i wnuk Ludwika Waryńskiego].
 • Casino de Montbenon, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 227, s. 4, fot. [otwarcie Casino de Montbenon w Lozannie, 18 października 1981 roku; Ignacy Paderewski].
 • Dom Paderewskiego, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 233, s. 5, ilustr. [Ignacy Paderewski i jego posiadłość Riond-Bosson w Morges].
 • Porucznik znad Lemanu, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 239, s. 5, ilustr. [dr Stanisław Liberek z Lozanny, prezes Towarzystwa Polsko-Szwajcarskiego].
 • Ze Skierbieszowa do Fryburga, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 245, s. 5 [Ignacy Mościcki].
 • Powrót do Szwajcarii, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 251, s. 4, portr. [podróż Ignacego Mościckiego z Krasnobrodu do Fryburga, wrzesień–grudzień 1939 roku].
 • Drodzy nieobecni, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 256, s. 6, fot. [cmentarz w Lubartowie].
 • Dyskretny urok kina „Lewart”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 262, s. 5, fot. [Lubartów].
 • Wieża ciśnień z magicznej latarni, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 267, s. 6, ilustr. [Pięciu zuchów Lloyda Bacona i inne filmy powojenne z ekranów kin lubelskich].
 • Salon doktorostwa Staniszewskich, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 273, s. 5, fot. [dom Marii i Mariana Staniszewskich przy ul. Peowiaków 10 w Lublinie, w którym 28 listopada 1916 roku goszczono Józefa Piłsudskiego].
 • Lubelski romans Marii Dąbrowskiej, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 279, s. 5, ilustr. [romans z Henrykiem Szczyglińskim w 1916 roku].
 • „Kontakt” na Nikifora, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 285, s. 5, ilustr. [Nikifor – Matejko z Krynicy; M. i S. Świeżawscy; J. Stadnicki].
 • Życie i śmierć Julii Deryng, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 291, s. 4, portr. [Julia Deryng – wykładowca historii literatury polskiej na Sekcji Dziennikarskiej Wydziału Filozoficzno-Społecznego Uniwersytetu Jagiellońskiego].
 • Życie i śmierć Jerzego Derynga, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 297, s. 11, fot. [Jerzy Deryng – wieloletni kierownik Centralnej Składnicy Muzealnej Ministerstwa Kultury i Sztuki w Kozłówce].
 • Życie i śmierć Jerzego Derynga (część II), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 301, s. 5, fot.
  [Jerzy Deryng – wieloletni kierownik Centralnej Składnicy Muzealnej Ministerstwa Kultury i Sztuki w Kozłówce].

1996

 • Ucieczka króla Rumunii, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 4, s. 4, ilustr. [ucieczka Karola II z Rumunii do Portugalii w 1940 roku].
 • Ucieczka króla Rumunii (2), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 10, s. 5, fot. [ucieczka Karola II z Rumunii do Portugalii w 1940 roku; rola płk. Jana Kowalewskiego i mjr. Żurawskiego w zorganizowaniu ucieczki].
 • Cywil-banda w wojsku, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 16, s. 6, fot. [Studium Wojskowe UMCS w Lublinie].
 • Tajemnice Studium Wojskowego UMCS (2), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 22, s. 5, ilustr.
 • Podaj cegłę!, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 40, s. 4, ilustr. [era murarzy – pocz. lat 50. XX wieku; tematyka murarska w filmie i teatrze; premiera Wodewilu warszawskiego 11 listopada 1951 roku w Teatrze Muzycznym w Lublinie].
 • Epoka radiokołchoźników, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 46, s. 4, ilustr.
 • Rycerze świętego Floriana, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 52, s. 4, fot. [premiera programu kabaretu Czart pt. Nie pali się! – wiosna 1963 roku; Brama Krakowska – siedziba dyżurnego strażaka; remiza Zawodowej Straży Pożarnej przy ul. Świętoduskiej w Lublinie].
 • Rycerze świętego Floriana, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 59 [!] (powinien być nr 58), s. 4, fot.
  [Ochotnicza Straż Pożarna w Lubartowie i Karczmiskach; pierwszy i ostatni festiwal strażackich orkiestr dętych w Kazimierzu Dolnym w połowie lat 70. XX wieku].
 • W co się bawić?, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 64, s. 5, ilustr. [dziecięce zabawy czasu okupacji w Lubartowie].
 • W kręgu „Złotej różdżki”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 70, s. 5, ilustr. [dydaktyczne książeczki dla dzieci, wydane przed II wojną światową].
 • „Puszynka”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 75 [!] (powinien być nr 76), s. 6, fot. [Helena Pic de Replonge, cioteczna babka Mirosława Dereckiego, i jej kot Puszynka].
 • Finał rewolucyjnej legendy, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 82, s. 4. [śmierć Franciszka Lisa 23 kwietnia 1907 roku na Sławinku w Lublinie].
 • „Baśka”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 87, s. 6, fot. [Józef Pic de Replonge, wujek M. Dereckiego, i jego koń Baśka; pobyt Mirosława Dereckiego u dziadków w Karczmiskach w 1942 roku].
 • Stąd do Suraża, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 93, s. 5, fot. [losy rodziny Mirosława Dereckiego, przybyłej na Lubelszczyznę w 1920 roku z Ukrainy (Śmiła)].
 • Krucyfiks z Palestyny, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazetaw Lublinie” 1996, nr 99, s. 5, fot. [losy rodziny Mirosława Dereckiego, przybyłej na Lubelszczyznę w 1920 roku z Ukrainy (Śmiła)].
 • Rodzinne związki Wincentego Pola, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 108, s. 5, ilustr. [rodzinna legenda o związkach rodziny Pic de Replonge, dziadka Mirosława Dereckiego, z Wincentym Polem].
 • „Zachwycająca piękność” z teatru w Krakowie, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 114, s. 5, ilustr. [Franciszek Pique, prapradziadek Mirosława Dereckiego, i jego córka, Aniela Pique-Szturmowa].
 • Pamiątka z Mandżurii, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 120, s. 6, fot. [Stanisław Derecki, dziadek Mirosława Dereckiego, i jego kontrakty budowlane w Irkucku i w Harbinie – początek XX wieku].
 • Dziennik podróży do Argentyny (1), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 126, s. 5, ilustr. [podróż ojca Mirosława Dereckiego do Argentyny w 1926 roku].
 • Dziennik podróży do Argentyny (2), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 131, s. 7, rys. [podróż ojca Mirosława Dereckiego do Argentyny w 1926 roku].
 • Wojaże Koleją Nadwiślańską, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 137, s. 6, ilustr. [kolej w Lublinie – lata 70. XIX wieku].
 • Epitafium dla Jurgi, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 143, s. 6, fot. [zabójstwo strażnika SS-Oberscharführera w więzieniu na Zamku, dokonane przez żołnierza AK, Władysława Jurgę „Sławka” 21 lipca 1944 roku].
 • Grzeszne życie i śmierć wszetecznej Jadwigi (1), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 149, s. 4, rys. [Jadwiga Machówna z Kolbuszowa].
 • Grzeszne życie i śmierć wszetecznej Jadwigi (2), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 155, s. 4 [Jadwiga Machówna z Kolbuszowa].
 • Niezwykły żywot Józefa Odrowąża Porhatyckiego, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 161, s. 4, ilustr. [początki teatru w Lublinie – z przymrużeniem oka].
 • Niezwykły żywot Józefa Odrowąża Porhatyckiego, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 167, s. 4, ilustr. [początki teatru w Lublinie – z przymrużeniem oka].
 • Kolekcjoner z Józefowa nad Wisłą, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 174, s. 4, fot. [Stanisław Sakławski].
 • Niezwykły teatr w niezwykłych czasach, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 179, s. 4, ilustr. [Teatr Lubelski im. J. Słowackiego przed wybuchem II wojny światowej].
 • Teatr w przededniu wojny, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 185, s. 4, ilustr. [wrzesień 1939 roku w Lublinie; przyjazd Stefana Jaracza].
 • Jaracz w Lublinie, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 190, s. 4, portr. [Teatr Lubelski im. J. Słowackiego, wrzesień–październik 1939 roku].
 • Jaracz w Lublinie 1944, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 196, s. 6, fot.
 • Rząd w Nałęczowie, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 202, s. 4, fot. [Ministerstwo Spraw Zagranicznych tuż po wybuchu II wojny światowej].
 • MSZ w Kazimierzu, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 208, s. 4, fot. [Ministerstwo Spraw Zagranicznych tuż po wybuchu II wojny światowej].
 • Operacja: „Złoto”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 214, s. 5, portr. [historia transportu polskiego złota do Francji we wrześniu 1939 roku].
 • Operacja: „Złoto” (2), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 220, s. 5, fot. [historia transportu polskiego złota do Francji we wrześniu 1939 roku].
 • Operacja: „Skarby FON”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 226, s. 5, rys. [transport skarbów Funduszu Obrony Narodowej do Francji w latach 1939–1940].
 • Polskie złoto we Francji, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 232, s. 4, ilustr. [1939–1940].
 • Polskie złoto na Saharze, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 238, s. 4 [1943–1944].
 • Niezwykli panowie Giżyccy, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 244, s. 4, ilustr. [Kamil Giżycki, Jerzy Giżycki].
 • W poszukiwaniu nowych wrażeń, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 250, s. 4, ilustr. [Jerzy Giżycki; powojenne losy Kamila Giżyckiego].
 • W stronę Ołyki, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 261, s. 5, fot. [pobyt Ignacego Mościckiego we wrześniu 1939 roku na zamku w Ołyce u księcia Janusza Radziwiłła].
 • Magistrat przy ul. Legionów, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 266, s. 6, portr. [Wacław Mitrut – burmistrz Lubartowa w latach 1946–1948; budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Legionów 14 w Lubartowie].
 • Ściśle tajne, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 272, s. 6, fot. [Jerzy Napiórkowski – pierwszy główny inżynier FSC w Lublinie].
 • Pan Kornel w Zakopanem, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 278, s. 4 [Kornel Makuszyński i jego muzeum w Zakopanem].
 • Fredro kontra socrealizm, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 290, s. 5, fot. [Maria Perczyńska – nauczycielka języka francuskiego, reżyser i organizator szkolnych przestawień w lubartowskim Liceum Ogólnokształcącym w latach 40. i 50. XX wieku].
 • Święta w Karczmiskach, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 296, s. 7, fot. [Boże Narodzenie 1943 roku; apteka Wilhelma Pic de Replonge, dziadka Mirosława Dereckiego, i dwór Strażyców w Karczmiskach].
 • Dworek przy cmentarzu, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 300, s. 4, fot. [dworek Wójcików, rodziny Mirosława Dereckiego, przy ul. Legionów w Lubartowie].

1997

 • Opowieści znad Niemna, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 2, s. 5, fot. [wieś Mociewicze].
 • Opowieści znad Niemna (2), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 8, s. 4, fot. [wieś Mociewicze].
 • Nie masz pana nad ułana! (I), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 14, s. 4, rys. [pan Ksawery z Baranowicz].
 • Nie masz pana nad ułana! (II), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 20, s. 7, rys. [pan Ksawery z Baranowicz].
 • Koniec balu, panno Lalu!, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 26, s. 4, fot. [karnawałowe bale, w których uczestniczył Mirosława Derecki].
 • Polski Londyn – od kuchni, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 32, s. 6, ilustr. [Ognisko Polskie w Londynie; polskie restauracje: Daquis, Chez Luba].
 • Lubartów pani Majowej, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 38, s. 6, fot. [Irena Skawińska-Majowa].
 • Mr. Gutowski z Eaton Place, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 44, s. 4, ilustr. [Gene Gutowski].
 • House of Carvings (1), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 47 [!] (powinien być nr 50), s. 4, fot. [„Salon sztuki snycerskiej” przy King’s Road w Londynie].
 • House of Carvings (2), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 56, s. 4, fot. [„Salon sztuki snycerskiej” przy King’s Road w Londynie].
 • Pani Dula z Hollywood, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 62, s. 6, ilustr. [pani Jadwiga z Poznania, mieszkająca przy Hollywood Road w Londynie].
 • Bohater spod Cuszimy, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 68, s. 4, portr. [Jerzy Wołkowicki].
 • Wielkanoc na ul. Górnej, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 74, s. 5, fot. [święta spędzane przez Mirosława Dereckiego u ciotki Gieni Filipowiczowej w Lublinie].
 • Mr. Philips z Lubartowa, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 80, s. 5, fot. [Ireneusz Maciej Filipowicz – cioteczny brat Mirosława Dereckiego].
 • Prywatna droga króla, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 86, s. 4, ilustr. [Karol II].
 • Strażnik sztandarów, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 91, s. 7, ilustr. [Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie; mjr Harasimowicz].
 • Nad albumem Osieckiej, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 97, s. 7, ilustr. [wspomnienia Mirosława Dereckiego związane z wybranymi piosenkami Agnieszki Osieckiej].
 • „Parasolnicy” i „cyrkowcy”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 102, s. 6, ilustr. [parasolnik Szyc z Lubartowskiej w Lublinie; parasolnik z Sopotu zwany także Maskotką Sopotu – Czesław Bulczyński; cyrk rodziny Afanasjeff].
 • Syn lubelskiego ułana, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 107, s. 5, ilustr. [Piotr Skrzynecki z Krakowa – reżyser i scenarzysta, twórca Piwnicy pod Baranami].
 • Kram z piosenkami, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 113, s. 4, fot. [kabaret Hybrydy; lata 60. XX wieku – narodziny twórców piosenki autorskiej, prezentowanej na studenckich scenach].
 • Matura 1927, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 120, s. 6, fot. [Marian Derecki – stryj Mirosława Dereckiego; gimnazjum w Lubartowie].
 • Podwójny agent „Brutus”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 124, s. 5, fot. [Roman Czerniawski – „Walenty”, „Armand”, „Brutus”].
 • Podwójny agent „Brutus” (2), z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 130, s. 5, ilustr. [Roman Czerniawski – „Walenty”, „Armand”, „Brutus”].
 • Podwójny agent „Brutus” (3), z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 136, s. 5, fot. [Roman Czerniawski – „Walenty”, „Armand”, „Brutus”].
 • Miasteczko z „Godzin nadziei”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 142, s. 8, fot. [Łagów i Lubuskie Lato Filmowe].
 • Na ustach karmin, w sercu żal, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 148, s. 5, ilustr. [Marlena Dietrich].
 • Eros z przeszkodami, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 154, s. 5, fot. [Babilon – dom studencki dla dziewcząt, miejsca schadzek studenckich par w Lublinie lat 50. XX wieku].
 • Odpust w Karczmiskach, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 160, s. 5, fot..
 • Kazimierz według Szalom Asza, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 166, s. 5, fot. [Sztetł – książka o Kazimierzu Dolnym].
 • Stare domy w Kazimierzu, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 172, s. 5, fot. [Kazimierz Dolny – miasto artystów, lata 50. XX wieku].
 • Willa pod świerkami, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 178, s. 6, fot. [willa Potworowskich i domek Baba Jaga w Kazimierzu Dolnym; K. i J. Durakiewiczowie, A. Kołodziejek].
 • „Anioł” nad Kazimierzem, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 184, s. 4, fot. [willa w Kazimierzu Dolnym – przystań artystów].
 • Domek trzech dziewcząt, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 190, s. 6, fot. [dworek Pinkiewiczów w Kazimierzu Dolnym].
 • Tajemniczy ogród, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 195, s. 5, fot. [posesja Ołdakowskich z willą Kałęczyn w Kazimierzu Dolnym].
 • Dworek i pasieka, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 201, s. 5, fot. [Edward Łaszanowski; dom Reginy Białowiejskiej-Glinkowej w Kazimierzu Dolnym].
 • Śpiewający cadyk z Kazimierza, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 207, s. 4, ilustr. [Ezechiel Taub z Kazimierza Dolnego; Jakub Icchak Horowic – Widzący z Lublina].
 • Z dedykacją: „Dla Lidzi”, z cyklu Weekend wspomnień z Mirosławem Dereckim [!], „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 213, s. 5, fot. [Lidka i Jan Łazorkowie].
 • Legenda pensjonatu „Regina”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 219, s. 5, fot. [willa Regina, późniejsza Zofiówka, w Kazimierzu Dolnym].
 • Bywalcy kawiarni „Rynkowa”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 225, s. 5, fot. [Kazimierz Dolny].
 • Ze sztambucha Gieni, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 231, s. 5, ilustr. [Genowefa Filipowicz, ciotka Mirosława Dereckiego].
 • Żołnierskie szczęście, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 237, s. 5, fot. [Leonard Derecki, ojciec Mirosława Dereckiego].
 • Miłość szwoleżera, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 244, s. 5, fot. [Edward Pic de Replonge, wujek Mirosława Dereckiego].
 • „Straż Przednia”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 248, s. 7, ilustr. [Jan Pic de Replonge, wujek Mirosława Dereckiego].
 • Dom przy ul. Spacerowej, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 255, s. 5, ilustr. [dom Teofili i Józefa Zakrzewskich w Lublinie – wytwórnia fałszywych kenkart, „paszportówka”].
 • Warsztat przy Kotlarskiej, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 260, s. 6, fot. [warsztat modelarsko-odlewniczy Józefa Zakrzewskiego w Lublinie – wytwórnia zapalników do „sidolówek”].
 • „Sidolówki” z Lublina, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 265, s. 7, ilustr.
 • Arsenał przy cmentarzu, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 271, s. 5, fot. [przedsiębiorstwo przewozowe Aleksandra Hołysta przy ul. Lipowej w Lublinie – magazyn zapalników do „sidolówek”].
 • W rękach gestapo, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 277, s. 5, fot. [odkrycie przez Niemców arsenału przy ul. Lipowej w Lublinie 29 stycznia 1944 roku, aresztowanie T. Frasunkiewicza oraz H. i J. Małeckich].
 • Ścigani przez NKWD, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 283, s. 6, fot. [Józef Zakrzewski].
 • Prześladowani przez NKWD i UB., z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 290, s. 7, fot. [żołnierze AK i ludzie związani z produkcją „sidolówek”, m.in. K., J., K. Litwiniukowie, A. Hołyst, T. Jaszowski, J., J. Zakrzewscy].
 • Ostatnia wigilia marszałka Śmigłego, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 295, s. 4, ilustr. [Edward Rydz-Śmigły].
 • Kolędowanie pod choinką, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 299, s. 10, ilustr. [w rodzinie Mirosława Dereckiego w Lubartowie].
 • Przebrzmiałe dziecinne lektury, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1997, nr 303, s. 6, ilustr.

1998

 • Lista przebojów „Pszczółki”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 8, s. 4, ilustr. [Rozgłośnia Polskiego Radia w Lublinie; Piosenka o mojej Warszawie].
 • Machulski, Bista i Lublin, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 13, s. 4, ilustr. [Jan Machulski, Henryk Bista].
 • Inwazja młodych aktorów, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 19, s. 4, fot. [Lublin początku lat 60. XX wieku; Z. Czeski, T. Mikołajczuk, J. Bohdal, J. Strzemień, B. Poręba, S. Włoch].
 • Młoda „stajnia” Kazimierza Brauna, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 31, s. 4, fot. [Kazimierz Braun; inwazja aktorów na Teatr im. J. Osterwy na początku lat 70. XX wieku].
 • Podróżowanie wozem Tespisa, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 37, s. 5, fot. [„pierwszy romans z teatrem” Mirosława Dereckiego – gra w Huzarach Andrzeja Dobrowolskiego w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie, wiosna 1956 roku, wyjazdy w teren; Zdzisław Lorenowicz].
 • Pani Wisia, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 43, s. 4, fot. [Jadwiga Grossman].
 • Różne wcielenia Piotra W., z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 49, s. 4, ilustr. [Piotr Wysocki].
 • Scena i podziemie, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 55, s. 4, fot. [Piotr Wysocki].
 • „Czerwona hrabina” Teatru Osterwy, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 61, s. 6, fot. [Eleonora Frenkiel-Ossowska].
 • Pani Brysia – „ambasador miłości”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 67, s. 4, portr. [Bronisława Heiman-Jarecka – aktorka z Warszawy, żona Kazimierza Wierzyńskiego].
 • Z drugiej strony rampy, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 73, s. 5, fot. [Teatr im. J. Osterwy w Lublinie – legendy, anegdoty, przesądy].
 • Wyrok na „króla amantów”, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 79, s. 4, fot. [Igo Sym].
 • Roman Niewiarowicz contra Igo Sym, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 85, s. 6, fot.
 • „Palec Boży” A.D. 1956, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 114, s. 7, fot. [wspomnienie Mirosława Dereckiego o przygotowaniach do egzaminu wstępnego do PWST w Warszawie].
 • Zaloty do Melpomeny, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 120, s. 6, ilustr. [egzamin wstępny Mirosława Dereckiego do PWST w Warszawie – lipiec 1956 roku].
 • Kim była „Perła Teatru w Ostankino”, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 126, s. 4, ilustr. [Praskowia Iwanowna Żemczugowa; rosyjskie teatry pańszczyźniane; teatr Szeremietiewów w Ostankino].
 • „Pan Tadeusz” z Lubartowem w tle, z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 132, s. 6, ilustr.
 • „Pan Tadeusz” z Lubartowem w tle (cd.), z cyklu Weekend wspomnień, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 137, s. 6, ilustr. [Mrówki zwane potocznie XIII księgą Pana Tadeusza].
 • Sekrety „Kuncewiczówki”, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 164, s. 4.
 • Warchoł i śpiewaczka, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 171, s. 4 [Maria i Jerzy Kuncewiczowie].
 • Autobusem do Kazimierza, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 177, s. 3 [podróż do Kazimierza Dolnego].
 • Parostatki i ludzie, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 185, s. 4 [żegluga na Wiśle; Marian Śliwiński].
 • Sąsiedzi Kuncewiczówki, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 193, s. 5.
 • Plebania, dwór i remiza, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 199, s. 4 [Karczmiska].
 • Pensjonat „Świtezianka”, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 206, s. 4 [pensjonat Soni Wiszni w Kazimierzu Dolnym].
 • Dom Michalaka, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 219, s. 4 [Antoni Michalak z Kazimierza Dolnego].
 • Akcja „Apteka”, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 246, s. 4 [upaństwowienie aptek w 1951 roku; apteka w Ostrowie Lubelskim].
 • Hamulcowi, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 256, s. 4 [Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Lublinie].
 • Wieczorek leninowski, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 260, s. 4 [wieczorek leninowski w klubie Nora w Lublinie].
 • Nieodmiennie nad małą czarną, z cyklu Weekend wspomnień Mirosława Dereckiego [!], „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 272, s. 4 [kawiarnia Regionalna w Lublinie; rodzina Semadenich].
 • Z brzytwą na gardle, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 278, s. 5 [prowincjonalne zakłady fryzjerskie dla mężczyzn; lubartowscy fryzjerzy; zakład fryzjerstwa męskiego Morawskiego przy ul. Narutowicza 22 w Lublinie – czasy powojenne].
 • Przy patefonie, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 289, s. 4 [patefon i muzyka czasu okupacji].
 • Święta w Kazimierzu, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998, nr 296, s. 4 [święta Bożego Narodzenia w Domu Prasy w Kazimierzu Dolnym – przełom lat 70. i 80. XX wieku].
 • Kataklizm w Sylwestra, z cyklu Z archiwum Mirosława Dereckiego, „Gazeta w Lublinie” 1998/1999, nr 305, s. 5 [bal sylwestrowy 1980 roku w Domu Prasy w Kazimierzu Dolnym].

„Informacja Kulturalna. Biuletyn Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 • Teatr na gorąco. Lubliniana, „Informacja Kulturalna. Biuletyn Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie” 1978, nr 3–4, s. 14–17 [Maria Bechczyc-Rudnicka].
 • Życie na Zamku, „Informacja Kulturalna. Biuletyn Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie” 1986, nr 2–3, s. 101–103 [praca Mirosława Dereckiego w Wojewódzkim Domu Kultury w Lublinie].

„Kamena”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1958

 • Jak się ksiądz Matrasek załamał..., „Kamena” 1958, nr 1, s. 6, rys. [ksiądz Matrasek, stary Wojciechcho i wieś Fujara].
 • Duchy, „Kamena” 1958, nr 3–4, s. 10, rys. [purnonsensowe opowiadanie o bracie].
 • Głowa, „Kamena” 1958, nr 14, s. 7–8, rys. [purnonsensowe opowiadanie o Arretinie i jego powiększającej się głowie].

1959

 • Poznałem Nikifora Matejkę…, „Kamena” 1959, nr 10, s. 6, 7, ilustr. [spotkanie Mirosława Dereckiego z Nikiforem w Krynicy].
 • Z wizytą u Ociepki, „Kamena” 1959, nr 18, s. 4, 7, ilustr. [Teofil Ociepka].

