Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Ośrodek chroni i udostępnia dla zwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego na wystawach w Bramie Grodzkiej, Lubelskiej Trasie Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Teatrze Imaginarium oraz Domu Słów.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Ośrodek chroni i udostępnia dla zwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego na wystawach w Bramie Grodzkiej, Lubelskiej Trasie Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Teatrze Imaginarium oraz Domu Słów.

Księgarnia Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie (1820–1827)

W 1818 roku zostało założone Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Należało ono do najbardziej postępowych środowisk w życiu umysłowym i społecznym Królestwa Polskiego. Do głównych jego celów należało m. in. upowszechnianie oświaty.

 

Strona tytułowa Katalogu książek znajdujących się w Księgarni Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Strona tytułowa Katalogu książek znajdujących się w Księgarni Towarzystwa Przyjaciół Nauk (Autor: )

Spis treści

[RozwińZwiń]

W 1818 roku zostało założone Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Należało ono do najbardziej postępowych środowisk w życiu umysłowym i społecznym Królestwa Polskiego. Do głównych jego celów należało m. in. upowszechnianie oświaty. Dlatego też Towarzystwo zorganizowało w Lublinie księgarnię, o istnieniu której świadczy pochodzący z roku 1820 katalog książek znajdujących się w księgarni1.

Z katalogu możemy dowiedzieć się, że księgarnia mieściła się na Krakowskim Przedmieściu „podle poczty”. Druga edycja katalogu ukazała się ok. 1827 roku. Oba druki należą do wielkich rzadkości bibliograficznych.

Dzięki tej księgarni Lublinianie na początku XIX wieku mieli dostęp do książek, które wychodziły w kraju jak i za granicą. W roku 1828 Towarzystwo uległo likwidacji, a księgozbiór przejął lubelski kupiec Stanisław Streibel2.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Słownik Pracowników książki polskiej, red. Treichel I., Warszawa 1972.
Śladkowski W., W latach zaborów nadziej i wolności, [w:] Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny, Lublin 1978.

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  1. Wróć do odniesienia W. Śladkowski, W latach zaborów nadziei i wolności [w] Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny, Lublin 1978, s. 166–167.
  2. Wróć do odniesienia Słownik pracowników książki polskiej, s. 860.