Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Księgarnia Cederbauma w Lublinie (1881–1930)

Założycielem Księgarni i Materiałów Piśmiennych był Berek Zynger, antykwariusz, księgarz oraz nauczyciel szkoły żydowskiej.

Reklama księgarni Cederbauma
Reklama księgarni Cederbauma (Autor: )

Spis treści

[RozwińZwiń]

Działalność księgarniBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Mieczysława Wełna-Adrianek:

Mieściła się w Hotelu Europejskim na Krakowskim Przedmieściu 17 vis á vis cukierni Semadeniego. Posiadała znaczny wybór książek z wszystkich gałęzi wiedzy oraz bogaty asortyment nut muzycznych. W prasie lokalnej Cederbaum polecał uwadze czytelników wypożyczalnię książek polskich, niemieckich, rosyjskich i dziecięcych, którą – jak zapewniał - systematycznie aktualizował1.

Elżbieta Krupińska:

Księgarnia z czasem poszerzyła zakres działalności co znalazło odzwierciedlenie także w nazwie firmy Księgarnia, Skład Nut i Obrazów oraz Zakład Optyczno-Chirurgiczny. Rozszerzony asortyment obejmował: wynajem i sprzedaż fortepianów i pianin, wszelkich narzędzi chirurgiczno-lekarskich i pomocniczo-medycznych2.

Reklama księgarni Cederbauma
Reklama księgarni Cederbauma (Autor: )

Kolejnym  właścicielem zakładu pod nazwą „Księgarnia, Skład Nut i Obrazów oraz Zakład Optyczno-Chirurgiczny” istniejącego od 1881r., z siedziba przy Krakowskim Przedmieściu 29 (Hotel Europejski) zostła Cederbaum Szloma. Jego nakładem wyszła ok. 1906 roku seria pocztówek wykonanych według zdjęć zakładu fotograficznego „Zofia”. Reklamę tej księgarni umieszczał również na pocztówkach firmy „A. Stepanoff”, do których zdjęcia wykonał Stanisław Zawadzki3.

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Adrianek M., Z dziejów handlu książką w Lublinie, „Nadbitka Księgarz”  nr 3 1981, Warszawa 1981.
Krupińska E., Pierwsi wydawcy pocztówek lubelskich, [w:] Książki i historia, Lublin 2008.
Lublin na dawnej pocztówce, red. Panfil T., Wyszkowski M., Lipniewski J., Lublin 1997.

PrzypisyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  1. Wróć do odniesienia M. Adrianek, Z dziejów handlu książką w Lublinie, „Nadbitka Księgarz”  nr 3 1981, Warszawa 1981, s. 22.
  2. Wróć do odniesienia E. Krupińska, Pierwsi wydawcy pocztówek lubelskich, [w:] Książki i historia, Lublin 2008, s. 248.
  3. Wróć do odniesienia J. Lipniewski, Lublin na dawnej pocztówce, Lublin 1997, s. 140–141.