1960

 • Prawie baedeker lubelski, „Kamena” 1960, nr 4, s. 8 [Kawiarnia Regionalna w Lublinie i jej goście].
 • Prawie baedeker lubelski, „Kamena” 1960, nr 7, s. 8 [klub Nora w Lublinie i jego goście].
 • O świętach po świętach, „Kamena” 1960, nr 8, s. 8 [przygotowania do Wielkanocy w Lublinie – żartobliwie].
 • Hôtel „pod Malwą”, „Kamena” 1960, nr 12, s. 4–5, rys. [hotel dziadzia Mamałygina i jego goście].
 • Midas, O Teatrze Propozycji, „Kamena” 1960, nr 12, s. 6 [Lublin].
 • Dwie mile od Lublina, „Kamena” 1960, nr 21, s. 10, 12 [Babin].
 • List ode mnie, „Kamena” 1960, nr 21, s. 12 [zaproszenie Mirosława Dereckiego dla Redakcji „Kameny” do Klubu na Zamku w Lublinie].
 • Miasto które powstaje..., „Kamena” 1960, nr 23–24, s. 4, 16 [Bełżyce].
 • Pan na pewno nie wie, że właśnie Lublin jest stolicą szmiry plastycznej, „Kamena” 1960, nr 23–24, s. 10, ilustr. [firmy produkujące obrazy i makatki].

1961

 • Remanenty po Kazimierzu Wielkim, „Kamena” 1961, nr 1, s. 9 [Kazimierz Dolny].
 • Z archiwaliów literackich Mirosława Dereckiego, „Kamena” 1961, nr 2, s. 12 [list podpisany „Twój Edward Stasiura”].
 • Melanż kulturalny, „Kamena” 1961, nr 3, s. 9, 11, fot. [życie kulturalne Zamościa; Zofia Kulaszyńska; Liceum Sztuk Plastycznych; działalność ZMS i ZMW na rzecz kultury; ZOO].
 • Z archiwaliów literackich Mirosława Dereckiego. W stronę średnich – kolumna automatyczna, „Kamena” 1961, nr 5, s. 12 [wiersze Stanisława Wereszczuka, Apolinarego Wojtka Marii Korzenia i Giovanny Szwarc].
 • Koń – „Wenus”, „Kamena” 1961, nr 6, s. 7, ilustr. [„zbliżenie szarego człowieka do sztuki”, czyli co można kupić w Lublinie].
 • Moim zdaniem – rewelacja…, „Kamena” 1961, nr 9, s. 7, 9, ilustr. [I Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Teatrów Poezji w Koszalinie].
 • Mówić, jak najwięcej mówić..., „Kamena” 1961, nr 10, s. 9, 12, ilustr. [Zakład dla Dzieci Głuchych przy ul. Męczenników Majdanka w Lublinie].
 • Miejsce miłej pogawędki, „Kamena” 1961, nr 11, s. 6 [dom przy ul. Buczka w Lublinie i jego mieszkańcy].
 • Z archiwaliów literackich Mirosława Dereckiego. Prowincjo – śpiewaj! Reportaż, „Kamena” 1961, nr 11, s. 10 [Jakub Wronka – artysta ludowy; tekst podpisany A. R.-T.].
 • Katarakta i inne…, „Kamena” 1961, nr 12, s. 8–9, fot. [prof. dr Tadeusz Krwawicz i Klinika Okulistyczna Akademii Medycznej w Lublinie].
 • „Bibliofil”, „Kamena” 1961, nr 13–14, s. 10 [Jan Bidacha – miłośnik i kolekcjoner książek, dzierżawca kiosku u zbiegu Alei Racławickich i ul. Godebskiego w Lublinie].
 • Kultura nie może być bezdomna, „Kamena” 1961, nr 18, s. 8–9 [organizacja studenckiego życia kulturalnego w Lublinie – działalność Zrzeszenia Studentów Polskich].
 • Metodologia łapania, „Kamena” 1961, nr 19, s. 10, 12 [autostop].
 • Pejzaż z piecem, „Kamena” 1961, nr 23, s. 2, 15 [Józefów Biłgorajski; Mirosław Komendecki].

1962

 • Grupy czy życie pozagrupowe, „Kamena” 1962, nr 5, s. 1, 8 [rozmowa Mirosława Dereckiego z poetą i prozaikiem o sytuacji literatów lubelskich].
 • M.D., „Może chcecie usłyszeć jeszcze jeden wiersz Jana Brzechwy?”, „Kamena” 1962, nr 5, s. 2 [koncerty szkolne artystów z Teatru im. J. Osterwy w Lublinie w województwie lubelskim].
 • Depsy Yung, „Kamena” 1962, nr 11, s. 10–12 [autostop; podróż Mirosława Dereckiego z „kolegami” z okolic Poznania do Warszawy].
 • Z poradnika dla początkujących autostopowiczów, „Kamena” 1962, nr 18, s. 12, 14 [autostop – rodzaje kierowców].
 • Nowe komfortowe życie Nikifora, „Kamena” 1962, nr 22, s. 14, 16, ilustr. [Nikifor Krynicki].

1963

 • O „zaangażowaniu”, Smożewskim, „trzydziestolatkach” i lubelskich teatrzykach studenckich, z cyklu Dyskusje „Kameny”, „Kamena” 1963, nr 3, s. 12 [rozmowa Mirosława Dereckiego z: K. Głogowskim, J. Księskim, J. Kurczabem, A. Rozhinem, Z. Stepkiem, J. Suświłło i M. Trochimiukiem].
 • M.D., Widać już że coś się zmieniło, „Kamena” 1963, nr 4, s. 6, 7 [wypowiedzi uczestników seminarium dla inteligencji terenowej (wiejskich pracowników kulturalno-oświatowych województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego i rzeszowskiego), zorganizowanego przez Uniwersytet Ludowy w Rożnicy w 1962 roku].
 • M.D., Po V Kongresie ZSP, „Kamena” 1963, nr 4, s. 8 [wywiad z Kazimierzem Gieroniem i Adamem Witusikiem – wiceprzewodniczącym i sekretarzem Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich w Lublinie].
 • M.D., Po pierwsze absolwenci…, „Kamena” 1963, nr 6, s. 11 [rozmowa Mirosława Dereckiego i Marii Bechczyc-Rudnickiej z: J. Cywoniukiem, K. Gieroniem,
  Z. Bogdańskim i J. Wasio o współpracy „Kameny” z młodzieżą akademicką].
 • M.D., O higienę wsi. „Kamena” 1963, nr 6, s. 11, 12 [rozmowa z Czesławem Rajcą – wiceprzewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego ZMW w Lublinie o obradach plenum ZW ZMW, poświęconego zagadnieniu zdrowia na wsi lubelskiej].
 • Nowe formy pracy lubelskiego ZSP, „Kamena” 1963, nr 10, s. 2, 11 [Zrzeszenie Studentów Polskich – działalność kulturalno-społeczna, współpraca województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, rzeszowskiego].
 • To są „Kaniorowcy”, „Kamena” 1963, nr 11, s. 7, fot. [Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej – historia, członkowie, osiągnięcia].
 • m.d., Kronika kulturalna ZSP – plany i zapowiedzi wakacyjne, „Kamena” 1963, nr 12, s. 12.
 • M.D., Ze wspomnień wojskowych. Mówi ppłk dypl. Bolesław Bocheń, „Kamena” 1963, nr 18, s. 2 [wspomnienia z czasów II wojny światowej].
 • „Czar Kazimierza”, „Kamena” 1963, nr 18, s. 9, 12 [brak turystów w Kazimierzu Dolnym; noclegi, gastronomia, komunikacja].
 • Wielkie plany i niemałe kłopoty, „Kamena” 1963, nr 19, s. 7, 9 [rozmowa Mirosława Dereckiego z przedstawicielami lubelskiej Rady Okręgowej ZSP – Jerzym Cywoniukiem i Kazimierzem Gieroniem].
 • M.D., Kott w Lublinie, „Kamena” 1963, nr 23–24, s. 20 [Jan Kott w Lubelskim Studium Kultury Teatralnej].

1964

 • Z plastyką na wieś, „Kamena” 1964, nr 2, s. 11, 12 [wypowiedzi: E. Nadulskiego, J. Abramowicza, H. Księskiej, S. Niedźwiedzia, I. Iskrzyckiej, J. Drążka i E. Pola na temat upowszechniania kultury plastycznej w miastach i wsiach województwa lubelskiego].
 • Tip-Top – Twist problem, „Kamena” 1964, nr 4, s. 12 [kawiarnia Tip-Top w Lublinie; problem miejsc dobrej rozrywki dla młodzieży lubelskiej].
 • Akcja z rozmachem, „Kamena” 1964, nr 5, s. 2, 13 [współpraca lubelskiego okręgu ZSP z województwami: kieleckim, białostockim i rzeszowskim]. 
 • Dereń, Nie chodź, dziecko, do „Piwnicy”, „Kamena” 1964, nr 6, s. 14 [piwnica studencka na Starym Mieście w Lublinie].
 • Harcerze, „Kamena” 1964, nr 8, s. 11, 12, fot. [Chorągiew Lubelska; harcerze na wsiach].
 • Dereń, Psia wystawa, „Kamena” 1964, nr 12, s. 14 [krajowa wystawa psów rasowych na stadionie Lublinianki, maj 1964 roku, krytyka organizacji].
 • Prezent od ZMW, „Kamena” 1964, nr 16, s. 10, 12 [Związek Młodzieży Wiejskiej na Lubelszczyźnie].
 • W stronę młodych, „Kamena” 1964, nr 17–18, s. 29, 32 [„Kamena” jako organ aktywu kulturalnego czterech wschodnich województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego i rzeszowskiego; współpraca z młodymi, debiutującymi i organizacjami młodzieżowymi].
 • O „Kozienaliach”. Rozmowa z przewodniczącym Rady Okręgowej ZSP w Lublinie – Kazimierzem Gieroniem, „Kamena” 1964, nr 21, s. 2, 10.

1965

 • Czarci jubileusz, „Kamena” 1965, nr 1–2, s. 2 [pięciolecie kabaretu Czart].
 • Anatol Gordienko, Ognia! opowieść czołgisty – wyzwoliciela Lublina, tłum. M. Derecki, „Kamena” 1965, nr 3, s. 1, 3, ilustr. [fragment reportażu o Aleksieju Nikołajewiczu Afanasjewie, którego czołg jako pierwszy wdarł się na ulice Lublina 22 lipca 1944 roku].
 • Dlaczego razem?, „Kamena” 1965, nr 4, s. 6, 7, fot., współautor Romuald Wiśniewski [seminarium młodej inteligencji czterech województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego i rzeszowskiego w Lublinie, zorganizowane przez ZSP i Ministerstwo Kultury].
 • Filipinki i… polityka, „Kamena” 1965, nr 8, s. 1, 7 [wojewódzki finał VI ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym w Powiatowym Domu Kultury w Lubartowie].
 • Zaraz po wojnie, „Kamena” 1965, nr 9, s. 1, 6, 7, ilustr. [urodzeni 9 maja 1945 roku w Lublinie i ich losy: E.W. Cisłowska, S.G. Sadowski, D.B. Trejgiell, J.Z. Chorembała i Z.T. Konofalska].
 • Łabędzie w Zaklikowie, „Kamena” 1965, nr 10, s. 1, 7.
 • M.D., Studenci i Melpomena, „Kamena” 1965, nr 10, s. 11 [studencki ruch teatralny w Lublinie].
 • Czego nie kupisz w Krakowie...., „Kamena” 1965, nr 12, s. 6, 8 [Kielecczyzna – ruch turystyczny].
 • Byle tylko koce dawano… Turystyka od kulis, „Kamena” 1965, nr 15, s. 5, fot. [miejsca noclegowe w województwach: rzeszowskim, kieleckim i lubelskim].
 • Notatki z Opoczna (Dni Folkloru Opoczyńskiego 5–12 IX), „Kamena” 1965, nr 18, s. 5, 7.
 • M.D., Ambicja i napoleonki. W odpowiedzi na list P.P. Hotele „Orbis” – „Bristol” i „Europejski” do „Kameny”, „Kamena” 1965, nr 18, s. 8 [komentarz odpowiedzi dyrekcji hotelu na zarzuty studentek UW żądających przeprosin i zadośćuczynienia za odmowę obsłużenia w kawiarni Europejskiej w Warszawie].
 • Student anno 1965. Lublin miasto wyższych uczelni, „Kamena” 1965, nr 19, s. 1, 3, ilustr. [rozmowa o młodzieży z udziałem: W. Skrzydło (UMCS), M. Stelmasiaka (AM), M. Chomiaka (WSR), S. Bobińskiego (WSI); krótkie noty o uczelniach].
 • Kapitan Kloss i worek ze złotówkami, „Kamena” 1965, nr 20, s. 1, 7 [działalność kulturalno-oświatowa OSM Lublin, Lubelskiej Fabryki Maszyn Rolniczych, Wojewódzkiego Związku Spółdzielczości Pracy].

1966

 • Chatka Żaka, Gong 2, Azory, czyli… Parada paradoksów, „Kamena” 1966, nr 4, s. 3, fot. Sławomir Cered [jakość studenckiego ruchu kulturalnego w Lublinie].
 • Wyjście z labiryntu? „Kamena” 1966, nr 4, s. 7 [projekt Wydziału Kultury Prezydium MRN utworzenia federacji klubów i świetlic w Lublinie].
 • Ko-operacja „Termos”, „Kamena” 1966, nr 5, s. 5, 11 [Huta Szkła w Lubartowie].
 • Białostockie „Herkulesy”, „Kamena” 1966, nr 8, s. 1, 4, 5 [ZMS-owski Klub Akademii Medycznej w Białymstoku; marazm artystyczny w środowisku studentów białostockich].
 • Rzeszowski student bez przeszłości, „Kamena” 1966, nr 9, s. 5 [Wyższa Szkoła Pedagogiczna i Wyższa Szkoła Inżynierska w Rzeszowie; sytuacja kulturalna rzeszowskiego środowiska akademickiego].
 • Wydawnictwo Lubelskie. Rozmowa z dyrektorem Wydawnictwa Lubelskiego – Zbigniewem Kośmińskim, „Kamena” 1966, nr 10, s. 3, 10.
 • Kompleks Żeromskiego?, „Kamena” 1966, nr 10, s. 6, 7 [Kielce – przemysł, brak szkoły wyższej, instytucje kulturalne, kłopoty lokalowe BWA, środowisko literackie].
 • Po maturze, „Kamena” 1966, nr 11, s. 1, 7 [matura 1966 roku; wspomnienie Mirosława Dereckiego o swojej maturze i czasie tuż po niej – 1953 rok].
 • M.D., Chemia zdobywa Lublin, „Kamena” 1966, nr 11, s. 10, ilustr. [A. Waksmundzki, J. Ościk, S. Bienia, S. Ciechan mówią o budowie Gmachu Chemii UMCS
  i o współpracy Sekcji Chemicznej z przemysłem].
 • Kazimierz na zakręcie, „Kamena” 1966, nr 12, s. 1, 7, 9 [Kazimierz Dolny – kultura, turystyka, zagrożenie puławskimi „Azotami”].
 • Poszukiwanie modelu. Wojewódzkie domy kultury, „Kamena” 1966, nr 13, s. 6, 13 [WDK w Kielcach, Białymstoku, Lublinie]. 
 • (md), Kamień na kamieniu. Kielce, „Kamena” 1966, nr 13, s. 7, 8, fot. [Kielecczyzna – przemysł, rolnictwo, krajobraz, turystyka].
 • Udana podróż. W Szwajcarii i we Francji, „Kamena” 1966, nr 15, s. 10 [rozmowa z kierownikiem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej – Wandą Kaniorową].
 • Dereń, Szkolna kalkulacja. Chrap, chrap…, „Kamena” 1966, nr 16, s. 11 [okolicznościowy felieton z okazji nowego roku szkolnego].
 • (md), Noty i notki, „Kamena” 1966, nr 16, s. 12.
 • (md), Noty i notki, „Kamena” 1966, nr 17, s. 12.
 • Smak festiwalu. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Studenckich w Warszawie, „Kamena” 1966, nr 20, s. 10.
 • Niedotarte miasto, „Kamena” 1966, nr 21, s. 1, 11 [Skarżysko-Kamienna – kultura].
 • Ostatni co tak kują, „Kamena” 1966, nr 22, s. 6, fot. [zakład „Stalma” w Maleńcu, Zagłębie Staropolskie].
 • „Pyskówki” na kulturę?, „Kamena” 1966, nr 23, s. 3 [Sandomierz – brak instytucji kultury].

1967

 • Zapach siarki, „Kamena” 1967, nr 2, s. 5 [Tarnobrzeg – centrum zagłębia siarkowego].
 • M.D., 10 lat Wydawnictwa Lubelskiego, „Kamena” 1967, nr 3, s. 4.
 • Jak zostać Aznavourem (lub Juliette Greco), „Kamena” 1967, nr 3, s. 1, 11, fot. [Radiowa Giełda Piosenki w warszawskiej „Rivierze”; Kazimierz Grześkowiak].
 • Fory dla „Nobla” czyli rzecz o lubelskim sporcie akademickim, „Kamena” 1967, nr 4, s. 7, fot. [zła sytuacja lubelskiego sportu akademickiego].
 • Do cudu daleko…, „Kamena” 1967, nr 5, s. 9 [Kluby Rolnika i „Ruchu” na Lubelszczyźnie].
 • „The Globe 2” czyli burzliwe dzieje Józefa Odrowąża Porhatyckiego. „Kamena” 1967, nr 6, s. 1, 6, 7, fot. [początki teatru w Lublinie – z przymrużeniem oka].
 • Neglegacja „Błyskawicy” (Szkic okolicznościowy), „Kamena” 1967, nr 8, s. 9 [ścienne gazetki szkolne z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy].
 • Bez szablonu. Kielce, Radom i…, „Kamena” 1967, nr 9, s. 7, ilustr. [Kielecczyzna – regionalizm, instytucje kulturalno-oświatowe].
 • Horror i trąbka, „Kamena” 1967, nr 10, s. 12, fot. [sprawa Janiny Kolbuszowej, 1681 rok, lubelskie czarownice, trębacz z Bramy Krakowskiej –
  na 650-lecie Lublina].
 • Artyzm, smak i styl. Rozmowa z reżyserem Teatru im. J. Osterwy w Lublinie – Zofią Modrzewską, „Kamena” 1967, nr 11, s. 11, portr.
 • Parki i „atrakcjony”. List z Brześcia, „Kamena” 1967, nr 13, s. 9 [Park Kultury i Wypoczynku w Brześciu].
 • Jak jest w Bieszczadach? Temat na lato, „Kamena” 1967, nr 14, s. 1, 6, 7 [Ustrzyki Dolne, Lesko – przygotowania do letniego sezonu turystycznego].
 • „MOPS”, „Kamena” 1967, nr 16, s. 4, Stanisław Skibiński [Międzynarodowy Obóz Pracy Studentów w Lublinie, lipiec 1967 rok].
 • Karawan do Cicibora, „Kamena” 1967, nr 19, s. 8, ilustr. [konflikt mieszkańców wsi Cicibór Duży z autorami piosenki Panny z Cicibora].
 • Dlaczego właśnie Włoszczowa? Inauguracja Roku Kulturalnego, „Kamena” 1967, nr 20, s. 12 [otwarcie Powiatowego Domu Kultury we Włoszczowie na Kielecczyźnie; działalność Włoszczowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury].
 • Janczykowski, „Kamena” 1967, nr 21, s. 3, 10, portr. [Kazimierz Janczykowski, prof. Gimnazjum Czarnieckiego w Chełmie, kierownik Muzeum Ziemi Chełmskiej].
 • Pasja do teatru czyli Rozhin i inni, „Kamena” 1967, nr 22, s. 3, 10, fot. [Andrzej Rozhin i Teatr Gong 2].

1968

 • Jak to było na kursie..., „Kamena” 1968, nr 3, s. 8 [kursy języków obcych organizowane przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich; M. Derecki
  na IV Seminarium Językowym Dziennikarzy Krajów Socjalistycznych w Moskwie w 1967 roku].
 • „Nietypowy” życiorys, „Kamena” 1968, nr 4, s. 10, 11, fot. [Jadwiga Medyńska, nauczycielka z Chełma].
 • Lubelskie „Echo”. Od pieśni ludowych po „Requiem” Mozarta, „Kamena” 1968, nr 5, s. 10, fot. [40 lat Towarzystwa Śpiewaczego „Echo” w Lublinie].
 • Refleksje o wąsach i peruce, „Kamena” 1968, nr 6, s. 10, 11 [teatr amatorski na Lubelszczyźnie; występy w ramach Wojewódzkiej Sceny Amatora w klubie „Relaks” w Lublinie].
 • „Dialog na Święto Narodzenia” – A. Rozhina, „Kamena” 1968, nr 7, s. 10 [recenzja przedstawienia; Teatr Gong 2].
 • M.D., Życzenia dla Operetki, „Kamena” 1968, nr 7, s. 10 [20 lat Operetki Lubelskiej].
 • Z łezką w oku, „Kamena” 1968, nr 8, s. 10 [studencki Lublin, 1953 rok].
 • 15 lat tańca, „Kamena” 1968, nr 10, s. 9 [rozmowa ze Stanisławem Leszczyńskim, kierownikiem Zespołu Tańca Ludowego UMCS].
 • Życie czy śmierć na raty? Po Ogólnopolskich Spotkaniach Teatrów Studenckich w Krakowie, „Kamena” 1968, nr 12, s. 8, 11, fot. [teatr studencki w Polsce i jego rozwój].
 • 20 lat tańca, „Kamena” 1968, nr 13, s. 8, fot. [rozmowa z kierownikiem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej, Wandą Kaniorową].
 • Poławiacze podwodnych okrętów, „Kamena” 1968, nr 14, s. 1, 4, 5, fot. [niszczyciel „Burza” Polskiej Marynarki Wojennej (okręt muzeum); akcja ratunkowa okrętu podwodnego przeprowadzona w ramach ćwiczeń wojskowych przez okręt R-21].
 • Telewizyjny dancing w Kazimierzu, „Kamena” 1968, nr 18, s. 8, ilustr. [turniej miast w Kazimierzu Dolnym zorganizowany przez Telewizję Polską w sierpniu 1968 roku].
 • M.D., Pozytywy i perspektywy, „Kamena” 1968, nr 21, s. 11 [inauguracja roku kulturalno-oświatowego na Lubelszczyźnie; zadania Wydziału Kultury PWRN].
 • Lublin 1918 r., „Kamena” 1968, nr 22, s. 6, 7, ilustr., współautor Emil Horoch.
 • (md), Jak z powieści, „Kamena” 1968, nr 23, s. 6, portr. [Adam Polak, hutnik z Krosna].
 • Polska niepokorność, „Kamena” 1968, nr 23, s. 7, 10, 11 [Gałki Krzczonowskie na Kielecczyźnie; wspomnienia Bronisławy Cieślak z czasu II wojny światowej].
 • M.D., „Berlin” po latach. Ekran i widz, „Kamena” 1968, nr 24, s. 10 [Berlin Julija Rajzmana].
 • Hasło „klops z ryżu”, z cyklu Tropem ludzi majora Hubala, „Kamena” 1968, nr 25, s. 1, 4, 5, portr. [Franciszek Wilk z Opoczna].
 • M.D., Wokół Prusa i Hasa. Felieton z rezerwy, „Kamena” 1968, nr 25, s. 8 [Lalka Wojciecha Hasa].
 • Pamiętna noc, z cyklu Tropem ludzi majora Hubala, „Kamena” 1968, nr 26, s. 8, 9 [wigilia 1939 roku Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego pod dowództwem majora Dobrzańskiego „Hubala” w leśniczówce Bielawy niedaleko Opoczna; Józef Żulikowski – leśniczy z Bielaw].
 • (M.D.), Wolna droga dla poetów. Ekran i widz, „Kamena” 1968, nr 26, s. 14 [Zwariowane lotnisko Michaiła Żarowa; Żenia, Żenieczka i Katiusza Władimira Motyla].

