Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Maurycy Schlaf (1897–1941)

Prawnik, działacz społeczny, członek Prezydium Judenratu.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Wykształcenie i praca zawodowaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Urodził się 1 lutego 1897 roku w Stanisławowie jako syn Szymona i Róży (z d. Heschderfer). Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie do wybuchu wojny prowadził w Lublinie kancelarię adwokacką.

Od 1926 roku był zaangażowany w działalność na rzecz emigracji do Palestyny, jak również wspierał funkcjonowanie organizacji drobnego kupiectwa żydowskiego.

Działalność w JudenracieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

We wrześniu 1939 roku, na skutek ucieczki niektórych członków Żydowskiej Gminy Wyznaniowej (ŻGW), wszedł w skład zarządu tej instytucji, podejmując pracę w Wydziale Spraw Ogólnych. Po rozbudowie struktury administracyjnej ŻGW objął funkcje w Komisji Kontrybucyjnej, Wydziale Obozu Pracy oraz Komisji Rewizyjnej, nazywanej również Komisją Kontrolną. Pod koniec stycznia 1940 roku został radnym i członkiem Prezydium Judenratu. Działał w kilku komisjach:

Komisja Regulaminowa;
Komisja ds. niwelacji cmentarza;
Komisja ds. budowy baraków;
Rada Obozowa/Komisja ds. kontaktów z obozem pracy przy ul. Lipowej 7;
Komisja Szkolna;
Reprezentowanie interesów Judenratu w sprawach Ubezpieczalni Społecznej.

Równolegle z pracą na rzecz Judenratu wszedł w skład Żydowskiego Komitetu Opiekuńczego Miejskiego, pełniąc w Lublinie funkcję wiceprzewodniczącego. Instytucja stanowiła delegaturę Żydowskiej Samopomocy Społecznej, której zadaniem była opieka nad ubogimi Żydami.

Do jesieni 1940 roku mieszkał wraz z żoną, dzieckiem i szwagierką przy ul. Narutowicza 20 m. 3. Decyzją władz niemieckich, tak jak inni Żydzi, został zmuszony do opuszczenia mieszkania i przeniesienia się na Podzamcze. Zamieszkał przy ul. Szewskiej 7 m. 1. Zmarł 24 grudnia 1941 roku na skutek zakażenia tyfusem. Pogrzeb został zorganizowany na koszt Judenratu i odbył się 25 grudnia1.

 

Opracował Jakub Chmielewski

Konsultacje merytoryczne: dr hab. Dariusz Libionka

 

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1 Archiwum Państwowe w Lublinie, zesp. 891, Rada Żydowska w Lublinie, sygn. 4, Protokoły plenarnych posiedzeń Rady Żydowskiej w Lublinie [drugie i dalsze egzemplarze, odpisy], k. 11, 15, 50, 52–53, 61–62, 72, 104, 112, 247–248; tamże, sygn. 8, Sprawozdanie z działalności Rady za okres od 1 września 1939 roku do 1 września 1940 roku, k. 1–3; tamże, sygn. 36, Komisja Personalna – wykaz radnych oraz pracowników Rady, numery telefonów Rady, jej wydziałów oraz władz i urzędów niemieckich, k. 6, 24, 59, 63–64; tamże, sygn. 37, Akta osobowe (życiorysy i wykazy) członków Rady, k. 52; tamże, sygn. 162, Dowody osobiste, karty meldunkowe, fotografie, k. 66; tamże, sygn. 172, Sprawozdanie Wydziału Stanu Cywilnego z 1940 roku, wykazy zmarłych, karty zgonów, ruch ludności żydowskiej w latach 1842–1942 i in., k. 9.