Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Miesiące” – pismo NSZZ „Solidarność” w Lublinie

„Miesiące” było to pismo związkowe wydawane przez Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” w Lublinie, którego redakcja mieściła się w siedzibie „Solidarności”, przy ulicy Królewskiej 3.
„Miesiące” – pismo NSZZ „Solidarność” w Lublinie
Okładka pierwszego numeru czasopisma „Miesiące”

Spis treści

[RozwińZwiń]

Historia powstania „Miesięcy”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Pierwszy numer ukazał się w 1981 roku. W całości poświęcony był strajkom lipcowym w 1980 roku na Lubelszczyźnie. Zdaniem Wojciecha Guza – podziemnego drukarza – „Miesiące” były jedną z najpoważniejszych inicjatyw intelektualnych w okresie pierwszej „Solidarności”.

Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku cały nakład następnego numeru (około tysiąc sztuk) został skonfiskowany i zniszczony przez Służbę Bezpieczeństwa. W maju 2005 roku został odnaleziony prawdopodobnie jedyny ocalały egzemplarz. Przechował go ówczesny szef drukarni Politechniki Lubelskiej. Ukrył go w czasie rewizji SB, a później przekazał Norbertowi Wojciechowskiemu, działaczowi „Solidarności”. Brakuje w nim kilkunastu stron oraz spisu treści.

Zespół „Miesięcy”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Adam Stanowski (redaktor naczelny), Michał Zieliński (zastępca redaktora naczelnego), Wojciech Arkuszewski, Wojciech Chudy (sekretarz redakcji), Janusz Drob, Radosław Drwal, Hanna Filipkowska, Andrzej Kaczyński, Krzysztof Michałkiewicz, Andrzej Niewczas, Władysław Panas, Jan Pomorski, Janusz Szulakowski (opracowanie graficzne i redakcja techniczna), Elżbieta Wolicka.

UpamiętnienieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W lipcu 2005 roku, w 25 rocznicę wydarzeń Lubelskiego Lipca, staraniem Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz drukarni „Petit” doszło do wydania reprintu skonfiskowanego numeru pisma. Historia tego pojedynczego egzemplarza „Miesięcy” jest historią ocalonej pamięci, jest historią cudu potwierdzającego zdanie Bułhakowa "Rękopisy nie płoną" – napisał Tomasz Pietrasiewicz, pomysłodawca przedsięwzięcia.

Opracował: Tomasz Czajkowski

Opis bibliograficzny czasopismaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

„Miesiące”, podtytuł „Przegląd Związkowy”. Pismo wydawane w Lublinie od września do grudnia 1981 roku przez Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”.

Redakcja: Wojciech Arkuszewski, Wojciech Chudy, Janusz Drob, Radosław Drwal, Hanna Filipkowska, Andrzej Kaczyński, Krzysztof Michałkiewicz, Andrzej Niewczas, Władysław Panas, Jan Pomorski, Adam Stanowski, Janusz Szulakowski, Elżbieta Wolicka, Michał Zieliński.

Prezentowano teksty o tematyce historycznej. Pierwszy numer ukazał się we wrześniu 1981 roku. Numer 2–3, wydrukowany 10 lub 11 grudnia 1981 roku, został zniszczony przez Służbę Bezpieczeństwa po wprowadzeniu stanu wojennego. Po latach odtworzono go z jedynego ocalonego przez Stanisława Wojciechowskiego, dyrektora drukarni Politechniki Lubelskiej, egzemplarza kontrolnego maszynisty offsetu, na którym ten numer pisma wydrukowano1.

Opracował: Michał Bednarczyk

 

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  1. Wróć do odniesienia A. Konderak, Bibliografia prasy Solidarności 28 VIII 1980–12 XII 1981, Lublin 1990, s. 54. Zob. także: A. Konderak, Bibliografia prasy opozycyjnej w PRL do wprowadzenia stanu wojennego, Lublin 1998, s. 127. Zob. także: M. Dąbrowski, NSZZ Solidarność Region Środkowo-Wschodni w latach 1980–1981, Lublin 2014, s. 417.

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Historie mówione

Inne materiały

Słowa kluczowe