Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Księgarnia Świętego Wojciecha w Lublinie (1923–1940)

W roku 1923 powstał w Lublinie Oddział Księgarni św. Wojciecha. Pierwszą siedzibą księgarni był budynek przy Krakowskim Przedmieściu 43, w którym mieściła się w latach 1923–1934.

 

Księgarnia św. Wojciecha, Lublin Krakowskie Przedmieście 40. Reklama zamieszczona w Przewodniku firm polskich w Lublinie na rok 1914
Księgarnia św. Wojciecha, Lublin Krakowskie Przedmieście 40. Reklama zamieszczona w Przewodniku firm polskich w Lublinie na rok 1914 (Autor: )

Spis treści

[RozwińZwiń]

Początki działalności księgarniBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Aby dotrzeć do klienta, księgarnia zorganizowała kolportaż książek na terenie województwa przy pomocy furgonów konnych (w tym dyliżansów), które kursowały z książkami. Oprócz tego w księgarni prowadzona była sprzedaż hurtowa. W roku 1934 księgarnia zmieniła swoją siedzibę i przeniosła się do obszernego lokalu przy ul. Krakowskie Przedmieście 40 (Hotel Victoria)1.

W roku 1939  wydana została w Lublinie Antologia współczesnych poetów lubelskich, a księgarnia św. Wojciecha była „składem głównym” książki.

Reklama księgarni św. Wojciecha
Reklama księgarni św. Wojciecha (Autor: )

Zniszczenie księgarni w 1939 rokuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

9 września 1939 roku, wskutek niemieckiego bombardowania, księgarnia legła w gruzach i prawie całkowicie spłonęła, a wraz z nią duża część nakładu Antologii. Część uratowanego przez pracowników (w tym Franciszka  Raczkowskiego) i przechodniów księgozbioru wraz z „Antologią” została przeniesiona do podziemi sąsiadującego z księgarnią Klasztoru O.O. Kapucynów. W dniu 1 czerwca 1940 r., po ukończeniu remontu zniszczonego bombardowaniem domu przy ul. Kapucyńskiej 1, księgarnia została tam przeniesiona i działała przez całą okupację.

Zniszczenie księgarni w 1944 rokuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Po raz drugi księgarnia uległa zniszczeniu w lipcu 1944 roku, podczas wycofywania się wojsk niemieckich z Lublina. Część książek (w tym Antologię) udało się wydobyć z nieodminowanych jeszcze gruzów, dzięki czemu księgarnia mogła rozpocząć pracę w nowym lokalu przy ul. Krakowskie Przedmieście 41.

ExlibrisBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Ocalone książki zostały opatrzone niezwykłym exlibrisem o treści: Strzeż skarbu polskiej książki. Książka uszkodzona wydobyta z gruzów zniszczonej  w działaniach wojennych Księgarni św. Wojciecha w Lublinie przy ul. Kapucyńskiej. W następnych latach księgarnia działała przy ul. Królewskiej 152.

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Kremky C., Niepojęta moc wspomnień (49 lat w Księgarni Św. Wojciecha), „Księgarz”  R. 32 Nr 4.
Lisiecka T., Działalność księgarska Franciszka Raczkowskiego w latach 1900–1947 [w:] Studia z dziejów drukarstwa i księgarstwa w Lublinie w XIX i XX wieku, Lublin 1988.

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  1. Wróć do odniesienia C. Kremky, Niepojeta moc wspomnień (49 lat w Księgarni św. Wojciecha), „Księgarz", R. 32, nr 4, s. 32–35.
  2. Wróć do odniesienia T. Lisiecka, Działalność księgarska Franciszka Raczkowskiego w latach 1900–1947, [w] Studia z dziejów drukarstwai księgarstwa w Lublinie w XIX wieku, Lublin 1988 s. 196 .