1969

 • Dwie kurierki, z cyklu Tropem ludzi majora Hubala, „Kamena” 1969, nr 1, s. 5, fot. [Ludka Żero, Gienia Ruban].
 • (MD), Staromiejskie preludium. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 1, s. 8 [autor rubryki, jako radny w tzw. radzie artystycznej kin – studyjnego w Chatce Żaka
  i Staromiejskiego – pisze o zadaniach kinowych rad artystycznych; kino Staromiejskie w Lublinie].
 • Co się stało z Tereską?, z cyklu Tropem ludzi majora Hubala, „Kamena” 1969, nr 2, s. 6, 7, fot. [Marianna Cel „Tereska”].
 • (MD), Udręka i ekstaza. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 2, s. 10 [„pochwała” Telewizji Polskiej].
 • Adiutant „Dołęga”, z cyklu Tropem ludzi majora Hubala, „Kamena” 1969, nr 3, s. 6, fot. [Henryk Ossowski].
 • (MD), „Kierunek Berlin”. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 3, s. 10 [Jerzy Passendorfer i jego filmy].
 • Stu z Tomaszowa, z cyklu Tropem ludzi majora Hubala, „Kamena” 1969, nr 4, s. 6, 7, fot. [głównie o Janie Sekulaku].
 • (M.D.), Filmy „familijne”. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 4, s. 10 [Stawka większa niż życie Janusza Morgensterna i Andrzeja Konica; Czarny mustang Harolda Medforda].
 • Śmierć dowódcy, z cyklu Tropem ludzi majora Hubala, „Kamena” 1969, nr 5, s. 6, 7, fot. [mjr Henryk Dobrzański „Hubal”].
 • Trzy spotkania z Lublinem, z cyklu Tropem ludzi majora Hubala, „Kamena” 1969, nr 7, s. 1, 6, 7, fot. [Marek Szymański „Sęp”].
 • M.D., Gasnąca gwiazda. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 7, s. 10 [Brigitte Bardot; Dwa tygodnie we wrześniu Serge’a Bourguignona].
 • Skąd ta nagła przemiana?, „Kamena” 1969, nr 8, s. 7, [Zakładowy Dom Kultury FSC w Lublinie].
 • Opowieść o rodzinie Tryczyńskich. Robotnicy Lublina, „Kamena” 1969, nr 9, s. 3, fot. [Lublin początku XX wieku].
 • (MD), W sidłach agenta 007. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 9, s. 14 [„bondofilmy”].
 • Czas bezrobocia. Robotnicy Lublina, „Kamena” 1969, nr 10, s. 3, 7, fot. [Tadeusz Gwizdek; Lublin, lata 1918–1939].
 • Droga do domu. Robotnicy Lublina, „Kamena” 1969, nr 11, s. 4, fot. [Antoni Załuski].
 • MD, „Sekwencja z butem”. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 11, s. 10, [amatorski film Zygmunta Mańkowskiego i Lucjana Wengorka, członków DKF w Lublinie, nakręcony w „Piwnicy” na Starym Mieście].
 • Filmy też kręcą... IV Festiwal Kultury Studentów. Kraków 1969, „Kamena” 1969, nr 12, s. 8 [Festiwalowy Konkurs Filmowy].
 • M.D., „Książę milczenia”. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 12, s. 10 [Charlie Chaplin].
 • Brygada Graniczki. Robotnicy Lublina, „Kamena” 1969, nr 13, s. 6, 7, fot. [ślusarska, młodzieżowa Brygada im. F. Dzierżyńskiego w FSC w Lublinie pod kier. Kazimierza Graniczki].
 • MD, „Wieczorni goście”. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 13, s. 10 [prelegenci na wieczornych seansach w kinach studyjnych Lubelszczyzny; wprowadzenie filmów studyjnych w terenie].
 • Monolog inżyniera. Robotnicy Lublina, „Kamena” 1969, nr 14, s. 1, 6, 7 [Jan Winiarczyk, kierownik wydziału montażu motocykli w WSK w Świdniku].
 • MD, Było to dawno. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 14, s. 10 [kina w Lublinie w 1944 roku].
 • (M.D.), Jak wyzwalano Lublin?, „Kamena” 1969, nr 15, s. 4, ilustr. [nr 171 radzieckiej gazetki frontowej Armii Czerwonej „W rozstrzygający bój”
  z 25 lipca 1944 roku, fragmenty].
 • MD, Grand Prix Festiwalu. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 15, s. 10 [IX Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkometrażowych i VI Festiwal Międzynarodowy
  w Krakowie; Grand Prix OFFK dla reportażu socjologicznego Nazywa się Błażej Rejdak, mieszka w Rożnicy, w powiecie jędrzejowskim Krystyny Gryczełowskiej].
 • W krainie hippiesów [!]. Londyńskie spotkania, „Kamena” 1969, nr 21, s. 1, 6 [Londyn, Picadilly Circus].
 • M.D., Szukając filmu. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 21, s. 10 [kina i filmy w Londynie].
 • Skąd się biorą „dzieci-kwiaty”. Londyńskie spotkania (II), „Kamena” 1969, nr 22, s. 1, 5 [ruch hippisów].
 • M.D., I co dalej? Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 22, s. 10 [upowszechnianie kultury filmowej na Lubelszczyźnie].
 • Złote runo. Londyńskie spotkania (3), „Kamena” 1969, nr 23, s. 6, 7 [Polacy w Londynie; praca na budowie; historia Witka-Rybaka].
 • Opowieść o tym, jak Cesiek-Bandyta sprał pana Stasia po pysku. Londyńskie spotkania (4), „Kamena” 1969, nr 24, s. 6, 7 [Polacy w Londynie; wypadek w pubie Princess Victoria].
 • m.d., [Jazz Jamboree 69], „Kamena” 1969, nr 24, s. 9.
 • M.D., Amatorzy z Chełma. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 24, s. 10 [Amatorski Klub Filmowy „Miś”].
 • Zwierzenia pana Stasia. Londyńskie spotkania (5), „Kamena” 1969, nr 25, s. 6, 7 [historia polskiego robotnika mieszkającego w Londynie].
 • MD, „Bezwstyd rozpusty”. Ekran i widz, „Kamena” 1969, nr 25, s. 10 [Zdobycz Rogera Vadima].
 • Hubalczyk z Sheffield (Tropem ludzi majora Hubala). Londyńskie spotkania (6), „Kamena” 1969, nr 26, s. 3, fot., [Romuald Rodziewicz „Roman”].

1970

 • Życie Mateusza Jaszaka. Chłopi Lubelszczyzny, „Kamena” 1970, nr 1, s. 1, 6, 7 [Mateusz Jaszak z Fajsławic].
 • Ech, co za człowiek! Na wschód od Brześcia, „Kamena” 1970, nr 2, s. 1, 8 [Władimir Leontiewicz Biedula i Kołchoz Sowietskaja Biełaruś k. Kobrynia].
 • Dwa punkty widzenia, „Kamena” 1970, nr 3, s. 5, 11, fot. [Iwan Demianowicz Rudczyk z Brześcia, wspomnienia z czasu II wojny światowej].
 • MD, Kultura i „Kleopatra”. Ekran i widz, „Kamena” 1970, nr 3, s. 10 [rady zakładowe i darmowe bilety do kina; Kleopatra Josepha L. Mankiewicza].
 • Podzwonne dla księdza Muchy, z cyklu Tropem ludzi majora Hubala, „Kamena” 1970, nr 4, s. 1, 6, 7, fot., [ks. Ludwik Mucha].
 • M.D., O problemach 50 tysięcy mówi przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego ZMS w Lublinie – Kazimierz Gieroń, „Kamena” 1970, nr 4, s. 4, portr. [działalność Związku Młodzieży Socjalistycznej, liczącego 50 tys. członków].
 • md, Klub Leninowski. Lubelszczyzny dzień dzisiejszy, „Kamena” 1970, nr 4, s. 4 [klub leninowski założony przez Zarząd Zakładowy ZMS przy Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Lublinie].
 • M.D., Panorama bitwy. Ekran i widz, „Kamena” 1970, nr 4, s. 10 [Jarzębina czerwona Ewy i Czesława Petelskich].
 • (md), Szkoły zdrowia. Lubelszczyzny dzień dzisiejszy, „Kamena” 1970, nr 5, s. 4 [szkoły zdrowia Związku Młodzieży Wiejskiej w powiecie lubartowskim].
 • Pasja: las, „Kamena” 1970, nr 7, s. 5, fot. [Mieczysław Janisławski – leśnik w nadleśnictwie Strzelce].
 • (md), Melomani. Lubelszczyzny dzień dzisiejszy, „Kamena” 1970, nr 7, s. 10 [Dom Kultury Dzieci i Młodzieży na Zamku w Lublinie; Klub Dobrej Płyty].
 • Posłowie wśród wyborców, „Kamena” 1970, nr 8, s. 1, 5, fot. [zadania Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego w Lublinie; posłowie i ich praca, spotkania
  z wyborcami; dr Halina Koźniewska].
 • (md), Teatr z Zamościa. Lubelszczyzny dzień dzisiejszy, „Kamena” 1970, nr 8, s. 4 [Dramatyczny Teatr Związkowy przy Zakładach Mięsnych w Zamościu].
 • Teatr naprawdę ludowy, „Kamena” 1970, nr 10, s. 3, 11 [amatorski teatr w Karczmiskach].
 • Odlot bocianów. Fryzjer z Karpackiej Brygady, „Kamena” 1970, nr 11, s. 1, 7, fot. [Zygmunt Filipowicz z Lubartowa].
 • „Szczur Tobruku”. Fryzjer z Karpackiej Brygady (2), „Kamena” 1970, nr 12, s. 6, fot. [Zygmunt Filipowicz z Lubartowa].
 • PKS-em cztery razy dookoła Ziemi, „Kamena” 1970, nr 13, s. 1, 4, 5 [codzienna praca kierowców].
 • Tu jest samochód nie uniwersytet..., „Kamena” 1970, nr 14, s. 1, 6, 7 [praca kierowcy samochodu ciężarowego].
 • Aremi znaczy Karo, „Kamena” 1970, nr 15, s. 6, 7, fot. [rozmowa z Markiem Zdrojewskim – kierownikiem Chatki Żaka, iluzjonistą].
 • Królestwo za łóżko!, „Kamena” 1970, nr 16, s. 1, 6, 7, fot. [Bieszczady – baza noclegowa].
 • Pan na ruinach. „Kamena” 1970, nr 17, s. 1, 4, 5, fot. [Leon Kozłowski i Zamek w Janowcu].
 • M.D., Jedźcie do Suśca! „Kamena” 1970, nr 18, s. 12 [reklama Suśca].
 • Pisanie dla pani Emilii, „Kamena” 1970, nr 19, s. 6 [pani Emilia, zielarka z Roztocza – wspomnienie czasów I i II wojny światowej].
 • Historia pewnej inicjatywy, „Kamena” 1970, nr 21, s. 1, 8, 9 [Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubartowskiej i Muzeum Regionalne w Lubartowie].
 • M.D., Żywy artysta! Ekran i estrada, „Kamena” 1970, nr 21, s. 10 [lubelskie spotkania publiczności z twórcami filmów].
 • M.D., „Żywe słowo”. Ekran i estrada, „Kamena” 1970, nr 22, s. 12 [koncert „Trubadurów” (Lubelskiej Estrady) w Domu Kultury Kolejarza w Lublinie].
 • Ballada o kowalu, „Kamena” 1970, nr 23, s. 7, portr. [Wojciech Szymczyk z Karczmisk – wspomnienia głównie z czasów I wojny światowej].
 • M.D., Coś się dzieje… Ekran i estrada, „Kamena” 1970, nr 23, s. 10, fot. [działalność Lubelskiego Oddziału Polskiej Federacji Jazzowej].
 • Kaktus na kółkach, „Kamena” 1970, nr 24, s. 1, 7, fot. [Stanisław Łoboda – pracownik FSC w Lublinie].
 • M.D., Szczęśliwa „13”. Ekran i estrada, „Kamena” 1970, nr 24, s. 10, fot. [Jazz Jamboree '70].
 • Jadwiga, „Kamena” 1970, nr 25, s. 6, 7 [Jadwiga Machówna z Kolbuszowa skazana w 1681 roku przez Trybunał Lubelski na karę śmierci za wielożeństwo].
 • „Warsztat” i propozycje, „Kamena” 1970, nr 26, s. 6, 7, 12, fot. [V Festiwal Teatrów Jednego Aktora we Wrocławiu].

   1971   
 • Życie przy parowozach. Robotnicy Lublina, „Kamena” 1971, nr 2, s. 1, 3, fot. [Ryszard Kamiński].
 • M.D., Sięganie po laury. Ekran i estrada, „Kamena” 1971, nr 2, s. 12, fot. [piosenka studencka; VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie w 1970 roku].
 • Człowiek z fotografii. Robotnicy Lublina, „Kamena” 1971, nr 3, s. 1, 4, fot. [Leopold Szwagierczak].
 • Pejzaż z refleksjami, „Kamena” 1971, nr 4, s. 1, 4, 5 [Józefów Biłgorajski; Mirosław Komendecki].
 • (MD), Rekonesans. W lubartowskiej hucie, „Kamena” 1971, nr 5, s. 1, 6, ilustr. [warunki pracy].
 • Ostatnia rola Jaracza, „Kamena” 1971, nr 5, s. 1, 8 [lubelski teatr w przededniu wybuchu II wojny światowej].
 • Koniec teatru. Ostatnia rola Jaracza (2), „Kamena” 1971, nr 6, s. 4, 5, ilustr. [lubelski teatr we wrześniu i październiku 1939 roku].
 • M.D., „Impreza”. Ekran i estrada, „Kamena” 1971, nr 7, s. 12 [Roześmiane melodie Lubelskiej Estrady].
 • „Dobrodziejstwo nieszczęścia…”. Ostatnia rola Jaracza (3), „Kamena” 1971, nr 9, s. 4, 5 [Stefan Jaracz w Lublinie w 1944 roku].
 • Kolekcjoner, „Kamena” 1971, nr 7, s. 6, 11 [Stanisław Sakławski z Józefowa nad Wisłą i jego prywatna Izba Pamiątek].
 • (md), 25 lat…, „Kamena” 1971, nr 10, s. 6, 7, portr. [Danuta Hulpowska – bibliotekarka WiMBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie; Filia „Trybunał”
  na Starym Mieście].
 • Jakie mamy biblioteki?, „Kamena” 1971, nr 10, s. 6, 7 [biblioteki wiejskie]. 
 • Dramatyczna walka na Sławinku trzech rot riazańskiego pułku piechoty z Franciszkiem Lisem, „Kamena” 1971, nr 11, s. 6, 7, fot. [23 kwietnia 1907 roku w Lublinie].
 • Na Roztocze jedź z namiotem, „Kamena” 1971, nr 13, s. 1, 5, fot. [baza noclegowa Roztocza].
 • Jak marnuje się szanse. Spotkania Wokalistów Jazzowych, „Kamena” 1971, nr 14, s. 1, 6, 7, fot. [Lubelskie Spotkania Wokalistów Jazzowych w latach 1970–1971].
 • Burza w muzeum, „Kamena” 1971, nr 18, s. 1, 3, fot. [Muzeum w Chełmie – problemy kadrowe].
 • Troska o człowieka?, „Kamena” 1971, nr 19, s. 5 [higiena i bezpieczeństwo w zakładach pracy na Lubelszczyźnie; wypadki].
 • „Bomba” w dół, „Kamena” 1971, nr 21, s. 8, 11 [praca MO w Lublinie – nocny dyżur w Komendzie Miejskiej].
 • Delegat, „Kamena” 1971, nr 23, s. 1, 8, 9, portr. [Zygmunt Łojek, mistrz tokarski w Zakładzie Doświadczalnym WSK w Świdniku – delegat na VI Zjazd PZPR].
 • Jak Jurgo zabił „Krowę” Tanzhausa, „Kamena” 1971, nr 24, s. 5, fot., portr. na str. tyt. [zabójstwo strażnika SS-Oberscharführera w więzieniu na Zamku, dokonane przez żołnierza AK – Władysława Jurgę „Sławka” 21 lipca 1944 roku].
 • Targowica i „księdza – ogród”, „Kamena” 1971, nr 25, s. 13, rys. [rozwój Lubartowa].

1972

 • M. Derecki, Jak się bawić – gdzie się bawić…?, „Kamena” 1972, nr 1, s. 12 [imprezy artystyczne i miejsca rozrywki w Lublinie].
 • „Grand Carnival Dance”. List z Londynu, „Kamena” 1972, nr 7, s. 10 [Grand Carnival Dance w Londynie (12 lutego 1972 roku) – zabawa karnawałowa ludności z wysp Morza Karaibskiego, zrzeszonej w West-Indian Economical Social and Cultural Organization].
 • M.D., Konsekwencja w działaniu, „Kamena” 1972, nr 17, s. 3, portr. [Stanisław Bora – przewodniczący Prezydium MRN w Lublinie].
 • Polacy z „Polish corridor”. Zanotowane nad Tamizą (1), „Kamena” 1972, nr 17, s. 5–7 [„Polish corridor” w Londynie – „polski korytarz” przecinający dzielnice Kensington i Chelsea].
 • Góra z górą… Zanotowane nad Tamizą (2), „Kamena” 1972, nr 19, s. 4 [spotkania M. Dereckiego z Polakami w Londynie].
 • Odejście hippiesów [!]. Zanotowane nad Tamizą (3), „Kamena” 1972, nr 20, s. 1, 4 [moda młodzieżowa w Londynie].
 • Mała stacja kolejowa, „Kamena” 1972, nr 21, s. 1, 6 [Jan Marach – zawiadowca stacji Kuźnica na Helu; wybuch II wojny światowej].
 • W Kraśniku bez schematu, „Kamena” 1972, nr 23, s. 8, 11 [Zakładowy Dom Kultury w Kraśniku Fabrycznym; działalność kulturalna Piotra Borkowskiego].
 • Polska najbardziej ucierpiała… Wywiad z prof. Henri Michelem – przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Historii II Wojny Światowej;
  Przesądziło zaufanie do Globocnika. Wywiad z prof. Czesławem Madajczykiem – dyrektorem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk
  , „Kamena” 1972, nr 24, s. 3 [wywiady przeprowadzone w czasie trwania Międzynarodowego Kolokwium (Zamość 17–20 października 1972 roku), poświęconego wysiedleniom hitlerowskim w okupowanych krajach Europy; Henri Michel mówi o działalności Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale (jako jego sekretarz generalny) i Międzynarodowego Komitetu Historii II Wojny Światowej (jako jego przewodniczący); Czesław Madajczyk – o masowych przesiedleniach i eksterminacji ludności w okupowanej Polsce oraz działalności Polskiej Komisji Historii II Wojny Światowej (jako jej przewodniczący)].
 • Człowiek był jak ten ptak..., „Kamena” 1972, nr 25, s. 1, 6, 7 [Kazimierz Ludwik – przewodniczący Prezydium MRN w Biłgoraju].
 • (md), Szkoła społecznego działania, „Kamena” 1972, nr 26–27, s. 10 [Uniwersytet Ludowy w Gardzienicach i sympozjum Uniwersytet Ludowy w dobie oświaty permanentnej; Uniwersytety Ludowe w Polsce].

1973

 • Nie lubię słowa przeciętność… Wśród delegatów na Krajowe Zjazdy ZMS i ZMW, „Kamena” 1973, nr 3, s. 3, 8, portr. [Wiesława Musikowska – członek Prezydium Zarządu Miejskiego ZMS w Lublinie].
 • Miasto bez herbu, „Kamena” 1973, nr 4, s. 6, 7, fot. [Poniatowa].
 • Z głową!, z cyklu Znani i nieznani, „Kamena” 1973, nr 5, s. 1, 6, 7, fot. [Stanisław Walczak – rolnik z Babina].
 • Delegat, z cyklu Znani i nieznani, „Kamena” 1973, nr 6, s. 1, 6, fot. [Stanisław Ciechan – robotnik z Chełma].
 • Wychowawczyni, z cyklu Znani i nieznani, „Kamena” 1973, nr 7, s. 1, 4, fot. [Danuta Nakoneczna – nauczycielka w LO im. A. Czartoryskiego w Puławach].
 • Zaczęło się od marzeń. 100 lat polskiej turystyki, „Kamena” 1973, nr 8, s. 6, 7 [PTK i PTTK w Lublinie].
 • Żyć teatrem, z cyklu Znani i nieznani, „Kamena” 1973, nr 9, s. 4, 5, fot. [Jan Gałecki i Szkolny Zespół Teatralny „Żak” Technikum Ekonomicznego w Białej Podlaskiej].
 • Proszę o książkę zażaleń..., „Kamena” 1973, nr 10, s. 10, rys. Stanisław Skibiński [wpisy w książkach skarg i wniosków w lubelskich restauracjach: Unia, Polonia, Pod Basztą, Wiejska, Zamkowa].
 • Coś się rusza na Roztoczu, „Kamena” 1973, nr 11, s. 1, 6, 7, fot. [turystyka].
 • Milejów w maju, „Kamena” 1973, nr 12, s. 6, fot. [Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego i Zakładowy Dom Kultury].
 • I co dalej w Kraśniku?, „Kamena” 1973, nr 13, s. 4, fot. [V Festiwal Pieśni Partyzanckiej].
 • Waga dla nerki, z cyklu Znani i nieznani, „Kamena” 1973, nr 14, s. 5, fot. [waga kliniczna do współpracy ze sztuczną nerką – projekt Jerzego Bachnackiego
  z Lubelskich Fabryk Wag].
 • Nie tylko muzyką żyją festiwale, „Kamena” 1973, nr 15, s. 8, 10, fot. [VI Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym].
 • Rzecz w uczuciu – a nie w gębie..., „Kamena” 1973, nr 16, s. 1, 8, fot. [Michał Królewski – Amerykanin polskiego pochodzenia, działacz polonijny w USA, twórca i kierownik Polsko-Amerykańskiego Teatru Folklorystycznego].
 • Znowu moda na Kazimierz, „Kamena” 1973, nr 17, s. 5, 11, fot. [Kazimierz Dolny].
 • „Hubal” na ekranie. 34 lata po Wrześniu, „Kamena” 1973, nr 18, s. 4, ilustr. [Hubal Bohdana Poręby; Henryk Dobrzański „Hubal”].
 • Człowiek z podchorążówki, z cyklu Znani i nieznani, „Kamena” 1973, nr 19, s. 2, fot. [Tadeusz Serwacki z Chełma; I Szkoła Podchorążych Artylerii w Chełmie].
 • (md), Ćmy wokół lampy. Ekran i widz, „Kamena” 1973, nr 20, s. 14 [Zazdrość i medycyna Janusza Majewskiego].
 • (md), Inwazja polskiego filmu. Ekran i widz, „Kamena” 1973, nr 21, s. 14 [W pustyni i w puszczy Władysława Ślesickiego].
 • Automaty i kultura. Świat się nie zawalił, „Kamena” 1973, nr 22, s. 8, 9, fot. również na str. tyt. [automaty do gier losowych i zręcznościowych w Klubie Rozrywki Miejskiego Domu Kultury w Lublinie].
 • (md), „Boy friend”. Ekran i widz, „Kamena” 1973, nr 22, s. 14, ilustr. [Boy friend Kena Russella].
 • Nowa Limanowa. Polska 1973, „Kamena” 1973, nr 23, s. 1, 8, fot.
 • (md), Kino masowe. Ekran i widz, „Kamena” 1973, nr 23, s. 14 [film radziecki].
 • Nie powtarzać się..., z cyklu Znani i nieznani, „Kamena” 1973, nr 24, s. 8, 9, fot. [Jan Wojciech Krzyszczak – aktor z Lublina].
 • (md), Koniec świata kowbojów. Ekran i widz, „Kamena” 1973, nr 24, s. 14 [Nocny kowboj Johna Schlesingera].
 • Co nam w duszy grało..., „Kamena” 1973, nr 25, s. 3 [wspomnienie Mirosława Dereckiego o wigilii 1972 roku, spędzonej w gronie przyjaciół – Polaków
  w Londynie].
 • MD, Przed Konferencją. Rozmowa z przewodniczącym ZW ZMS – Witosławem Szczasnym, „Kamena” 1973, nr 25, s. 4, 5 [Związek Młodzieży Socjalistycznej przed X Wojewódzką Konferencją Sprawozdawczo-Wyborczą].
 • (md), Kolejna „Nowa Fala”. Ekran i  widz, „Kamena” 1973, nr 25, s. 14, ilustr. [Nowa Fala filmu amerykańskiego; Francuski łącznik Williama Friedkina; Klute Alana J. Pakuli].
 • Mój rok 1973, „Kamena” 1973, nr 26, s. 6, portr.
 • W lesie i dla lasu, „Kamena” 1973, nr 26, s. 8, fot. [Leon Tomaszewski – pracownik nadleśnictwa Krasnystaw].
 • (md), Made in „Playboy”. Ekran i widz, „Kamena” 1973, nr 26, s. 14 [Makbet Romana Polańskiego].

