Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lubelska Wytwórnia Samolotów

Lubelska Wytwórnia Samolotów powstała w lutym 1936 roku po upaństwowieniu przeżywających kłopoty finansowe Zakładów Mechanicznych E. Plage & T. Laśkiewicz w Lublinie.

Hangary LWS w Lublinie
Hangary LWS w Lublinie (Autor: Celiński, Piotr)

W 1936 roku ukończono produkcję 50 egzemplarzy samolotów towarzyszących Lublin R–XIII F. Następnie rozpoczęto budowę bombowców LWS–4 „Żubr” i licencyjnych samolotów łącznikowo-obserwacyjnych RWD–14 „Czapla”. W 1939 roku trwała produkcja nowoczesnych płatowców LWS–3 „Mewa”, którą przerwało zbombardowanie zakładów przez lotnictwo niemieckie 2 września 1939 roku. Po zakończeniu wojny Lubelska Wytwórnia Samolotów nie została reaktywowana.

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Słowa kluczowe