Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lubartowska 18 w Lublinie (obecnie Lubartowska 24)

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Probostwo 2 / Lubartowska 18, dzisiejszej Lubartowskiej 24.

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Dawny numer policyjny: 647
Numer hipoteczny: 723
Numer przed 1939: Probostwo 2 / Lubartowska 18
Numer po 1944: Stalingradzka 18
Numer obecny: Lubartowska 24

 

Probostwo 2Lubartowska 18 / Probostwo 2 na mapie Lublina z 1928 roku

Probostwo 2Lubartowska 18 / Probostwo 2 na panoramie lubelskiej z lat 30-tych XX wieku

 

FunkcjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Lokale handlowe i rzemieślnicze w latach 1918-1941


Księga Adresowa Polski, 1928 r.
1928 - Fajnszmidt A., L. - cukiernicy
1928 - Fajnszmidt Aron - fabryka cukrów / cukiernicze wyroby / fabryki
1928 - Fiszhaut Jakób - zegarmistrz
1928 - Granadsztajn Szulim - handel winem i wódkami / spirytualja
1928 - Hajling Srul - spożywcze artykuły
1928 - Hajling Izrael - artykuły spożywcze
1928 - Klajnminc M. - fryzjerzy
1928 - Kozak Filipina - handel wędlin
1928 - Muszkatblit Baj. - bielizna / pracownie
1928 - Rabinowicz Abr. - gilzy do papierosów / fabryki
1928 - Rozenblat Symcha - fabryka pasty do obuwia
1928 - Rubinzon Szm. - walizki / pracownie
1928 - Unflajsz bądź Unflajs Szmul Hersz - obuwie
1928 - Wajnberg A. - technicy dentystyczni
1928 - Zandrajch M. - stolarze
1928 - Zygman Jos. - spożywcze artykuły
1928 - Zysberg Baj. - piśmienne materjały

 

Historia budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Właściciele
dane z dnia 12.X.1896 - Koszarska
1915 - Moszek Wajnberg

 

 

Wykaz bożnic i domów modlitwy w mieście Lublinie - 1922 r.

Nazwa gminy wyznaniowej: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Lublinie

Siedziba gminy: Lublin, ul. Rynek 5

Miejsce położenia domu modlitwy / bożnicy: ul. Lubartowska 18

Data powstania: 6 lat

Dom czynny bez przerwy.

Własność Wajnberga

Frekwencja dzienna - 20 osób

 

 

Miejsce położenia domu modlitwy: Lubartowska 18

Nazwa gminy wyznaniowej: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Lublinie
Siedziba gminy: Lublin, ul. Rynek 5
Miejscowość wchodząca w skład gminy: -
Nazwa synagogi lub domu modlitwy: -
Data powstania: 6 lat (wykaz z 1922 r.)
Godziny otwarcia: czynny bez przerwy
Powody zamknięcia: -
Własność domu (prywatna): Wajnberg
Własność domu (Gmina Żydowska): -
Ogólna liczba (bożnice): -
Ogólna liczba (domy modlitwy): 1
Frekwencja dzienna (domy modlitwy): 20
Frekwencja dzienna (bożnice): -
Informacje dodatkowe: -

 

Nazwa gminy wyznaniowej: -
Siedziba gminy: -
Miejscowość wchodząca w skład gminy: -
Nazwa synagogi lub domu modlitwy: Dom modlitwy chasydów z Radzynia
Data powstania: 1914 r.
Godziny otwarcia: -
Powody zamknięcia: brak danych
Własność domu (prywatna): Izrael Goldman
Własność domu (Gmina Żydowska): -
Ogólna liczba (bożnice): -
Ogólna liczba (domy modlitwy): -
Frekwencja dzienna (domy modlitwy): -
Frekwencja dzienna (bożnice): -
Informacje dodatkowe: Korzenie dynastii radzyńskiej sięgały dworu Mordechaja Josefa Leinera z Izbicy. Pozycja dynastii Izbica-Radzyń była silna w Lublinie. Skupiali się tu ludzie odgrywający dużą rolę w oficjalnej Żydowskiej Gminie Wyznaniowej.

