Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Litografia Jarzyńskiego w Lublinie (ul. Przechodnia 4)

Litografia mieściła się przy placu Bernardyńskim z wejściem od ul. Przechodniej od około 1907 roku pod nową firmą Adam Jarzyński. Wcześniej od 1872 roku w tym miejscu działała litografia W. Czempińskiego.

Sygnatura litografii i drukarni A. Jarzyńskiego
Sygnatura litografii i drukarni A. Jarzyńskiego (Autor: )

Spis treści

[RozwińZwiń]

Historia LitografiiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Litografia ta powstała już w r. 1872 i mieściła się w domu przy placu Bernardyńskim z wejściem od ul. Przechodniej, pojawia się również adres Bernardyńska 3. Paweł Gdula podaje że zmiana właściciela nastąpiła około r. 1907 i pod nową firmą Adama Jarzyński przetrwała do ostatnich czasów1.

Informację o Litografia Adama Jarzyńskiego znajdujemy już w formie reklamy w Pamiętniku Lubelskim. Kalendarzu ilustrowanym na 1904 rok, a najpóźniejszą informację o litografii znajdujemy w spisie  drukarń i Litografii w Księdze adresowej Polski 1929, Warszawa 1928.

Litografia z zakładu Jarzyńskiego, Lublin 1919
Litografia z zakładu Jarzyńskiego, Lublin 1919 (Autor: nieznany)

Nakładem litografii i drukarni A. Jarzyńskiego w Lublinie wyszła w 1915 r. seria pocztówek według obrazów malarza i poety lubelskiego, Władysława Barwickiego, przedstawiających legendy lubelskie. Między innymi „Sen Leszka Czarnego”, „Sąd trybunalski”, „Sąd diabelski”.

Pocztówka Sen Leszka Czarnego
Pocztówka Sen Leszka Czarnego (Autor: Barwicki, Władysław)
W tej samej litografii wydana została seria widokówek według rysunków artysty malarza Konstantego Kietlicza-Rayskiego, przedstawiających między innymi Bramę Krakowską, Bramę Grodzką, kościół Dominikanów, Most na Bystrzycy (rysunki te noszą datę 1917 r.)

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Gawarecki H., Z historii lubelskich widokówek, „Kalendarz Lubelski", Lublin 1985. 
Gdula P., Drukarstwo Lubelskie, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio F, vol. VIII 1957.
Księga adresowa Polski 1929, Warszawa 1928.
Pamiętnik Lubelski. Kalendarz ilustrowany na 1904 rok.

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  1. Wróć do odniesienia P. Gdula, Drukarstwo Lubelskie, [w:] "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Lublin – Polonia, Sectio F, vol. VIII 1957.