Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Miasteczka Lubelszczyzny - dziedzictwo kulturowe

 

Spis zabytków wielokulturowych na Lubelszczyźnie

(stan na 2008 rok)

Spis treści

[RozwińZwiń]

Spis uwzględnia przede wszystkim zabytki sakralne składające się na obraz wielokulturowości Lubelszczyzny. W przypadku sporządzania szczegółowego spisu zabytków należy uwzględnić: budynki użyteczności publicznej, budynki szkolne, zabytki poprzemysłowe: spis cukrowni, spis dworców, pałace, dwory, zajazdy oraz cmentarze.Annopol
kościół parafialny pw. św. Joachima i Anny (po 1934)
kościół drewniany (1740)
nowy kirkut


Baranów n/Wieprzem
kościół parafialny pw. Jana Chrzciciela (1764–1781)
kirkut


Bełżec
kościół parafialny pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej (1911–1912)
drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Bazyla Wielkiego (1756), przeniesiona z Lipska koło Lubaczowa
plebania greckokatolicka (XIX wiek)
kaplica odpustowa


Bełżyce
kościół parafialny pw. Nawrócenia Św. Pawła (od 1654)
zajazd (przełom XVIII i XIX wieku)
dwór (połowa XIX wieku)
kirkut
>>> czytaj więcej o historii Bełżyc


Biała Podlaska (zespół urbanistyczny)
kościół pw. św. Anny, późnorenesansowy (1572, 1597–1603)
kościół i klasztor reformatów (1671–1688)
zespół kościoła pobazyliańskiego, kościół pw. Narodzenia NMP (projekt P.A. Fontany)
drewniana cerkiew prawosławna pw. Narodzenia NMP (XIX/XX wiek)
zamek Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła (po 1622)
dawny szpital żydowski (XIX/XX wiek)
budynek Akademii Bialskiej (połowa XIX wieku)


Biłgoraj
kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP (1732–1755)
kościół pofranciszkański pw. św. Marii Magdaleny (1921–1929)
dawna cerkiew greckokatolicka (1790–1793), od 1919 roku kościół rzymskokatolicki
kirkut (I połowa XIX wieku)
>>> czytaj więcej o historii Biłgoraja


Biskupice
kościół parafialny pw. św. Stanisława (1712–1727)
kirkut (początek XVIII wieku)


Biszcza
cerkiew prawosławna (1912), od 1919 roku kościół rzymskokatolicki


Bobrowniki
kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP (XV/XVI wiek)
kirkut (XIX wiek)


Boby
Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego (projekt J.P. Dziekońskiego, 1907–1913)


Budynin
cerkiew greckokatolicka pw. Opieki MB (1887)


Busno
cerkiew greckokatolicka (1795)


Bychawa
kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela (od 1560; w latach 1555–1613 funkcjonował jako zbór kalwiński)
synagoga murowana (1810)
stary kirkut (1809)
nowy kirkut (1911)
>>> czytaj więcej o historii Bychawy


Chełm (układ urbanistyczny)
grodzisko zw. Wysoką Górką (X–XII wiek)
zespół katedry bazylianów: katedra unicka pw. Narodzenia NMP (projekt P.A. Fontany, 1735–1756) wraz z klasztorem, pałacem biskupim, budynkiem Chełmskiego Prawosławnego Bractwa Bogarodzicy i Muzeum Cerkiewno-Archeologicznym, szpitalem, domem służby klasztornej, dzwonnicą, Bramą Uściługską
kościół popijarski pw. Rozesłania Apostołów (projekt P.A. Fontany, 1753–1763)
zespół klasztorny reformatów i Instytutu Maryjnego pw. św. Andrzeja Apostoła (1750)
cerkiew prawosławna pw. św. Jana Teologa (1846–1850)
zespół synagogi (1912–1914): synagoga i dom rabina
unickie seminarium duchowne wraz z dawną cerkwią św. Mikołaja (1720–1727)
zespół seminarium duchownego prawosławnego męskiego (1890), obecnie LO im. S. Czarnieckiego
osiedle dyrekcji kolei państwowej (proj. A. Kuncewicza i A. Paprockiego, 1929–1930)


Chłopiatyń
cerkiew greckokatolicka pw. św. Ducha (1863)