1974  

 • Słudzy poetów, kochankowie malarzy, „Kamena” 1974, nr 1, s. 12, 13, ilustr. [Lubelska Szkoła Dramatyczna Eleonory Frenkiel-Ossowskiej].
 • (md), Prawdziwi ludzie. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 1, s. 14 [W kręgu zła Jean-Pierre’a Melville’a].
 • Kolekcjonerzy, „Kamena” 1974, nr 2, s. 8, 9, fot. również na str. tyt. [kolekcjonerstwo; Klub Kolekcjonerów przy WDK w Lublinie: J. Gąsiorowski, A. Gizowa,
  D. Ziemska, J. Peliński].
 • (md), Gangsterzy i policjanci. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 2, s. 14 [Francuski łącznik Williama Friedkina].
 • Dlaczego odwołano występ Reginy Pisarek?, „Kamena” 1974, nr 3, s. 8, 9 [kultura w Puławach].
 • Kobieta czy wybryk natury? Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 3, s. 14 [bez podpisu], [Glenda Jackson o reżyserach, z którymi pracowała i sytuacji aktorek w Anglii].
 • Gdzie Tokio – gdzie Lublin…, „Kamena” 1974, nr 4, s. 1, 6, 7, fot. [studenci zagraniczni na lubelskich uczelniach].
 • (md), „Kabaret”. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 4, s. 14 [Kabaret Boba Fosse’a].
 • (md), Dwie premiery. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 5, s. 14 [Ciemna rzeka Sylwestra Szyszki; Królowe Dzikiego Zachodu Christian-Jaque’a].
 • Dojna krowa? Ejże!, „Kamena” 1974, nr 6, s. 1, 4, 5, fot. [„Sojusz świata pracy z kulturą i sztuką” – ogólnopolski program mający na celu wypracowanie nowego modelu kultury socjalistycznej; Zakładowy Dom Kultury FSC w Lublinie].
 • Jurij Szpitalnyj, Humoreska [tłum. M.D.], „Kamena” 1974, nr 6, s. 12.
 • (md), „2001: Odyseja kosmiczna”. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 6, s. 14 [2001: Odyseja kosmiczna Stanleya Kubricka].
 • Sesja nerwicowców?, „Kamena” 1974, nr 7, s. 1, 4, 5, fot. [studenci w Lublinie (głównie I roku) – problemy z egzaminami, ich niedojrzałość, nerwice].
 • M.D., Historia pewnej przesyłki, „Kamena” 1974, nr 7, s. 6, 7, fot. [Harmen Huisman ze Sneek we Fryzji – wspomnienie wizyt w Polsce w 1965 i 1968 roku].
 • (md), Przygody Robinsona Kruzoe. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 7, s. 14 [Przygody Robinsona Kruzoe Stanisława Goworuchina].
 • Według nas – Łukasiewicz!, „Kamena” 1974, nr 8, s. 3–5, fot. [Przemysław Łukasiewicz z FSC w Lublinie].
 • (md), Niewygodne sytuacje. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 8, s. 14 [Czwarta pani Anderson Eugenio Martína; Zbrodnia jest zbrodnią Etienne Périera; Niewygodny kochanek Ugo Liberatore].
 • Lubelskie maje XXX-lecia, „Kamena” 1974, nr 9, s. 1, 8, 9, fot. [1 maja 1945, 1947, 1949, 1950, 1951, 1953, 1957, 1971, 1973 roku w Lublinie].
 • (md), „Ojciec chrzestny”. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 9, s. 14 [Ojciec chrzestny Francisa Forda Coppoli].
 • Tańcowała „Klika” z „Rakiem”, „Kamena” 1974, nr 10, s. 1, 5, fot. [kabarety Klika i Rak].
 • (md), Świdnickie forum. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 10, s. 14 [I Międzynarodowe Forum Filmowe „Człowiek–Praca–Twórczość”].
 • Klub ludzi milczących, „Kamena” 1974, nr 11, s. 6, 7, fot. [Klub Gest, klub ludzi głuchych przy ulicy Buczka w Lublinie]. 
 • (md), „Kochany urwis”. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 11, s. 14 [Jean-Paul Belmondo i filmy z jego udziałem: Cenny łup Henriego Verneuila, Doktor Popaul Claude’a Chabrola].
 • Porytowe Wzgórze, „Kamena” 1974, nr 12, s. 3, fot. [Porytowe Wzgórze (Lasy Janowskie) – miejsce bitwy partyzanckiej z 14 czerwca 1944 roku].
 • (md), Śmiech na widowni! Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 12, s. 14 [polskie komedie filmowe; Sami swoi i Nie ma mocnych Sylwestra Chęcińskiego]. 
 • Zadepczemy Tatry!, „Kamena” 1974, nr 13, s. 1, 8, 9, ilustr. [przyroda; nadmiar turystów].
 • (md), Lekcja historii. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 13, s. 14 [Dowódca łodzi podwodnej Borisa Wołczka].
 • Zaczęło się od „Pszczółki”, „Kamena” 1974, nr 14, s. 7, fot. [rozmowa z Tadeuszem Chabrosem – wicedyrektorem Muzeum Okręgowego w Lublinie, spikerem lubelskiej radiostacji „Pszczółka”, istniejącej od sierpnia 1944 do marca 1945 roku]. 
 • (md), Parada gwiazdorów. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 14, s. 14 [Dekada strachu Claude’a Chabrola; Orson Welles i Anthony Perkins].
 • Blisko Polski, „Kamena” 1974, nr 15, s. 1, 5, fot. [uczestnicy kursu instruktorów zespołów folklorystycznych (działających w ośrodkach polonijnych na całym świecie) w Lublinie].
 • (md), „Mania wielkości”. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 15, s. 14 [Mania wielkości Gérard’a Oury’ego].
 • M. Derecki, Historycy o „Gnieździe”, z cyklu Nasza dyskusja, „Kamena” 1974, nr 16, s. 6, 7, ilustr., [Gniazdo Jana Rybkowskiego].
 • (md), Ha!, ha!, ha! Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 16, s. 14 [Druga twarz Ojca Chrzestnego Franca Prosperi; Wielki łup gangu Olsena Erika Ballinga].
 • „Potop” na ekranie. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 18, s. 22 [bez podpisu], [Potop Jerzego Hoffmana].
 • Odejście Rozhina, „Kamena” 1974, nr 19, s. 6, fot. [Andrzej Rozhin].
 • (md), „Rodeo”. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 19, s. 14 [Rodeo Cliffa Robertsona].
 • Polsko-amerykańskie kontakty filmowe. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 22, s. 14, [bez podpisu].
 • md, Zabłąkani. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 25, s. 14 [Pięć łatwych utworów Boba Rafelsona].
 • (md), „Strach na wróble”. Ekran i widz, „Kamena” 1974, nr 26, s. 14 [Strach na wróble Jerry’ego Schatzberga].

1975

 • Żywiec Beer Show, „Kamena” 1975, nr 1, s. 10, fot. [Jerzy Beer – psychiatra, założyciel kabaretu Mixtura przy Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lublinie].
 • (md), Bareja nareszcie bawi. Ekran i widz, „Kamena” 1975, nr 1, s. 14 [Nie ma róży bez ognia Stanisława Barei].
 • Trzydziestolecie polskiego filmu dokumentalnego. Ekran i widz, „Kamena” 1975, nr 2, s. 14, [bez podpisu].
 • md, „Jeremiah Johnson”. Ekran i widz, „Kamena” 1975, nr 3, s. 14 [Jeremiah Johnson Sydneya Pollacka].
 • md, O co chodzi Wajdzie? Ekran i widz, „Kamena” 1975, nr 9, s. 14 [Ziemia obiecana Andrzeja Wajdy].
 • (md), Drugie „Forum”. Ekran i widz, „Kamena” 1975, nr 10, s. 14 [II Międzynarodowe Forum Filmowe „Człowiek–Praca–Twórczość”].
 • M.D., „Co jest grane na tych targach?”. Listy do Kameny, „Kamena” 1975, nr 13, s. 15 [list o targach staroci w Lublinie w nawiązaniu do artykułu I.J. Kamińskiego Co jest grane na tych targach? („Kamena” 1975, nr 7)].
 • md, Kino w Kazimierzu. Ekran i widz, „Kamena” 1975, nr 14, s. 14 [kina w Kazimierzu Dolnym; Józef Miłosz].
 • (md), Japończycy atakują... Ekran i widz, „Kamena” 1975, nr 15, s. 14 [Safari 5000 Koreyoshi Kurahary].
 • (md), Sami znajomi. Ekran i widz, „Kamena” 1975, nr 17, s. 14 [Dziewczyna z laską Erica Tilla; Charley Varrick Dona Siegela].
 • md, Vadim i „Bardotka”. Ekran i widz, „Kamena” 1975, nr 18, s. 14 [Brigitte Bardot i Roger Vadim; Gdyby Don Juan był kobietą Rogera Vadima].
 • (md.), „Blokada”. Ekran i widz, „Kamena” 1975, nr 23, s. 14 [Blokada Michaiła Jerszowa].
 • 30 lat kinematografii w Polsce Ludowej. Ekran i widz, „Kamena” 1975, nr 24, s. 14 [bez podpisu].

1976

 • Rudolf Valentino. Ekran i widz, „Kamena” 1976, nr 6, s. 14 [bez podpisu].
 • Film afrykański. Ekran i widz, „Kamena” 1976, nr 8, s. 14 [bez podpisu].
 • (md), „Ojciec chrzestny II”. Ekran i widz, „Kamena” 1976, nr 21, s. 14 [Ojciec chrzestny II Francisa Forda Coppoli].
 • Płacę i wymagam, „Kamena” 1976, nr 22, s. 1, 12, 13 [stancje dla studentów w Lublinie; opinie ich właścicieli o studentach; Biuro Kwater Studenckich].
 • (md), Zanim powstał „Potiomkin”. Ekran i widz, „Kamena” 1976, nr 22, s. 14 [początki filmu radzieckiego].
 • Student puchnie szybko, „Kamena” 1976, nr 23, s. 4, 5, fot. [sprawność fizyczna lubelskich studentów].
 • (md), Bondarczuk i wojna. Ekran i widz, „Kamena” 1976, nr 23, s. 9 [Oni walczyli za Ojczyznę Siergieja  Bondarczuka].
 • Gdzieś się gubią rzemieślnicy…, „Kamena” 1976, nr 24, s. 4, 5 [rzemiosło i rzemieślnicy w Lublinie].
 • O jesieni bez zachwytu, „Kamena” 1976, nr 25, s. 8, 9, 12, fot. [Konfrontacje Młodego Teatru w Lublinie].
 • (md), „Przepraszam, czy tu biją?”. Ekran i widz, „Kamena” 1976, nr 25, s. 14 [Przepraszam, czy tu biją? Marka Piwowskiego].
 • „Trędowata”, „Kamena” 1976, nr 26, s. 10, 11, ilustr. również na str. tyt. [książka, filmy; Helena Mniszkówna].
 • md, „Oddział”. Ekran i widz, „Kamena” 1976, nr 26, s. 14 [Oddział Kirka Douglasa].

1977

 • Niezwykłe podróże Koleją Nadwiślańską, „Kamena” 1977, nr 1, s. 1, 9, 10 [100-lecie kolejowego połączenia Lublina z Warszawą].
 • md, „Ocalić miasto”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 1, s. 14 [Ocalić miasto Jana Łomnickiego].
 • Magister czy aktor?, „Kamena” 1977, nr 2, s. 3, 10, fot. [aktorzy teatralni].
 • md, „Nashville”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 2, s. 14 [Nashville Roberta Altmana].
 • M.D., Wywiad z Luisem Corvalanem. „Litieraturnaja Gazieta”, „Kamena” 1977, nr 3, s. 2 [fragment wywiadu z sekretarzem generalnym KC Komunistycznej Partii Chile].
 • Problemy krainy uśmiechu, „Kamena” 1977, nr 3, s. 6, 7, fot. [aktorzy polskiego teatru muzycznego; szkolnictwo artystyczne; Teatr Muzyczny w Lublinie].
 • md, Film z listą dialogową. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 3, s. 14 [filmy z listą dialogową; Miłosna edukacja Walentyna Jeana L’Hôte’a].
 • Nieopłacalne „bergmany”? „Kamena” 1977, nr 4, s. 9, ilustr. [kultura filmowa na Lubelszczyźnie].
 • md, „Romantyczna Angielka”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 4, s. 14 [Romantyczna Angielka Josepha Loseya].
 • Recepta na życie, „Kamena” 1977, nr 5, s. 8, 9, portr. [dr Henryk Paradowski z Kazimierza Dolnego].
 • md, „Dagny”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 5, s. 14, ilustr. [Dagny Haakona SandØy’a].
 • Co młody aktor wiedzieć powinien…, „Kamena” 1977, nr 6, s. 8, 9, fot. [teatralne przesądy; teatr lubelski – wspomnienia Mirosława Dereckiego przed zbliżającym się Dniem Teatru].
 • md, „Rafferty i dziewczyny”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 6, s. 14, ilustr. [Rafferty i dziewczyny Dicka Richardsa].
 • Gdzie są chłopcy z tamtych lat?, „Kamena” 1977, nr 7, s. 8, 9, fot. [studencki kabaret „Sex” i „Piwnica” na Starym Mieście w Lublinie].
 • md, „Barwy ochronne”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 7, s. 14, ilustr. [Barwy ochronne Krzysztofa Zanussiego].
 • „Sex” nad morzem i w „Norze”. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? (2), „Kamena” 1977, nr 8, s. 12, fot. [kabaret „Sex II”].
 • m.d., „Płonący wieżowiec”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 8, s. 14, ilustr. [Płonący wieżowiec Johna Guillermina].
 • Życie w fabryce…, „Kamena” 1977, nr 9, s. 1, 3, fot. [Mieczysław Szymanek – pracownik Lubelskiej Fabryki Maszyn Rolniczych].
 • (md), „Serpico”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 9, s. 14, ilustr. [Serpico Sidneya Lumeta].
 • W te piękne „Dni” majowe…, „Kamena” 1977, nr 10, s. 1, 4, 5, fot. [Święto Oświaty w Lublinie w 1946 roku; Dni Oświaty, Książki i Prasy].
 • md, Gdzie woda czysta…. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 10, s. 14, ilustr. [Gdzie woda czysta i trawa zielona Bohdana Poręby].
 • Dziennikarz. Życie partii jest tak bogate…, „Kamena” 1977, nr 11, s. 1, 7, fot. [Józef Porębski].
 • (md), „Ostatni pociąg z Gun Hill”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 11, s. 14, ilustr. [Ostatni pociąg z Gun Hill Johna Sturgesa].
 • Teatr dla wszystkich. „Kamena” 1977, nr 12, s. 7, fot. [Teatr Jytte Abildstroms i Det Lille Teater w Kopenhadze; Włodzimierz Fełenczak i Państwowy Teatr Lalki i Aktora im. H.Ch. Andersena w Lublinie].
 • (md), „Zdjęcia próbne”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 12, s. 14, ilustr. [Zdjęcia próbne A. Holland, P. Kędzierskiego i J. Domaradzkiego].
 • Więcej poezji!, „Kamena” 1977, nr 13, s. 10, fot. [Dni Poezji Renesansowej w Kazimierzu Dolnym, 27–29 maja 1977].
 • md, Pochwała Forum. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 13, s. 14 [IV Międzynarodowe Forum Filmowe „Człowiek–Praca–Twórczość”, czerwiec 1977].
 • Pilot helikopterów, „Kamena” 1977, nr 14, s. 1, 8, 9, fot. [Ryszard Kosioł ze Świdnika].
 • MD, „Kochaj albo rzuć”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 14, s. 14, ilustr. [Kochaj albo rzuć Sylwestra Chęcińskiego].
 • md, Rewolwer „Python 357”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 15, s. 14, ilustr. [Rewolwer „Python 357” Alaina Corneau].
 • Fruwający rolnicy, „Kamena” 1977, nr 16, s. 7, fot. [Wydział Usług Agrolotniczych WSK w Świdniku].
 • md, „Powrót Robin Hooda”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 16, s. 14, ilustr. [Powrót Robin Hooda Richarda Lestera].
 • Apostoł autostopu, „Kamena” 1977, nr 17, s. 1, 4, 5, ilustr. [dr Aleksander Melech z Bydgoszczy].
 • md, „Przepustka dla marynarza”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 17, s. 14, ilustr. [Ostatnie zadanie Hala Ashby’ego; Przepustka dla marynarza Marka Rydella].
 • (md), Koniec sezonu. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 18, s. 14, ilustr. [Gorące polowanie Junya Sato; Mistrz rewolweru Toma Laughlina].
 • „Pocałunki z Hongkongu”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 19, s. 14, ilustr. [Pocałunki z Hongkongu Yvana Chiffre’a].
 • Maria i Jerzy Kuncewiczowie o wrześniu 1939, „Kamena” 1977, nr 20, s. 1, 8, fot.
 • MD, „Powrót różowej pantery”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 20, s. 14, ilustr. [Powrót różowej pantery Blake’a Edwardsa].
 • W Paryżu roku 1939. Z Ireną Lorentowicz rozmawia Mirosław Derecki, „Kamena” 1977, nr 21, s. 8, 9, portr.
 • (md), „Rebus” i inne... Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 21, s. 14, ilustr. [Rebus Tomasza Zygadły].
 • Brześć teatralny. Za Bugiem, „Kamena” 1977, nr 22, s. 6, 7, fot. [Teatr im. Leninowskiego Komsomołu Białorusi w Brześciu; współpraca z Teatrem im. J. Osterwy w Lublinie].
 • (md), „Śmierć prezydenta”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 22, s. 14, ilustr. [Śmierć prezydenta Jerzego Kawalerowicza].
 • Brześć kulturalny. Za Bugiem, „Kamena” 1977, nr 23, s. 4, 5, fot.
 • (md), „Lenin – karty z życiorysu”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 23, s. 14 [Lenin – karty z życiorysu Semiramidy Pumpianskiej].
 • Uwaga: „Prezentacje”!, „Kamena” 1977, nr 24, s. 10, fot. [Lubelskie „Prezentacje”, październik 1977, Teatr Małych Form z Krakowa – Maria i Magdalena
  w reż. Ewy Próchnickiej, Pantomima Olsztyńska („Pantomima Głuchych”) – Apokalipsa w reż. Bohdana Głuszczaka i Jerzego Obłamskiego].
 • M.D., „Lokator”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 24, s. 14, ilustr. [Lokator Romana Polańskiego].
 • Sztuka i życie kabaretowe, „Kamena” 1977, nr 25, s. 11, fot. [kabaret „Kret” i „Czart”].
 • M.D., „Sprawa Gorgonowej”. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 25, s. 14, ilustr. [Sprawa Gorgonowej Janusza Majewskiego].
 • Legenda Gorgonowej, „Kamena” 1977, nr 26, s. 4, 5, fot. [Rita Gorgonowa w opowieści Marii i Henryka Niziołów z Lublina].
 • M.D., Uczestniczyć w kulturze. Ekran i widz, „Kamena” 1977, nr 26, s. 14 [Dyskusyjny Klub Filmowy Osiedlowego Domu Kultury LSM w Lublinie;
  DKF na Lubelszczyźnie].

1978

 • M.D., Charlie, „Kamena” 1978, nr 1, s. 2, portr. [Charles Chaplin].
 • Druga oferta estrady..., „Kamena” 1978, nr 1, s. 8, 9, fot. [IV Polskie Targi Estradowe w Łodzi – grudzień 1977].
 • M.D., „Błękitny ptak”. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 1, s. 14, ilustr. [Błękitny ptak George’a Cukora].
 • Amatorzy i zawodowcy, „Kamena” 1978, nr 2, s. 10 [rozmowa z Henrykiem Sobiechartem (aktorem, prezesem Zarządu Koła SPATiF przy Teatrze
  im. J. Osterwy w Lublinie) o przedstawieniach Wojewódzkiej Sceny Amatora, odbywającej się w ramach obchodów 70-lecia Towarzystwa Kultury Teatralnej w grudniu 1977].
 • M.D., Tęsknota za „Wielkim Niemową”. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 2, s. 14, ilustr. [Nieme kino Mela Brooksa; Nickelodeon Petera Bogdanovicha].
 • Teatr na gorąco. 90-lecie urodzin Marii Bechczyc-Rudnickiej, „Kamena” 1978, nr 3, s. 1, 9, fot.
 • M.D., Mrok nad westernem. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 3, s. 14 [Howard Hawks i jego westerny; warto obejrzeć w kinie…; prasa filmowa i informacja
  o II Festiwalu Filmów i Widowisk Telewizyjnych w Olsztynie].
 • Moje spotkania z Teofilem Ociepką. Górnicze pasje, „Kamena” 1978, nr 4, s. 1, 4, 5, ilustr.
 • O wychowaniu młodego magnata. Książki, „Kamena” 1978, nr 4, s. 12 [recenzja książki Młodość Tomasza Zamoyskiego. O wychowaniu i karierze syna magnackiego w Polsce w pierwszej połowie XVII wieku Adama Andrzeja Witusika].
 • M.D., Do kina – ale na co? Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 4, s. 14 [kultura filmowa w Lublinie; repertuar kin; najnowsze wydawnictwa filmowe].
 • Recytatorzy w odwrocie?, „Kamena” 1978, nr 5, s. 8, fot. [rozmowa z Krystyną Chruszczewską, st. inspektorem ds. upowszechniania teatru w WDK w Lublinie, po wojewódzkich eliminacjach XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego].
 • M.D., Nasze prywatne „Konfrontacje”. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 5, s. 14 [repertuar filmów zagranicznych na 1978 rok; Na ekranach – Wszyscy i nikt Konrada Nałęckiego].
 • Młode spojrzenie na teatr, Z cyklu: Nasze dyskusje, „Kamena” 1978, nr 6, s. 1, 7, ilustr. [rozmowa o współczesnym teatrze z: J. Leonkiewicz (Teatr Lalki i Aktora), S. Lipcem, R. Kruczkowskim, M. Nieśpiałowską (Teatr im. J. Osterwy) i A. Nowak (Teatr Muzyczny)].
 • M.D., „Melpomena walcząca”. Książki, „Kamena” 1978, nr 6, s. 13 [recenzja książki Melpomena walcząca Jadwigi Korzeniowskiej].
 • M.D., Imprezy, moja miłość… Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 6, s. 14 [imprezy filmowe organizowane przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów w Lublinie; impreza premierowa – spotkanie publiczności z twórcami filmu Wszyscy i nikt Konrada Nałęckiego].
 • „Szyłem flagę na zaślubiny Polski z morzem…”., „Kamena” 1978, nr 7, s. 3, fot. [Władysław Miciuła – wspomnienia z czasów II wojny światowej].
 • M.D., Pochwała „Bariery”. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 7, s. 14 [Dyskusyjny Klub Filmowy „Bariera” w Chatce Żaka UMCS w Lublinie].
 • „Samobójczy trup siny wisiał na chustce…”, „Kamena” 1978, nr 8, s. 7, 12, fot. [Théâtre Optique Parisien, czyli kino Staromiejskie w Lublinie i rodzina  Makowskich].
 • MD, „Silna czwórka” amerykańska. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 8, s. 14, ilustr. [S. Spielberg, G. Lucas, F. F. Coppola; Taksówkarz Martina Scorsese].
 • Rewolucja i miłość, „Kamena” 1978, nr 9, s. 1, 11 [Wiktoria Gembalowa i Jan Świderski z Końskowoli].
 • M.D., „Hubal” po latach. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 9, s. 14, ilustr. [Hubal Bohdana Poręby].
 • Jak zostać prezenterem TV?, „Kamena” 1978, nr 10, s. 8, 9, fot. [eliminacje na prezenterów telewizyjnych organizowane przez Lubelską Rozgłośnię Polskiego Radia i redakcję telewizyjnego „Studia 8”].
 • M.D., 5 x Forum. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 10, s. 14 [przygotowania do V Międzynarodowego Forum Filmowego „Człowiek–Praca–Twórczość” –
  maj 1978].
 • Konfrontacje Młodego Teatru, „Kamena” 1978, nr 11, s. 8, 9 [Konfrontacje Młodego Teatru w Lublinie – kwiecień 1978].
 • M.D., Duet komediowy. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 11, s. 14, ilustr. [Diana Keaton i Woody Allen].
 • M.D., Stereo i w kolorze… oraz łomocie. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 12, s. 14, ilustr. [Rollercoaster Jamesa Goldstone’a; Pojedynek Ridleya Scotta].
 • Drogi do niepodległości. Rozmowa z Jerzym Kuncewiczem, „Kamena” 1978, nr 13, s. 1, 8, 9, portr.
 • W dwadzieścia lat później. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 13, s. 14, ilustr. [Opatrzność Alaina Resnais’a; Alicja ucieka po raz ostatni Claude’a Chabrola].
 • Saga rodu Siemionów, „Kamena” 1978, nr 14, s. 3 [Mikołaj Siemion i jego rodzina; „oficyna wydawnicza” braci Siemionów: Leszka, Wojciecha, Stanisława i Ignacego].
 • „Godziny nadziei” – w Łagowie. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 14, s. 14 [Lubuskie Lato Filmowe i Godziny nadziei Jana Rybkowskiego].
 • Z pieśnią do kraju…, „Kamena” 1978, nr 15, s. 5, ilustr. [montaż literacko-muzyczny Z pieśnią do kraju Reprezentacyjnego Teatru I Polskiej Armii pod  kierownictwem artystycznym Władysława Krasnowieckiego na scenie Teatru im. J. Osterwy w Lublinie – 29 lipca 1944 roku].
 • W wojennym pejzażu lipcowym. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 15, s. 14, ilustr. [Przysięgamy ziemi polskiej – pierwszy film dokumentalny z 1943 roku, nakręcony w Sielcach nad Oką przez Czołówkę Filmową I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki].
 • Zanim zdobyli Grand Prix… Rozmowa z dyrektorem i kierownikiem artystycznym lubelskiego Teatru Studio Wizji i Ruchu – Jerzym Leszczyńskim, „Kamena” 1978, nr 16, s. 7, fot.
 • Rzecz o neokolonializmie. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 16, s. 14, ilustr. [Słońce hien Ridha Béhi’ego].
 • Grigorij Bakijewicz, „Twierdza Brzeska” [tłum. MD], „Kamena” 1978, nr 17, s. 5, fot. [przedstawienie Teatru im. Leninowskiego Komsomołu Białorusi w Brześciu, wg sztuki Kastusa Gubarewicza].
 • Zbigniew Sztejman o nowym sezonie i ambitnych zamierzeniach, „Kamena” 1978, nr 17, s. 13, portr. [rozmowa z dyrektorem i kierownikiem artystycznym Teatru im. J. Osterwy w Lublinie].
 • Powtórny debiut. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 17, s. 14, ilustr. [Jej portret i Nie zaznasz spokoju Mieczysława Waśkowskiego].
 • O rozrywce i nie tylko – z Jerzym Gruzą rozmawia Mirosław Derecki, „Kamena” 1978, nr 18, s. 3, fot.
 • O hiszpańskim dojrzewaniu świadomości. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 18, s. 14, ilustr. [Długi weekend Juana Antonio Bardema].
 • Na ekranach – Wrzesień. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 19, s. 14 [widowisko telewizyjne Virtuti Militari Tadeusza Worontkiewicza z cyklu Polska pieśń żołnierska; Gdziekolwiek jesteś panie prezydencie Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego].
 • Pro domo sua. Długi stół na Granicznej, „Kamena” 1978, nr 21, s. 6, 7 [„Kamena” w latach 50. i 60. XX wieku; redakcja w lokalu Związku Literatów przy ulicy Granicznej w Lublinie; sylwetki „kamenowiczów”].
 • M.D., „Spirala”. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 21, s. 14 [Spirala Krzysztofa Zanussiego].
 • (m.d.), Prezentacje u amatorów, „Kamena” 1978, nr 22, s. 3 [Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Dramatycznych w Lublinie, 7–8 października 1978 roku].
 • Melodramat „ze sfer studenckich”. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 22, s. 14, ilustr. [Znaki zodiaku Gerarda Zalewskiego].
 • Zaproszenie do świata wyobraźni, „Kamena” 1978, nr 23, s. 8, 9, fot. [Dokąd pędzisz koniku? Rady Moskowej w reż. Włodzimierza Fełenczaka w Teatrze Lalki
  i Aktora im. H.Ch. Andersena w Lublinie].
 • (m.d.), Teatr w klubach, „Kamena” 1978, nr 23, s. 9 [sesja poświęcona upowszechnianiu kultury teatralnej, zorganizowana przez RSW „Prasa–Książka–Ruch” oraz Klub MPiK w Lublinie w ramach obchodów 30-lecia Klubów MPiK, 23–25 października 1978 roku; Kluby MPiK w Polsce i ich działalność na polu krzewienia kultury teatralnej; kluby lubelskie].
 • M.D., Dni filmu radzieckiego. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 23, s. 14.
 • md, „Calineczka”, „Kamena” 1978, nr 24, s. 6 [Calineczka w reż. Stefana Pułtoraka w Teatrze Lalki i Aktora im. H.Ch. Andersena w Lublinie].
 • „6-th Troop” wkracza do akcji. Na ścieżkach polskich komandosów (I), „Kamena” 1978, nr 24, s. 11 [Samodzielna Kompania Komandosów powołana do życia przez gen. Sikorskiego 28 sierpnia 1942 roku].
 • M.D., „Barwa granatu” i inne. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 24, s. 14 [Dni Filmu Radzieckiego w DKF „Bariera” w Chatce Żaka w Lublinie; kinematografia radziecka; Barwa granatu Siergieja Paradżanowa].
 • Achnacarry: pot i łzy. Na ścieżkach polskich komandosów (II), „Kamena” 1978, nr 25, s. 6, 7 [Samodzielna Kompania Komandosów powołana do życia przez gen. Sikorskiego 28 sierpnia 1942 roku].
 • M.D., W „Romie” i auli Politechniki, „Kamena” 1978, nr 25, s. 9, portr. [Paweł Dąbek – udział w Kongresie Zjednoczeniowym w grudniu 1948 roku w Warszawie].
 • M.D., Odczytywanie Saury. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 25, s. 14 [Kuzynka Angelica Carlosa Saury].
 • Kierunek Afryka. Na ścieżkach polskich komandosów (III), „Kamena” 1978, nr 26, s. 6, 7 [Samodzielna Kompania Komandosów powołana do życia przez gen. Sikorskiego 28 sierpnia 1942 roku].
 • M.D., Wokół Fieldinga. Ekran i widz, „Kamena” 1978, nr 26, s. 14 [Tom Jones, Joseph Andrews Tony’ego Richardsona].

