Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lubelski niezależny ruch wydawniczy 1978–1990 – spis książek

W latach 1978–1990 wydawnictwa działające w Lublinie, lub w ten sposób określające miejsce druku, opublikowały w niezależnym od władz komunistycznych obiegu wydawniczym 233 tytuły książkowe.
Najwięcej tytułów wydawano w latach 1981: 32, 1986: 32, 1987: 35, 1988: 36. Najwięcej książek – 37 tytułów – ukazało się nakładem wydawnictwa „Spotkania”.

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Charakterystyka ruchu wydawniczego w LublinieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W latach 1978–1990, czyli od pierwszej publikacji do momentu zniesienia cenzury, wydawnictwa drugoobiegowe działające w Lublinie, lub w ten sposób określające miejsce druku, wydały 233 tytuły książkowe1.

Do wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku wydano 42 tytuły książkowe, co stanowiło 18 proc. liczby wszystkich publikacji. Okres karnawału „Solidarności” i pierwszy rok stanu wojennego przyniósł aktywność różnych podmiotów wydawniczych, choć bez statusu wydawnictwa. W latach 1982–1985 wydano 61 tytułów książkowych, co stanowiło 26 proc. wszystkich tytułów. Wysyp publikacji zapoczątkował rok 1986. Do 1990 roku wydano 130 tytułów książkowych, co stanowiło 56 proc. wszystkich.

Najdłużej działało wydawnictwo „Spotkania”. Moment krytyczny w historii lubelskiego niezależnego ruchu wydawniczego nastąpił w 1982 roku, kiedy poza „Spotkaniami” nie funkcjonowało żadne wydawnictwo. Prawdopodobnie w tym roku swoją działalność zaczynało wydawnictwo Aut '82. Drugi okres funkcjonowania wydawnictw publikujących książki rozpoczął się w 1983 roku, kiedy działały pierwsze niezwiązane ze „Spotkaniami” wydawnictwa książkowe Aut '82 i Biblioteka „Informatora”. W 1986 roku wraz ze „Spotkaniami” działało 9 wydawnictw, w dwóch kolejnych latach po 8.

Najwięcej książek, bo 37 tytułów, ukazało się nakładem wydawnictwa „Spotkania”. Na drugim miejscu plasuje się Respublica z 24 tytułami, na trzecim – Wydawnictwo Biblioteka „Informatora” – 18, dalej Wolna Spółka Wydawnicza – 16, Antyk – 15, Oficyna im. Józefa Mackiewicza – 13. W latach 1980–1981 ukazało się 11 publikacji związanych z NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni. Po 11 książek wydały oficyny niezależne Vademecum i Fundusz Inicjatyw Społecznych, po 9 – Aut '82 i Wydawnictwo Niezależne CiS, po 5 – Agencja Informacyjna „SW” i Niezależne Zrzeszenie Studentów w okresie karnawału „Solidarności”.

Prezentowany spis powstał na podstawie następujących baz danych:
Książki polskie podziemne (1976–1989) – katalog funkcjonujący w Bibliotece Narodowej, dostępny na stronie http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=2.
Polska Solidarna – baza tworzona przez Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, dostępna na stronie http://www.sowiniec.com.pl.
Bibuła polskie wydawnictwa niezależne 1976–1989 – baza dostępna pod adresem http://m-ws.pl/bibula/index.html.

Rok 1978Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Spotkania
Bogdan Madej, Polska w orbicie Związku Radzieckiego, Biblioteka „Spotkań”, Lublin 1978, 115 s.2

Rok 1979Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Spotkania
Władysław Bukowiński, Wspomnienia z Kazachstanu, Biblioteka „Spotkań”, Lublin 1979, 57 s., cena 45 zł3.
Simone Weil, Rozważania o przyczynach wolności i ucisku społecznego, Biblioteka „Spotkań”, Lublin 1979, 54 s.4

Inne
Janusz Rożek, Powstanie Chłopskiego Komitetu Samoobrony Społecznej Ziemi Lubelskiej, Warszawa–Lublin 1979, 22 s.5

Rok 1980Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Spotkania
Adam Boniecki, Budowa kościołów w diecezji przemyskiej, Biblioteka „Spotkań”, Lublin [1980], 137 s., cena 90 zł6.
Władysław Bukowiński, Wspomnienia z Kazachstanu, Biblioteka „Spotkań”, Lublin 1980, 77 s.7
Jan Paweł II, Vykupitel člověka, Biblioteka „Spotkań”, Lublin 19808.
Aleksander Kamiński, Antoni Wasilewski, Józef Grzesiak „Czarny”, Biblioteka „Spotkań”, Lublin 1980, 58 s.9
Józef Tischner, Polski kształt dialogu, Biblioteka „Spotkań”, Kraków–Warszawa–Lublin 1980, 205 s., cena 120 zł10.

Publikacje związane z NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni
Statut Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, NSZZ „S”, Lublin 1980, 8 s.11

Rok 1981Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Spotkania
Władysław Bukowiński, Wspomnienia z Kazachstanu, Biblioteka „Spotkań”, Lublin 1981, 16 s.12
Gleb Jakunin, O aktualnym stanie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i perspektywach religijnego odrodzenia Rosji – referat przedłożony Chrześcijańskiemu Komitetowi Obrony Praw Wierzących w Rosji, Biblioteka „Spotkań”, Lublin–Warszawa–Kraków 1981, 46 s., cena 30 zł13.
Marian Radwan, Ile kościołów brakuje w miastach? Urbanizacja a sieć parafialna. Polska 1980, Biblioteka „Spotkań”, Lublin 1981, 30 s.14
Zbigniew Stypułkowski, Zaproszenie do Moskwy, t. 1, Lublin–Warszawa–Kraków 1981, 249 s.15
Zbigniew Stypułkowski, Zaproszenie do Moskwy, t. 2, Lublin–Warszawa–Kraków 1981, 239 s.16

Publikacje związane z NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni
I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego 25–27 IV – 16–17 V 1981 r. Dokumenty, przygot. do druku Janusz Szulakowski, Zarząd RŚ-W NSZZ „Solidarność", Lublin 1981, 51 s.17
Władysław Bełza, Katechizm polskiego dziecka, Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność", Lublin 1981, 48 s.18
Władysław Bieńkowski, Wokół reformy szkolnictwa, Wszechnica Związkowa przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego, Lublin 1981, 12 s.19
Stanisław Bortnowski, O godność stanu nauczycielskiego, Wszechnica Związkowa przy MKZ NSZZ „Solidarność", Lublin 1981, 18 s.20
Lista kandydatów do władz Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, Komisja Wyborcza NSZZ Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego, Lublin 1981, 8 s.21
Ruch „Solidarności rodzin”. Założenia programowe. Aktualna sytuacja, red. Jerzy Bartmiński, Biblioteczka „Solidarności Rodzin”, Lublin 1981, 24 s.22
Adam Stanowski, Uniwersytet ludowy i młode pokolenie chłopów, Wydaw. Wiejskie NSZZ RI „Solidarność”, Lublin 1981, 12 s.23
Tezy programowe dotyczące problematyki pracy przyjęte jako dokument końcowy na ogólnopolskiej konferencji związkowej „Praca Ludzka”, Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, Lublin 1981, 16 s.24
Wojciech Ziembiński, Z kalendarza Polaka..., Wydaw. Wiejskie NSZZ RI „Solidarność”, Lublin 1981, 30 s.25
Edward Zwolski, Demokracja w starożytności, Wszechnica Związkowa „Solidarność”, Lublin [1981], 12 s.26

