Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Literatura lubelska (II poł. XX w.)

Druk wykonany przez J. Kozakiewicza w Katedrze Grafiki Książki prowadzonej przez prof. Witolda Chomicza
Poeci tworzący w Lublinie lat powojennych kontynuują znakomite tradycje literackie Czechowicza i drugiej awangardy. W ich twórczości i działalności można wyróżnić kilka znamiennych rozdziałów. Są to etapy przeobrażeń i rozwoju poezji wyraźnie pokrywające się z periodyzacją właściwą głównemu nurtowi literatury polskiej lat powojennych.
 
Rozwój gatunków epickich po wyzwoleniu dokumentuje wielka ilość wydanych w tym czasie tytułów oraz autentyczny rozmach twórczy. Wbrew złudzeniom intensywny rozwój tej literatury, który uzasadniałyby tak okoliczności historyczne, jak i nowe warunki polityczno-społeczne, nie nastąpił z dnia na dzień. Ujawnianie się talentów i dzieł zostało przesunięte w czasie o kilkanaście lat.
 
Ważną rolę po wojnie odgrywali drukarze lubelscy.
 
 
Źródło:

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Słowa kluczowe