Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lubelski Lipiec '80 – bibliografia

Artykuły tematyczne i rocznicowe związane z wydarzeniami Lubelskiego Lipca '80*.

Logo projektu Lubelski Lipiec'80
Logo projektu Lubelski Lipiec'80 (Autor: Mysłowski, Tadeusz)

Spis treści

[RozwińZwiń]

Źródła publikowaneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Ciebień M., Wydarzenia społeczno-polityczne w WSK Świdnik w latach 1980–1982. Prawda minionych dni, „Głos Świdnika” 1983, nr 27, s. 1–3.

Lublin był pierwszy. Strajki na Lubelszczyźnie w lipcu 1980 r. w dokumentach i relacjach, wybór i oprac. G. Sołtysiak, „Przegląd” 2000, nr 28, s. 19; nr 29, s. 19.

Magier D., Lata 1980–1981 w województwie bialskopodlaskim. Wybór teleksów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Radzyń Podlaski 2006.

NSZZ „Solidarność” na Lubelszczyźnie 1980–1981. Wybór źródeł, wybór i oprac. M. Choma-Jusińska, M. Dąbrowski, Lublin 2011.

RelacjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Bartkiewicz Z., Grzegorczyk A., Świderski L., Początek i zakończenie strajku w WSK Świdnik, „Głos Świdnika” 1995, nr 26, s. 5.

Brzuszkiewicz J., Czarna owca z PKP. Lubelski Lipiec. Janusz Iwaszko, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 159, s. 4.

Brzuszkiewicz J., Kryształowy człowiek. Lubelski Lipiec. Alfred Bondos, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 158, s. 4

Chcieliśmy być wolni. Z Czesławem Niezgodą rozmawia Marcin Dąbrowski, „Biuletyn Informacyjny Regionu Środkowowschodniego NSZZ «Solidarność»” 1998, nr 27.

Chudy W., Relacje – dokumenty, „Miesiące. Przegląd Związkowy” 1981, nr 1, s. 13–43.

Czop A., Lubartów MZP, „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»” 1981, nr 36, s. 7.

Dunajska A., Tak świętowano w 1981 r., „Kurier Lubelski” 2012, nr 169, s. 1, 5.

Dziura J., Słowa przemijają, czyny pozostają, Lublin 2005.

Fuszara M., Moje lato 80., „Biuletyn Informacyjny Solidarności” 1994, nr 230, s. 3–4.

Gontarz H., Zapiski uczestnika „Lipiec ’80 – Grudzień ’81”, „Przegląd Rzeczy Polskich” 1993, nr 1, s. 32–35.

Haponiuk M., O babie co się wychylała. Lubelski Lipiec. Zofia Bartkiewicz, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 157.

Jadczak S., Diariusz lipcowych dni, „Miesiące. Przegląd Związkowy” 1981, nr 1.

Król M., Przelała się fala goryczy, „Tygodnik Solidarność” 2010, nr 30, s. 15–16.

Lewandowska K., Pierwszy przewodniczący. Lubelski Lipiec. Czesław Niezgoda, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 165, s. 4.

Pleszczyński J., Partyjny na stare lata. Lubelski Lipiec. Mieczysław Łazarz, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 165, s. 4.

Pleszczyński J., Uwikłany w komunizm. Lubelski Lipiec. Władysław Kruk, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 160, s. 4.

Puczek Z., Patrząc wstecz. Świdnik Lipiec ’80, „Biuletyn Związkowy WSK PZL-Świdnik” 1981, nr 33, s. 4–5; nr 34, s. 8.

Puczek Z., Wspomnienia z pierwszego strajku, „Miesiące. Przegląd Związkowy” 1981, nr 1, s. 45–54.

Staroch B. i in., Pamiętamy Lubelski Lipiec, „Biuletyn Informacyjny Solidarności” 1994, nr 231, s. 5–6.

Szpakowski Z., Odważyliśmy się w Lublinie, „Biuletyn Informacyjny KSS KOR” 1980, nr 5, s. 10–13.

Wardawy B., Historia kolejowej „Solidarności”, „Biuletyn Informacyjny Solidarności” 1997, nr 32, s. 1, 4–5.

Wspomnienia z Lipca 1980 roku z działu TT, „Głos Świdnika” 1994, nr 27, s. 3.

Wywiady, relacje, wspomnienia, [w:] Świdnicki Lipiec, wyd. 2, red. Piotr R. Jankowski, Świdnik 2007, s. 129–194.

XXX rocznica Świdnickiego Lipca, Świdnik 2010.