Publikacje sygnowane przez Niezależne Zrzeszenie Studentów
Czechosłowacja 1968, NZS, Lublin 1981, 21 s.27
Leszek Kołakowski, Tezy o nadziei i beznadziejności, NZS UMCS, Lublin 1981, 11 s.28
Konfederacja Polski Niepodległej – trochę faktów, Studencki Komitet Obrony Osób Więzionych za Przekonania przy NZS AR „Całym zdaniem”, Lublin 1981, 32 s.29
Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński nie żyje. Dzisiaj w godzinach rannych przestało bić serce jednego z największych Polaków, Komisja Wydawnicza NZS KUL, Lublin 1981, 6 k.30
Marek Tarniewski [właśc. Jakub Karpiński], Krótkie spięcie, NZS, Lublin 1981, 57 s.31

Inne
Albert Camus, Człowiek zbuntowany, Chatka Żaka, Zakład Edytorstwa Kontrowersyjnego ZEK, Lublin 1981, 308 s.32
Łukasz Czuma, 17 września 1939 roku, Lublin 1981 [Informacja o publikacji w książce: Łukasz Czuma, Niemarksistowska teoria ekonomii, Wydawnictwo Niezłomni, Warszawa 1989 s. 4]33.
Łukasz Czuma, Dwa znaczenia praworządności. Kodeks karny a trzy kategorie obywateli PRL, Wydawnictwo Wywrotowca, Lublin 1981, 15 s.34
Łukasz Czuma, Kto nas żywi? Porównanie nakładów i wyników produkcji państwowych gospodarstw rolnych i gospodarstw indywidualnych, Lublin 1981 [Informacja o publikacji w książce: Łukasz Czuma, Niemarksistowska teoria ekonomii, Wydawnictwo Niezłomni, Warszawa 1989 s. 4]35.
Łukasz Czuma, Poprawiajmy podręczniki historii, Lubelska Oficyna Studentów, Lublin 1981, 9 s.36
Łukasz Czuma, Wkład gospodarczy pokolenia Polski Niepodległej 1918–1939, Wydawnictwo Wywrotowca, Lublin 1981, 15 s.37
Adam Grzymała-Siedlecki, Cud Wisły, „Młoda Polska”, Lublin 1981, 13 s.38
Leopold Jerzewski [Jerzy Łojek], Dzieje sprawy Katynia, Wydawnictwo Polskie, Lublin 1981, k. 16.39
Czesław Miłosz, Przemówienie w Sztokholmie 8.12.1980, „Lotnia”, Lublin 1981, 14 s.40
Czesław Miłosz, Mowy miane w Sztokholmie, Był raz…, Śmierć Józefa Sadzika, Osobny zeszyt (fragmenty), ACK, Lublin 1981, 31 s.41
Natalia Naruszewicz [Leszek Moczulski], Zarys historii PRL. T. 1: geneza PRL, Wydawnictwo Polskie, Lublin 1981, 16 s.42
Program stopni harcerskich, Niezależny Ruch Harcerski. Organizacja Harcerzy, Lublin–Warszawa 1981, 46 s.43

Rok 1982Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Spotkania
Bohdan Cywiński, Edukacja niepokornych, Propozycje programowe dla kół samokształceniowych, Zeszyty Edukacji Narodowej nr 1, Kraków–Lublin–Warszawa 1982, 56 s., cena 120 zł44.
Tomasz Rostworowski, Zaraz po wojnie. Wspomnienia duszpasterza akademickiego z lat 1945–1950, Biblioteka „Spotkań”, Lublin–Kraków–Warszawa 1982, 56 s. cena 120 zł45.
Piotr Woźniak, Zapluty karzeł reakcji, Biblioteka „Spotkań”, Kraków–Lublin–Warszawa 1982, 162 s.46

Wydawnictwo Aut '82
Stanisław Barańczak, Ja wiem, że to niesłuszne, Lublin 1982.

Inne
Jan Paweł II, Stan wojenny w Polsce. Słowa Papieża 13 XII 1981–11 VIII 1982, Druk: Ścigana, Lublin 1982, 24 s., cena 40 zł47.
Walka bez użycia przemocy. „Non violance active”, Lublin 1982, 14 s.48
Śpiewnik z wojny polsko-jaruzelskiej, cz. 1, „Solidarność”, Drukarnia Polowa KOS 44 WL, Lublin 1982, 16 s.49
Śpiewnik z wojny polsko-jaruzelskiej, cz. 2, „Solidarność”, Drukarnia Polowa KOS 44 WL, Lublin 1982, 19 s.50
Śpiewnik z wojny polsko-jaruzelskiej, cz. 3, „Solidarność”, Drukarnia Polowa KOS 44 WL, Lublin 1982, 15 s.51
Śpiewnik z wojny polsko-jaruzelskiej, cz. 4, „Solidarność”, Drukarnia Polowa KOS 44 WL, Lublin 1982, 15 s.52
Śpiewnik z wojny polsko-jaruzelskiej, cz. 5, „Solidarność”, Drukarnia Polowa KOS 44 WL, Lublin 1982, 16 s.53
Niezależne Zrzeszenie Studentów – żyje, NZS, [Lublin 1982], 6 s.54
Zginęli z rąk władzy ludowej. Druga rocznica rejestracji NSZZ „Solidarność”, Lublin, 31 VIII 1982, 14 k.55

Rok 1983Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Spotkania
Abdurachman Awtorchanow, Zagadka śmierci Stalina. (Spisek Berii), Lublin–Warszawa–Kraków 1983, 127 s., cena 200 zł56.
Władimir Bukowski, Pacyfiści kontra pokój, [Lublin 1983], 43 s.57
Piotr Woźniak, Zapluty karzeł reakcji, Lublin 1983, 156 s.58

Wydawnictwo Aut '82
Peter L. Berger, Mit socjalistyczny; Alain Besançon, Sowiecka teraźniejszość i rosyjska przeszłość, Lublin 1983, 48 s., cena 80 zł59.
Gustaw Herling-Grudziński, Pamiętnik pisany nocą [właśc. Dziennik pisany nocą], Lublin 1983, 68 s., cena 50 zł60.
Krystyna Kersten, Historia polityczna PRL 1944–1956, Lublin 1983, 202 s.61

Wydawnictwo Biblioteka „Informatora”
Mały konspirator. Poradnik dla dorosłych i młodzieży, Lublin 1983, 24 s., cena: 80 zł62.
Program NSZZ „Solidarność” uchwalony przez I Krajowy Zjazd Delegatów, Lublin 1983, 34 s., cena 60 zł.

Inne
Marek Hłasko, W dzień śmierci Jego. Opowiem wam o Esther, Lublin 1983, 68 s., cena 150 zł63.
Proklamacja Kongresu Solidarności Narodu, „Solidarność Narodu”, Druk. Polowa im. gen. Leopolda Niedźwiadka-Okulickiego, [Lublin–Warszawa] 1983, 8 s.64
Satyra stanu wojennego, Spółka Edytorska „NN”, Lublin 1983, 76 s., cena 120 zł65.
Śpiewnik z wojny polsko-jaruzelskiej, Drukarnia Polowa KOS $$ 44 WL, cz. 6, Lublin [1983], 12 s.66
Strobe Talbott, Komunizm, Druk. Ścigana, Lublin 1983, 31 s., cena 40 zł67.

Rok 1984Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Spotkania
Władysław Bartoszewski, Jesień nadziei. Warto być przyzwoitym, Biblioteka „Spotkań”, [Lublin] 1984, 38 s., cena 100 zł68.

