Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Mieczysław Rotblit (zm. lata 40. XX wieku)

Mieczysław Abram Rotblit – fotograf; był jednym z lepiej zapowiadających się i najaktywniejszych członków Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lubelskie Towarzystwo FotograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W 1936 roku zawiązało się Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne. W pierwszych miesiącach 1937 roku uformował się skład Towarzystwa: prezesem został Zygmunt Dobkiewicz, sekretarzem Zygmunt Grzywacz, w zarządzie znaleźli się: Stanisław Magierski, Stanisław Szramowicz, Wiesław Żarski; członkami byli m.in. Edward Hartwig, Władysław Kończak, Henryk Makarewicz, Mieczysław Rotblit i Szaja Mamet.

Mieczysław Rotblit brał udział w niemal wszystkich znaczących wystawach fotograficznych organizowanych przy współudziale Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wziął udział w Pierwszej Ogólnopolskiej Wystawie Fotografiki Polskiej, otwartej w lutym 1938 roku. Wśród 17 lublinian znaleźli się także inni członkowie: Zygmunt Dobkiewicz, Zygmunt Grzywacz, Szaja Mamet, Edward Hartwig, Antoni Kozłowski, Stanisław Magierski, Henryk Makarewicz, Jerzy Rozmej, Marian Rzechowski, Stanisław Szramowicz, Stanisław Szydłowski i Wiesław Żarski1.

W 1938 roku Mieczysław Rotblit jako jeden z ośmiu członków Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego wziął udział w XVIII Dorocznej Wystawie Fotografiki Polskiej we Lwowie, jednej z najważniejszych ogólnopolskich wystaw fotograficznych. Swoje prace wystawiali także: Edward Hartwig, Antoni Kozłowski, Stanisław Magierski, Szaja Mamet, Henryk Makarewicz, Jerzy Rozmej i Wiesław Żarski.

Była to ostatnia wystawa, w jakiej wziął udział. Wojna przerwała działalność wielu fotografów.

Tragiczne lata wojenneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Los Mieczysława Rotblita najprawdopodobniej potoczył się tragicznie. Wiadomo, że został aresztowany przez gestapo w swoim domu przy ulicy Bonifraterskiej 10, a potem umieszczony w kolejnych obozach pracy, z których kilkakrotnie uciekał2. Zaginął prawdopodobnie pod Warszawą3.

Z dorobku artystycznego Mieczysława Rotblita bardzo niewiele zachowało się do naszych czasów. W swoich wspomnieniach Edward Hartwig powiedział o nim: „bardzo dobry technik”4.

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  1. Wróć do odniesienia K. Leśniak, Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne, 2014.
  2. Wróć do odniesienia http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/9184/Lubelskie_Towarzystwo_Fotograficzne.pdf, [dostęp:] 16.06.2016.
  3. Wróć do odniesienia J. Magierski, Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne, 1987.
  4. Wróć do odniesienia E. Hartwig, Pięćdziesięciolecie Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego. Z Edwardem Hartwigiem – o Lublinie, fotografii i kilku innych sprawach, rozm. Z. Toczyński, „Kwartalnik WDK” 1987, s. 9–23.