Chodel
kościół parafialny pw. św. Trójcy i Narodzenia NMP (od 1541)
kirkut (1872)


Cicibór Duży
Cerkiew greckokatolicka (1655)
cmentarz greckokatolicki (połowa XIX wieku)


Cyców
cerkiew greckokatolicka (1863–1867)
cmentarz prawosławny (II połowa XIX wieku)
kirkut (XIX wiek)
cmentarz ewangelicki (II połowa XIX wieku)


Czemierniki
kościół parafialny (1603–1617)
pałac Henryka Firleja (przed 1624)


Czułczyce
kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych (po 1673)
cerkiew prawosławna (1905)


Dęblin
kościół parafialny pw. Chrystusa Miłosiernego (I połowa XVIII wieku) dawna cerkiew greckokatolicka przeniesiona w latach 1928–1929 z Łosic
synagoga (ok. 1900)
twierdza Dęblin (proj. Iwan Dähna, 1838–1847)


Dłużniów
cerkiew greckokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (1882)


Dobratycze
cmentarz greckokatolicki (początek XIX wieku)


Dokudów
cerkiew greckokatolicka (około 1872)


Dołhobrody
kościół parafialny pw. św. Stanisława wzniesiony w 1929 roku w miejscu dawnej cerkwi prawosławnej
cmentarz greckokatolicki (I połowa XIX wieku)


Dołhobyczów
kościół parafialny pw. MB Częstochowskiej (1910–1914)
cerkiew prawosławna (1910)


Dorohusk
kościół parafialny pw. Matki Boskiej i Św. Jana Nepomucena (1907–1909)
kirkuty


Dubienka
kościół parafialny pw. św. Trójcy (1588)
cerkiew prawosławna pw. św. Mikołaja (1886–1905)
kirkut


Firlej
kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego (od 1557)


Frampol (układ urbanistyczny)
kościół parafialny pw. Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Jana Nepomucena (1873–1878)
kirkut (XIX wiek)
>>> czytaj więcej o historii Frampola


Garbów
kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego (projekt J.P. Dziekońskiego, 1908–1912)
pałac (rozbudowa wg projektu J. Dietricha, 1853)


Gdeszyn
cerkiew prawosławna pw. Opieki NMP (1896)
cmentarz przycerkiewny


Gęś
kościół parafialny pw. św. Jozafata (1912–1913)


Głusk
ratusz (XVII/XVIII wiek)
ruina synagogi
kirkut (XVIII wiek)


Gołąb
kościół parafialny pw. śś. Floriana i Katarzyny (1628–1636)
domek loretański (1636–1638)


Goraj
kościół parafialny pw. św. Bartłomieja Apostoła (1779–1782)
kirkut
>>> czytaj więcej o historii Goraja


Gościeradów
kościół parafialny pw. śś. Jana Chrzciciela i Stanisława (1908–1920)


Gorzków
kościół parafialny pw. św. Stanisława (1623)
kościół polskokatolicki (1927)


Grabowiec
kościół parafialny pw. św. Mikołaja (1855)
dwa kirkuty


Hanna
Kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła, dawna cerkiew greckokatolicka (1739–1742)


Hańsk
cerkiew prawosławna (1882)


Horodło
kościół parafialny pw. św. Jacka i Matki Boskiej Różańcowej (1739–1758)
kościół polskokatolicki pw. Zmartwychwstania Pańskiego (1933)
dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja, obecnie kaplica (1932)
kirkut


Horostyta
cerkiew greckokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (przełom XVIII i XIX wieku)


Horyszów
kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego (1907) dawna cerkiew prawosławna


Hrebenne
cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja (1685)
cmentarz przycerkiewny


Hrubieszów
zespół klasztorny podominikański pw. św. Mikołaja (1736–1750)
zespół cerkwii unickiej, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. św. St. Kostki (projektant: Losy de Losenau, 1795–1828)
cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia NMP (1873)
kramy miejskie zw. Sutkami (I poł. XIX wieku, przebudowa 1909)
dwór Du Chateau (1791)
dom Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego i dawny Dom Lekarzy (I połowa XIX wieku)
kirkut
>>> czytaj więcej o historii Hrubieszowa


Hulcze
cerkiew prawosławna (1896)


Izbica
kirkut (II połowa XVIII wieku)