Wydawnictwo Aut '82
George Orwell, Folwark zwierzęcy, Lublin 1984.
Polska rok 1956, Lublin 1983 lub 1984.

Wydawnictwo Biblioteka „Informatora”
Marian Brandys, Z dwóch stron drzwi. Twardy człowiek, Lublin 1984, 98 s., cena 140 zł69.
Aniela Steinsbergowa, Widziane z ławy obrończej, Lublin 1984, 84 s., cena 160 zł70.
Wezwania, przesłuchania i rewizje w świetle prawa, Lublin 1983, 12 s., cena 20 zł71.
Franciszek Witkowski, Wspomnienia 1939–1942, Lublin 1984, 22 s., cena 50 zł72.

Vademecum
Władimir Bukowski, Pacyfiści przeciwko pokojowi. Nowy list do narodów zachodnich, Szczecin 1981 [właśc. Lublin 1984], 23 s., cena 80 zł73.
Wiaczesław Czornowił, Borys Penson, Dialog za drutem kolczastym; Guzel Amalrik, Spotkanie w łagrze, Lublin 1984, cena 90 zł74.
Paweł Księski, Wiersze i rysunki, Lublin 1984, 23 s.75

Wydawnictwo Niezależne CiS
Sławomir Mrożek, Donosy, Lublin1984, 48 s., cena 80 zł76.

Inne
Jan Al[l]. Biński [właśc. Jan Bryłowski], Pieśni nagminne, Wolny Warsztat Wydawniczy, Lublin 1984, 32 s., cena 60 zł77.
Tomasz Bogusławski, Polityka, etyka i wyzwolenie, czyli rzecz o politycznym myśleniu na dziś i na jutro, Lublin 1984, 12 k.78
George Orwell, Folwark zwierzęcy, Lublin 1984, 129 s.79
Szkice historyczne w ujęciu polemicznym, Wydawnictwo SN, Drukarnia Ścigana, Lublin 1984, 19 s., cena 60 zł80.
Śpiewnik z wojny polsko-jaruzelskiej, cz. 7: a jednak miłujcie nieprzyjacioły wasze, Drukarnia Polowa KOS 44 WL, „Solidarność”, Lublin 198481.
Tadeusz Teslar, Propaganda bolszewicka podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku, Wena, Lublin 1984, 29 s., cena 60 zł82.

Rok 1985Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Spotkania
Abdurachman Awtorchanow, Zagadka śmierci Stalina. Spisek Berii, Biblioteka „Spotkań”, [Lublin] 1985, 96 s., cena 400 zł83.
Józef Czapski, Wspomnienia starobielskie. Prawda o Katyniu, Biblioteka „Spotkań”, [Lublin] 1985, 42 s., cena 150 zł84.
Tomasz Rostworowski, Zaraz po wojnie, Biblioteka „Spotkań”, [Lublin 1985], 49 s.85
Tadeusz Sroka, Dziennik izraelski, czyli religijny wymiar ludzkiego losu, Biblioteka „Spotkań”, [Lublin] 1985, 58 s., cena 250 zł86.

Wydawnictwo Aut '82
Sławomir Mrożek, Opowiadania, Lublin 1985.
Piotr Woźniak, Zapluty karzeł reakcji, Lublin 1985 lub 1986.

Wydawnictwo Biblioteka „Informatora”
Prawda i wspólnota drogą do wyzwolenia narodu, Lublin 1985, 72 s., cena 150 zł, [zawiera: Tadeusz Mazowiecki, Chrześcijanin wobec rzeczywistości; Kazimierz Dziewanowski, Czy jesteśmy pępkami świata czy wyrostkiem robaczkowym; Stanisław Opiela, Wspólnota azyl czy szansa dla jednostki i społeczeństwa?; Jan Strzelecki, Wokół encykliki „Laborem exercens”, Jacek Ambroziak, Praworządność – utopia czy szansa?, Józef Tischner, Reformacja bez rewolucji]87.   
Mieczysław Szerer, Memoriał w sprawie odpowiedzialności za łamanie praworządności w sądownictwie wojskowym, wstęp A. Steinsbergowa, Lublin 1985, 80 s., cena 220 zł88.

Vademecum
Gleb Jakunin, Rosyjski kościół prawosławny. Perspektywy religijnego odrodzenia Rosji, Lublin 1985, 32 s., cena 100 zł89.
Igor Gołomsztok, Język artystyczny w warunkach totalitarnych, Lublin 1985, 41 s., cena 100 zł90.
Jakub Karpiński, Mowa do ludu. Szkice o języku polityki, Lublin 1985, 79 s., cena 200 zł91.
Zdzisław Łapiński, Między polityką z metafizyką. O poezji Czesława Miłosza, Lublin 1985, 38 s., cena 170 zł92.
Ernest Skalski, Jałta – 40 lat później, Lublin 1985, (wspólnie z Funduszem Inicjatyw Społecznych), 73 s., cena 150 zł93.

Fundusz Inicjatyw Społecznych
Sławomir Mrożek, Donosy, Oficyna Wydawnicza MIŚ, [Lublin 1985], 64 s., cena 100 zł94.

Agencja Informacyjna „SW”
Władysław Bartoszewski, Polskie Państwo Podziemne 1939–1945, Biblioteczka SW Lublin, t. 3, Lublin 1985, 23 s., cena 60 zł95.
Jean-Francois Revel, Czy demokracje zdołają przetrwać?, Biblioteczka SW Lublin 4, Lublin 1985, 23 s., cena 60 zł96.

Antyk
Łukasz Jodko [Jerzy Łojek], Orientacja rosyjska w polskiej walce niepodległościowej, [Lublin] 1985, 60 s., cena 150 zł97.

Inne
Sławomir Mrożek, Opowiadania, Lublin 1985, 22 s., cena 60 zł98.

Rok 1986Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Spotkania
Rudolf Adamczyk, Czyściec, Biblioteka „Spotkań”, Lublin 1986, s. 53, cena 200 zł99.
Władysław Bartoszewski, Jesień nadziei. Warto być przyzwoitym, Biblioteka „Spotkań”, Lublin 1986, 58 s., cena 200 zł100.
Władimir Bukowski, Pacyfiści przeciwko pokojowi. Nowy list do narodów zachodnich, [Lublin] 1986, 23 s., cena 80 zł101.
Wojciech Chudy, Filozofie wieczyste w czas przełomu. Gdańskie wykłady z filozofii klasycznej z roku 1981, Biblioteka „Spotkań”, Lublin–Warszawa–Kraków 1986, 171 s., cena 180 zł102.
Sow show czyli dwa obrazki z życia ludzi radzieckich, [Lublin] 1986, 32 s., cena 90 zł103.
Michał Tymowski, Jan Kieniewicz, Jerzy Holzer, Historia Polski, Biblioteka „Spotkań”, [Warszawa] 1986, 359 s., cena 850 zł104.
Z.Z.Z. [Władysław Bartoszewski], Syndykat zbrodni. Kartki z dziejów UB i SB w czterdziestoleciu PRL, [Lublin] 1986, 16 s.105
Tadeusz Żenczykowski, Samotny bój Warszawy, Biblioteka „Spotkań”, [Lublin 1986], 196 s., cena 550 zł106.

Wydawnictwo Aut '82
Sławomir Mrożek, Opowiadania, cz. 2,  Lublin 1986.

