Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Lublin. W kręgu żywiołów – woda”

Realizując projekt „Lublin. W kręgu żywiołów – woda” chcieliśmy podkreślić rolę i znaczenie wody dla rozwoju, rozbudowy i kształtowania się Lublina oraz zmian jakie w nim zachodziły. Woda to życie, ale również nieujarzmiony żywioł powodujący powodzie czy epidemie, które niejednokrotnie zmieniają oblicze miasta.

Zespół realizujacy projekt podczas konsultacji w MPWiK Lublin
Zespół realizujacy projekt podczas konsultacji w MPWiK Lublin (Autor: Lasota, Piotr. Fot.)

W 1471 r. Kazimierz Jagiellończyk wydał Lublinowi pozwolenie na urządzenie kanałów dla sprowadzenia wody z rzeki Bystrzycy. W owych czasach prawie żadne miasto, poza Krakowem, nie posiadało wodociągów. W 1506 r. została zawarta umowa między włodarzami Lublina a rurmistrzem Janem na zbudowanie pierwszych kanałów. Tak powstał drewniany wodociąg rurmistrza Jana, tak również chcemy zacząć naszą opowieść o znaczeniu wody dla życia i rozwoju cywilizacyjnego Lublina. Jest to dla nas również sposób opowiadania o mieście poprzez kształtujące go żywioły. Naszą ambicją była rekonstrukcja 3D technologii, wyglądu i przebiegu drewnianego wodociągu Jana przez miasto. Pragniemy, aby nasza opowieść o zależności wody, człowieka i cywilizacji była jak najszersza i poruszała wszystkie najważniejsze dla rozwoju i kształtu miasta aspekty, takie jak budowle hydrotechniczne, znaczenie dla przemysłu, powodzie, obieg wody w mieście, zawody związane z wodą, środowisko przyrodnicze, wpływ na krajobraz i topografię miasta, wierzenia o wodzie, motywy wody w ikonografii czy rekreacja.

O tym wszystkim opowiadamy poprzez modele 3D, hasła tematyczne, mapy, plany, ikonografię archiwalną oraz wspomnienia świadków historii.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Muzeum Historii Polski, dzięki któremu realizowany jest projekt oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, głównego partnera projektu.

 

Piotr Lasota

Koordynator Projektu

Projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. 
Zdjęcia