Jabłeczna
monaster prawosławny pw. św. Onufrego (od końca XV wieku)
cmentarz prawosławny (II połowa XIX wieku)


Jabłoń
kościół parafialny pw. św. Tomasza z Villanova (1908–1912)
cmentarz greckokatolicki
pałac Zamoyskich (projekt F. Fellnera, 1904–1905)


Janowiec
kościół parafialny pw. św. Małgorzaty (1537–1559) użytkowany jako zbór ariański
ruiny zamku Firlejów (od 1537)
kirkut


Janów Lubelski (układ urbanistyczny)
kościół i klasztor dominikanów pw. św. Jana Chrzciciela (od około 1650)
kirkut
>>> czytaj więcej o historii Janowa Lubelskiego


Jarczów
cerkiew greckokatolicka (ok. 1755 r.) od 1921 r. kościół rzymsko-katolicki)


Józefów nad Wisłą
kościół i klasztor pobernardyński (1730–1743)
zespół pałacowy Potockich (1919)


Józefów Biłgorajski (Ordynacki)
kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (1718–1721)
synagoga (koniec XVIII wieku lub początek XIX wieku)
ratusz (II połowa XVIII wieku)
kirkut (połowa XVIII wieku)
>>> czytaj więcej o historii Józefowa Biłgorajskiego


Kamień
Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła (1881) wybudowany jako kościół ewangelicki, od 1919 roku rzymskokatolicki


Kamionka
kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła (koniec XV lub I połowa XVI wieku) od 1570–1610 jako zbór ariański
kirkut


Kazimierz Dolny (układ urbanistyczny)
kościół farny pw. św. Jana Chrzciciela i Bartłomieja Apostoła (zręby: 1325, przebudowa 1612–1615 wg projektu J. Balina i 1625–1629 wg projektu J. Wolffa)
kościół filialny pw. św. Anny i św. Ducha (1640–1670)
kościół i klasztor Reformatów pw. Zwiastowania NMP Św. Piotra z Alkantary (1589–1591)
zabudowa Rynku
synagoga (II połowa XVIII wieku)
jatki (koniec XVIII wieku)
domy i wille
spichlerze
kirkut


Klementowice
Kościół parafialny pw. śś. Klemensa i Małgorzaty (1916–1927)


Kobylany
cerkiew prawosławna pw. Opieki NMP (koniec XIX wieku)
cmentarz prawosławny


Kock (zespół urbanistyczny)
kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP (projekt S.B. Zuga, 1779–1882)
zespół pałacowy Jabłonowskich (przebudowa: 1825–1832)
Drewniany Dom Cadyka (XIX wiek)
Kirkut z macewą cadyka Morgenszterna


Kodeniec
cerkiew greckokatolicka (1791)
cerkiew prawosławna pw. św. Jana Chrzciciela


Kodeń
kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP
cerkiew prawosławna pw. św. Ducha (1540)
kościół pw. św. Anny (1636), w 1875 roku przerobiony na cerkiew prawosławną po 1918 roku ponownie jako kościół rzymskokatolicki
cmentarz prawosławny


Kolano
kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (1930)


Kolechowice
cerkiew prawosławna pw. śś. Kosmy i Damiana


Komarów
kościół parafialny pw. św. Trójcy (1752)


Komarówka
kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (1908–1912)


Konstantynów
kościół parafialny pw. św. Elżbiety (projekt J.P. Dziekońskiego, 1875–1908)
cerkiew greckokatolicka (XIX wiek) w 1938 roku przebudowana na szkołę
cmentarz prawosławny


Końskowola
kościół parafialny pw. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła (około 1560)
kościół poszpitalny pw. św. Anny i Marka Ewangelisty (1610–1613)
kirkut (XVIII wiek)
cmentarz ewangelicki (1850)
ratusz (1775), obecnie remiza strażacka


Korczmin
cerkiew greckokatolicka pw. Trzech Króli (1658)
cerkiew greckokatolicka pw. Objawienia Pańskiego (1858)
kaplica greckokatolicka (1863)
cmentarz cerkiewny


Kostomłoty
cerkiew greckokatolicka (przełom XVII i XVIII wieku)
cmentarz greckokatolicki (XIX wiek)


Kozłówka
pałac Zamoyskich (przebudowa: 1879–1908)