Wydawnictwo Biblioteka „Informatora”
Józef Mackiewicz, Zbrodnia w dolinie rzeki Drawy, Lublin 1986, 48 s., cena 100 zł107.
Sprawozdanie cenzora WL, 95 s., cena 200 zł108.
Jacek Żakowski, Anatomia smaku czyli o losach „Tygodnika Powszechnego” 1953–1956, (przy finansowym wsparciu Funduszu Inicjatyw Społecznych) Lublin 1986, 68 s., cena 150 zł109.

Wolna Spółka Wydawnicza
Zbigniew Błażyński, Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii 1940–1955, słowo wstępne Jan Nowak-Jeziorański, Gdzieś w Polsce: Komitywa 1986, 313 s., cena 1200 zł110.
Stefan Korboński, Polskie państwo podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939–1945, Radiator, 1986, 266 s.111
Tadeusz Żenczykowski, Dwa komitety 1920, 1944. Polska w planach Lenina i Stalina. Szkic historyczny, Wolna Spółka Wydaw. Komitywa, 1986, 126 s., cena 630 zł112.

Vademecum
Michael Charlton, O źródłach zimnej wojny, Lublin 1986, 109 s., cena 200 zł113.
Wiaczesław Czornowił, Borys Penson, Dialog za drutem kolczastym; Guzel Amalrik, Spotkanie w łagrze, Lublin 1986, 9 s.114
Galina Sieriebriakowa, Huragan, Lublin ok. 1986, 101 s., cena 250 zł115.

Wydawnictwo Niezależne CiS
Jan Ciechanowski, O genezie i upadku II Rzeczypospolitej, Lublin 1986, 40 s., cena 100 zł116.
Jacek Kuroń, Polityka i odpowiedzialność, Lublin 1986, 221 s., cena 600 zł117.

Fundusz Inicjatyw Społecznych
Aleksandr Galicz, Kocham was, ludzie, Lublin 1986, 102 s., cena 300 zł118.
Jacek Żakowski, Anatomia smaku czyli o losach „Tygodnika Powszechnego” 1953–1956, Lublin 1986, (druk: Wydawnictwo Biblioteka „Informatora”), 68 s., cena 150 zł119.

Antyk
Zbigniew Markowski, Od realizmu do zwątpienia. Pięć szkiców z najnowszej historii Czechosłowacji, Biblioteka „ABC”, Lublin 1986, 74 s., cena 250 zł120.

Agencja Informacyjna „SW”
Deklaracja ideowo-programowa Ruchu Ludowego, Biblioteczka SW, Wszechnica Ludowa, z. 1, Lublin 1986, 15 s., cena 50 zł121.
Kazimierz C., Pierwsze godziny, dni, miesiące po wpadce, Biblioteczka SW, t. 2, Lublin 1986, 15 s., cena 50 zł122.
Józef Mackiewicz, Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy, Biblioteczka SW, t. 4, Lublin 1986, 71 s.123

Respublica
Stefan Kisielewski, Na czym polega socjalizm? Spostrzeżenia z Warszawy, Lublin 1986, 54 s., cena 200–250 zł124.
Czesław Leopold [pseud.], Krzysztof Lechicki [pseud.], [właśc. Arkadiusz Rybicki, Antoni Wręga], Więźniowie polityczni w Polsce 1945–1956, Lublin 1986, 72 s., cena 110 zł125.

Inne
Nijole Sadunaite, Płomień w ciemności, Lithuana, [Lublin] 1986.
Melchior Wańkowicz, Szpital w Cichiniczach. Opowiadanie wg pamiętnika Zofji i z Wańkowiczów Tadeuszowej Romerowej, Biblioteka „Gazety”, Witryna, Lublin 1986, 29 s., cena 80 zł126.
Tadeusz Żenczykowski, Dwa komitety 1920, 1944. Polska w planach Lenina i Stalina. Szkic historyczny, Wydawnictwo „Biuletynu FSC Lublin”, Lublin 1986, 126 s.127

Rok 1987Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Spotkania
Jadwiga Machowska [imię zakonne: Siostra Izabela], Moje wspomnienia z lat łask i cierpień, Biblioteka „Spotkań”, Kraków–Lublin–Warszawa 1987, 132 s., cena 700 zł128.
Tomasz Strzembosz, Refleksje o Polsce i podziemiu (1939–1945), Biblioteka „Spotkań”, [Lublin] 1987, 89 s., cena 400 zł129.
Ignacy Tokarczuk, Wytrwać i zwyciężyć, Biblioteka „Spotkań”, Kraków–Lublin–Warszawa 1987, 256 s., cena 900 zł130.

Wolna Spółka Wydawnicza
Raymond Aron, Isaiah Berlin, Hannah Arendt, Trójgłos o wolności, Wydawnictwo CDN; Wolna Spółka Wydawnicza Komitywa, 1987, 107 s., cena 550 zł131.
Raymond Aron, Isaiah Berlin, Hannah Arendt, Trzy głosy o wolności, Wydawnictwo CDN, Gdzieś w Polsce: Wolna Spółka Wydawnicza Komitywa, Warszawa 1987, 107 s., cena 400 zł132.
Stanisław Buczyński, Jan Pocek, I miłość i przymierze. Janowi Pawłowi II chłopi polscy, Wydawnictwo Wiejskie im. Wincentego Witosa, współpr. Komitywa, Lublin 1987, 24 s., cena 500 zł133.
Wacław Iwaniuk, Kartagina i inne wiersze, Gdzieś w Polsce: Wolna Spółka Wydawnicza Komitywa, 1987, 35 s., cena 500 zł134.
Jakub Karpiński i in., Żydzi jako polski problem, Gdzieś w Polsce: Wolna Spółka Wydaw. Komitywa, 1987, 135 s., cena 330 zł135.
Karol Liszewski [pseud.], Ryszard Szawłowski, Wojna polsko-sowiecka 1939 roku, Gdzieś w Polsce: Wolna Spółka Wydawnicza Komitywa, 1987, 308 s., cena 1700–1850 zł136.
Karol Liszewski [pseud.], Ryszard Szawłowski, Wojna polsko-sowiecka 1939 roku, cz. 2 + mapy, Wolna Spółka Wydawnicza Komitywa, 1987137.
Niebo nowe, ziemia nowa, Oficyna Wydawnicza Medium, Warszawa 1987, 136 s., cena 1000 zł138.
Jan Nowak (Zdzisław Jeziorański), Wojna w eterze. Wspomnienia. Tom 1 1948–1956, Gdzieś w Polsce: Wolna Spółka Wydawnicza Komitywa, 1987, 290 s., cena 1450 zł139.
Michał Tymowski, Jan Kieniewicz, Jerzy Holzer, Historia Polski, WSW Medium, 1987, 363 s., cena 1500 zł140.

Wydawnictwo Biblioteka „Informatora”
Maria Byrska, Ucieczka z zesłania, Lublin 1987, 160 s., cena 350 zł141.
Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat, Lublin 1987, (pod szyldem Wydawnictwo Niezależne BIN), 247 s.142
Ryszard Kukliński, Uczestniczyłem w przygotowaniu wprowadzenia stanu wojennego, Lublin 1987, 68 s., cena 140 zł143.
Ojczyzno ma. Zbiór pieśni patriotycznych, Lublin 1987, 184 s., cena 750 zł144.

Wydawnictwo Niezależne CiS
Kazimierz Pużak, Wspomnienia 1939–1945, Lublin 1987, 195 s., cena 470 zł145.
Czesław Straszewicz, Turyści z bocianich gniazd, Lublin 1987, 253 s., cena 700 zł146.
Tadeusz Żenczykowski, Samotny bój Warszawy, Lublin 1987, 196 s., cena 450 zł147.