 

 

Informacje dodatkowe

Wypis z księgi wieczystej nr 723
Wpisy
Właściciele nieruchomości:
ok. 1879 - Fabiańscy
ok. 1890 - Koszarscy
ok. 1900 - Moszek Wajnberg
21 VI 1917 - po śmierci Moszka Wajnberga stawiła się wdowa Łaja Rajza Wajnberg (z Grenitzów), działająca w imieniu swoim oraz na rzecz nieletnich dzieci swoich:
1) Izaaka vel Icka 2) Szlomy 3) Rywy vel Rywki.
Według testamentu miała stać się właścicielką całej nieruchomości, a pozostałym spadkobiercom wypłacić pieniądze:
 - dla swojej córki Marji vel Marjem z Wajnbergów Szternfinkielowej – 1000 rb (rubli)
Następnie stawili się Josef Wajnber i Marja Szternfinkielowa (dorosłe dzieci Łai Rajzy Wajnberg) i oświadczyły, iż żądają unieważnienia testamentu. Chcą, by Łaja Rajza otrzymała nieruchomości, a reszta dla nich do podziału. Toczy się postępowanie spadkowe, lecz testament zachowuje ważność.
1928 – umiera Łaja Rajza Wajnberg
15 V 1931 – po zmarłej nieruchomość dziedziczą:
1) Marja Szternfinkiel 2) Szmul Hersz Wajnberg 3) Szloma Wajnberg 4) Rywka Branarsztejn 5) Barbara R.
F. Goldfarb oraz wnuki i prawnuki zmarłej.
31 maja 1943 – śmierć Marji Szternfinkiel, potwierdzona w 1946 roku przez sąd. 1/5 część nieruchomości dziedziczy Anna Regina Rajs z domu Szternfinkiel. Jako że pozostali spadkobiercy nie żyją, całość nieruchomości przechodzi na jej własność.
1964 – nieruchomość nr 723 przechodzi na Skarb Państwa
Wzmianki o aktach metrykalnych Anny Reginy Rajs:
2 I 1908 – akt urodzenia Anny Szternfinkiel
3 X 1938 – akt małżeństwa

 

Dokumenty dołączone do Księgi Wieczystej
s. 466 - akt urodzenia Marji Wajnberg
s. 468-469 - wypis aktu małżeństwa między Moszkiem Szternfinkielem i Marją Wajnberg
s. 529 - wypis aktu notarialnego - nadanie pełnomocnictwa dla Arona Langfusa, zamieszkałego przy ul. Towarowej pod nr 7 przez Annę Reginę ze Szternfinkielów Rajs, zamieszkałą w Lublinie przy ul. Staszica, pod nr 10.
Pełnomocnictwo upoważnia Arona Rajsa do uregulowania stanu hipotecznego nieruchomości w mieście Lublinie, położonych:
a) przy ul. Browarnej 2, hip. 459;
b) przy ul. Lubartowskiej 16, hip. 727;
c) przy ul. Lubartowskiej 18, hip. 723
s. 531-533 - akt urodzenia Moszka Szternfinkiela
s. 535 - stwierdzenie zgonu Marji Szternfinkiel
s. 539 - stwierdzenie zgonu pozostałych spadkobierców

 

Żydowskie miejsca - Podzamcze i Stare Miasto
Dom rodzinny Anny Langfus (Szternfinkiel) w oficynie; dwie żydowskie szkoły powszechne: Sztatmanowej i Borawskiej (nazwiska dyrektorek); siedziba Zrzeszenia Akademików Żydów


Ilustrowany przewodnik po Lublinie, Lublin 1931
Szkoła Powszechna im. Elizy Orzeszkowej

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


1. Ilustrowany przewodnik po Lublinie, Lublin 1931

2. Księga Adresowa Polski, 1928 r.

3. Wypis z księgi wieczystej nr 723