   1979
 • Małe rajdy i wielkie operacje. Na ścieżkach polskich komandosów (IV), „Kamena” 1979, nr 1, s. 6, 7 [Samodzielna Kompania Komandosów powołana do życia przez gen. Sikorskiego 28 sierpnia 1942 roku].
 • 35 lat i ja. „Kamena” 1979, nr 1, s. 8, portr. [spojrzenie Mirosława Dereckiego na minione trzydziestopięciolecie].
 • M.D., „Bez znieczulenia”. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 1, s. 14 [Bez znieczulenia Andrzeja Wajdy].
 • Z ziemi włoskiej do Polski… Na ścieżkach polskich komandosów (V), „Kamena” 1979, nr 2, s. 6, 7 [Samodzielna Kompania Komandosów powołana do życia przez gen. Sikorskiego 28 sierpnia 1942 roku].
 • M.D., Blaski i cienie superprodukcji. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 2, s. 14 [O jeden most za daleko Richarda Attenborougha].
 • Dzienniki bojowe znad Sangro. Na ścieżkach polskich komandosów (VI), „Kamena” 1979, nr 3, s. 11, 12 [Samodzielna Kompania Komandosów powołana do życia przez gen. Sikorskiego 28 sierpnia 1942 roku].
 • M.D., Trochę Tyma, trochę Barei, w sumie... Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 3, s. 14 [filmy Stanisława Barei; Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?].
 • Wigilia w Pescopennataro. Na ścieżkach polskich komandosów (VII), „Kamena” 1979, nr 4, s. 6 [Samodzielna Kompania Komandosów powołana do życia przez gen. Sikorskiego 28 sierpnia 1942 roku].
 • M.D., Perypetie kochanków pop-music. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 4, s. 14 [Abba Lasse Hallströma; Narodziny gwiazdy Franka Piersona].
 • Garigliano. Na ścieżkach polskich komandosów (VIII), „Kamena” 1979, nr 5, s. 5 [Samodzielna Kompania Komandosów powołana do życia przez gen. Sikorskiego 28 sierpnia 1942 roku]
 • M.D., Komedia a komedia. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 5, s. 14 [komedia francuska Czarne i białe w kolorze Jean-Jacques’a Annauda].
 • Opowieść o aktorach, „Kamena” 1979, nr 6, s. 1, 8, ilustr. Franciszek Replonge [Maksymilian Chmielarczyk, Andrzej Chmielarczyk].
 • Wzgórze Anioła Śmierci. Na ścieżkach polskich komandosów (IX), „Kamena” 1979, nr 6, s. 6 [Samodzielna Kompania Komandosów powołana do życia przez gen. Sikorskiego 28 sierpnia 1942 roku].
 • M.D., Film aktorski – film gwiazdorski. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 6, s. 14 [New York, New York Martina Scorsese].
 • Za wolność naszą i waszą. Na ścieżkach polskich komandosów (X), „Kamena” 1979, nr 7, s. 11 [Samodzielna Kompania Komandosów powołana do życia przez gen. Sikorskiego 28 sierpnia 1942 roku].
 • M.D., Refleksja na temat reportażu. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 7, s. 14 [reportaż o Hubalu Tak bali się legendy o nim Lucyny Smolińskiej i Mieczysława Sroki].
 • Lubelska Wiosna 1919, „Kamena” 1979, nr 8, s. 1, 8, 9, ilustr.
 • M.D., Baśń z przyszłości dla Amerykanów (i Europejczyków). Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 8, s. 14 [Gwiezdne wojny George’a Lucasa].
 • To mój chleb – trzeba go szanować, „Kamena” 1979, nr 9, s. 3, 7, fot. na str. tyt. [Jan Pochwatka – pracownik lubelskiego „Agrometu”].
 • M.D., Co się komu w kinie śni. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 9, s. 14 [Koronczarka Claude’a Goretty].
 • M.D., Kabaret „Bąbel” i co dalej? Z życia szkół, „Kamena” 1979, nr 10, s. 8, 9 [kabaret Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie]. 
 • O Zamoyskich i Zamościu – ze swadą. Książki, „Kamena” 1979, nr 10, s. 12 [recenzja książki „O Zamoyskich, Zamościu i Akademii Zamojskiej” Adama Andrzeja Witusika].
 • M.D., O dojrzewaniu gwiazdy. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 10, s. 14 [Jane Fonda].
 • Dyskusja „Kameny” o polityce okupanta i postawach społeczeństwa, „Kamena” 1979, nr 11, s. 8, 9, portr. [dyskusja w związku z książką Zygmunta Mańkowskiego Między Wisłą a Bugiem 1939–1944, w której uczestniczą: I. Caban, A. Koprukowniak, J. Marszałek, C. Rajca, W. Śladkowski, Z. Mańkowski, M.A. Jaworski i M. Derecki].
 • M.D., Smutne losy Marilyn. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 11, s. 14 [Marilyn Monroe].
 • Mieć albo nie mieć filmu amatorskiego. Po Ogólnopolskim Spotkaniu Twórców i Działaczy Amatorskiego Ruchu Artystycznego, „Kamena” 1979, nr 12, s. 7.
 • M.D., Konfrontacje Młodego Teatru, „Kamena” 1979, nr 12, s. 10, 11 [III Konfrontacje Młodego Teatru w Lublinie – maj 1979 roku].
 • M.D., Piosenki Sierżanta Pieprza w filmowej dyskotece. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 12, s. 14 [Orkiestra Klubu Samotnych Serc Sierżanta Pieprza Michaela Schultza].
 • M.D., Gwiazdy na sto i pięćdziesiąt procent. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 13, s. 14 [Dubler Claude’a Zidiego; Jean-Paul Belmondo, Raquel Welch, Ursula Andress].
 • M.D., Rekin jako rozrywka dla młodzieży. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 14, s. 6 [Szczęki 2 Jeannota Szwarca].
 • Przetańczyłam życie…, „Kamena” 1979, nr 14, s. 10, portr. [Kazimiera Walczakowa – założycielka i kierowniczka Zespołu Pieśni i Tańca „Powiśle” w Końskowoli].
 • „Ona broni Ojczyzny”. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 15, s. 14 [Ona broni Ojczyzny Fridricha Ermlera].
 • „Ostatni etap” etapem pierwszym... 35 lat polskiego filmu za granicą, „Kamena” 1979, nr 16, s. 9, ilustr.
 • M.D., Buffalo Bill odbrązowiony. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 16, s. 14 [Buffalo Bill i Indianie, czyli lekcja historii Siedzącego Byka Roberta Altmana].
 • Ryszardy Hanin droga do teatru, „Kamena” 1979, nr 17, s. 12, 13, fot. na str. tyt. [rozmowa Mirosława Dereckiego z Ryszardą Hanin].
 • M.D., Mel Brooks à la Hitchcock. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 17, s. 14 [Lęk wysokości Mela Brooksa].
 • Życie blisko Sztuki, „Kamena” 1979, nr 18, s. 6, fot. [rozmowa M. Dereckiego z Mieczysławem Gruszczyńskim – lubelskim aktorem i kinooperatorem].
 • M.D., Seans ufologiczny. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 18, s. 14 [Bliskie spotkania trzeciego stopnia Stevena Spielberga].
 • Majdanek. Dokumenty z „epoki pieców”, „Kamena” 1979, nr 19, s. 1, 4, 5, ilustr. [pierwszy dokument filmowy o Majdanku – Majdanek – cmentarzysko Europy – którego premiera odbyła się 26 listopada 1944 roku w Lublinie; dokumenty i publikacje książkowe dotyczące Majdanka; Majdanek w literaturze].
 • M.D., Złoto dla „Amatora” na XI MFF w Moskwie. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 19, s. 14 [XI Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Moskwie, 14–28 sierpnia 1979 roku].
 • Polskie akcenty Festiwalu. Moskwa ’79 (1), „Kamena” 1979, nr 20, s. 6, 7 [XI Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Moskwie, 14–28 sierpnia 1979 roku].
 • M.D., Wajda a… literatura. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 20, s. 14 [wierność filmu literaturze w Pannach z Wilka Andrzeja Wajdy].
 • M.D., Nowa fala polskiego kina. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 21, s. 14 [K. Kieślowski, F. Falk, K. Zanussi, J. Kijowski, A. Holland, W. Marczewski, E. Żebrowski, F. Bajon, P. Andrejew].
 • Film i historia. Moskwa ’79 (2), „Kamena” 1979, nr 22, s. 8, 9 [ekspozycja „60 lat kina radzieckiego” na Wystawie Osiągnięć Gospodarki Narodowej w Moskwie].
 • M.D., Cierpienia młodego boksera – czyli – cnota nagrodzona. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 22, s. 14 [Klincz Piotra Andrejewa].
 • Pierwszy radziecki minister kultury. Moskwa ’79 (3), „Kamena” 1979, nr 23, s. 7, 8, fot. [Anatolij Wasilijewicz Łunaczarski].
 • M.D., Dni Filmu Radzieckiego. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 23, s. 14.
 • Śladem poety wichru. Moskwa ’79 (4), „Kamena” 1979, nr 24, s. 7 [Włodzimierz Majakowski].
 • M.D., Spotkanie z Gruzją. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 24, s. 14 [kinematografia gruzińska].
 • Perła teatru w Ostankino. Moskwa ’79 (5), „Kamena” 1979, nr 25, s. 12 [Praskowia Iwanowna Żemczugowa; rosyjskie teatry pańszczyźniane; teatr Szeremietiewów w Ostankino].
 • M.D., Wychodzenie na szerokie wody. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 25, s. 14 [VI Forum Filmowe „Człowiek–Praca–Twórczość”].
 • Chełm: Ludzie z pasją, „Kamena” 1979, nr 26, s. 1, 10 [75-lecie Teatru Ziemi Chełmskiej, 24–25 listopada 1979 roku].
 • M.D., Traktat o zdobywaniu świadomości. Ekran i widz, „Kamena” 1979, nr 26, s. 14 [Amator Krzysztofa Kieślowskiego].

1980

 • Patriotyzm dnia dzisiejszego. Polak i praca. Dyskusje „Kameny” przed VIII Zjazdem PZPR, „Kamena” 1980, nr 1, s. 3, portr. [rozmowa M. Dereckiego z K. Dolecką (ZSMP w Lubelskich Zakładach Przemysłu Terenowego „Lubgal”), B. Kwietniewską (ZSMP w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego) i W. Małeckim (ZSMP w Kombinacie Maszyn Rolniczych „Agromet”)].
 • M.D., Re-animacja à la Walt Disney. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 1, s. 14 [Królewna Śnieżka Walta Disneya].
 • Lenin w Gorkach, „Kamena” 1980, nr 2, s. 7, fot. [wieś Gorki Leninowskie i dom Włodzimierza Lenina].
 • M.D., Historia pisana kamerą filmową. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 2, s. 14 [Decydujący front Romana Karmena; operatorzy kronik wojennych].
 • Żeby człowiek czuł się człowiekiem… Delegat na VIII Zjazd PZPR, „Kamena” 1980, nr 3, s. 3, portr. [Wacław Rózga].
 • M.D., Fanfan jako kontestator. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 3, s. 14 [Czerwone i czarne Claude’a Autant-Lary; Gérard Philipe; Fanfan Tulipan Christiana-Jaque’a].
 • Rachunek za telefon. Wielkie małe sprawy, „Kamena” 1980, nr 4, s. 10, fot. [rozmowa M. Dereckiego z zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Lublinie – Wilhelmem Rybakiem].
 • M.D., Paradokument czy parafabuła? Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 4, s. 14 [Róg Brzeskiej i Capri Krzysztofa Wojciechowskiego].
 • Srebro w Kazimierzu, „Kamena” 1980, nr 5, s. 8, 9, fot. również na str. tyt. [powstanie Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym; dar Jędrzeja Jaworskiego].
 • M.D., Anioł dyskoteki. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 5, s. 14 [Gorączka sobotniej nocy Johna Badhama].
 • Listki wspomnień. 75-lecie Józefa Lulka, „Kamena” 1980, nr 6, s. 11, portr. [Józef Lulek z Lubartowa; historia lubartowskiego szkolnictwa].
 • M.D., „Fedora” – jesień gwiazd. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 6, s. 14 [Fedora Billy’ego Wildera].
 • Pro domo sua. Dalsza część stołu, „Kamena” 1980, nr 7, s. 1, 10 [„Kamena” w 1958 roku i debiut autora; A. Tchórzewski, A. Turczyński, R. Wiśniewski, E. Stachura].
 • M.D., „Czas Apokalipsy”. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 7, s. 14 [Czas Apokalipsy Francisa Forda Coppoli].
 • Niepokój i odwaga. Rozmowa z Aleksandrem Jackiewiczem, „Kamena” 1980, nr 8, s. 5 [krytyka filmowa; polskie kino].
 • M.D., „Kung-fu” czyli rachunek sumienia. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 8, s. 14 [Kung-fu Janusza Kijowskiego].
 • Narodziny Muzeum, „Kamena” 1980, nr 9, s. 1, 8, 9, fot. [Muzeum Zamoyskich w Kozłówce].
 • M.D., Wołanie o uczciwość. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 9, s. 14 [Dyrygent Andrzeja Wajdy].
 • Marsz kolejek wąskotorowych, „Kamena” 1980, nr 10, s. 1, 8, 9, fot. [Nałęczowska Kolej Dojazdowa z Opola Lubelskiego do Nałęczowa; Mieczysław Goliszek].
 • M.D., Hitler nadchodzi. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 10, s. 14 [Jajo węża Ingmara Bergmana; Kabaret Boba Fosse’a].
 • Dziś na Wiśle…, „Kamena” 1980, nr 11, s. 8, 9, fot. [puławska ekspozytura pasażerska Żeglugi Warszawskiej i Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Puławach].
 • M.D., Hitchcock. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 11, s. 14 [Alfred Hitchcock].
 • Być Jandą, „Kamena” 1980, nr 12, s. 1, 6, portr. [rozmowa z Krystyną Jandą].
 • M.D., Laury dla Kurosawy. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 12, s. 11 [Sobowtór Akiry Kurosawy].
 • O tym jak Marian Śliwiński wszedł do historii sztuki światowej, „Kamena” 1980, nr 13, s. 6, 7 [Marian Śliwiński – kapitan żeglugi śródlądowej z Puław; transport części skarbów wawelskich w 1939 roku].
 • M.D., Kłopoty z synem lewakiem. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 13, s. 11 [Drogi papa Dino Risi].
 • M.D., Kosmo-strachy. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 14, s. 11 [Obcy – 8 pasażer Nostromo Ridleya Scotta].
 • M.D., Ostrożnie z reaktorami. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 15, s. 11 [Chiński syndrom Jamesa Bridgesa].
 • Aktor współodpowiedzialny. Rozmowa z prof. Jerzym Toeplitzem, „Kamena” 1980, nr 16, s. 1, 10 [film polski].
 • M.D., Rock i klasyka w jednym łóżku. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 16, s. 11 [Idealna para Roberta Altmana].
 • M.D., Między pomysłem a efektem. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 17, s. 11 [Olimpiada 40 Andrzeja Kotkowskiego].
 • Jak filmować historię? Na marginesie filmu „Wyrok śmierci”, „Kamena” 1980, nr 18, s. 1, 6, 7, fot. [w dyskusji na temat prawdy historycznej w filmie udział wzięli: W. Orzechowski, Z. Mańkowski, J. Szymański i M. Derecki].
 • M.D., Włosy jako sztandar. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 18, s. 11 [Hair Miloša Formana].
 • M.D., Kowboje na spalonym. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 19, s. 11 [western; Przybywa jeździec Alana J. Pakuli]. 
 • Miara wolności. Rozmowa z Kazimierzem Kutzem, „Kamena” 1980, nr 21, s. 1, 5, ilustr. [Paciorki jednego różańca Kazimierza Kutza; kino moralnego niepokoju].
 • M.D., Życie festiwalowe. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 21, s. 11 [praca dziennikarza na festiwalu filmowym; przykładowy „rozkład zajęć” z 7 FPFF „Gdańsk-80”].
 • O wiarygodność młodego kina. Rozmowa z Agnieszką Holland, „Kamena” 1980, nr 22, s. 3, portr. [nowe polskie kino].
 • M.D., Powiało kulturą! Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 22, s. 11 [Niedziela Kulturalna w TVP (12 października 1980), Głos w Sejmie – retransmisja wystąpienia Janusza Przymanowskiego].
 • M.D., Wokół „Constansu”. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 23, s. 11 [Constans Krzysztofa Zanussiego]. 
 • Rozmowa z Mają Komorowską, „Kamena” 1980, nr 24, s. 10, portr. [role Mai Komorowskiej w filmach Krzysztofa Zanussiego].
 • M.D., Stachura w wydaniu Siemiona. Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 24, s. 11 [monodram Wszystko jest poezją wg Edwarda Stachury w reż. Wojciecha Siemiona w Teatrze TVP]. 
 • „Człowiek z żelaza”. Rozmowa z Aleksandrem Ściborem-Rylskim, „Kamena” 1980, nr 25, s. 4, 5 [Aleksander Ścibor-Rylski, autor scenariusza Człowieka z żelaza].
 • M.D., Gdzie jest film krótki? Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 25, s. 11 [niewyświetlanie w kinach dodatków filmowych do filmów fabularnych].
 • Rozmowa z Krzysztofem Zanussim, „Kamena” 1980, nr 26, s. 1, 3, portr. [kobieta w filmie; filmy Krzysztofa Zanussiego; Z dalekiego kraju].
 • M.D., Ratujmy repertuar! Ekran i widz, „Kamena” 1980, nr 26, s. 15 [repertuar polskich kin]. 

1981

 • W tle postać księcia Gintułta. Rozmowa z Piotrem Wysockim, „Kamena” 1981, nr 1, s. 6, fot.  
 • M.D., Godzina z poezją Miłosza. Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 1, s. 12 [Spotkanie z Czesławem Miłoszem Wiktora Mellera].
 • Z czym do widza?, „Kamena” 1981, nr 2, s. 3, fot. [repertuar kin na Lubelszczyźnie].
 • M.D., Jak się bawić? Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 2, s. 12 [programy rozrywkowe w TVP].
 • O Miłoszu. Rozmowa z prof. IrenąSławińską, „Kamena” 1981, nr 3, s. 3, fot. [Irena Sławińska – wykładowca literatury na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim].
 • M.D., Wojna z pozycji komiksu. Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 3, s. 12 [Parszywa dwunastka Roberta Aldricha].
 • Niech ja się pozbieram… Rozmowa z Jerzym Stuhrem, „Kamena” 1981, nr 4, s. 3, portr.
 • M.D., Co się komu śni? Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 4, s. 12 [wypowiedzi Stanisława Tyma i Bogdana Misia w cyklu Telewizja naszych możliwości w tygodniku „Ekran”].
 • O patriotyzmie. Rozmowa z Janem Józefem Szczepańskim, „Kamena” 1981, nr 5, s. 3, portr. [Jan Józef Szczepański – prozaik, reportażysta, scenarzysta filmowy].
 • M.D., Cierpienia młodego Talara. Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 6, s. 12 [Dom Jana Łomnickiego].
 • M.D., Co tam, panie w „XYZ”? Ekran i widz. „Kamena” 1981, nr 7, s. 12 [telewizyjny program „XYZ” i Wojciech Siemion].
 • M.D., „Cena strachu” by Friedkin. Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 8, s. 12 [Cena strachu Henri-Georges’a Clouzota i Cena strachu Williama Friedkina].
 • M.D., Znowu – Świdnik! Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 10, s. 11 [VII Forum Filmowe „Człowiek–Praca–Twórczość” (kwiecień–maj 1981)].
 • Jak żyć, co filmować? Rozmowa z Marcelem Łozińskim, „Kamena” 1981, nr 11, s. 3, portr.
 • M.D., Witaj majowa jutrzenko… Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 11, s. 11 [obchody 190. rocznicy Konstytucji 3 maja w Polsce; pominięcie w relacji telewizyjnej Lublina].
 • Na „Indeksie”. Rozmowa z Januszem Kijowskim, „Kamena” 1981, nr 12, s. 3, portr. [Janusz Kijowski o swoich filmach].
 • M.D., Inny wymiar. Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 12, s. 12 [Ziemia rodzinna Krystiana Przysieckiego i Czesława Duraja; Generał Sikorski – wspomnienie i legenda Barbary Dyksińskiej-Tryc i Ryszarda Kraśki].
 • Wajda niepokorny. Rozmowa z prof. Aleksandrem Jackiewiczem, „Kamena” 1981, nr 13, s. 3, portr. [Aleksander Jackiewicz – krytyk filmowy].
 • M.D., Kazimierz i filmy. Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 13, s. 16 [filmy o Kazimierzu Dolnym].
 • Filmowane na gorąco. Rozmowa z Bolesławem Michałkiem, „Kamena” 1981, nr 14, s. 1, 4, portr. [Bolesław Michałek – krytyk filmowy; Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkometrażowych w Krakowie i polski film dokumentalny].
 • Polansky. Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 14, s. 12. M.D., [Roman Polański].
 • Co mnie uwiera? Rozmowa z Janem Himilsbachem, „Kamena” 1981, nr 15, s. 6, 7, portr.
 • M.D., Gorzki Łagów. Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 15, s. 12 [XIII Lubuskie Lato Filmowe].
 • M.D., Horror kosmiczny i rodzimy. Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 16, s. 11 [Saturn 3 Stanleya Donena; Polska Kronika Filmowa nr 42/81 o problemie narkomanii wśród polskiej młodzieży].
 • Mieć świadomość. Rozmowa ze Zbigniewem Zapasiewiczem, „Kamena” 1981, nr 17, s. 1, 4, 5, portr. [Zbigniew Zapasiewicz o swoim aktorstwie].
 • M.D., Wokół „Człowieka z żelaza”. Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 17, s. 11 [opinia M. Dereckiego o filmie].
 • M.D., Filmy o Wrześniu. Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 19, s. 12.
 • M.D., Co nowego w Gdańsku? Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 20, s. 12 [VIII Festiwal Polskich Filmów Fabularnych].
 • MD, Kłopoty z Redlińskim. Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 21, s. 11 [Awans, Konopielka, Wcześniak Edwarda Redlińskiego].
 • „Robotnicy 80” „Chłopi 81” „Inteligenci…” ile?, „Kamena” 1981, nr 22, s. 4, 5 [refleksja na temat VIII FPFF w Gdańsku oraz informacji prasowej, telewizyjnej i radiowej o imprezie w czasie jej trwania].
 • M.D., Czego pragnie dziewczyna... Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 22, s. 11 [telewizyjny magazyn reporterów Flesz prowadzony przez Jacka Snopkiewicza
  i reportaż Przed ślubem].
 • „Staliśmy się ofiarami tego kina…”. Rozmowa z Feliksem Falkiem, „Kamena” 1981, nr 23, s. 5, portr. [kino moralnego niepokoju].
 • Pejzaż szwajcarski – temat polski… Jezioro Genewskie, „Kamena” 1981, nr 24, s. 4 [obecność Mirosława Dereckiego na przeglądzie dorobku kina szwajcarskiego ostatniego dziesięciolecia (FIPRESCI) w Lozannie; Casino de Montbenon i Filmoteka Szwajcarska (otwarcie)].
 • M.D., Prawdy i półprawdy. Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 24, s. 11 [Bitwa o ciężką wodę Titusa Vibe-Müllera i Joana Dréville’a; Bitwa o szyny René Clémenta; San Demetrio Charlesa Frenda; Błękitny krzyż Andrzeja Munka].
 • M.D., Prawdy i półprawdy (2). Ekran i widz, „Kamena” 1981, nr 25, s. 12 [Polonia Rediviva Andrzeja Chiczewskiego i Marka Pisarskiego].