Fundusz Inicjatyw Społecznych
Oblicza Rosji, Lublin 1987, 63 s., cena 250 zł148.

Antyk
Jadwiga Malkiewiczowa, Wspomnienia więzienne, Biblioteka „Antyk”, Lublin 1987, 67 s., cena 270 zł149.

Respublica
Michael Charlton, O źródłach zimnej wojny, Lublin 1987, 109 s., cena 300 zł150.
Michał Heller, Aleksander Niekricz, Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego, t. 1, cz. 1, Lublin 1986 [właśc. 1987], 144 s., cena 650 zł151.

Oficyna im. Józefa Mackiewicza
Nina Karsov, Szymon Szechter, Nie kocha się pomników, cz. 1, Lublin 1987, 160 s., cena 900 zł152.
Nina Karsov, Szymon Szechter, Nie kocha się pomników, cz. 2, Lublin 1987, 152 s., cena 900 zł153.
Józef Mackiewicz, Lewa wolna, Lublin 1987, cena 600 zł154.
Józef Mackiewicz, W cieniu krzyża: kabel Opatrzności, Lublin 1987, 193 s., cena 650 zł155.
Józef Mackiewicz, Zwycięstwo prowokacji, Lublin 1987, 235 s.156
Szymon Szechter, Szechterezada, Lublin 1987, 113 s., cena 300 zł157.
Bronisław Wildstein, Jakiej prawicy Polacy nie potrzebują, Lublin 1987, 23 s., cena 50 zł158.

Inne
Zbigniew Brzeziński, Przyszłość Jałty, Siglum, Lublin 1987, 28 s., cena 60 zł159.
Michał Heller, Aleksander Niekricz, Historia ZSRR, Biblioteka „ABC” Adriatyk, Bałtyk, M. Czarne, Lublin 1987.  
Zbigniew Romaszewski, Jak Polak z Polakiem. „Rozdroży” ciąg dalszy, Wydawnictwo Niezależne BIW [BIN?], Lublin 1987, 6 s.160
Jan Skorusa, Byłem sześcioletnim przestępcą, Biblioteka „Gazety”, z. 2, Witryna, Lublin 1987, 27 s., cena 100 zł161.

Rok 1988Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Spotkania
Lech Wałęsa, Droga nadziei, Biblioteka „Spotkań”, Kraków–Lublin–Warszawa 1988, 357 s.162
Tadeusz Żenczykowski, Polska lubelska 1944, Biblioteka „Spotkań”, [Lublin 1988], 336 s., cena 1500 zł163.

Wydawnictwo Niezależne BIN/Wydawnictwo Biblioteka „Informatora”
Władysław Anders, Bez ostatniego rozdziału, cz. 1, Lublin 1988, łącznie cz. 1 i 2 404 s., łącznie cz. 1 i 2 cena 2100 zł164.
Władysław Anders, Bez ostatniego rozdziału, cz. 2, Lublin 1988165.
Wojciech Wasiutyński, Źródła niepodległości, Biblioteka „Polityki Polskiej”, Lublin 1988, 178 s., cena 450 zł166.  

Wolna Spółka Wydawnicza
Jerzy Kosiński, Stopnie, wyd. 1, Gdzieś w Polsce: @reset Wolna Spółka Wydawnicza, 1988, 142 s., cena 835 zł167.

Wydawnictwo Niezależne CiS
Marek Hłasko, Piękni dwudziestoletni, Lublin 1988, 208 s., cena 1000 zł168.
Marek Hłasko, Sowa córka piekarza, Lublin 1988, 206 s.169
Trybuna. Kwartalnik polityczny. Londyn. Wybór z artykułów z nr. 50–56 z lat 1985–1987, Lublin 1988, 128 s., cena 550 zł170.

Fundusz Inicjatyw Społecznych
Bohumil Hrabal, Obsługiwałem angielskiego króla, [Lublin 1988], 136 s., cena 800 zł171.
Ephraim Kishon, Wybór opowiadań, Lublin 1988, 100 s., cena 700 zł172.
Leo Lipski, Opowiadania zebrane, [Lublin] 1988, 160 s., cena 800 zł173.

Antyk
Alain Besançon, Nacjonalizm i bolszewizm w ZSRR; Hugh Seton-Watson, Rosyjski nacjonalizm w ujęciu historycznym, nakładem Piotra Surażyńskiego, Biblioteka Konserwatysty, Lublin 1988, 20 s., cena 180 zł174.
Józef Maria Bocheński, Marksizm-leninizm nauka czy wiara?, Lublin 1988, 95 s., cena 550 zł175.
Józef Maria Bocheński, Marksizm-leninizm nauka czy wiara?, [wyd. 2], Biblioteka Konserwatysty, nakładem Piotra Surażyńskiego, Lublin 1988, 95 s., cena 500 zł176.
David Graham, Peter Clarke, Śmierć socjalizmu, Biblioteka Konserwatysty, nakładem Piotra Surażyńskiego, Lublin [1987–1988], 20 s., cena 140 zł177.
Wiesław Jan Wysocki, Cień Zawiszy. Ostatnie lata marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, Biblioteka „Antyku”, Lublin 1987–1988, 66 s., cena 300 [?] zł178.

Respublica
Artykuły usunięte przez cenzurę ze „Znaku” nr 367 z czerwca 1985 r., Lublin 1988, 63 s., cena 270 zł179.
Stanisław Bieniasz, Ostry dyżur, Warszawa [właśc. Lublin] 1988, 122 s., cena 550 zł180.
Zygmunt Haupt, Pierścień z papieru, Lublin 1988, 245 s., cena 750 zł181.
Michał Heller, Technika władzy, Lublin 1988, 11 s., cena 150 zł182.
Michał Heller, Aleksander Niekricz, Utopia u władzy, Historia Związku Sowieckiego, t. 1, cz. 2, Lublin 1987, 155 s., cena 700 zł183.
Michał Heller, Aleksander Niekricz, Utopia u władzy, Historia Związku Sowieckiego, t. 2, cz. 3, Lublin 1988, 121 s., cena 850 zł184.
Michał Heller, Aleksander Niekricz, Utopia u władzy, Historia Związku Sowieckiego, t. 2, cz. 4, Lublin 1988, 127 s., cena 1400 zł185.
Jakub Karpiński, Taternictwo nizinne, Lublin 1988, 123 s., cena 490 zł186.
Polityka i świat, red. I. Lasota, t. 1, Lublin 1988, 98 s., cena 850 zł187.
Polityka i świat, red. I. Lasota, t. 2, Lublin 1988, 100–196 s.188

Oficyna im. Józefa Mackiewicza
Józef Mackiewicz, „Mówi Rozgłośnia Polska radia Wolna Europa...”, Lublin 1988, 15 s., cena 100 zł189.
Józef Mackiewicz, Barbara Toporska, Droga pani, t. 1, Lublin 1988, 200 s., cena 1400 zł190.
Józef Mackiewicz, Barbara Toporska, Droga pani, t. 2, Lublin 1988, 193 s., cena 1400 zł191.
Myślenie polityczne w cieniu Józefa Mackiewicza, Lublin 1988, 21 s., cena 150 zł192.
Nieładnie, nieładnie panie Surdykowski, po prostu obrzydliwie, Lublin 1988, 99 s., cena: 240 zł193.

