Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Maria Brzezińska

Maria BrzezińskaDziennikarka Radia Lublin (od 1972 r.), autorka audycji literackich, reportaży, twórca adaptacji i reżyser słuchowisk. Wielokrotnie nagradzana w lokalnych konkursach na najlepsze audycje artystyczne oraz laureatka nagród ogólnopolskich na Festiwalu "Dwa Teatry": nagroda za reżyserię (ex aequo z Eugeniuszem Rudnikiem) radiowej ballady Przyjaciółki z Żelaznej ulicy (Sopot 2002); nagroda za scenariusz będący adaptacją - słuchowisko Lekki wieżowiec (Sopot 2003) - słuchowisko reprezentowało Polskie Radio na Festiwalu Prix Italia 2003.

Maria Brzezińska w Ośrodku " Brama Grodzka- Teatr NN", 03.10.20063 października 2006 odbyło się w Ośrodku "Brama Grodzka – Teatr NN" w Lublinie spotkanie z red. Marią Brzezińską. Było to kolejne spotkanie z cyklu "Magiczne oko. Opowieści z lubelskiego radia", który poświęcony jest historii radia w Lublinie.
W kolejnych spotkaniach przedstawiamy Ludzi Radia oraz ich dokonania antenowe. Pragniemy zaprezentować w ten sposób poszczególne etapy z rozwoju lubelskiego radia nakreślone z perspektywy samych twórców - a zarazem uczestników - lubelskiego życia radiowego.

Tytuł tego spotkania to: Między literaturą a reportażem. Marii Brzezińskiej przygoda ze słuchowiskiem. Nasz gość– wielokrotnie nagradzany za swe dokonania radiowe, porusza się po terenach „międzygatunkowych”. W trakcie spotkania pani redaktor zdradziła nam tajemnice udanego słuchowiska radiowego i adaptacji tekstów literackich na potrzeby radia. Wysłuchaliśmy także fragmentów najlepszych słuchowisk jej autorstwa
Audycje radiowe - wybór

 

Audycje literackie

Dom w Kazimierzu - spotkanie z M. Kuncewiczową” [1974]
Rozmowa z pisarką i fragment książki „Dom w Kazimierzu”

Nuta człowiecza” [1978]
Audycja o Józefie Czechowiczu w 75. rocznicę urodzin poety

„Portret z pamięci - Konrad Bielski” [1980]
Wspomnienia o lubelskim literacie w X rocznicę śmierci

„Powrót do źródeł [1981]
Dzieciństwo, młodość i debiut poetki i tłumaczki Anny Kamieńskiej

Moja wierna mowo” [1981]
Spotkanie z Czesławem Miłoszem i jego poezją. Osoby: Cz. Miłosz, J. Święch

"Poeta grozy i szczęścia- Józef Łobodowski" [1981]
Wieczór poświęcony poezji Józefa Łobodowskiego w Muzeum Czechowicza

„Wieczór literacki”- spotkanie z Julia Hartwig” [1981]
Autoportret poetki - powrót do domu dzieciństwa

„Poeta o skrzypcowej duszy” [1989]
Biografia i wiersze J. Czechowicza

"Okienko literackie – listy z piekła"
Wywiad z Sarą Erlichmen o zagładzie Żydów lubelskich

„Okienko literackie” [1994]
Spotkanie z redakcją pisma Kresy

„Literatura i polityka” [1994]
Spotkanie Gustawa Herlinga- Grudzińskiego z lublinianami

„Okienko literackie” [1997]
Wieczór wspomnieniowy K. A. Jaworskiego w 100. rocznicę urodzin

„Okienko literackie - pięć wieków poezji o Lublinie” [2003]
Audycja poświęcona nowej antologii wierszy o Lublinie - Waldemar Michalski

„Okienko literackie- dawna literacka” [2005]
W roku jubileuszu PR i ponad półwiecznej tradycji radia w Lublinie audycja o pracy dawnej redakcji literackiej oraz fragmenty słuchowisk archiwalnych