Krasnobród
kościół podominikański pw. Nawiedzenia NMP (II połowa XVII wieku)
pałac (XVII wiek) z galerią, oficyną i wieżą wodociągową
kirkut


Krasnystaw (układ urbanistyczny)
kościół i kolegium jezuickie pw. Franciszka Ksawerego (projekt J. Hussa, 1697–1717) wraz z pałacem biskupów
dawny kościół augustiański pw. św. Trójcy (1394–1434)
nowy kościół i klasztor poaugustiański pw. Trójcy Przenajświętszej (projekt H. Marconiego, 1837–1893)
synagoga (ok. 1920)
zabudowa miasta: ratusz, starostwo, sejmik, szpital, poczta, szkoły, remiza strażacka (XIX /XX wiek)


Kraśniczyn
dawna cerkiew greckokatolicka (1840–1857), obecnie kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP


Kraśnik (układ urbnistyczny)
kościół i klasztor kanoników regularnych pw. Wniebowzięcia NMP i św. Augustyna (od 1469) wewnątrz obrazy Tomasza Dollabelli upamiętniające zwycięstwo w bitwie pod Lepanto w 1571roku oraz nagrobki autorstwa Santiego Gucciego.
kościół szpitalny pw. św. Ducha (1711–1761)
bożnica barokowa (1637–1654)
bożnica, później dom kahalny (XVII wiek)
budynek szkoły żydowskiej (XVII wiek)
>>> czytaj więcej o historii Kraśnika


Kryłów
kościół parafialny pw. Narodzenia NMP (1859–1860)
zespół zamkowy Ostrorogów (koniec XVI wieku)
kirkut


Krynice
kościół parafialny pw. św. Stanisława (1920)


Krzczonów
kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP (1633–1653)

 

Krzeszów
kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
kirkut
>>> czytaj więcej o historii Krzeszowa

 

Kurów
kościół parafialny pw. Narodzenia NMP i św. Michała Archanioła (od połowy XVI wieku)
dawna łaźnia żydowska (połowa XIX wieku)


Księżpol
dawna cerkiew greckokatolicka (1857) kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego


Lebiediew
cmentarz tatarski


Lubartów (układ urbanistyczny)
kościół pw. św. Anny (projekt A.P. Fontany, 1733–1738)
zespół klasztorny kapucynów pw. św. Wawrzyńca (1737–1741)
pałac Sanguszków (połowa XVI wieku, przebudowany w XVII wieku przez Tylmana z Gameren, ponownie w latach 1722–1741 przez P.A. Fontanę)
kirkut (1819)


Lubycza Królewska
kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła
cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewi w przysiółku Lubycza Kameralne (XIX wiek)
cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewi w przysiółku Kniazi (1806)


Łaszczów
kościół parafialny, pojeziucki pw. św. Piotra i Pawła (1741–1751)
synagoga (1782)
kirkut (XVIII wiek)


Łęczna (układ urbanistyczny)
kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny (projekt J. Wolffa, 1618–1631)
bożnica barokowa (1648, wewnątrz bima i bogata dekoracja stiukowa)
mała bożnica zw. domem modlitwy lub szkołą żydowską (początek XIX wieku)
ratusz klasycystyczny (1846)
kirkut


Łomazy
kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła, dawna cerkiew prawosławna (1889)


Łopiennik
kościół parafialny pw. Znalezienia Krzyża Świętego (1909–1912)


Łukowa
kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP (1808)


Łuków (układ urbanistyczny)
kościół św. Rocha (1838)
zespół klasztorny bernardynów z kościołem pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (1770)
zespół klasztorny pijarów z kościołem pw. Przemienienia Pańskiego (projekt A. Solariego,1725–1762)


Malowa Góra
Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego (projekt J.P. Dziekońskiego, 1906–1909)


Markuszów
kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, Michała Archanioła i Małgorzaty (1667–1682)
kościół poszpitalny pw. św. Ducha, (projekt P. Duriego, 1608–1609)
zespół kościoła mariawitów, kościół pw. Przenajświętszego Sakramentu (1906–1908)
cmentarz mariawicki
kirkut


Mełgiew
Kościół parafialny pw. św. Wita (projekt S. Szyllera, 1906–1910)


Miączyn
Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła, dawna cerkiew greckokatolicka (1824)


Michów
kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP (1879–1881)