Inne
W.M. Alexander [pseud.], Agentura. Państwo policyjne, Wydawnictwo Lubelskie NZS, Lublin 1988, 187 s., cena 780 zł194.
Marian Brandys, Od dzwonka do dzwonka, Nauczycielska Oficyna „Solidarności”, Lublin 1988, 82 s., cena 400 zł195.
Zbigniew Herbert, Raport z oblężonego miasta i inne wiersze, Wydawnictwo Lubelskie NZS, Lublin 1988, 76 s., cena 360 zł196.
Bohdan Korzeniewski, Powrót, Siglum, Lublin 1988, 28 s.197

Rok 1989Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Wolna Spółka Wydawnicza
Jerzy Kosiński, Stopnie, wyd. 2, Gdzieś w Polsce: @reset Wolna Spółka Wydawnicza, 1989, 142 s., cena 3500 zł198.

Fundusz Inicjatyw Społecznych
Jan Kowalski [Jan Zieliński], Leksykon polskiej literatury emigracyjnej, Lublin 1989, 167 s., cena 2000 zł199.
Napaść sowiecka 1939 r., [Lublin 1989], 112 s., cena 9000 [?] zł200.

Antyk
Abdurachman Awtorchanow, Od Andropowa do Gorbaczowa, Lublin–Śląsk–Warszawa 1989, 154 s., cena 1200 zł201.
Józef Maria Bocheński, Katastrofa pacyfizmu, nakładem Piotra Surażyńskiego, Biblioteka Konserwatysty, Lublin–Śląsk–Warszawa 1989, 43 s., cena 400 zł202.
Władimir Bukowski, I powraca wiatr..., [Lublin–Śląsk–Warszawa] 1988–1989, 310 s., cena 2000 zł203.
Fryderyk August von Hayek, Wielka utopia. Wolność ekonomiczna i rząd reprezentatywny, nakładem Piotra Surażyńskiego, Biblioteka Konserwatysty, Lublin–Śląsk–Warszawa 1989, 24 s., cena 230 zł204.
Andrzej Słowakiewicz [właśc. Marek Derewiecki], Koncepcje programowe Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1945–1947, nakładem autora, Biblioteka Antyku, Lublin–Śląsk–Warszawa 1989, 83 s., cena 2200 zł205.
Smuta najnowszych czasów, czyli Zadziwiające przypadki Wani Czmotanowa, Biblioteka Antyku, Lublin–Śląsk–Warszawa 1989, 28 s., cena 360 zł206.

Respublica
Wiaczesław Czernowił, Borys Penson, Dialog za drutem kolczastym; Guzel Amalrik, Spotkanie w łagrze, Lublin 1989, 47 s., cena 490 zł207.
Michał Heller, Aleksander Niekricz, Utopia u władzy, Historia Związku Sowieckiego, t. 2, cz. 5, Lublin 1989, 169 s., cena 3100 zł208.
Witold Gombrowicz, Varia, część 1, Lublin 1989, 210 s.209
Witold Gombrowicz, Varia, część 2, Lublin 1989, 261 s.210
Witold Gombrowicz, Varia, część 3, Lublin 1989, 71 s.211
Witold Grotowicz, Gorbazm, Lublin 1989, 10 s., cena 400 zł212.
Izaak Baschewis Singer, Ostatni demon, Lublin 1989, 11 s., cena 150 zł213.
Sowietskij Sojuz, t. 1, Lublin 1989, 111 s.
Sowietskij Sojuz, t. 2, Lublin 1989, 90 s.214
Włodzimierz Wojnowicz, Opowiadania, Lublin 1989, 24 s., cena 600 zł215.

Oficyna im. Józefa Mackiewicza
Michał Spis, [właśc. Łukasz Plesnar], Trzeba głośno mówić czyli o Józefie Mackiewiczu piórem antykomunisty, Lublin 1989, 27 s., cena 200 zł216.

Inne
Wojciech Bogaczyk, Problematyka religijna w prasie wychodzącej poza zasięgiem cenzury w latach 1976–1980, Lubelskie Wydawnictwo NZS, Lublin 1989, 102 s., cena 800 zł217.
Aleksander Kamiński, Antoni Wasilewski, Józef Grzesiak „Czarny”, Reduta, Lublin 1989, 67 s.218
Krystyna Kersten, Narodziny systemu władzy, Lublin 1989, 393 s.219
Michał Wysocki „Wit”, Zesłanie 1944–1955, Wydawnictwo Lubelskie NZS, Lublin 1989, 60 s., cena 500 zł220.

Rok 1990Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Antyk
Wacław Jędrzejewicz, Józef Piłsudski 1867–1935. Życiorys, Lublin–Śląsk–Warszawa 1990, 317 s.221

Fundusz Inicjatyw Społecznych
Leszek Moczulski, Wojna polska. Rozgrywka dyplomatyczna w przededniu wojny i działania obronne we wrześniu-październiku 1939 r., t. 1, Lublin 1990.
Leszek Moczulski, Wojna polska. Rozgrywka dyplomatyczna w przededniu wojny i działania obronne we wrześniu-październiku 1939 r., t. 2, Lublin 1990.

 

Opracował Łukasz Kijek

 

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1 Z liczby tej wyłączono krakowską publikację: Aleksander Sołżenicyn, Zdarzenie na stacji Kreczetowka, Lublin 1981, [właśc. Kraków 1983], 48 s, http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=100&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#6005, [dostęp: 27.09.2016].

2 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=59&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#8856, [dostęp: 27.09.2016].

3 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=12&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#9618, [dostęp: 27.09.2016].

4 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php? ID3=23&s=112&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#6981, [dostęp: 27.09.2016].

5 http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=09&WI=LUBLIN&NU=01&CE=12&DD=123, [dostęp: 27.09.2016].

6 http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=01&WI=BONIECKIbADAM&NU=01&DD=1, [dostęp: 27.09.2016].

7 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=12&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#36426, [dostęp: 27.09.2016].

8 „Scriptores” 2011, nr 39, Spotkania, t. 3, red. A. Kiszka, M. Sobieraj, s. 283.  

9 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=35&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10359, [dostęp: 27.09.2016].

10 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=107&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#4065, [dostęp: 27.09.2016].

11 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=74&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10616, [dostęp: 27.09.2016].

12 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=12&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#36427, [dostęp: 27.09.2016].

13 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=1&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#3543, [dostęp: 27.09.2016].

14 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=90&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#7616, [dostęp: 27.09.2016].

15 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=102&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#4046, [dostęp: 27.09.2016].

16 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=102&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#4046, [dostęp: 27.09.2016].

17 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=74&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10610, [dostęp: 27.09.2016].

18 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=5&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#36381, [dostęp: 27.09.2016].

19 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=74&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10612, [dostęp: 27.09.2016].

20 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=74&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10612, [dostęp: 27.09.2016].

21 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=74&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10611, [dostęp: 27.09.2016].

22 http://www.drugiobieg.info/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&username=&s=81&li=0&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS, [dostęp: 27.09.2016].

23 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=101&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#6235, [dostęp: 27.09.2016].

24 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=74&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10617, [dostęp: 27.09.2016].

25 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=120&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#7469, [dostęp: 27.09.2016].

26 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=121&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#7514, [dostęp: 27.09.2016].

27 http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=03&WI=CZECHOSlOWACJAb1968&NU=01&DD=1, [dostęp: 27.09.2016].

28 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=42&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10086, [dostęp: 27.09.2016].

29 http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=09&WI=LUBLIN&NU=01&CE=17&DD=172, [dostęp: 27.09.2016].