1982

 • Polska w Lozannie. Jezioro Genewskie (2), „Kamena” 1982, nr 1, s. 5, portr. [Polacy w Lozannie; dr Stanisław Liberek – prezes Towarzystwa Polsko-Szwajcarskiego, działającego w stolicy kantonu Vaud].
 • Paderewski – ostatni akord. Jezioro Genewskie (3), „Kamena” 1982, nr 2, s. 5, 10, fot. [Morges; Towarzystwo im. I.J. Paderewskiego; pobyt I.J. Paderewskiego w USA].
 • [Roman Jarosz], „Kamena” 1982, nr 3, s. 4, portr. [ppor. Roman Jarosz i jego dziennik z Murnau].
 • M.D., U progu sezonu. Ekran i widz, „Kamena” 1982, nr 14, s. 9 [wrzesień 1982 roku – repertuar kin i zapowiedzi filmowe].
 • Pożegnanie Grace Kelly, „Kamena” 1982, nr 14, s. 10, 11, portr.
 • Śladami Teodora Tomasza Jeża. Jezioro Genewskie (4), „Kamena” 1982, nr 15, s. 6, 7 [Zygmunt Fortunat Miłkowski – pisarz, publicysta z Lozanny].
 • M.D., Od Sharon do Nastasii. Ekran i widz, „Kamena” 1982, nr 15, s. 11 [Roman Polański i Sharon Tate; Nastassja Kinski].
 • Śladami Henryka Sienkiewicza. Jezioro Genewskie (5), „Kamena” 1982, nr 16, s. 1, 8, 9, fot.
 • M.D., „Debiutantka”. Ekran i widz, „Kamena” 1982, nr 16, s. 11 [Debiutantka Barbary Sass; Dorota Stalińska].
 • (M.D.), 28 listopada 1942 r. zapadł wyrok na Zamojszczyznę. W 40-lecie wielkiej zbrodni, „Kamena” 1982, nr 17, s. 1, 6.
 • Śladami Henryka Sienkiewicza. Jezioro Genewskie (6), „Kamena” 1982, nr 17, s. 8, 9.
 • (md), Dni Filmu Radzieckiego, „Kamena” 1982, nr 17, s. 11.
 • Śladami Agnieszki Niechcicówny. Jezioro Genewskie (7), „Kamena” 1982, nr 18, s. 3 [właściwie Marii Dąbrowskiej].
 • M.D., Jak sfilmować poezję? Ekran i widz, „Kamena” 1982, nr 18, s. 5 [Dolina Issy Tadeusza Konwickiego].
 • M.D., Miłość do szybowców. Książki, „Kamena” 1982, nr 18, s. 11 [recenzja książki Bieszczadzkie szybowiska Tadeusza Chwałczyka].
 • M.D., Jeszcze o „Diabelskim Trójkącie”. Znacie? No to posłuchajcie! „Kamena” 1982, nr 19, s. 14 [tajemnicze zniknięcia samolotów amerykańskich w 1945 i 1948 roku  w rejonie Trójkąta Bermudzkiego].
 • M.D., Na odwyrtkę. Ekran i widz, „Kamena” 1982, nr 19, s. 15 [Konopielka Witolda Leszczyńskiego].

1983

 • Korzenie. Jezioro Genewskie (8), „Kamena” 1983, nr 1, s. 4, ilustr. [polski ruch robotniczy; L. Waryński, W. Sieroszewski, W. Święcicki].
 • Pierwsze spotkanie z „Kameną”. Środowisko lubelskie, „Kamena” 1983, nr 2, s. 10 [artystyczne zespoły studenckie w Lublinie w 1954 roku; Zespół Dramatyczny UMCS i Jadwiga Grossmanówna; pierwsze spotkanie Mirosława Dereckiego z „Kameną”].
 • M.D., Kawałek życia reżysera. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 2, s. 13 [Jerzy Zarzycki].
 • Życie klubowe i towarzyskie. Środowisko lubelskie (2), „Kamena” 1983, nr 3, s. 5, 9 [klub Nora; Konrad Bielski; życie studentów].
 • D.E. Tonator, „Nora”, „Strzecha” czy demokracja?, „Kamena” 1983, nr 3, s. 9 [zmiana nazwy klubu Nora na Pod Strzechą].
 • Vivant professores! Środowisko lubelskie (3), „Kamena” 1983, nr 4, s. 4 [„Kamena” na przełomie 1955 i 1956 roku; lubelskie środowisko naukowe lat 50. XX wieku: F. Araszkiewicz, H. Jawłowski, S. Liebhardt, M. Stelmasiak, S. Lutnicki, F. Klepaczko, G. L. Seidler].
 • M.D., Powroty. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 4, s. 10 [telewizyjny serial Hollywood Kevina Brownlowa i Davida Gilla].
 • Książki rozlatują się nam po miesiącu – mówi Członkini Narodowej Rady Kultury Zdzisława Piotrowska, „Kamena” 1983, nr 5, s. 3, portr. [dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie o sobie, Narodowej Radzie Kultury, książkach i czytelnictwie].
 • M.D., „Western” o komandosach. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 5, s. 8 [Komandosi z Nawarony Guya Hamiltona].
 • M.D., Żandarm idzie do nieba. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 6, s. 4, portr. [Louis de Funes].
 • Romans z teatrem. Środowisko lubelskie (4), „Kamena” 1983, nr 6, s. 5 [spotkanie Mirosława Dereckiego z Teatrem J. Osterwy w Lublinie – Huzarzy, premiera 21 kwietnia 1956 roku; M. Bechczyc-Rudnicka; R. Schreiter, K. Eberhardt].
 • Partyzant, „góral” i książę poezji. Środowisko lubelskie (5). „Kamena” 1983, nr 7, s. 5, 6 [Z. Jakubik, Z. Stepek, E. Stachura].
 • M.D., Między pomysłem a efektem. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 7, s. 11 [Limuzyna Daimler-Benz Filipa Bajona].
 • Firma „Słoń”. Środowisko lubelskie (6), „Kamena” 1983, nr 8, s. 5 [Tadeusz Prochowski (muzyk z Lublina) i jego firma „Słoń” – chałturnicza „inicjatywa prywatna”, występująca oficjalnie pod hasłem „audycji szkolnych”, których zadaniem było „krzewienie kultury literackiej i teatralnej wśród młodzieży w głębokim terenie”].
 • M.D., Danton i „Danton”, „Kamena” 1983, nr 8, s. 9 [filmy o Wielkiej Rewolucji Francuskiej; Danton Andrzeja Wajdy].
 • Między „Sexem” a „Czartem”. Środowisko lubelskie (6) [!], „Kamena” 1983, nr 9, s. 8 [kabaret „Czart”; A. Malinowski, R. Nowicki, D. Wójtowicz].
 • Lublin teatralny. Książki, „Kamena” 1983, nr 10, s. 4 [recenzja książki Życie teatralne w Lublinie (1782–1918) Stefana Kruka].
 • M.D., Imperium Hollywood kontratakuje. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 10, s. 11 [filmy science-fiction].
 • Pan Ziółkowski. Środowisko lubelskie (7) [!], „Kamena” 1983, nr 11, s. 5, rys. [Wiktor Ziółkowski].
 • M.D., Horror po polsku. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 11, s. 10 [Wilczyca Marka Piestraka].
 • Psyche i soma. Środowisko lubelskie (8) [!], „Kamena” 1983, nr 12, s. 3 [Włodzimierz Chełmicki].
 • M.D., Dorzynanie Stachury. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 12, s. 7 [Wszystko jest poezją Andrzeja Brzozowskiego].
 • Zawód: dziennikarz. Środowisko lubelskie (9) [!], „Kamena” 1983, nr 13, s. 7 [Jerzy Dostatni].
 • (md), „Pod Zegarem”. Ażeby syn i wnuk pamiętał…, „Kamena” 1983, nr 13, s. 13 [wystawa Nie trać nadziei, nie upadaj na duchu. Napisy i znaki więźniów na ścianach cel gestapo w Oddziale Martyrologii Pod Zegarem w Lublinie – maj 1983 roku].
 • M.D., W co się gra? Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 13, s. 14 [Wielki Szu Sylwestra Chęcińskiego].
 • Waldemar i towarzysze. Środowisko lubelskie (10) [!], „Kamena” 1983, nr 14, s. 4, 5 [„unia kulturalna czterech województw”; A. Gabrusiewicz, J. Pleśniarowicz, W. Babinicz].
 • M.D., Pochwała „Bariery”. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 14, s. 11 [Piotr Kotowski i Dyskusyjny Klub Filmowy „Bariera” w Lublinie w dniu swego dziesięciolecia].
 • „Wacio”. Środowisko lubelskie (11) [!], „Kamena” 1983, nr 15, s. 3 [Wacław Gralewski].
 • M.D., Wojna u Spielberga. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 15, s. 11 [1941 Stevena Spielberga].
 • „Kondzio”. Środowisko lubelskie (12) [!], „Kamena” 1983, nr 16, s. 8, 9 [Konrad Bielski].
 • M.D., Wypracowanie na zadany temat. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 16, s. 10 [Słona róża Janusza Majewskiego].
 • Awers i rewers. Środowisko lubelskie (13) [!], „Kamena” 1983, nr 17, s. 4, 5 [Zdzisław Jastrzębski, Romuald Wiśniewski].
 • M.D., Z innej perspektywy. Ekran i widz. „Kamena” 1983, nr 17, s. 10 [życie artystyczne w okupowanej przez Niemców Francji; Ostatnie metro François Truffauta].
 • Pani Maria. Środowisko lubelskie (14) [!], „Kamena” 1983, nr 18, s. 6, 7 [Maria Bechczyc-Rudnicka].
 • M.D., Przygody jaskiniowców. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 18, s. 15 [Walka o ogień Jean-Jacques’a Annauda].
 • KAJ. Środowisko lubelskie (15) [!], „Kamena” 1983, nr 19, s. 3, 4 [Kazimierz Andrzej Jaworski].
 • M.D., Odejście Bunuela. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 19, s. 11 [Luis Bunuel].
 • Jak Jurgo zabił „Krowę” Tanzhausa, „Kamena” 1983, nr 20, s. 12, 13 [przedruk tekstu z „Kameny” nr 24 z 1971 roku o zabójstwie strażnika SS-Oberscharführera w więzieniu na Zamku, dokonanym przez żołnierza AK – Władysława Jurgę – „Sławka” 21 lipca 1944 roku].
 • M.D., Pani Latter w opałach. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 21, s. 4 [Pensja pani Latter Stanisława Różewicza].
 • Między Graniczną a Unicką. Środowisko lubelskie (16) [!], „Kamena” 1983, nr 21, s. 5 [ks. Ludwik Zalewski i jego dom przy ul. Granicznej 1c, mieszczący siedzibę redakcji „Kameny”; Lubelska Drukarnia Prasowa przy ul. Unickiej; „chochliki drukarskie”],
 • M.D., Bohaterowie się starzeją. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 22, s. 11 [I… jak Ikar Henriego Verneuila].
 • „Olut” i „pani Zosia”. Środowisko lubelskie (17) [!], „Kamena” 1983, nr 23, s. 4, 5 [Aleksander Aleksy i Zofia Modrzewska].
 • M.D., Godność artysty. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 23, s. 11 [Klakier Janusza Kondratiuka].
 • Wśród plastyków. Środowisko lubelskie (18) [!], „Kamena” 1983, nr 24, s. 6 [Koło Młodych Plastyków; Grupa „Zamek”; M. May, A. Ptaszkowska, Z. Kononowicz,
  W. Filipiak, S. Skiba, J. Ziemski, W. Borowski, M. Komendecki, T. Dzieduszycki, Lublin 1956–1959].
 • M.D., Co jest prawdą w kinie? Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 24, s. 11 [Kaskader z przypadku Richarda Rusha].
 • Wśród plastyków. Środowisko lubelskie (19) [!], „Kamena” 1983, nr 25, s. 9 [Struktury i Jerzy Ludwiński; B. i L. Wengorkowie, T. Dzieduszycki, Lublin 1956–1959].
 • M.D., U sąsiadów. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 25, s. 11 [Dni Filmu Radzieckiego; Ilja Awerbach; Życie osobiste Julija Rajzmana].
 • Życie na Zamku. Środowisko lubelskie (20) [!], „Kamena” 1983, nr 26, s. 3 [Studencka Spółdzielnia Pracy; Wieczór nonsensu w Norze; Lubelski Dom Kultury na Zamku; Klub „Zamek”; I. Szczepowska, A. i K. Tatarkiewiczowie, Lublin 1960].
 • M.D., Bogdanovich w… Singapurze. Ekran i widz, „Kamena” 1983, nr 26, s. 11 [Saint Jack Petera Bogdanovicha].

1984

 • „W krajobrazie Nałęczowa”. Książki, „Kamena” 1984, nr 1, s. 7, fot. [recenzja książki W krajobrazie Nałęczowa Tadeusza Kłaka].
 • M.D., Czemu służy ekspresja? Ekran i widz, „Kamena” 1984, nr 1, s. 11 [Krzyk Barbary Sass].
 • Akcja AK „Kuźnica”. O nauce i walce – rozmowa z prof. dr. Gabrielem Brzękiem, „Kamena” 1984, nr 2, s. 3, 6, 7, portr.
 • M. D., Spielberg, Lucas i co dalej? Ekran i widz, „Kamena” 1984, nr 2, s. 11 [1941 Stevena Spielberga; The Blues Brothers Johna Landisa].
 • M.D., Rozkoszny barbarzyńca. Ekran i widz, „Kamena” 1984, nr 3, s. 10 [Poszukiwacze zaginionej Arki Stevena Spielberga].
 • M.D., Szczęsny. Ekran i widz, „Kamena” 1984, nr 4, s. 11, portr. [Józef Nowak].
 • M.D., Pan Piotruś jako Kleks. Ekran i widz, „Kamena” 1984, nr 5, s. 10 [Akademia Pana Kleksa Krzysztofa Gradowskiego].
 • M.D., Wiktoriańska kontestatorka. Ekran i widz, „Kamena” 1984, nr 6, s. 13 [Kochanica Francuza Karela Reisza].
 • Czwartki Belwederskie. Rozmowa z Henrykiem Mioduchowskim – kustoszem Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Bolesława Bieruta w Lublinie, „Kamena” 1984, nr 8, s. 3, 4, portr. [Bolesław Bierut i notes z zapiskami z Czwartków Belwederskich czyli posiedzeń Biura Politycznego KC PZPR oraz przedstawicieli rządu w Belwederze].
 • M.D., „Gandhi”. Ekran i widz, „Kamena” 1984, nr 25, s. 11, ilustr. [Gandhi Richarda Attenborougha].
 • Sens muzycznego istnienia. Rozmowa z Adamem Natankiem, dyrektorem, kierownikiem artystycznym i dyrygentem Państwowej Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie, „Kamena” 1984, nr 26, s. 4, rys. [40-lecie Filharmonii Lubelskiej].
 • Bez charakteryzacji. Rozmowa z Włodzimierzem Wiszniewskim – aktorem Teatru im. J. Osterwy w Lublinie, „Kamena” 1984, nr 26, s. 15, 16, fot.
 • M.D., Kino jako baśń. Ekran i widz, „Kamena” 1984, nr 26, s. 22 [Poszukiwacze zaginionej Arki i istota filmów Stevena Spielberga].

1985

 • Ostatnia podróż prezydenta Mościckiego, „Kamena” 1985, nr 1, s. 4, 5 [fragment wspomnień K. Fudakowskiego o pobycie Ignacego Mościckiego w majątku Podzamek w Krasnobrodzie we wrześniu 1939 roku].
 • M.D., Perypetie kosmity. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 1, s. 9, ilustr. [E.T. Stevena Spielberga].
 • Między Ołyką a Kutami. Ostatnia podróż prezydenta Mościckiego (2), „Kamena” 1985, nr 2, s. 4.
 • M.D., Kukły plus technika. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 2, s. 10 [zdobycze techniki w kinie; efekty specjalne w filmach: E.T., King Kong, Szczęki].
 • Powrotu nie było... Ostatnia podróż prezydenta Mościckiego (3), „Kamena” 1985, nr 3, s. 4.
 • M.D., Kung-fu na ekranie. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 3, s. 10, ilustr. [Klasztor Shaolin Chang Hsin-Yena].
 • M.D., Makuszyński znów na ekranie! Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 4, s. 11 [Szaleństwa panny Ewy Kazimierza Tarnasa].
 • Pociąg do musicalu. Rozmowa z reżyserem Zbigniewem Czeskim. Spotkania po latach, „Kamena” 1985, nr 5, s. 8, 9, rys.
 • M.D., Maluch czyli samo życie. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 5, s. 8, 9 [Fetysz Krzysztofa Wojciechowskiego].
 • Koronkowa robota. Rozmowa z Marianem Marzyckim – mistrzem nad mistrze, „Kamena” 1985, nr 6, s. 7, fot. [Marian Marzycki – perukarz w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie].
 • M.D., Kapłanka rocka w podróży. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 6, s. 10 [Czuję się świetnie Waldemara Szarka].
 • M.D., „Zachód” po latach. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 7, s. 10 [Rok spokojnego słońca Krzysztofa Zanussiego].
 • Wśród dzieci – dla dzieci… Rozmowa z dr. med. Joachimem Juhnke – pediatrą, społecznikiem, „Kamena” 1985, nr 8, s. 1, 8, portr.
 • M.D., Pochwała playbacku (?). Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 8, s. 11, ilustr. [Baryton Janusza Zaorskiego].
 • Gwiazda, „Kamena” 1985, nr 9, s. 4, 5, 8, 9, portr. [Lubow Orłowa; filmy radzieckie w Polsce w latach 30. i 40. XX wieku; Świat się śmieje Grigorija Aleksandrowa].
 • Z Zofią Teresą po dwudziestu latach…, „Kamena” 1985, nr 10, s. 9, fot. na str. tyt. [Zofia Konofalska-Matyka – kierowniczka laboratorium materiałowego w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” w Lublinie].
 • M.D., Miłość blondynki ze sfer studenckich. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 10, s. 10, 11 [Alabama Ryszarda Rydzewskiego].
 • M.D., Koncert na milion świerszczy. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 11, s. 9 [Koncert Michała Tarkowskiego].
 • Jak Pan to robi? Rozmowa z Piotrem Kotowskim – animatorem kultury filmowej, „Kamena” 1985, nr 11, s. 10, portr. [działalność DKF „Bariera” w Chatce Żaka w Lublinie].
 • Powrót. Rozmowa z dyrektorem Teatru im. J. Osterwy Andrzejem Rozhinem. Spotkanie po latach, „Kamena” 1985, nr 12, s. 5, portr. na str. tyt.
 • M.D., Ostatni z wielkich. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 12, s. 10, rys. [Konfrontacje Filmowe 1985 roku; Pod wulkanem Johna Hustona].
 • W nałęczowskim pejzażu. Rozmowa z prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa – Jarosławem Olejnickim, „Kamena” 1985, nr 13, s. 8, 9, fot.
 • M.D., Filmowa zagadka. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 13, s. 10 [Superman; Superman Richarda Donnera].
 • Goście z Nitry. Dni kultury czechosłowackiej, „Kamena” 1985, nr 14, s. 9, 10, ilustr. [Teatr im. Andreja Bagara z Nitry w Lublinie z: Precz, precz kostucho! w reż. Martina Kákosa, Meridian w reż. Karola Spisáka; teatr słowacki].
 • M.D., „Być albo nie być” i co jeszcze? Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 14, s. 10, ilustr. [Być albo nie być Alana Johnsona i Być albo nie być Ernsta Lubitscha].
 • Jesziwa Mędrców Lublina. Gdzie jest wielki księgozbiór?, „Kamena” 1985, nr 15, s. 4, 5, fot. [Wyższa Żydowska Uczelnia Rabinacka w Lublinie – Jeszywas Chachmej Lublin i rabin Majer Szapira].
 • M.D., Ostrożnie z komputerami! Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 15, s. 11, ilustr. [Gry wojenne Johna Badhama i inne filmy fantastyczno-naukowe o podobnej tematyce].
 • Dlaczego gram „tak polsko”… Rozmowa z wybitnym skrzypkiem – lublinianinem – Edwardem Zbigniewem Zienkowskim, „Kamena” 1985, nr 16, s. 1, 8, portr.
 • M.D., W kręgu wampirów. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 16, s. 11, ilustr. na str. tyt. [Zagadka nieśmiertelności Tony’ego Scotta; „horrory wampiryczne”].
 • Zagadka księgozbioru Jesziwy, „Kamena” 1985, nr 17, s. 4, 5, fot. [Staatsbibliothek – Biblioteka im. H. Łopacińskiego w Lublinie w okresie okupacji].
 • Tajemnica filmowych kronik Września, „Kamena” 1985, nr 18, s. 6.
 • „Podlaskie skrzydła”. Książki, „Kamena” 1985, nr 19, s. 6, 7 [recenzja książki Podlaskie skrzydła Tadeusza Chwałczyka].
 • Tarzan: śmierć czy kontynuacja mitu?, „Kamena” 1985, nr 19, s. 11, rys. [Johnny Weissmuller; Greystoke – legenda Tarzana, króla małp Hugha Hudsona].
 • Jak się komu śni?, „Kamena” 1985, nr 20, s. 10 [książka Póki my żyjemy Helen MacInnes; Kim jest ten człowiek Ewy i Czesława Petelskich].
 • Z teki „Stańczyka”, „Kamena” 1985, nr 21, s. 6, 7, ilustr. [„Stańczyk” – lubelskie pismo satyryczne istniejące od 25 września do 7 listopada 1944 roku; Leon Pasternak].
 • M.D., Duet komediowy. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 21, s. 9, ilustr. [Pechowiec Francisa Vebera; Człowiek z Rio Philippe’a de Broki; francuskie komedie przygodowe].
 • M.D., Ile stereotypu, ile hitu, ile prawdy? Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 22, s. 8, ilustr. [Yesterday Radosława Piwowarskiego].
 • M.D., Marsjanie już się urodzili, „Kamena” 1985, nr 22, s. 9, ilustr. [projekt wyprawy na Marsa wg artykułu Dominique Simonnet na łamach francuskiego tygodnika „L’Express”].
 • Dymisja marszałka Śmigłego. Z historii najnowszej, „Kamena” 1985, nr 23, s. 5, 8, 9, fot. również na str. tyt.
 • M.D., „Rosebud” znaczy „Różyczka”. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 23, s. 8 [Orson Welles].
 • Ucieczka króla Rumunii. Z historii najnowszej, „Kamena” 1985, nr 24, s. 4, 5, rys., ilustr. na str. tyt. [ucieczka Karola II z Rumunii w 1940 roku].
 • M.D., Ballada o Budionnym. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 24, s. 8, ilustr. na str. tyt. [Pierwsza Konna Władimira Lubomudrowa; Siemion Budionny].
 • Dzieci naszych „gwiazd”. Snobizm, wielki świat, wyższe sfery, plotki, „Kamena” 1985, nr 25, s. 6, 7, ilustr. [Michael Douglas, Tahnee Welch, Anthony Delon, Stefania de Monaco, Paul Belmondo].
 • M.D., Opowieść wigilijna à la Spielberg. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 25, s. 9, ilustr. [Gremliny rozrabiają Joego Dante].
 • Ford & Wayne – legenda westernu, „Kamena” 1985, nr 26, s. 5, ilustr. także na str. tyt. [John Ford i John Wayne].
 • M.D., Czarny bohater na ekranie. Ekran i widz, „Kamena” 1985, nr 26, s. 8 [Gliniarz z Beverly Hills Martina Bresta].