Międzyrzec Podlaski (układ urbanistyczny)
kościół pw. św. Mikołaja (projekt C.P. Aignera, 1808)
zespół cerkwi unickiej (1774), obecnie kościół pw. św. Piotra i Pawła
zespół cerkwi unickiej (1782–1784), obecnie kościół parafialny pw. św. Józefa
pałac Potockich (proj. F.M. Lanciego, 1930)


Mircze
cerkiew greckokatolicka (1814)
cmentarz


Modliborzyce
kościół parafialny pw. św. Stanisława (1664–1668)
synagoga (1760)
kirkut (XVII wiek)


Mokre Lipie
Kościół parafialny pw. Znalezienia Krzyża Świętego (projekt J.P. Dziekońskiego, 1907–1913)


Myców
cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja (1885)
cmentarz greckokatolicki


Nałęczów
kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela (1730–1772)
drewniana kaplica pw. św. Karola Boromeusza (1917–1919)


Neple
parafia greckokatolicka


Niedzwica Duża
kościół parafialny św. Bartłomieja Apostoła (1797–1801)


Nielisz
kościół parafialany pw. św. Wojciecha (1859)


Niemce
Kościół parafialny pw. św. Ignacego Loyoli (1907–1909)


Obsza
kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP (1860) dawna cerkiew unicka
cerkiew greckokatolicka (1860)


Opole Lubelskie
zespół klasztorny pijarów z kościołem pw. Wniebowzięcia NMP (1650–1675)
zespół pałacowy Słupeckich i Tarłów (od około 1600)


Orchówek
kosciół poaugustiański pw. św. Jana Jałmużnika, (fundacja w 1506)


Ortel Królewski
cerkiew greckokatolicka (1709)


Ortel Książęcy
cerkiew


Ostrów Lubelski
kościół parafialny Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Wawrzyńca (1755)
kirkut


Parczew (układ urbanistyczny)
kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela (projekt J.P. Dziekońskiego,1905–1913)
bożnica (I połowa XIX wieku)
hale targowe (1935)


Parysów
kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela (fundacja przed 1531)
synagoga (koniec XIX wieku)


Pawłów
kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela (projekt S. Szyllera, 1909–1912)
cerkiew greckokatolicka z XIX wieku


Piaski
kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (1624–1633)
ruina zboru kalwińskiego (1783–1785)
kirkut (początek XX wieku)


Piszczac
cerkiew greckokatolicka (około 1872)


Potok Górny
kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela (1743)


Pratulin
cmentarz greckokatolicki


Puchaczów
kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP (1778–1786)


Puławy (układ urbanistyczny)
zespół pałacowo-parkowy, (pierwotny wybudowany przez Tylmana z Gameren w latach 1671–1677, przebudowany na klasycystyczną rezydencję przez Ch.P. Aignera w latach 1788–1801), w skład założenia wchodzą: Świątynia Sybilli, Domek Gotycki, Pałac Marynki, Domek Żółty, Domek Grecki, Brama Rzymska, Domek Chiński, Schdy Angielskie, kaplica pw. Wniebowięcia NMP (obecnie kościół parafialny)
zespół Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego „Górna Niwa” (1924–1929)
gimnazjum im. Czartoryskich (1923–1926)


Rachanie
kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego (1695–1701)


Radecznica
zespół klasztorny bernardynów z kościołem parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego (projekt J.M. Linka, 1684–1695)
drewniana kaplica „Na wodzie” pw. św. Antoniego (1824)


Radzyń Podlaski (układ urbanistyczny)
kościół św. Trójcy (od 1641)
zespół pałacowy (wybudowany przez A. Locciego przebudowany przez J. Fontanę w latach 1750–1759)


Ratoszyn
Kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła (projekt J.P. Dziekońskiego, 1907–1911)


Rejowiec Osada
dawna cerkiew unicka pw. św. Michała Archanioła, później prawosławna, obecnie kościół rzymskokatolicki (od 1796)
kościół pw. św. Jozafata Kuncewicza (projekt S. Szyllera, 1906–1907)
pałac (I połowa XIX wieku)
dom zwany ratuszem (XVIII wiek)


Rokitno
cerkiew greckokatolicka (1704 lub 1859)


Różanka
kościół parafialny pw. św. Augustyna (1908–1913) w miejscu kolejnych cerkwi unickich
pałac (przebudowa wg projektu F.H. Lanciego i H. Marconiego, około 1840)