Zaczęło się w lokomotywowni... Rozmowa z Czesławem Niezgodą – przewodniczącym Komitetu Strajkowego Węzła PKP w Lublinie w dniach 16–18 lipca 1980 r., „Biuletyn Solidarności” 1989, nr 9, s. 1–2.

Artykuły prasoweBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Adamaszek K., Jak upadnie, zaraz się podnosi, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 139, dod. „Lublin”, s. 2.

Adamaszek K., Misje Kazimierza Iwaszki, „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 161, dod. „Lublin”, s. 4–5.

Balicka M., Sierpień w lipcu, „Dziennik Wschodni” 2000, nr 157, dod. „Magazyn”, s. 1, 3.

Bielasz M., Wałęsa walnął drzwiami, „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 159, dod. „Lublin”, s. 4.

Bożko M., Zaczęło się od kotleta, „Dziennik Wschodni” 2010, nr 132, s. 4.

Branach Z., Nie dopuszczajcie zarazy, towarzysze. Najpierw był Lubelski Lipiec '80, „Tygodnik Solidarność” 2011, nr 29, s. 30–31.

Czubara K., Lublin poruszył lawinę. 25-lecie strajków – 25-lecie „Solidarności”, „Tygodnik Zamojski” 2005, nr 29, s. 23.

Czubara K., Tomaszów był pierwszy, „Tygodnik Zamojski” 2000, nr 28, s. 12.

Dąbrowski M., Byliśmy przed Świdnikiem. Nieznany strajk w WSK Tomaszów Lubelski w czerwcu 1980 r., „Biuletyn Informacyjny Regionu Środkowowschodniego NSZZ «Solidarność»” 2000, nr 15–18, s. 8–9.

Dąbrowski M., Co nam zostało z tamtych dni. 24. rocznica Lubelskiego Lipca, „Niedziela Lubelska” 2004, nr 33, s. 3.

Dąbrowski M., Lipcowy poligon, „Tygodnik Solidarność” 2010, nr 30, s. 19–20.

Dąbrowski M., Lubelski Lipiec 1980, [w:] Encyklopedia Białych Plam, t. 19: Suplement, Radom 2005, s. 264–266.

Dąbrowski M., NSZZ Solidarność, Region Środkowo-Wschodni w latach 1980–1981, Lublin 2014.

Dąbrowski M., Przed Sierpniem był Lipiec. Rozmowa z Marcinem Dąbrowskim, autorem książki o lubelskich strajkach w 1980 roku, „Kurier Lubelski” 2000, nr 156, s. 3.

Dąbrowski M., Sierpień, który przyszedł w lipcu. Jak powstawała Solidarność na Lubelszczyźnie, „Tygodnik Solidarność” 2005, nr 27, s. 30–31.

Dojrzewanie Sierpnia, „Wspólnota” 2001, nr 34, s. 49.

Dyszczyk A., Rzecz o Lubelskim Lipcu 80 na podstawie badań Marcina Dąbrowskiego, [w:] Per aspera ad astra. Materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, t. 11, Historia PRL, red. A. Świątek, Kraków 2008, s. 33–39.

Jachowicz M., Pierwsze ogniwo. Rok 1980: przed Gdańskiem był Lublin, „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 36, dod. „25 lat Sierpnia ’80”, s. 4–6.

JK-R, Świdnik ’80, „Wprost” 2000, nr 28, s. 114.

Józefczuk G., Katolik, który nie dyskutuje, „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 162, dod. „Lublin”, s. 5.

Kaczyński A., Lubelski Lipiec 1980, „Tygodnik Solidarność” 1980, nr 15, s. 5–6.

Kalendarium Lubelskiego Lipca ’80, „Biuletyn Informacyjny” 1994, nr 230, dodatek: 14 rocznica strajków lubelskich.

Kalendarium Lubelskiego Lipca ’80, „Biuletyn Solidarności” 1989, nr 9, s. 2–4; nr 10 s. 2.

Kalendarium Lubelskiego Lipca ’80, „Tygodnik Solidarność” 2010, nr 30, s. 15–18.

Kamiński Ł., Ostatnia przerwa w pracy. Historia. Nie kilkanaście, lecz tysiące strajków utorowały drogę z PRL do wolnej Polski, „Wprost” 2005, nr 28, s. 70–71.

Karpuś P. i in., Przyczyna Lipca ’80, „Kamena” 1981, nr 3.

Kasprzak M., Pierwsza rocznica Lubelskiego Lipca, „Dziennik Wschodni” (wyd. spec.) 2012, nr 28, s. 5.