„Okienko literackie- Elegia lubelska Julii Hartwig” [2006]
Spotkanie Julii Hartwig w LO im. Unii Lubelskiej, gdzie zdawała maturę w 1939 r. z dawnymi koleżankami, miłośnikami swojej poezji; promocja książki „Zaułek Hartwigów” (TNN), spotkanie prowadzili: M. Brzezińska, ks. Alfred Wierzbicki

„Okienko literackie - Poezja chórem i dyskretny język fotografii” [2006]
11 lipca w Lublinie - z inicjatywy TNN odbył się IV spacer z Czechowiczem zakończony wernisażem zdjęć przedwojennego Lublina autorstwa S. Magierskiego w Galerii Michałowski

 

Słuchowiska i adaptacje

„Wywiady na koniec wieku- Cz. Miłosz”
[2000]
Na podstawie książki K. Jaworskiej, P. Mucharskiego „Wywiady na koniec wieku – o utopiach, apokalipsie

„Przyjaciółki z Żelaznej ulicy” [2001]
Słuchowisko oparte na historii ocalałej z Holocaustu Zysełe Kuperschmidt, która jako 30-letnia matka z 6-letnim dzieckiem została przechowana przez polską rodzinę na VI piętrze w kamienicy w Warszawie. Autorem warstwy dźwiękowej jest Eugeniusz Rudnik. Nagroda za reżyserię na II „Festiwalu Dwa Teatry Sopot 2002”

"Stare kamienie i dzieci kamienic" [2003]
Słuchowisko poetyckie z okazji rocznicy urodzin J. Czechowicza

„Lekki wieżowiec” [2003]
Słuchowisko na bazie tekstów napisanych przez ludzi psychicznie chorych, w które wpleciony jest zapis dźwięków szpitala psychiatrycznego. Nagroda za scenariusz - adaptację na III „Festiwalu Dwa Teatry Sopot 2003”

„Promieniowanie ojcostwa” [2004]
Słuchowisko według dramatu Karola Wojtyły zawiera rozważania nad ludzkością

„Treny dla Amelii” [2005]
Słuchowisko poetyckie, oparte na „Trenach” Stanisława Buczyńskiego, poety chłopskiego spod Hrubieszowa. Nagroda za scenariusz - adaptację na VI Festiwalu „Dwa Teatry Sopot 2006”

„Po grecku, po niemiecku”
[2006]
Słuchowisko wg opowiadań Danuty Błasznowskiej-Lickas dotyczy życia Polaków we współczesnej Europie. Realizacja akustyczna: Jarosław Gołofit

 

Audycje lubelskie

„Pamięci kolegi” [1973]
Audycja poświęcona Z. Stepkowi, który zginął podczas wyprawy w Himalaje

„Początki prasy lubelskiej” [1973]
Wypowiedzi pracowników lubelskich gazet z 1944 roku: A. Jakubiszyn - Tatarkiewicz, J. Putrament, A. Jęczeń, S. Ziemnicki, K. Rosiak.

„Satyra z myszką” [1975]
Historia prasy lubelskiej i anegdoty w niej zamieszczane na początku wieku

„Bractwo Białego Kruka” [1976]
50 lat Towarzystwa Miłośników Książki, osoby: Maria i Henryk Gawareccy

"Pierwsze dni Rzeczpospolitej" [1982]
Historia organu prasowego PKWN Rzeczpospolitej i jego red. nacz. Jerzego Borejszy

„Dawne Kalendarze Lubelskie” [1984]
O dawnych kalendarzach lubelskich z XIX i pocz. XX w.

„Wystawa Stanisława Magierskiego”[1990]
Otwarcie wystawy pośmiertnej lubelskiego farmaceuty, kompozytora i artysty S. Magierskiego.

 
 
Przeczytaj transkrypcję audycji literackiej "Powrót do źródeł"
 
 
Opracowała Dominika Jakubiak