Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lubelska gwara

Dział Teksty gwarowe zawiera „żywe” przykłady folkloru Lubelszczyzny, czyli np. fragmenty opowieści jej mieszkańców z lat pięćdziesiątych i sześdziesiątych zebranych przez lubelskich etnografów, przytoczone tutaj w niezmienionej, oryginalnej postaci, z całym bogactwem i melodią gwary podlubelskiej wsi, bardzo rzadko dziś już spotykanej nawet u najstarszych mieszkańców Lubelszczyzny.

 

Kusoki
Wierzchowiska koło Bełżyc
informator: Piotr Pałka, ur. w 1896 r. Nagrano w styczniu 1971 roku.
 
Opowiadanie o czarownicach
Zemborzyce
informator: Ludwika Sołtys, ur. w 1889 r. Nagrano w 1971 roku.
 
O bogatej pannie i biednym kawalerze
Żabia Wola
informator: Józefa Nowatyn, ur. w 1899 r. Tekst nagrany 9 IV 1979 roku.
 
Z opowiadania o weselu: Przeprowadziny
Bychawka
informator: Józefa Pidek, ur. w 1900 r. Nagrano w 1962 roku.
 
To ciało i to ciało!
Wierzchowiska koło Piask
informator: Andrzej Wardziński, ur. w 1901 r. Nagrano 20 X 1966 roku.
 
O aresztowaniach w czasie wojny
Pułankowice
informator: Antoni Nosal, ur. w 1887 r. Tekst nagrany 8 X 1968 roku.
 
O robieniu pisanek
Krzczonów
informator: Antonina Kochaniec, ur. w 1888 r. Nagrano 30 IX 1966 roku.