Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lublin w Unii Europejskiej 2004

Siódmego i 8 czerwca 2003 roku odbyło się referendum w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Lubelszczyzna jest regionem, w którym mieszka najwięcej przeciwników Unii Europejskiej. Poparcie dla Unii wyrazili natomiast mieszkańcy większych miast regionu. Tam poparcie dla akcesji było wyraźne. W Lublinie frekwencja wyniosła 66,5 procent, ZA głosowało 76,8 procent, PRZECIW 23,2 procent.

Pierwszy maja 2004 roku był efektem decyzji, jaką Polacy podjęli w referendum. Ten dzień okazał się dla Polski bardzo ważny. Unia Europejska została powiększona o 10 nowych krajów, w tym Polskę.
 
Miasto Lublin obchodziło ten historyczny moment w ciekawy sposób. Postanowiono nawiązać do podpisanej w 1569 roku unii lubelskiej. Na deptaku na ulicy Krakowskie Przedmieście ustawiono Bramę Dwóch Unii, przez którą od 30 kwietnia przechodzili mieszkańcy Lublina, chcący uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu dla Lublina i Polski.