1986

 • M.D., Orient Spielbergiem podszyty. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 1, s. 8 [Indiana Jones Stevena Spielberga].
 • M.D., Światowy „Comet Show”, „Kamena” 1986, nr 1, s. 9, rys. [kometa Halleya i jej powrót po 76 latach].
 • „Brutus” – dzieje superagenta. Z historii najnowszej: Gigantyczny bluff, „Kamena” 1986, nr 2, s. 9, portr. [Armand, Brutus – Roman Czerniawski].
 • M.D., Początki kina. Ekran i widz. „Kamena” 1986, nr 2, s. 10 [początki kina na świecie i w Lublinie].
 • Operacja „Fortitude”. Z historii najnowszej: Gigantyczny bluff (II), „Kamena” 1986, nr 3, s. 9 [Armand, Brutus – Roman Czerniawski].
 • M.D., Wielka panorama. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 3, s. 11 [telewizyjny cykl Panorama kina radzieckiego: Czerwone diablęta Ivana Perestianiego i Aelita Jakowa Protazanowa].
 • Idol i gwiazdy. „Kamena” 1986, nr 4, s. 7, 11, ilustr. [James Dean, Elizabeth Taylor, Rock Hudson].
 • M.D., Pięć kwadransów z „Czartem”, „Kamena” 1986, nr 4, s. 10 [kabaret Czart i Szopka całoroczna].
 • Historia wielkiego romansu. „Przeminęło z wiatrem” ma pół wieku…, „Kamena” 1986, nr 5, s. 6, 10, fot. na str. tyt. [Margaret Mitchell; Przeminęło z wiatrem Victora Fleminga].
 • M.D., Miernota wygrywa. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 5, s. 11 [Miłość, szmaragd i krokodyl Roberta Zemeckisa; bohaterka – pisarka Joan Wilder i jej twórczość; scenarzysta – William Faulkner].
 • Niezwykły oddział. Od Cassino do Bolonii / Feliks Kępa, „Kamena” 1986, nr 6, s. 6, 7, rys. [wspomnienia dowódcy polsko-włoskiego oddziału do zadań dywersyjno-sabotażowych, działającego pod rozkazami 2 Korpusu Polskiego na froncie w Italii].
 • M.D., 60 tytułów. Rozmowa z dyrektorem Wydawnictwa Lubelskiego – Ireneuszem Cabanem, „Kamena” 1986, nr 6, s. 8.
 • M. D., Kosmonauta uczłowieczony. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 6, s. 8 [Czułe słówka Jamesa L. Brooksa].
 • Polacy i Włosi. Od Cassino do Bolonii (2) / Feliks Kępa, „Kamena” 1986, nr 7, s. 4, ilustr. [wspomnienia dowódcy polsko-włoskiego oddziału do zadań dywersyjno-sabotażowych, działającego pod rozkazami 2 Korpusu Polskiego na froncie w Italii].
 • M.D., Rozmowa z redaktorem naczelnym Oddziału KAW w Lublinie – Grzegorzem Protasiewiczem. Co nowego?, „Kamena” 1986, nr 7, s. 6, 7, rys.
 • Chiński film, „Kamena” 1986, nr 7, s. 8, 9, ilustr. na str. tyt. [kinematografia chińska].
 • Pod słynną Górą. Od Cassino do Bolonii (3) / Feliks Kępa, „Kamena” 1986, nr 8, s. 8, rys. [wspomnienia dowódcy polsko-włoskiego oddziału do zadań dywersyjno-sabotażowych, działającego pod rozkazami 2 Korpusu Polskiego na froncie w Italii].
 • M.D., Rozmowa z prezesem Zarządu Ośrodka Sztuki Estradowej w Lublinie – Ryszardem Mazurkiem. Co nowego?, „Kamena” 1986, nr 8, s. 9, 11.
 • M. D., „Soja-eastern” uszlachetniony. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 8, s. 10 [Karatecy z kanionu Żółtej Rzeki Li Qimina; filmy „kung-fu”; filmowy przemysł Honkongu; Bruce Lee].
 • Lubelskie maje, „Kamena” 1986, nr 9, s. 3 [1 Maja 1936, 1939 i 1945 roku w Lublinie].
 • Zgrupowanie Commando. Od Cassino do Bolonii (4) / Feliks Kępa, „Kamena” 1986, nr 9, s. 8, ilustr. również na str. tyt. [wspomnienia dowódcy polsko-włoskiego oddziału do zadań dywersyjno-sabotażowych, działającego pod rozkazami 2 Korpusu Polskiego na froncie w Italii].
 • M.D., Rozmowa z dyrektorem WDK w Lublinie – Edwardem Chanajem. Co nowego?, „Kamena” 1986, nr 9, s. 9, portr.
 • M.D., Straszliwy jubiler czyli rzecz o percepcji. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 9, s. 10 [Mokry szmal Gerarda Zalewskiego].
 • M.D., Rozmowa z dyrektorem OPRF w Lublinie – Franciszkiem Baraniukiem. Co nowego?, „Kamena” 1986, nr 10, s. 3, 11, portr. [repertuar kin lubelskich].
 • Major Smrokowski. Od Cassino do Bolonii (5) / Feliks Kępa, „Kamena” 1986, nr 10, s. 8, ilustr. [wspomnienia dowódcy polsko-włoskiego oddziału do zadań dywersyjno-sabotażowych, działającego pod rozkazami 2 Korpusu Polskiego na froncie w Italii].
 • Najwspanialsza podróż świata, „Kamena” 1986, nr 10, s. 10, fot. [W osiemdziesiąt dni dookoła świata Jules’a Verne’a i film Mike’a Todda].
 • M.D., Rozmowa z dyrektorem Przedsiębiorstwa RSW „Prasa-Książka-Ruch” w Lublinie – Zbigniewem Frącem. Co nowego?, „Kamena” 1986, nr 11, s. 4, 5 [„kluby Ruchu”, Kluby Międzynarodowej Prasy i Książki].
 • Na linii frontu. Od Cassino do Bolonii (6) / Feliks Kępa, „Kamena” 1986, nr 11, s. 8, ilustr. [wspomnienia dowódcy polsko-włoskiego oddziału do zadań dywersyjno-sabotażowych, działającego pod rozkazami 2 Korpusu Polskiego na froncie w Italii].
 • M.D., Kosmiczna zgrywa. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 11, s. 10 [Głupcy z kosmosu Mike’a Hodgesa].
 • Noc przed bojem. Od Cassino do Bolonii (7) / Feliks Kępa, „Kamena” 1986, nr 12, s. 8, ilustr. [wspomnienia dowódcy polsko-włoskiego oddziału do zadań dywersyjno-sabotażowych, działającego pod rozkazami 2 Korpusu Polskiego na froncie w Italii].
 • M.D., Obstawianie pewnych koni. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 12, s. 10, ilustr. [Skorumpowani Claude’a Zidiego].
 • Zdobycie Monte Freddo. Od Cassino do Bolonii (8) / Feliks Kępa, „Kamena” 1986, nr 13, s. 8, rys. [wspomnienia dowódcy polsko-włoskiego oddziału do zadań dywersyjno-sabotażowych, działającego pod rozkazami 2 Korpusu Polskiego na froncie w Italii].
 • M.D., Tajemnica grot Maravaru. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 13, s. 10 [Podróż do Indii Davida Leana].
 • „Kocia robota”. Od Cassino do Bolonii (9) / Feliks Kępa, „Kamena” 1986, nr 14, s. 8, rys. [wspomnienia dowódcy polsko-włoskiego oddziału do zadań dywersyjno-sabotażowych, działającego pod rozkazami 2 Korpusu Polskiego na froncie w Italii].
 • M.D., Koniec sezonu filmowego. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 14, s. 10, 11 [ocena minionego polskiego sezonu filmowego; Kochankowie mojej mamy Radosława Piwowarskiego].
 • Unikalna fotografia (Lublin: 21–23 lipca 1944 r.), „Kamena” 1986, nr 15, s. 3, 5, ilustr. [Witold Zarychta i zdjęcie jego autorstwa].
 • M.D., Jazzmani i gangsterzy. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 15, s. 11 [Cotton Club Francisa Forda Coppoli].
 • Widok z zamku. Rozmowa z kuratorem Zamku w Niedzicy – dr. Stanisławem Michalczukiem, „Kamena” 1986, nr 16, s. 4, 5, fot.
 • Tragiczny dzień. Od Cassino do Bolonii (10) / Feliks Kępa, „Kamena” 1986, nr 16, s. 7, rys. [wspomnienia dowódcy polsko-włoskiego oddziału do zadań dywersyjno-sabotażowych, działającego pod rozkazami 2 Korpusu Polskiego na froncie w Italii].M.D., Sherlock Holmes w szkole. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 16, s. 8, ilustr. [Piramida strachu Barry’ego Levinsona].
 • Intermedium: cmentarz Tavernelle. Od Cassino do Bolonii (11) / Feliks Kępa, „Kamena” 1986, nr 17, s. 8, ilustr. [wspomnienia dowódcy polsko-włoskiego oddziału do zadań dywersyjno-sabotażowych, działającego pod rozkazami 2 Korpusu Polskiego na froncie w Italii].
 • M.D., Vampirella polacca. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 17, s. 9 [Lubię nietoperze Grzegorza Warchoła].
 • Kornel Makuszyński – zakopiańskie lata, „Kamena” 1986, nr 18, s. 6, 7, ilustr. [Kornel Makuszyński i jego muzeum w Zakopanem].
 • Pierwsi w Ankonie! Od Cassino do Bolonii (12) / Feliks Kępa, „Kamena” 1986, nr 18, s. 8, rys. [wspomnienia dowódcy polsko-włoskiego oddziału do zadań dywersyjno-sabotażowych, działającego pod rozkazami 2 Korpusu Polskiego na froncie w Italii].
 • M.D., Wehikuł czasu – model 1985. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 18, s. 11, ilustr. [Powrót do przyszłości Roberta Zemeckisa].
 • M.D., Aerobic do siódmych potów. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 19, s. 5 [Boskie ciała Lawrence’a Dane’a].
 • M.D., Impresje i notowania pofestiwalowe. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 20, s. 11 [XI Festiwal Polskich Filmów Fabularnych].
 • M.D., Gangsterski honor. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 21, s. 11 [Honor Prizzich Johna Hustona].
 • Lubelskie lata Edwarda Stachury, „Kamena” 1986, nr 22, s. 1, 6, portr.
 • M.D., Wokół „Siekierezady”. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 22, s. 11 [Siekierezada Edwarda Stachury i Siekierezada Witolda Leszczyńskiego].
 • Lubelskie lata Edwarda Stachury (2), „Kamena” 1986, nr 23, s. 3.
 • M.D., W pogoni za iluzją. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 23, s. 4 [Purpurowa róża z Kairu Woody’ego Allena].
 • Lubelskie lata Edwarda Stachury (3), „Kamena” 1986, nr 24, s. 3.
 • M.D., „Bitwa o Moskwę”. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 24, s. 9, ilustr. [Bitwa o Moskwę Jurija Ozierowa].
 • Lubelskie lata Edwarda Stachury (4), „Kamena” 1986, nr 25, s. 3, 10, ilustr.
 • M.D., „Cudzoziemka”. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 25, s. 10 [Cudzoziemka Ryszarda Bera].
 • Lubelskie lata Edwarda Stachury (5), „Kamena” 1986, nr 26, s. 4, 5, portr. na str. tyt.
 • (md), Brytyjskie notatki, „Kamena” 1986, nr 26, s. 6.
 • M.D., „Sinematograf” w Lublinie czyli felieton jubileuszowy. Ekran i widz, „Kamena” 1986, nr 26, s. 15 [początki kina w Lublinie].

1987

 • Osobowość i historia. Rozmowa z prof. dr. hab. Zygmuntem Mańkowskim. Lubelskie sylwetki, „Kamena” 1987, nr 1, s. 3, fot.
 • M.D., Seks na wesoło. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 1, s. 8, ilustr. [C.K. Dezerterzy Janusza Majewskiego].
 • Między sztuką a historią. Rozmowa z Henrykiem Gawareckim. Lubelskie sylwetki, „Kamena” 1987, nr 2, s. 2, 3, ilustr.
 • M.D., Impresje sentymentalne. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 2, s. 4, 5 [Marlena Dietrich; Płomień Nowego Orleanu René Claira; Pożegnalny walc Mervyna LeRoya].
 • M.D., „Nad Niemnem”. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 3, s. 10, ilustr. [Nad Niemnem Zbigniewa Kuźmińskiego].
 • Folklor to nie wszystko, „Kamena” 1987, nr 4, s. 10, fot. [rozmowa z Mieczysławem Ciesielskim – dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie].
 • M.D., Seks i polityka. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 4, s. 10, 11 [Sceny dziecięce z życia prowincji Tomasza Zygadły].
 • Filmy znalezione na śmietniku, „Kamena” 1987, nr 5, s. 5, 11, fot. [przedwojenne (z lata 1937–38) negatywy znalezione we wsi Czermin pod Sandomierzem przez Szymona Bilskiego].
 • M.D., Bohater manipulowany. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 5, s. 11 [Bohater roku Feliksa Falka].
 • Życiorys nie na jedno życie. Rozmowa z Ireną Szychową. Lubelskie sylwetki, „Kamena” 1987, nr 6, s. 4, 5, fot. [Irena Szczepowska-Szychowa].
 • M.D., Czas stanu wojennego – na ekranie. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 6, s. 9 [Czas nadziei Romana Wionczka].
 • Lepiej bawić niż smucić. Rozmowa z Tytusem Wilskim. Lubelskie sylwetki, „Kamena” 1987, nr 7, s. 4, 5, ilustr., fot. na str. tyt.
 • Złoty pociąg do historii najnowszej, „Kamena” 1987, nr 7, s. 5, 8 [Złoty pociąg Bohdana Poręby].
 • „Quo vadis” w filmie, „Kamena” 1987, nr 8, s. 6, 7 [ekranizacje Quo vadis; O.K. Neron! Mario Soldati].
 • Złoto i srebro FON. Z historii najnowszej, „Kamena” 1987, nr 9, s. 1, 9 [wędrówka skarbów Funduszu Obrony Narodowej do Marsylii w 1939 roku].
 • M.D., Strzeż się cyborga! Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 9, s. 11 [Elektroniczny morderca Jamesa Camerona].
 • (md), Gdańskie srebro w Kazimierzu, „Kamena” 1987, nr 10, s. 4, fot. [dar złotników gdańskich dla Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym].
 • „Komediantka” i Reymont – aktor. „Kamena” 1987, nr 11, s. 4, 5, ilustr. [Komediantka W. Reymonta; W. Reymont – aktor; Komediantka Jerzego Sztwiertni].
 • M.D., Byłem dyrektorem. Czterdzieści lat RSW „Prasa-Książka-Ruch”, „Kamena” 1987, nr 11, s. 8, 9 [Tadeusz Gwardak].
 • Polak z Chicago, „Kamena” 1987, nr 12, s. 4, 5, rys. [Józef Franciszek Białasiewicz – dziennikarz i działacz polonijny].
 • M.D., Nowa gwiazda. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 12, s. 10 [Nieśmiertelny Russella Mulcahy’ego; Christopher Lambert].
 • Komu „teatr ogromny”?, „Kamena” 1987, nr 15, s. 2, 3, fot. [koncepcje wykorzystania nowego gmachu u zbiegu ulic Nowotki i Grottgera w Lublinie].
 • M.D., Bohater z woli twórcy. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 15, s. 11 [Macaroni Ettore Scoli].
 • Mów po polsku!, „Kamena” 1987, nr 16, s. 3 [kurs Studium Metodyki Języka Polskiego dla Nauczycieli Szkół Polonijnych, działającego z inicjatywy Polonijnego Centrum Kulturalno-Oświatowego UMCS, i jego uczestniczki].
 • M.D., Zmiana warty. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 16, s. 9 [Critters Stephena Hereka; Pluton Olivera Stone’a; młode pokolenie reżyserów i aktorów w kinie amerykańskim].
 • „Dobrze się czuję w czapce błazna…”. Rozmowa z Kazimierzem Pawełkiem. Lubelskie sylwetki, „Kamena” 1987, nr 17, s. 4, 5, portr.
 • M.D., Ani taki suspens ani takie porno... Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 17, s. 7, ilustr. [Świadek mimo woli Briana De Palmy].
 • Zawód: dziennikarz. Rozmowa z red. Lesławem Gnotem. Lubelskie sylwetki, „Kamena” 1987, nr 18, s. 4, 5, portr.
 • M.D., Komandosi ruszają w Kosmos. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 18, s. 8, 9, ilustr. [Obcy – decydujące starcie Jamesa Camerona].
 • M.D., Okolice białego smoka. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 19, s. 5, ilustr. [Biały smok Jerzego Domaradzkiego i Janusza Morgensterna; Alina Szpak i Robert C. Fleet – autorzy scenariusza].
 • M.D., Pociąg do Hollywood. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 20, s. 5, ilustr. [Pociąg do Hollywood Radosława Piwowarskiego].
 • Dokąd zmierza polskie kino?, „Kamena” 1987, nr 21, s. 3, 11, ilustr. [XII Festiwal Polskich Filmów Fabularnych].
 • Wybrałem teatr. Rozmowa z Andrzejem Rozhinem – dyrektorem Teatru im. J. Osterwy. Lubelskie sylwetki, „Kamena” 1987, nr 22, s. 1, 4, portr.
 • M.D., Rozliczenia z przeszłością. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 22, s. 9, ilustr. [Pokuta Tengiza Abuładze].
 • Telewizja po lubelsku, „Kamena” 1987, nr 23, s. 5, 9 [Telewizyjna Panorama Lubelska].
 • M.D., Igraszki w niedzielne przedpołudnie. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 23, s. 6, 7 [Niedzielne igraszki Roberta Glińskiego].
 • M.D., Dwa łyki erotyki. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 25, s. 8, 9 [filmy z pogranicza; Betty Blue Jean-Jacques’a Beineix].
 • „Femmelette” czyli teatrzyk mody, „Kamena” 1987, nr 25, s. 12, fot. [Bartek Wieczorek, reżyser, pracownik Lubelskiej Panoramy Telewizyjnej, i jego „estradowe studium”, przygotowujące kandydatki na modelki do telewizyjnych i reklamowych występów].
 • Kandydatki na scenę!, „Kamena” 1987, nr 26, s. 10, rys. [przesłuchania kandydatek do widowiska dla dzieci Bajki, baśnie, ballady, zorganizowane przez Estradę Lubelską].
 • M.D., Taniec i nostalgia. Ekran i widz, „Kamena” 1987, nr 26, s. 12, ilustr. [Ginger i Fred Federico Felliniego].

1988

 • Karabin i lilijka, „Kamena” 1988, nr 1, s. 4, 5, portr. [płk Emil Czapliński].
 • MD, Michel Platini ma dużo czasu…, „Kamena” 1988, nr 1, s. 8, rys. [fragment wywiadu z piłkarzem Michelem Platinim, przeprowadzonego przez Sabine Cayrol – dziennikarkę tygodnika „Paris Match”].
 • W czystym pejzażu Afryki, „Kamena” 1988, nr 2, s. 4 [Pożegnanie z Afryką Sydneya Pollacka].
 • M.D., Od mgły nad Lublinem do gwiazdy nad Warszawą. Rozmowa ze Zbigniewem Staweckim, autorem znanych przebojów, „Kamena” 1988, nr 2, s. 4, 5, 8, portr.
 • Co kto czyta? Sonda w bibliotekach, „Kamena” 1988, nr 3, s. 5, rys. Biblioteka Wojewódzkiej Spółdzielni „Społem” i filie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.
 • M.D., Cholerny Rambo!, „Kamena” 1988, nr 3, s. 10 [Sylvester Stallone].
 • M.D., Inteligentni – ale dzicy... Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 3, s. 10, 11, ilustr. [Gwiezdny przybysz Johna Carpentera].
 • Czy Odilo Globocnik otruł się w Karyntii? Rozmowa z kierownikiem Zakładu Historii Najnowszej UMCS – profesorem Zygmuntem Mańkowskim, „Kamena” 1988, nr 4, s. 3, 8, portr.
 • M.D., Krokodyl a sprawa polska. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 4, s. 10, 11, ilustr. [Krokodyl Dundee Petera Faimana].
 • M.D., Jaka jest Kathleen Turner? Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 5, s. 11, ilustr. [Peggy Sue wyszła za mąż Francisa Forda Coppoli; Kathleen Turner].
 • M.D., Złamany „Łuk”. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 6, s. 12, ilustr. [Łuk Erosa Jerzego Domaradzkiego].
 • M.D., Afryka po „amerykańsku”. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 7, s. 11 [Kopalnie króla Salomona Johna Lee Thompsona – remake Skarbów króla Salomona Comptona Bennetta i Andrew Martona].
 • Trzydzieści lat w okulistyce. Rozmowa z dr. Włodzimierzem Hamerskim, „Kamena” 1988, nr 8, s. 10, portr.  
 • M.D., Leda z… kaczorem. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 8, s. 12 [Kaczor Howard Willarda Huycka].
 • M.D., Epatowanie publiczności. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 9, s. 12 [Blue Velvet Davida Lyncha].
 • Spojrzenie zza klawiatury. Rozmowa z Jackiem Abramowiczem, „Kamena” 1988, nr 10, s. 11, rys.
 • M.D., Szaleństwo wojny. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 10, s. 12 [Most na rzece Kwai Davida Leana].
 • Legenda i życie „Wira”, „Kamena” 1988, nr 11, s. 1, 4, 5, ilustr. [Konrad Bartoszewski – komendant rejonu AK w Józefowie Biłgorajskim].
 • M.D., Małe jest piękne? Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 11, s. 11, ilustr. [Kingsajz Juliusza Machulskiego].
 • Pod wiatr. Polemika z rzeczywistością, „Kamena” 1988, nr 12, s. 6, 7, ilustr. [lubelski dwutygodnik społeczno-kulturalny studentów i młodej inteligencji „Pod Wiatr” – jedyny numer z 1 grudnia 1956 roku].
 • M.D., Różowo mi… Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 12, s. 16 [telewizyjna „różowa seria”; Lulu Waleriana Borowczyka].
 • Kolumbowie z Lublina. Rozmowa z Krzysztofem Kurzątkowskim, „Kamena” 1988, nr 13, s. 4, portr. [rozmowa o Jerzym Romanie Krzyżanowskim i jego powieści Diana oraz pokoleniu lubelskich Kolumbów].
 • Leśny szpital, „Kamena” 1988, nr 14, s. 8, 9, fot. [partyzancki Szpital nr 665 w Puszczy Solskiej].
 • M.D., Chłop jak dąb. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 14, s. 12-13, ilustr. [Arnold Schwarzenegger].
 • M.D., Złoty Eddie. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 15, s. 11, ilustr. [Eddie Murphy].
 • Od czołgu do „Lublina”. Rozmowa z inż. Jerzym Napiórkowskim, „Kamena” 1988, nr 16, s. 4, 5, fot.
 • M.D., „Piraci” czyli przygoda Polańskiego. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 16, s. 14, ilustr.
 • Ostatnia walka 27 Dywizji AK, „Kamena” 1988, nr 17, s. 6, 7, 12-13, fot. [lipiec 1944 roku w Lubartowie we wspomnieniach Leona Karłowicza – „Rydza”].
 • M.D., Kochajmy wieloryby? Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 17, s. 15, ilustr.  [Powrót na Ziemię Leonarda Nimoy’a].
 • Skąd ta pasja do sztuki? Rozmowa z kolekcjonerem Józefem Miłoszem, „Kamena” 1988, nr 18, s. 12, ilustr. [Józef Miłosz z Kazimierza Dolnego].
 • M.D., Kryminalny horror. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 18, s. 14, ilustr. [Harry Angel Alana Parkera].
 • Z pamiętnika młodej Polki, „Kamena” 1988, nr 19, s. 6, 7, portr. [wspomnienia Jadwigi Orłowskiej-Machowej z 1918 roku].
 • M.D., Być sobą w „świecie ciszy”. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 19, s. 14, ilustr. [Dzieci gorszego Boga Randy Haines].
 • U progu sezonu, „Kamena” 1988, nr 20, s. 8, 9, fot. także na str. tyt. [rozmowa z: A. Natankiem (Filharmonia Lubelska), T. Jaworskim (Teatr Lalki i Aktora),
  A. Chmielarczykiem (Teatr Muzyczny), A. Rozhinem (Teatr im. J. Osterwy)].
 • M.D., Ciężki kogel-mogel. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 20, s. 14, ilustr. [Kogel-mogel Romana Załuskiego].
 • Feralna trzynastka. XIII Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, „Kamena” 1988, nr 21, s. 4, 5, ilustr.
 • M.D., XIV-wieczny Sherlock Holmes. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 22, s. 13, ilustr. [Imię róży Jean-Jacques’a Annauda].
 • M.D., O robocie który zaczął myśleć. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 23, s. 12, ilustr. [Krótkie spięcie Johna Badhama].
 • Seul – Tokio – Pekin. O azjatyckim tournée Zespołu Tańca Ludowego UMCS mówi prof. Zygmunt Mańkowski – prorektor Uniwersytetu, „Kamena” 1988, nr 23, s. 13, fot.
 • W krainie gór, wichrów i ptaków. O lubelskiej wyprawie naukowej na Spitsbergen mówi dr Jan Magierski, adiunkt Instytutu Gleboznawstwa AR w Lublinie, „Kamena” 1988, nr 24, s. 8, 9, fot.
 • M.D., Na motywach. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 24, s. 14, ilustr. [Oszołomienie Jerzego Sztwiertni].
 • M.D., Schlesinger i… czarna magia. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 25, s. 14, 15, rys. [filmy Johna Schlesingera].
 • Opowieści zimowe, „Kamena” 1988, nr 26, s. 1, 10 [wspomnienia Tadeusza Szumańskiego, Jerzego Wojciechowskiego i Leona Marszałka z czasów
  II wojny światowej, będące fragmentem książki Echa wojny – we wspomnieniach kombatantów].
 • „Felix” dla Kieślowskiego. Ekran i widz, „Kamena” 1988, nr 26, s. 7, ilustr. [Krótki film o zabijaniu Krzysztofa Kieślowskiego].