Kasprzak M., Po raz pierwszy w Polsce Ludowej stanęła kolej, „Nasza historia. Kurier Lubelski” 2014, nr 7–8, s. 8–9.    

Kruczek A., Lubelski Lipiec ’80. U źródeł Solidarności, „Słowo” 1996, nr 136, dod. „Cztery strony Polski”, s. 1.

Kruczek A., Lubelski Lipiec, „Nasz Dziennik” 2002, nr 166, s.11.

Lewandowska K., Zachciało im się strajkować, „Dziennik Wschodni” 2002, nr 125, s. 8.

Lipińska M., Zaczęło się w Świdniku. Lubelski Lipiec ’80, „Gość Lubelski” 2010, nr 25, s. 8.

Lubelska „zaraza”, „Wspólnota” 2001, nr 34, s. 48.

Lubelski Lipiec, oprac. A. Dunajska, „Polska Kurier Lubelski” 2010, nr 169, dod., s. 1–8.

Łazarz M., 15 lat „Solidarności” w Kraśniku, „Regionalista” (1995) nr 4, s. 21–24.

Mucha M., Taki był Lubelski Lipiec ’80. Dziś 24. rocznica strajku w świdnickiej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, „Kurier Lubelski” 2004, nr 158, s. 8–9.

Niewczas A., Kalendarium, „Miesiące. Przegląd Związkowy” 1981, nr 1, s. 5–11.

Panas R., Solidarność zaczęła się u nas, „Dziennik Wschodni” 2010, nr 142, s. 1.

Pawlas J., Tu wszystko się zaczęło. Lato Solidarności – Świdnicki Lipiec 1980–2005, „Tygodnik Solidarność” 2005, nr 29, s. 24–25.

Pietrzak L., Pamiętajmy o Lipcu. Strajki na Lubelszczyźnie dały Gdański Sierpień i powstanie Solidarności, „Polska Kurier Lubelski” 2010, nr 135, s. 12.

Pietrzak L., Zaczęło się w Lublinie, „Gazeta Polska” 2010, nr 29, s. 18.

Pomorski J., Przed Sierpniem był Lipiec, „Miesiące. Przegląd Związkowy” 1981, nr 1, s. 85–91.

Posyniak D., Korzenie kraśnickiej „Solidarności”, „Głos Kraśnicki” 2005, nr 16, s. 8–9.

Rebeta J.P., Lubelskie strajki lipcowe, „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»” 1981, nr 36, s. 2.

Reszka P.P., Lubelski Lipiec, „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 170, dod., s. 1–4.

Reszka P., Z historii komitetu postojowego, „Gazeta Wyborcza” 2006, nr 158, dod. „Lublin”, s. 6.

Sadowski J., Bez was nie byłoby nas. Lubelski Lipiec ’80, „Kurier Lubelski” 2008, nr 167, dod. „Magazyn”, s. 7.

Sajnung D., Świdnicka iskra rozpaliła kraj: strajk Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego zaczął falę protestów, które doprowadziły do powstania „Solidarności”, „Życie” 2000, nr 157, s. 7.

Samoliński W., Prasa lubelska w czasie strajków lipcowych, „Miesiące. Przegląd Związkowy” 1981, nr 1, s. 75–78.

Skomra S., Strajk przez przywileje elit, „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 157, dod. „Lublin”, s. 5.

Sobot K., Stąd ruszyła lawina. Lubelski Lipiec, „Niedziela Lubelska” 2006, nr 34, s. 3.

Stankiewicz K., Próba rekonstrukcji, „Kurier Lubelski” 1981, nr 133, s. 2.

Stanowski A., Wydarzenia lipcowe: źródła – mechanizmy – następstwa, „Miesiące. Przegląd Związkowy” 1981, nr 1, s. 93–106.

Stawecki M.A., Preludium „tamtego” lata. Historia. Zanim zaczął się Lubelski Lipiec, wcześniej był Tomaszowski Czerwiec, „Tygodnik Tomaszowski” 2007, nr 10, s. 18.

Stawecki M.A., Tak się robi strajk. Gdański Sierpień, Lubelski Lipiec i Tomaszowski Czerwiec, „Tygodnik Zamojski” 2005, nr 25, s. 17.

Szlachetka M., Nie masz się co śpieszyć, zakład stoi, „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 160, dod. „Lublin”, s. 4.

Waingertner P., Lubelskie preludium gdańskiego Sierpnia, „Tygodnik Solidarność” 2012, nr 30, s. 24–25.

Wesołowska M., Teraz jesteśmy w przyśpieszeniu, „Polityka” 1980, nr 35, s. 5.