Ryki
kościół parafialny pw. Najświętszego Zbawiciela (projekt J.P. Dziekońskiego, 1908–1914)
kirkut


Sawin
kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego (1731–1740)
kirkut (XX wiek)


Serniki
kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny (projekt J.P. Fontany, 1758–1766)


Siedliska k/Zamościa
cerkiew greckokatolicka (1863)


Siedliska k/ Jarczowa
cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja (1902)


Siedliszcze Osada
kościół parafialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (od 1764) dawna cerkiew prawosławna kirkut założony w XVII wieku


Siennica Różana
kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP (1840–1844)


Sitno
cerkiew greckokatolicka (1872)


Skierbieszów
kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Dominika (około 1620)


Sławatycze
kościół parafialny pw. Matki Boskiej Różańcowej (1761)
cerkiew prawosławna pw. Opieki NMP (przełom XIX i XX wieku)


Sobibór
cerkiew greckokatolicka (1872)


Sosnowica
kościół parafialny pw. św. Trójcy (1678)
cerkiew prawosławna pw. śś. Piotra i Pawła (przełom XIX i XX wieku)


Stężyca
kościół parafialny pw. św. Marcina (około 1434)
kościół pofranciszkański pw. Przemienienia Pańskiego (1790–1827)


Stołpie
wieża (X–XI wiek)


Studzianka
cmentarz muzułmański


Sulimów
cerkiew greckokatolicka pw. św. Jana Ewangelisty (1887 lub 1879)


Susiec
kościół parafialny pw. św. Jana Nepomucena (1866–1868)

 
Swory
cerkiew drewniana z 1908 roku
cmentarz greckokatolicki


Szczebrzeszyn (układ urbanistyczny)
kościół parafialny pw. św. Mikołaja (1610–1620)
zespół klasztorny franciszkanów z kościołem pw. św. Katarzyny (po 1620)
cerkiew unicka (1560)
bożnica (początek XVII wieku)
budynek Wojewódzkiej Szkoły Zamoyskich (1819–1822)
>>> czytaj więcej o historii Szczebrzeszyna


Szczepiatyn
cerkiew greckokatolicka pw. św. Trójcy (1910–1913)


Szpikłosy
kościół parafialny (1801) dawna cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Chrystusa Pana

cmentarz


Świerże
kościół parafialny pw. śś. Piotra  Pawła (1907–1909)
cmentarz
kirkut


Tarnawatka
kościół parafialny (1880) dawna cerkiew prawosławna pw. św. Trójcy
cmentarz cerkiewny


Tarnogóra
pałac (1830–1840)


Tarnogród
kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego (1750)
kościół św. Rocha (około 1600)
cerkiew prawosławna pw. św. Trójcy (1870–1875)
synagoga (1686)
kirkut (1686)


Telatyn
cerkiew greckokatolicka (1872)


Terespol
kościół podominikański (obecnie parafialny) pw. św. Trójcy (1863)
cerkiew prawosławna pw. św. Apostoła Jana Teologa (koniec XVII wieku)
cmentarz prawosławny
zespół fortów Twierdzy Brzeskiej (IV ćwierć XIX wieku)


Tereszpol
cerkiew greckokatolicka (1872)


Tomaszów Lubelski
drewniany kościół pw. Zwiastowania NMP (1727)
kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusa (1935–1949)
cerkiew prawosławna pw. św. Mikołaja (1890)
kirkut (1621)
herbaciarnia drewniana (1895)
strażnica pożarna (lata 20. XX wieku)
>>> czytaj więcej o historii Tomaszowa Lubelskiego


Trzeszczany
kościół parafialny pw. św. Trójcy (projekt S. Szyllera, 1913–1923)


Turobin
kościół parafilny pw. św. Dominika (około 1530)
kirkut
>>> czytaj więcej o historii Turobina

Tyszowce
kościół parafiany pw. św. Leonarda (od 1603)
dwa kirkuty
>>> czytaj więcej o historii Tyszowiec


Uchanie
kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP (I ćwierć XVII wieku)
dwa kirkuty


Uhrusk
kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela (1676–1678)
cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia NMP (1849)


Ulhówek
cerkiew greckokatolicka (1856)