„Kurier Lubelski”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1982

 • Wrzesień na Lubelszczyźnie [dziennik bojowy oficera 8 pp Leg.], „Kurier Lubelski” 1982, nr 140, s. 3 [ppor. Roman Jarosz].
 • Wrzesień na Lubelszczyźnie [dziennik bojowy oficera 8 pp Leg.], „Kurier Lubelski” 1982, nr 145, s. 3 [ppor. Roman Jarosz].
 • Wrzesień na Lubelszczyźnie [dziennik bojowy oficera 8 pp Leg.], „Kurier Lubelski” 1982, nr 150, s. 3 [ppor. Roman Jarosz].

1987

 • Wrześniowe losy archiwum MSZ, „Kurier Lubelski” 1987, nr 192, s. 5 [Nałęczów, Kazimierz Dolny].
 • Wrześniowe losy archiwum MSZ, „Kurier Lubelski” 1987, nr [197], s. 5 [Nałęczów, Kazimierz Dolny].
 • Historia partyzanckiej piosenki, „Kurier Lubelski” 1987, nr 207, s. 4, 5, fot. [Dziś do ciebie przyjść nie mogę; Stanisław Magierski].
 • Pierwszy lubelski iluzjon, „Kurier Lubelski” 1987, nr 237, s. 4, 5 [kino Staromiejskie w Lublinie].
 • Pierwszy lubelski iluzjon, „Kurier Lubelski” 1987, nr 242, s. 4, 5 [kino Staromiejskie w Lublinie].

1988

 • Ulicą pani Marii…, „Kurier Lubelski” 1988, nr 20, s. 4, 5, portr. [Maria Bechczyc-Rudnicka].
 • Za teatralnym parawanem, „Kurier Lubelski” 1988, nr 60, s. 4, 5 [początki Teatru Lalki i Aktora im. H.Ch. Andersena w Lublinie].
 • Lecznica dr. Lerkama. Ludzie dawnego Lublina, „Kurier Lubelski” 1988, nr 79, s. 5, ilustr. [Adam Lerkam].
 • Fotoreportaż z lubelskiego getta, „Kurier Lubelski” 1988, nr 84, s. 4, ilustr. [relacja niemieckiego fotoreportera Hilmara Pabela „Stadt unter der Stadt” z gazety „Berliner Illustrirte Zeitung” z 5 grudnia 1940 roku; zagłada lubelskich Żydów].

„Lubartów i Ziemia Lubartowska”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 • Wspomnienia gimnazjalne, „Lubartów i Ziemia Lubartowska” 1983, s. 118–121 [tekst w formie listu do prof. Józefa Lulka, głównie o działalności kółka dramatycznego lubartowskiego liceum, pracującego pod opieką Marii Perczyńskiej, lata 1951–1953].

„Medicus”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1991

 • W „Anatomicum”, z cyklu Ludzie i medycyna, „Medicus” 1991, nr 1, s. 1, 2, fot. [Collegium Anatomicum; prof. Mieczysław Stelmasiak].
 • Primum: non nocere, z cyklu Ludzie i medycyna, „Medicus” 1991, nr 2, s. 1, 2 [wspomnienie prof. Tadeusza Kielanowskiego pierwszych dni UMCS; Władysław Petri, prof. Bohdan Dobrzański; prof. Stanisław Liebhardt].
 • Doktor Pisanko, z cyklu Ludzie i medycyna, „Medicus” 1991, nr 3, s. 3, 4 [willa przy ul. Radziwiłłowskiej w Lublinie – miejsce zajęć z języków obcych dla studentów Akademii Medycznej; Antoni Pisanko].
 • „Życie Akademii”, z cyklu Ludzie i medycyna, „Medicus” 1991, nr 4, s. 3, 6 [dwutygodnik Akademii Medycznej w Lublinie].
 • Życie w aptece, „Medicus” 1991, nr 10, s. 3, 5, fot. [dawne, prowincjonalne apteki; apteka Wilhelma Pic de Replonge, dziadka Mirosława Dereckiego, w Karczmiskach].
 • Skalpel i pióro, z cyklu Ludzie i medycyna, „Medicus” 1991, nr 12, s. 3, 12, 13 [dr Adam Majewski z Lublina].

1992

 • Doktor ze Szczebrzeszyna, z cyklu Ludzie i medycyna, „Medicus” 1992, nr 2, s. 3, 13 [Zygmunt Klukowski].
 • O doktorze Biernackim, z cyklu Ludzie i medycyna, „Medicus” 1992, nr 6–7, s. 5, 6, portr. [Mieczysław Biernacki].

„Relacje”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1989

 • Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 5, s. 12, 13, portr.
 • Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 6, s. 12, ilustr.
 • Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 7, s. 12, ilustr.
 • Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 8, s. 12.
 • Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 9, s. 12.
 • Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 10, s. 12.
 • Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 11, s. 12, ilustr.
 • Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 12, s. 12.
 • Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 13, s. 12, ilustr.
 • Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 14, s. 12.
 • Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 15, s. 12.
 • Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 16, s. 12, ilustr.
 • Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 17, s. 12.
 • Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 18, s. 12.
 • Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 19, s. 12.
 • Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 20, s. 12.
 • Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 21, s. 12.
 • Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 22, s. 12.
 • Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 23, s. 12.
 • Od łagrów Komi do winnic Italii / Wacław Flisiński, „Relacje” 1989, nr 24, s. 12.
 • Partyzant od „Szarugi”, „Relacje” 1989, nr 17, s. 6 [Jerzy Roman Krzyżanowski „Szpic”– pisarz, krytyk, eseista z Lublina].
 • Łagrowe opowieści Bolka Rysaka, „Relacje” 1989, nr 18, s. 13 [Bolesław Rysak z Lublina].
 • Radiostacja Komendy Okręgu AK na Dziesiątej. Śladem „Stu z Lublina”, „Relacje” 1989, nr 21, s. 10, 11, 13, fot. [Kazimiera Litwiniukowa i jej syn – Jerzy].
 • Radiostacja Komendy Okręgu AK na Dziesiątej. Śladem „Stu z Lublina”, „Relacje” 1989, nr 22, s. 10, 11, fot. [Kazimiera Litwiniukowa i jej syn – Jerzy].
 • Wrześniowe drogi prezydenta i premiera na Lubelszczyźnie, „Relacje” 1989, nr 34, s. 10, 11 [Ignacy Mościcki, Felicjan Sławoj-Składkowski].
 • Wrześniowe drogi prezydenta i premiera na Lubelszczyźnie, „Relacje” 1989, nr 35, s. 4 [Ignacy Mościcki, Felicjan Sławoj-Składkowski].
 • Akowska wytwórnia broni w Lublinie, „Relacje” 1989, nr 43, s. 12, 13, ilustr. [dom Teofili i Józefa Zakrzewskich w Lublinie – wytwórnia fałszywych kenkart („paszportówka”); Jan Litwiniuk].
 • Serca granatów, „Relacje” 1989, nr 44, s. 12 [warsztat modelarsko-odlewniczy Józefa Zakrzewskiego w Lublinie – wytwórnia zapalników do „sidolówek”].
 • Wielka wpadka na Lipowej, „Relacje” 1989, nr 45, s. 12, 13 [odkrycie przez Niemców 29 stycznia 1944 roku magazynu zapalników do „sidolówek” w Lublinie (przedsiębiorstwo przewozowe Aleksandra Hołysta); aresztowanie T. Frasunkiewicza oraz H. i J. Małeckich].
 • Jak powstawały „sidolówki”, „Relacje” 1989, nr 46, s. 11, 13, fot.
 • Oskarżeni, „Relacje” 1989, nr 47, s. 12, 13, fot. [Józef Zakrzewski i jego syn – Jerzy].

1990

 • Wokół „Kuncewiczówki”, „Relacje” 1990, nr 3, s. 8, 9, fot.
 • Wokół „Kuncewiczówki”, „Relacje” 1990, nr 4, s. 13.
 • Wokół „Kuncewiczówki”, „Relacje” 1990, nr 5, s. 12, 13, fot.
 • Wokół „Kuncewiczówki”, „Relacje” 1990, nr 6, s. 12, 13, fot.

„Sztandar Ludu”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1987

 • Drogi do Miasteczka, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1987, nr 231, s. 7, 8 [powstanie miasteczka uniwersyteckiego w Lublinie, lata 40.–50. XX wieku].
 • Między Collegium Maius a „Collegium Gnoicum”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1987, nr 237, s. 8 [warunki lokalowe lubelskich szkół wyższych].
 • W „Anatomicum”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1987, nr 243, s. 7, 8 [Collegium Anatomicum w Lublinie; prof. Mieczysław Stelmasiak].
 • „Lucio” i egzaminy, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1987, nr 249, s. 8 [prof. Witold Lutnicki].
 • Tajemnice willi w ogrodzie, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1987, nr 255, s. 7, 8 [willa przy ul. Radziwiłłowskiej w Lublinie, miejsce zajęć z języków obcych dla studentów Akademii Medycznej; Antoni Pisanko].
 • „Lejkocyt” i „Żuczek”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1987, nr 261, s. 8 [prof. Stanisław Dłużewski i prof. Hieronim Jawłowski].
 • Leeeooon!!!, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1987, nr 267, s. 8 [lubelska stołówka akademicka; okrzyki studentów mieszkających w akademikach; konflikt między weterynarzami a prawnikami].
 • „Nie: Studium dla UMCS, a…”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1987, nr 273, s. 6–8 [Studium Wojskowe UMCS].
 • Skąd ta „Mgła nad Lublinem”?, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1987, nr 279, s. 8 [prof. Piotr Bohdziewicz; prof. Rajmund Gostkowski; prof. Irena Sławińska i Teatr Akademicki KUL].
 • Szable i florety, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1987, nr 285, s. 8 [sekcja szermiercza AZS w Lublinie].
 • W orbicie Melpomeny, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1987, nr 291, s. 8 [artystyczne zespoły studenckie w Lublinie].
 • Fascynacja Gałczyńskim, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1987, nr 297, s. 5, 8 [Zespół Dramatyczny UMCS].

1988

 • Książę i Poeta, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 6, s. 8 [legendarni studenci lubelscy: Z. Bober, W. Puszkarski, K. Krywka, Książę, Poeta].
 • „Bikiniarze” i „kociaki”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 12, s. 7, 8 [studencki ubiór].
 • Primum: non nocere, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 18, s. 11 [wspomnienie prof. Tadeusza Kielanowskiego pierwszych dni UMCS; Władysław Petri, prof. Bohdan Dobrzański, prof. Stanisław Liebhardt].
 • „Życie Akademii”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 24, s. 8 [dwutygodnik Akademii Medycznej w Lublinie].
 • Jego Magnificencja, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 36, s. 8 [prof. Grzegorz Leopold Seidler].
 • „Życie UMCS”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 42, s. 8 [gazeta UMCS].
 • Od „holówki” do dancingu, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 54, s. 8 [zabawy taneczne studentów lubelskich].
 • Kochane pieniądze…, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 66, s. 8 [stypendia, dorywcze prace; studencka spółdzielnia pracy „Juventus” w Lublinie].
 • „Na simonę” i „fanfana”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 72, s. 8 [filmy w lubelskich kinach i ich wpływ na studentów].
 • Krakowskie Przedmieście 32, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 88, s. 8 [Klub Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Stowarzyszeń Twórczych].
 • Jazz po lubelsku, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 112, s. 10 [zespoły: Bemol, Seven Boys, 7 Czarcich Łap, Stavizen Septet, Jazz Group UMCS].
 • Band i vocal, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 118, s. 10 [Traditional Jazz Group, Modern Trio; Ryszard Woyno, Piotr Szczepanik].
 • Tajemnica profesora Brzęka, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 124, s. 10 [prof. Gabriel Brzęk].
 • Kochankowie X Muzy, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 129, s. 10 [Lubelski Dyskusyjny Klub Filmowy „Zamek”].
 • W „Piwnicy”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 135, s. 10 [studencka kawiarnia na Starym Mieście w Lublinie].
 • Narodziny „Sexu”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 142, s. 10 [kabaret Sex].
 • Kabaret „Sex”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 224, s. 10.
 • Sex II, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 230, s. 10 [kabaret Sex II].
 • Łojan i „Ziemian”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 236, s. 12 [Kazimierz Łojan i Władysław Ćwik].
 • „Kąfiturki”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 242, s. 10 [studenckie rewie końca lat 40. XX wieku].
 • „Dziadzio” Araszkiewicz, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 248, s. 10 [prof. Feliks Araszkiewicz].
 • Pan kierownik, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 254, s. 10 [Franciszek Rozmiłowski – kierownik sekretariatu w dziekanacie Wydziału Weterynarii UMCS w Lublinie].
 • Znajomi z basenu, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 258, s. 10 [bywalcy basenu „przy Godebskiego” w Lublinie].
 • Marksista z klasztoru Bernardynów, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 264, s. 12 [Tadeusz Smołka – dyrektor Biblioteki UMCS w Lublinie].
 • „Oddech Stalina”, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 270, s. 10 [reakcja lubelskich studentów na propagandę stalinowską].
 • Pan Truman i spółka…, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 276, s. 10 [portrety „wodzów rewolucji” zwane „wcierkami” oraz maski przedstawiające „wrogów rewolucji”; Harry Truman – obiekt dowcipów, temat afiszy i obrazków satyrycznych, a także propagandowych wierszyków i piosenek].
 • Pieśni i fanfary, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 282, s. 10 [polskie pieśni masowe lat 50. XX wieku].
 • Jeszcze o profesorach, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 288, s. 10 [lubelscy profesorowie: A. Trawiński, M. Chomiak, F. Stański, T. Jastrzębski].
 • Po 30 latach, z cyklu Na studenckim szlaku, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 294, s. 14 [pobyt Mirosława Dereckiego w Międzyzdrojach w 1987 roku; wspomnienie pobytu kabaretu Sex tamże w 1957 roku].
 • Z szopką przed laty, „Sztandar Ludu” 1988, nr 299, s. 5, fot. [dorożkarskie sanki w Lublinie – połowa lat 50. XX wieku; szopki bożonarodzeniowe, kolędnicy, „herody”].
 • Z szopką w Lubartowie, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1988, nr 304, s. 13 [kolędowanie z szopką kukiełkową].

1989

 • Kino „Lewart”. Kinomania, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1989, nr 24, s. 12 [Lubartów].
 • Film o Majdanku. Kinomania, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1989, nr 81, s. 10 [dokument filmowy Majdanek – cmentarzysko Europy Aleksandra Forda].
 • Narodziny „PKF”. Kinomania, „Sztandar Ludu”, Magazyn Tygodniowy 1989, nr 87, s. 6, ilustr.  [Polska Kronika Filmowa].

„Tygodnik Zamojski”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 • Sprawa podporucznika Stefana D., „Tygodnik Zamojski” 1983, nr 4, s. 6–9, portr. [ppor. Roman Jarosz i jego dziennik z Murnau].

„Wojskowy Przegląd Historyczny”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 • Chłopiec z obozu w Kozielsku, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1992, R. 37, nr 1, s. 356, 366 [Wiesław Słupski z Lublina].

„Wrocławski Tygodnik Katolików”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 • Na ścieżkach polskich komandosów, „Wrocławski Tygodnik Katolików” 1979, nr 18, s. 12, fot.

„Kamena Sonderausgabe”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 • Die junge Bühne, „Kamena Sonderausgabe” 1978, Januar, s. 7, ilustr. [Teatr Akademicki UMCS Gong, Scena Plastyczna KUL, Studio Wizji i Ruchu].

Audycje radioweBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 • Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 1, 10.03.1979 [pierwsze projekcje filmów w Lublinie].
 • Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 2, 15', 2.04.1979 [historia kina dzisiaj zwanego Staromiejskie i rodziny Makowskich].
 • Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 3, 15', 7.05.1979 [kina lubelskie w dwudziestoleciu; pierwsze filmy w wyzwolonym Lublinie].
 • Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 5, 13', 2.07.1979 [filmy dokumentalne zrealizowane przez wojsko w latach 1943–1944].
 • Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 6, 15', 6.08.1979 [pierwsze filmy sowieckie wyświetlane po wojnie w Polsce: Ona broni ojczyzny, Sekretarz Rejkomu, Świniarka i pastuch, O 6 wieczorem po wojnie].
 • Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 7, 15', 3.09.1979 [polskie filmy przedwojenne; sylwetka Stefana Jaracza i jego pobyt w Lublinie we wrześniu 1939 i w 1944 roku].
 • Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 8, 8.10.1979 [anglosaskie filmy wojenne wyświetlane tuż po wojnie: Nasz okręt, Konwój, Mściwy jastrząb, Pięciu zuchów].
 • Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki,, cz. 10, 15', 3.12.1979 [filmy Rene Claire'a z Chevalierem i Dietrich].
 • Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 11, 15', 14.01.1980 [filmy rysunkowe Disneya].
 • Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 12, 15', 4.02.1980 [wielki fresk wojenny Decydujący front].
 • Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 13, 16', 3.03.1980 [pierwszy polski film powojenny Zakazane piosenki Leonarda Buczkowskiego].
 • Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 14, 20', 14.04.1980 [klasyczny western w kinach lubelskich].
 • Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 15, 17', 5.05.1980 [Marilyn Monroe – filmy i życie].
 • Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 16, 17', 1.06.1980 [sowieckie filmy dla młodzieży].
 • Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 17, 15', 7.07.1980 [pierwsze filmy polskie i zagraniczne dźwiękowe].
 • Corso czyli wędrówki do dawnego kina, B. Jurkiewicz, M. Derecki, cz. 19, 15', 6.10.1980 [przedwojenne ekranizacje powieści Dołęgi-Mostowicza, Forum Filmów Polskich 1980].
 • Weekend wspomnień, D. Bieniaszkiewicz, 86’10 (12 odc.), [M. Derecki, czyt. Maciej Polaski].
 • Weekned wspomnień, 77'54, 9.06.2004.
 • Godzina muzyki i myśli, D. Bieniaszkiewicz, 50'10, 12.02.1998 [spotkanie z M. Dereckim z okazji 40-lecia prazy dziennikarsko-literackiej].
 • „Lublinianin Stulecia” – M. Derecki, E. Hadrian, poz. 7, 4'39, 11.03.2000.
 • Wspomnienia o Marii Bechczyc-Rudnickiej, K. Kotowicz, 82', 1980, [M. Derecki, A.L. Gzella].
 • Okienko literackie, D. Bieniaszkiewicz. 30', 8.12.1991, [Mirosław Derecki opowiada o lubelskich latach Edwarda Stachury].

Programy telewizyjne i filmyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 • Mirosława Dereckiego sposób na życie, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, czas 26’46,TVL, 1998 [program o Mirosławie Dereckim; materiały archiwalne, ikonograficzne, rozmowy z przyjaciółmi i współpracownikami].

Cykl Lamus

 • Studenckie przebudzenie, Janusz Wrona, czas 15’22, TVL, 1996 [felieton o życiu kulturalnym Lublina lat 50.].
 • Studenckie lata w Lublinie, Janusz Wrona, czas 16’32, TVL, 1995 [życie studenckie Lublina lat 50.].

Cykl Z archiwum reportera

 • Vivant Professores, cz. 1, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, Mirosław Derecki, czas 15’57, TVL, 1994, [reportaż o pierwszych profesorach KUL-u, m.in. Bohdanie Dobrzyńskim, Juliuszu Kleinerze, Irenie Sławińskiej, Piotrze Bohdziewiczu, Rajmundzie Gostkowskim, Feliksie Araszkiewiczu].
 • Vivant Professores, cz. 2, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, Mirosław Derecki, czas 16’20, TVL, 1994 [reportaż o pierwszych profesorach i wykładowcach akademii Medycznej w Lublinie, m.in. Jerzym Ksieskim, Tadeuszu Jacynie-Onyszkiewiczu, Antonim Pisanko].
 • Vivant Professores, cz. 3, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, Mirosław Derecki, czas 16’09, TVL, 1994 [reportaż o pierwszych profesorach Akademii Rolniczej w Lublinie, m.in. Franciszku Klepaczko, Stanisławie Słowikowskiej, Stanisławie Dłużewskim].
 • Vivant Professores, cz. 4, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, Mirosław Derecki, czas 17’42, TVL, 1994, [reportaż o środowisku lubelskim w latach 50. z punktu widzenia byłego studenta i późniejszego dziennikarza].
 • Vivant Professores, cz. 5, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, Mirosław Derecki, czas 13’41, TVL, 1994 [reportaż o profesorach UMCS, m.in. prof. Znaku, prof. Seiddlerze oraz o budowie biblioteki uczelnianej].
 • Gwiazda Syberii, cz. 1, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, czas 15’11, TVL, 1995 [reportaż o Maxie Chmielarczyku, jego losach od czasów młodzieńczych, do wywózki na Syberię w czasie I wojny światowej].
 • Powrót z Sybiru, cz. 2, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, Mirosław Derecki, czas 13’37, TVL, 1995 [reportaż o Maksie Chmielarczyku, jego pobycie na Syberii w czasie I wojny światowej i działalności w teatrze Gwiazda Syberii oraz o powrocie do Polski i pracy w Dęblinie].
 • Teatr i miłość, cz. 3, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, czas 11’06, TVL, 1995 [reportaż o działalności kulturalnej Maksa Chmielarczyka w Lublinie oraz miłości z lublinianką Stefanią Zrubkówną].
 • Teatr Maxa Chmielarczyka, cz. 4, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, czas 12’25, TVL, 1995 [reportaż o powojennych losach aktora: mianowaniu na dyrektora Teatru Miejskiego, pracy aktorskiej, odwołaniu ze stanowiska dyrektora teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie].
 • Kabaret „Sex”, cz. 1, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, czas 20’26, TVL, 1994 [felieton o lubelskim kabarecie Sex oraz o ludziach kultury lubelskiej: Ewie Jaroszyńskiej, Iwo Wojciechowskim, Andrzeju Żmigrodzkim, Witoldzie Miszczaku].
 • Kabaret „Czart”, cz. 2, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, czas 20’26, TVL, 1994 [felieton o lubelskim kabarecie Czart, zwanym również kabaretem dziennikarskich aktualności].
 • Czarownicy, cz. 3, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, czas 15’06, TVL, 1994 [felieton o członkach kabaretu Czart: Kazimierzu Łojanie, Januszu Kolasie, Janu Machulskim, Danucie Wójtowicz oraz o ówczesnych lubelskich dziennikarzach radiowych].
 • Boże Narodzenie w Republice Komi, cz. 1, Mirosław Derecki, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, czas 15’25, TVL, 1994 [przedstawienie maszynopisu dziennika wojennego pt. Na szlaku drogi ku nim Wacława Stefana Flisińskiego, żołnierza II Korpusu Wojska Polskiego, więźnia radzieckich łagrów].
 • Listy niewysłane, cz. 2, Mirosław Derecki, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, czas 14’45, TVL, 1994 [wrażenia Mirosława Dereckiego z lektury dziennika wojennego Wacława Stefana Flisińskiego pt. Na szlaku drogi ku nim].
 • Pod wiatr, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, czas 15’ 08, TVL, 1994 [reportaż na temat lubelskiego dwutygodnika „Pod Wiatr” oraz solidarności Polakówi Węgrów].
 • Wigilia w Pescopenntaro, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, czas 15’51, TVL, 1994 [reportaż o udziale polskich komandosów z I samodzielnej Kompanii Commando w kampanii włoskiej w walkach w okolicach Pescopenntaro].
 • Świąteczna fotografia, Natasza Ziołkowska-Kurczuk, Mirosław Derecki, czas 15’02, TVL, 1995 [reportaż o zdjęciu upamiętniającym rodzinę z Karczmisk, 1942 rok].