Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lublin – ulica Furmańska

Ulica Furmańska, podobnie jak Cyrulicza została wytyczona w połowie XIX wieku. Nazwa jej wywodzi się stąd, że mieli tu swoje bazy przewoźnicy i tragarze, którzy obsługiwali transport towarów i osób nie tylko na terenie całej dzielnicy żydowskiej, ale również w pozostałych częściach miasta. W okresie międzywojennym przy ulicy tej znajdowało się wiele drobnych sklepów i zakładów rzemieślniczych, a szczególnie dużo było tu punktów sprzedaży mięsa, czyli tzw. jatek, oraz pieczywa. U styku Furmańskiej z rzeką Czechówką mieścił się spory plac, na którym odbywał się drobny handel. Do dziś zachowała się parzysta strona ulicy Fumańskiej, która stanowi granicę przestrzeni zniszczonej przez Niemców w ramach wyburzania dzielnicy żydowskiej.


Miejsca żydowskie na ulicy Furmańskiej
zobacz na mapie >>

Furmańska 10/ Cyrulicza 4 - Podwórze na którym znajdowała się baza furmanek i firm transportowych

- mały targ
- siedziby tragarzy i furmanów
- budki z pieczywem oraz jatki

 

 

Opracował Tadeusz Przystojecki