Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lublin w czasach Jagiellonów – kalendarium

1355 – układ w Budzie między szlachtą polską a królem Węgier;

1370–1382 – panowanie Ludwika Węgierskiego;

1372 – oderwanie Rusi od Polski przez Ludwika Węgierskiego;

1383 przywilej dla lubelskich kupców na wolny wstęp i handel na rynku litewskim, wydany przez Wielkiego Księcia Litwy, Jagiełłę, i jego brata Skirgiełłę;

1384 – koronacja Jadwigi na króla Polski;

1385 – układ w Krewie z Władysławem Jagiełłą: małżeństwo Jadwigi z Jagiełłą, chrystianizacja Litwy, zapowiedź przyłączenia Litwy do Polski, unia personalna z Litwą;

1385 – podporządkowanie Polsce Rusi Halickiej;

2 lutego 1386 – spisanie na zamku umowy o poślubieniu przez królową Jadwigę Władysława Jagiełły i obraniu go królem Polski i Litwy;

1392przywilej składowy dla miasta Lublina, na mocy którego przybywający obcy kupcy zobowiązani byli do zatrzymania się w mieście przez osiem dni i wystawienia na sprzedaż wszystkich wiezionych towarów; ustanowienie jarmarków lubelskich przez Jagiełłę;

1399 – śmierć Jadwigi;

1401 – unia z Litwą w Wilnie i w Radomiu;

1405 – przywilej dla Lublina: zwolnienie z ceł na obszarze całego państwa;

1413 – unia Polski z Litwą w Horodle;

1418 – data ukończenia rusko-bizantyńskich fresków w kaplicy zamkowej;

1440 – unia personalna z Węgrami, wybór Kazimierza Jagiellończyka na wielkiego księcia Litwy;

1447 – koronacja Kazimierza Jagiellończyka na króla Polski;

1448 – przywilej nadany przez Kazimierza Jagiellończyka powiększający liczbę jarmarków;

1450 – nadanie traktowi handlowemu przebiegającemu z Wrocławia przez Radom i Lublin do Lwowa charakteru drogi otwartej dla wszystkich;

1492 – śmierć Kazimierza Jagiellończyka;

1501 – wstąpienie na tron Aleksandra Jagiellończyka;

1560 – początek kalwinizmu na terenie Lublina;

1561 – synod w Pińczowie, na którym mieszczanin Janusz z Lublina wystąpił z prośbą o ministra;

1562 – wydelegowanie Stanisława Paklepki; początek zboru ariańskiego;

1564 – początek szerzenia się anabaptyzmu; wystąpienie Erazma Otwinowskiego na procesji Bożego Ciała;

1565 – rozłam w reformacji na arian i kalwinów;

1567 – śmierć Paklepki;
1569Unia Lubelska;

1570 – odbudowanie zboru ariańskiego przez tzw. braci kujawskich;

1583–1598dysputy arian z jezuitami;

1592 – słowna batalia w Lewartowie jezuitów lubelskich z arianami i kalwinami;

1598 – śmierć Niemojewskiego, głównego ideologa arian;

1627 – zburzenie zboru ariańskiego i kalwińskiego;

1634 – synod w Kocku zakazujący odbudowę zborów;

1635 – kres zboru ariańskiego;

1658 – konstytucja sejmu z 1658 roku o wygnaniu arian z Polski.

 

Zobacz>>> najważniejsze dokumenty z historii Lublina

Zobacz>>> wirtualną makietę 3D Lublina z XVI wieku

 

 

Opracowała Magdalena Ślifirz