Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lubelskie Zakłady Graficzne im. PKWN (1964–1999)

Lubelskie Zakłady Graficzne im. PKWN powstały w wyniku upaństwowienia i scalenia kilku mniejszych drukarni. Spiritus movens przedsiębiorstwa był przez wiele lat Władysław Jakubowski. Po prywatyzacji zakłady zmieniły nazwę na Multidruk S.A.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Historia powstania zakładówBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Lubelskie Zakłady Graficzne. Zecernia gazetowa
Lubelskie Zakłady Graficzne. Zecernia gazetowa (Autor: Trembecki, Jan (1934-2017))

Po upaństwowieniu w grudniu 1944 roku Lubelskich Zakładów Graficznych Adama Szczuki zostały one nazwane Pierwszą Drukarnią Państwową. W roku 1948 drukarnia została przemianowana na Lubelskie Zakłady Graficzne. W styczniu 1951 roku, w oparciu o pięć upaństwowionych prywatnych zakładów drukarskich działających w Lublinie, została utworzona „Lubelska Drukarnia Prasowa”. W skład „Lubelskiej Drukarni Prasowej” weszły następujące drukarnie:

  • Drukarnia przy ul. Zamojskiej 12 (dawniej Lubelskie Zakłady Graficzne Adama Szczuki)
  • Drukarnia przy ul. Bernardyńskiej 20
  • Drukarnie przy ul. Kościuszki 4 i 8
  • Zakład litograficzno-offsetowy przy ul. 3-go Maja 7a
  • Chemiografia przy ul. Kościuszki 1

W roku 1956 nastąpiła przeprowadzka „Lubelskiej Drukarni Prasowej”, działającej w kilku oddzielnych lokalach rozrzuconych po całym mieście, do nowowybudowanych obiektów przy ul. Unickiej 4. W roku 1964 drukarnia otrzymuje nazwę Lubelskie Zakłady Graficzne im. PKWN.
W 1996 roku sprywatyzowano Lubelskie Zakłady Graficzne tworząc spółkę akcyjną, której głównym udziałowcem został właściciel firmy Multico. W 1999 roku przeprowadzono reorganizację w firmie i zmieniono jej nazwę na Multidruk S.A. w Lublinie.

Jedną z pierwszych ważnych publikacji wydrukowanych w nowej drukarni, zasługującą na szczególną uwagę, jest bibliofilska edycja Księgi Pamiątkowej Hieronim Łopaciński i Biblioteka Jego Imienia z roku 1957.

Władysław Jakubowski (1909–1981)Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Lubelskie Zakłady Graficzne działające przy ul. Unickiej 4 zawdzięczają swoje powstanie w dużej mierze Władysławowi Jakubowskiemu – znakomitemu drukarzowi. Przybył on do Lublina w roku 1953 z zadaniem utworzenia tu nowoczesnej drukarni. Jakubowski był również zamiłowanym bibliofilem.

  

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Historie mówione

Inne materiały

Słowa kluczowe