Wilczak D., Kotlety wolności. Bez strajków na Lubelszczyźnie w lipcu 1980 roku nie byłoby gdańskiego Sierpnia. Ani Solidarności. Tylko kto dziś o tym pamięta?, „Newsweek Polska” 2005, nr 29, s. 74–75.

Wiśniewski L., Optyka Lipca, Prasa PRL o strajkach lubelskich, „Miesiące. Przegląd Związkowy” 1981, nr 1, s. 79–83.

Wlazłowska I., Byłem wywrotowcem, „Kurier Lubelski” 2000, nr 209, s. 10–11.

Wych T., Bardziej oczekiwanie niż radość, „Niedziela” 2010, nr 31, s. 32–33.

XXX rocznica Świdnickiego Lipca, Świdnik 2010.

Zaczęło się w Świdniku, „Wspólnota” 2001, nr 3/4, s. 47.

Zarzycka E., Cztery dni Świdnika, „Tygodnik Solidarność” 2010, nr 30, s. 16–19.

Zarzycka E., Węzeł Niezgody, „Tygodnik Solidarność” 2010, nr 30, s. 21–22.

Żurek S., Lubelski Lipiec, „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” 2012, nr 4, s. 83. 

OpracowaniaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Choma M., Strajk lubelskich kolejarzy w lipcu 1980 r., „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” (2002) nr 12, s. 21–27.

Choma-Jusińska M., Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975–1980, Warszawa–Lublin 2009.

Dąbrowski M., Lubelski Lipiec 1980, wyd. 2, popr., Lublin 2006.

Dąbrowski M., Lubelski Lipiec, [w:] Przed Sierpniem był Lipiec. Historia i teraźniejszość „Solidarności” na Lubelszczyźnie. Materiały z sympozjum związkowego, Lublin, 15 czerwca 2000, red. J. Kaczor, Lublin 2000.

Dąbrowski M., NSZZ „Solidarność”, Region Środkowo-Wschodni w latach 1980–1981, Lublin 2014.

Dąbrowski M., Świdnicka droga do wolności, [w:] Świdnicki Lipiec, wyd. 2, red. P.R. Jankowski, Świdnik 2007, s. 11–128.

Kozłowski T., Epidemia protestów. Mechanizmy rozprzestrzeniania się strajków w lipcu–sierpniu 1980; http://solidarnosc.collegium.edu.pl/wp-content/uploads/2013/11/ Koz%C5% 82owski- Epidemia.pdf, [dostęp: 1.06.2015].

Marciniak P., Horyzont Programowy strajków w 1980 r., [w:] Studia nad ruchami społecznymi, t. 2, red. P. Marciniak, W. Modzelewski, Warszawa 1989.

Przed Sierpniem był Lubelski Lipiec. Na podstawie materiałów z konferencji „Lubelski Lipiec. Dziedzictwo Solidarności” Lublin, 14 czerwca 2010 roku, red. M. Karwowski, Lublin 2012.

Przywara S., Pierwsze dwa miesiące protestu robotniczego w WSK „PZL-Rzeszów”, [w:] Studia nad ruchami społecznymi, t. 4, red. J. Kulpińska, Warszawa 1990, s. 195–215.

Sielezin J.R., Geneza konfliktu lipcowego na Lubelszczyźnie w 1980 r. Aspekt ekonomiczny, „Sobótka” 2004, nr 4.

Sielezin J.R., Płaszczyzna konfrontacji politycznej między „Solidarnością” a władzą w latach 1980–1981, Wrocław 2005.

Wojtaś E., Strajki w miejskich przedsiębiorstwach komunikacyjnych, [w:] Studia nad ruchami społecznymi, red. J. Kulpińska, Warszawa 1990, s. 37–51.

Żukowski T., Między kooptacją a rewolucją. Próba analizy ruchu pracowniczego z lat 1980–1981 wewnątrz zakładów przemysłowych, [w:] Studia nad ruchami społecznymi, t. 1, red. E. Lewicka-Banaszak, P. Marciniak, W. Modzelewski, Warszawa 1987.

FilmyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Przed Sierpniem był Lipiec, reż. Grzegorz Linkowski, 2000.

Oni byli pierwsi... Lubelski Lipiec 1980, reż. Leszek Wiśniewski, 2005.

Strony internetoweBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

www.encyklopedia-solidarnosci.pl, [dostęp: 1.06.2015].

 

* Bibliografia nie obejmuje źródeł i wszystkich opracowań wykorzystanych przez autorów tekstów historycznych.

Powiązane artykuły

Powiązane mapy

Powiązane wydarzenia

Wideo

Historie mówione

Inne materiały

Słowa kluczowe