30 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=89&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#8166, [dostęp: 27.09.2016].

31 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=36&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#36839, [dostęp: 27.09.2016].

32 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=13&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10732, [dostęp: 27.09.2016].

33 http://m-ws.pl/bibula_/bzczt.html, [dostęp: 27.09.2016].

34 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=16&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#109200, [dostęp: 27.09.2016].

35 http://m-ws.pl/bibula_/bzczt.html, [dostęp: 27.09.2016].

36 http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=03&WI=POPRAWIAJMYbPODReCZNIKIbHISTORII&NU=01&DD=1, [dostęp: 27.09.2016].

37 http://m-ws.pl/bibula_/bzczt.html, [dostęp: 27.09.2016].

38 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=28&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10638, [dostęp: 27.09.2016].

39 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=56&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#37304, [dostęp: 27.09.2016].

40 http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=09&WI=LUBLIN&NU=01&CE=9&DD=98, [dostęp: 27.09.2016].

41 http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=09&WI=LUBLIN&NU=01&CE=9&DD=97, [dostęp: 27.09.2016].

42 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=68&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#8590, [dostęp: 27.09.2016].

43 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=88&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#8148, [dostęp: 27.09.2016].

44 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=88&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#8155, [dostęp: 27.09.2016].

45 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=93&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#7721, [dostęp: 27.09.2016].

46 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=115&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#4158, [dostęp: 27.09.2016].

47 http://www.m-ws.pl/bibula_/bzjan.html, [dostęp: 27.09.2016].

48 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=110&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#6859, [dostęp: 27.09.2016].

49 http://www.m-ws.pl/bibula_/bzszz.html, [dostęp: 27.09.2016].

50 Tamże.

51 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=105&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#6617, [dostęp: 27.09.2016].

52 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=105&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#40026, [dostęp: 27.09.2016].

53 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=105&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#6618, [dostęp: 27.09.2016].

54 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=71&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#8746, [dostęp: 27.09.2016].

55 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=119&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#7413, [dostęp: 27.09.2016].

56 http://m-ws.pl/bibula_/bzarendt.html, [dostęp: 27.09.2016].

57 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=12&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#36425, [dostęp: 27.09.2016].

58 http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=03&WI=ZAPLUTYbKARZElbREAKCJI&NU=01&DD=2, [dostęp: 27.09.2016].

59 Druk na powielaczu białkowym, cena 80, http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=6&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#11663, [dostęp: 27.09.2016].

60 Druk na powielaczu białkowym, przedruk z paryskiej „Kultury”, 1982, nr 3, cena 50 zł, http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=29&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#11418, [dostęp: 27.09.2016].

61 Przedruk za wydawnictwem Krąg, 1982, http://www.m-ws.pl/bibula_/bzke.html, [dostęp: 27.09.2016].

62 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=7&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#11845, [dostęp: 27.09.2016].

63 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=30&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#11437, [dostęp: 27.09.2016].

64 http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=09&WI=LUBLIN&NU=01&CE=11&DD=115;
http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=88&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#8149, [dostęp: 27.09.2016].

65 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=95&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#5808, [dostęp: 27.09.2016].

66 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=105&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#6619, [dostęp: 27.09.2016].

67 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=106&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#5699, [dostęp: 27.09.2016].

68 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=4&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#11593, [dostęp: 27.09.2016].

69 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=9&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#8052, [dostęp: 27.09.2016].

70 Sitodruk, przedruk z Biblioteką „Kultury”, 1977, t. 23, cena: 160 zł, http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=102&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS, [dostęp: 27.09.2016].

71 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=112&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#6976, [dostęp: 27.09.2016].

72 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=114&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#7194, [dostęp: 27.09.2016].

73 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=12&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#9573, [dostęp: 27.09.2016].

74 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=15&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10742, [dostęp: 27.09.2016].

75 http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=05&WI=VADEMECUM&NU=01&DD=9, [dostęp: 27.09.2016].

76 http://www.m-ws.pl/bibula_/bzmr.html, [dostęp: 27.09.2016].

77 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=11&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#9230, [dostęp: 27.09.2016].

78 http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=01&WI=BOGUSlAWSKIbTOMASZ&NU=01&DD=1, [dostęp: 27.09.2016].

79 http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=03&WI=FOLWARKbZWIERZeCY&NU=01&DD=4, [dostęp: 27.09.2016].

80 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=104&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#6475, [dostęp: 27.09.2016].

81 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=105&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#6620, [dostęp: 27.09.2016].

82 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=106&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#5732, [dostęp: 27.09.2016].

83 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=3&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#11514, [dostęp: 27.09.2016].

84 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=16&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10875, [dostęp: 27.09.2016].

85 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=92&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#39467, [dostęp: 27.09.2016].

86 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=101&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#6215, [dostęp: 27.09.2016].

87 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=88&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#8124, [dostęp: 27.09.2016].

88 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=104&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#6473, [dostęp: 27.09.2016].

89 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=1&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10248, [dostęp: 27.09.2016].

90 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=25&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#11265, [dostęp: 27.09.2016].

91 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=36&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10388, [dostęp: 27.09.2016].

92 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=56&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#9577, [dostęp: 27.09.2016].

93 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=96&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#5881, [dostęp: 27.09.2016].

94 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=69&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#8621, [dostęp: 27.09.2016].

95 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=5&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#11610, [dostęp: 27.09.2016].

96 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=92&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#7686, [dostęp: 27.09.2016].

97 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=57&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#9607, [dostęp: 27.09.2016].

98 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=69&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#8628, [dostęp: 27.09.2016].

99 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=1&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#4792, [dostęp: 27.09.2016].

100 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=4&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#11595, [dostęp: 27.09.2016].

101 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=12&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#11880, [dostęp: 27.09.2016].

102 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=14&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#596, [dostęp: 27.09.2016].

103 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=100&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#6192, [dostęp: 27.09.2016].

104 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=108&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#5788, [dostęp: 27.09.2016].

105 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=5&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#11616, [dostęp: 27.09.2016].

106 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=121&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#7541, [dostęp: 27.09.2016].

107 Sitodruk, przedruk za londyńskim wydawnictwem Kontra, 1984, cena 100 zł, http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=59&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#8818, [dostęp: 27.09.2016].

108 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=101&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#6210, [dostęp: 27.09.2016].

109 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=121&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#7519, [dostęp: 27.09.2016].

110 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=8&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS, [dostęp: 27.09.2016].

111 http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=05&WI=RADIATOR&NU=01&DD=1, [dostęp: 27.09.2016].

112 http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=05&WI=KOMITYWA&NU=01&DD=8; http://m-ws.pl/bibula_/bzzzz.html, [dostęp: 27.09.2016].

113 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=13&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10755, [dostęp: 27.09.2016].

114 http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=05&WI=VADEMECUM&NU=01&DD=3, [dostęp: 27.09.2016].

115 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=95&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#5822, [dostęp: 27.09.2016].

116 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=14&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10780, [dostęp: 27.09.2016].

117 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=51&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#9867, [dostęp: 27.09.2016].

118 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=22&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#11060, [dostęp: 27.09.2016].

119 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=121&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#7519, [dostęp: 27.09.2016].

120 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=60&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#8879, [dostęp: 27.09.2016].

121 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=93&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#7775, [dostęp: 27.09.2016].

122 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=13&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10471, [dostęp: 27.09.2016].

