Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Marta Grudzińska

historyk, pracownik Państwowego Muzeum na Majdanku

Spis treści

[RozwińZwiń]

Praca naukowo-dydaktycznaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W latach 2001-2004 pracowała w „Ośrodku Brama Grodzka – Teatr NN”, gdzie była koordynatorem programu Historia Mówiona – region lubelski oraz koordynatorem prac związanych z projektem edukacyjnym towarzyszącym ekspozycji „Elementarz – Los dzieci w obozie na Majdanku” autorstwa Tomasz Pietrasiewicza. Od 2003 r. jest kuratorem tej wystawy.

Od 2004 r. jest pracownikiem Państwowego Muzeum na Majdanku. Zajmuje się m.in. metodologią, opracowaniem oraz realizacją wywiadów m.in. z byłymi więźniami Majdanka, dawnymi pracownikami Muzeum w ramach oral history.

Marta Grudzińska jest także autorką projektów edukacyjnych poświęconych losowi społeczności więźniarskiej w KL Lublin oraz współautorką wystaw „Więźniowie Majdanka” (wspólnie z Beatą Siwek-Ciupak) – otwarcie 22.07.2011 oraz Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie koncentracyjnym na Majdanku (wspólnie z Anną Wójcik i Krzysztofem Banachem) – otwarcie 23.07.2013.

Zainteresowania naukoweBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół relacji pomiędzy więźniami różnych grup narodowościowych na Majdanku, historii Żydów - jeńców przetrzymywanych w obozie przy ul. Lipowej w Lublinie, losu Żydów słowackich w KL Lublin.

PublikacjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 1. Przewodnik po zbiorze relacji i pamiętników znajdujących się w zasobie Państwowego Muzeum na Majdanku, red. i wstęp Marta Grudzińska, oprac. A. Wójcik, M. Grudzińska, Lublin 2011, 493 s.
 2. Majdanek. Obóz koncentracyjny w relacjach więźniów i świadków, oprac. i wstęp Marta Grudzińska, Lublin 2011, 271 s.
 3. Jak mówić o Zagładzie żydowskich dzieci z Lublina. Wybrane działania edukacyjne Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN i Państwowego Muzeum na Majdanku, (w:) Żydzi w Lublinie. Żydzi we Lwowie. Miejsca – Pamięć – Współczesność. pod red. J. Zętar, E. Żurek, S. J. Żurek, Lublin 2006, s. 81-84.
 4. Żołnierze polskiego września na Majdanku. Miedzy Wehrmachtem a SS, wspólnie z V. Rezler-Wasielewską, (w:) Jeńcy wojenni w niemieckich obozach koncentracyjnych, Opole 2010, red.  Violetta Rezler-Wasielewska.
 5. Wystawa życie dzieci na Majdanku, „Mówią Wieki. Dodatek poświęcony edukacji historycznej”, Nr 5/03(11), maj 2003.
 6. Wystawa Elementarz, „Pro Memoria”, T. 24 (2006 ), Muzeum Auschwitz-Birkenau.
 7. Lublin, Lipowa 7. Obóz dla Żydów – polskich jeńców wojennych (1940–1943), wspólnie z V. Rezler-Wasielewską, „Kwartalnik Historii Żydów”, nr. 4/2008.
 8. Ewa Kurek, Poza granicą solidarności. Stosunki polsko-żydowskie 1939–1945, Warszawa 2008, „Zeszyty Oświęcimskie” 26(2010).
 9. Zbiór "nagrania audio" w zasobie Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku, Zeszyty Majdanka, Tom XXV (2011).   

Biogram opracowany
na podstawie materiałów dostarczonych przez Martę Grudzińską