Urzędów
kościół parafialny pw. śś. Mikołaja i Otylii (od 1755)


Uścimów
cerkiew prawosławna


Wąwolnica
kościół parafialny pw. św. Wojciecha (projekt J.P. Dziekońskiego, 1907–1914)
kaplica Matki Boskiej Kębelskiej (dawniej prezbiterium kościoła z II połowy XIV wieku)
kirkut


Werbkowice
cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła (1864)


Wielącza
kościół parafialny pw. św. Stanisława (1822–1829)


Wierzbica
cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła (1887)
kaplica greckokatolicka odpustowa (1836)
cmentarz greckokatolicki

 
Witoroż
cerkiew greckokatolicka (1739)


Włodawa (układ urbanistyczny)
zespół klasztorny paulinów z kościołem pw. św. Ludwika (projekt P.A. Fontany, 1739–1780)
kościół augustianów pw. św. Jana Jałmużnika (prawdopodobnie projekt P.A. Fontany, 1770–1777)
zespół cerkwi prawosławnej pw. Narodzenia NMP (1893–1895)
zespół synagogi: synagoga (1794), mała synagoga (II połowa XIX wieku), dom kahalny (II połowa XIX wieku)
jatki i kramy tzw. czworobok


Wohyń
kościół parafialny (1893) dawna cerkiew prawosławna
cmentarz prawosławny
kirkut


Wojciechów
kościół parafialny pw. św. Teodora (1725)
wieża ariańska (około 1520–1540)


Wojcieszków
kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (1897–1899)


Wojsławice
kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła (1595–1608)
cerkiew greckokatolicka pw. św. Eliasza Proroka (1784)
synagoga murowana (1780)
stary i nowy kirkut


Wysokie
kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła, zbudowany na początku XVI wieku, od połowy XVI wieku do 1625 roku w rękach innowierców (przebudowa wg projektu J.P. Dziekońskiego, 1905–1908)
kirkut (XIX wiek)


Zaklików
kościół parafialny św. Trójcy (1608)
synagoga (XIX wiek)
kirkut


Zamch
kościół parafialny pw. śś. Jozefata i Praksedy (1841–1842)


Zamość (układ urbanistyczny 1579–1618)
kolegiata pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza (projekt: Bernardo Morando, 1587–1598)
kościół franciszkanów, obecnie parafialny pw. Zwiastowania NMP (projekt J. Jaroszewicza i J.M. Linka, 1637–1655)
cerkiew prawosławna, następnie greckokatolicka bazylianów zwana greckoruską , obecnie kościół redemptorystów pw. św. Mikołaja (projekt J. Jaroszewicza i J. Wolfa, 1618–1631)
bożnica późnorenesansowa (około 1610–1620)
rynek z ratuszem (proj. B. Morando,1591–1622)
obwarowania twierdzy (proj. B. Morando, 1585–1619)
Akademia Zamojska (proj. B. Morando, od 1593)
rezydencja Zamojskich: pałac od 1579 roku


Zemborzyce
kościół parafialny pw. św. Marcina (1905–1906)


Zwierzyniec
kirkut (połowa XIX wieku)


Żmudź
cerkiew (około 1753)


Żółkiewka
kościół parafialny św. Wawrzyńca, z XV wieku, w XVI wieku funkcjonował jako zbór ewangelicki
cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła (1865)
kaplica cmentarna (I ćwierć XX wieku)
kirkut


spis sporządziła Joanna Zętar

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Bergman E., Jagielski J., Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce. Katalog, Warszawa 1996.

Górak J., Kościoły drewniane Zamojszczyzny, Zamość 1986.

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VIII, województwo lubelskie, z. 1-, Warszawa 1960.

Pamiątki i zabytki kultury ukraińskiej w Polsce, zebrał, opracował i do druku podał A. Saładiak, Warszawa 1993.

Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, zebrał, opracował i wstępem opatrzył P. Burchard, Warszawa 1990.

Trzciński A., Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 1996.

Wykaz zabytków nieruchomych – obiektów wpisanych do rejestru zabytków z terenu województwa lubelskiego.

Zabytki architektury i urbanistyki w Polsce, t. 6, 22, Warszawa 1989.

Żywicki J., Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie, Lublin 1998.

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Audio

Historie mówione

Inne materiały

Słowa kluczowe