123 http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=03&WI=WATYKANbWbCIENIUbCZERWONEJbGWIAZDY&NU=01&DD=4, [dostęp: 27.09.2016].

124 http://www.incipit.home.pl/bibula_/bzkis.html, [dostęp: 27.09.2016].

125 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=94&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#7799, [dostęp: 27.09.2016].

126 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=111&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#6885, [dostęp: 27.09.2016].

127 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=121&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#7533, [dostęp: 27.09.2016].

128 http://m-ws.pl/bibula_/bzm.html, [dostęp: 27.09.2016].

129 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=102&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#6266, [dostęp: 27.09.2016].

130 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=107&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#4066, [dostęp: 27.09.2016].

131 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=3&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#5121, [dostęp: 27.09.2016].

132 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=3&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#5122, [dostęp: 27.09.2016].

133 http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=01&WI=BUCZYnSKIbSTANISlAW&NU=01&DE=1&MC=MARC, [dostęp: 27.09.2016].

134 http://m-ws.pl/bibula_/bzi.html, [dostęp: 27.09.2016].

135 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=122&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#7577, [dostęp: 27.09.2016].

136 http://m-ws.pl/bibula_/bzlis.html, [dostęp: 27.09.2016].

137 Tylko katalog Biblioteki Narodowej informuje o wydaniu przez Komitywę drugiej części Wojny polsko-sowieckiej 1939 r., http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=05&WI=KOMITYWA&NU=01&DE=7&MC=MARC, [dostęp: 27.09.2016].

138 http://www.m-ws.pl/bibula_/bzne.html, [dostęp: 27.09.2016].

139 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=76&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#8482, [dostęp: 27.09.2016].

140 http://m-ws.pl/bibula_/bztu.html, [dostęp: 27.09.2016].

141 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=13&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#9958, [dostęp: 27.09.2016].

142 http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=03&WI=INNYbsWIAT&NU=01&DD=3, [dostęp: 27.09.2016].

143 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=50&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#9798, [dostęp: 27.09.2016].

144 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=78&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#8279, [dostęp: 27.09.2016].

145 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=90&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#8221, [dostęp: 27.09.2016].

146 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=102&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#6258, [dostęp: 27.09.2016].

147 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=121&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#7541, [dostęp: 27.09.2016].

148 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=78&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#8236, [dostęp: 27.09.2016].

149 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=59&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#8867, [dostęp: 27.09.2016].

150 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=13&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10756, [dostęp: 27.09.2016].

151 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=23&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#11106, [dostęp: 27.09.2016].

152 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=37&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10449, [dostęp: 27.09.2016].

153 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=37&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10449, [dostęp: 27.09.2016].

154 http://www.incipit.home.pl/bibula_/bzmack.html, [dostęp: 27.09.2016].

155 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=58&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#8811, [dostęp: 27.09.2016].

156 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=59&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#37387, [dostęp: 27.09.2016].

157 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=104&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#6461, [dostęp: 27.09.2016].

158 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=113&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#7166, [dostęp: 27.09.2016].

159 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=11&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#9353, [dostęp: 27.09.2016].

160 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=92&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#7703, [dostęp: 27.09.2016].

161 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=97&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#5912 http://m
ak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=03&WI=BYlEMbSZEsCIOLETNIMbPRZESTePCa&NU=01&DD=1, [dostęp: 27.09.2016].

162 ttp://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=110&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#40590, [dostęp: 27.09.2016].

163 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=121&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#7539, [dostęp: 27.09.2016].

164 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=2&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#4844, [dostęp: 27.09.2016].

165 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=2&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#4844, [dostęp: 27.09.2016].

166 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=111&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#6966, [dostęp: 27.09.2016].

167 Druk offsetowy; http://m-ws.pl/bibula_/bzkorz.html, [dostęp: 27.09.2016].

168 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=30&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#11429, [dostęp: 27.09.2016].

169 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=30&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#11433, [dostęp: 27.09.2016].

170 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=107&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#5768, [dostęp: 27.09.2016].

171 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=30&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#11460, [dostęp: 27.09.2016].

172 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=39&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#9993, [dostęp: 27.09.2016].

173 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=55&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#9524, [dostęp: 27.09.2016].

174 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=6&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#11686, [dostęp: 27.09.2016].

175 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=8&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#7586, [dostęp: 27.09.2016].

176 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=8&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#7586, [dostęp: 27.09.2016].

177 http://incb.net/incb/owc/owc0034.html, [dostęp: 27.09.2016].

178 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=116&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#7314, [dostęp: 27.09.2016].

179 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=3&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#11495, [dostęp: 27.09.2016].

180 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=7&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#676, [dostęp: 27.09.2016].

181 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=28&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10536, [dostęp: 27.09.2016].

182 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=23&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#11090, [dostęp: 27.09.2016].

183 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=23&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#11105, [dostęp: 27.09.2016].

184 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=23&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#11101, [dostęp: 27.09.2016].

185 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=23&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#11104, [dostęp: 27.09.2016].

186 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=37&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10426, [dostęp: 27.09.2016].

187 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=84&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#7976, [dostęp: 27.09.2016].

188 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=84&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#7976, [dostęp: 27.09.2016].

189 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=58&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#8797, [dostęp: 27.09.2016].

190 http://www.incipit.home.pl/bibula_/bzmack.html, [dostęp: 27.09.2016].

191 Tamże.

192 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=69&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#8644, [dostęp: 27.09.2016].

193 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=71&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#8715, [dostęp: 27.09.2016].

194 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=1&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#4821, [dostęp: 27.09.2016].

195 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=9&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#8040, [dostęp: 27.09.2016].

196 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=29&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10902, [dostęp: 27.09.2016].

197 http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=03&WI=POWRoT&NU=01&DD=2, [dostęp: 27.09.2016].

198 http://m-ws.pl/bibula_/bzkorz.html, [dostęp: 27.09.2016].

199 http://www.m-ws.pl/bibula_/bzkowal.html, [dostęp: 27.09.2016].

200 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=70&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#8685, [dostęp: 27.09.2016].

201 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=3&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#11507, [dostęp: 27.09.2016].

202 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=8&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#7584, [dostęp: 27.09.2016].

203 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=12&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#9515, [dostęp: 27.09.2016].

204 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=28&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10896, [dostęp: 27.09.2016].

205 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=97&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#5925, [dostęp: 27.09.2016].

206 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=98&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#5944, [dostęp: 27.09.2016].

207 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=15&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10741, [dostęp: 27.09.2016].

208 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=23&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#11103, [dostęp: 27.09.2016].

209 http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=05&WI=RESPUBLICA&NU=01&CE=1&DD=12, [dostęp: 27.09.2016].

210 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=26&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#36705, [dostęp: 27.09.2016].

211 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=26&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#36706, [dostęp: 27.09.2016].

212 http://www.m-ws.pl/bibula_/bzgre.html, [dostęp: 27.09.2016].

213 http://www.incipit.home.pl/bibula_/bzsik.html, [dostęp: 27.09.2016].

214 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=100&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#36846, [dostęp: 27.09.2016].

215 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=109&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#5597, [dostęp: 27.09.2016].

216 http://www.incipit.home.pl/bibula_/bzsom.html, [dostęp: 27.09.2016].

217 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=8&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#7597, [dostęp: 27.09.2016].

218 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=35&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10365, [dostęp: 27.09.2016].

219 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=38&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10492, [dostęp: 27.09.2016].

220 http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=116&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#7311, [dostęp: 27.09.2016].

221http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=23&s=34&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,OPS#10305, [dostęp: 27.09.2016].