Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Krzysztof Janusz Paczuski (1956-2004)

 

Ur. 7 maja 1956 r. w Lublinie, w rodzinie inteligenckiej jako syn Zdzisława Paczuskiego i Teresy z Keiferowiezów. Ukończył Szkołę Podstawową Nr 8 (1971) i V Liceum Ogólno­kształcące im. M. Skłodowskiej-Curie (1975) w Lublinie. W latach 1975-1983 studiował polonistykę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (magister filologii polskiej). Uczestnik konkursów literackich dla młodzieży szkolnej, członek Młodzieżowego Klubu Literackiego przy Wojewódzkim Domu Kultury, następnie Koła Młodych przy lubelskim Oddziale Związku Literatów Polskich. Debiutował w 1974 r. na łamach Nowego Wyrazu. Pracował w szkolnictwie jako nauczyciel (1982-1992), od 1993 r. redaktor kwartalnika literacko-artystycznego Akcent. Laureat nagrody im. J. Czechowicza.

Twórczość:

K. Paczuski, Polonez z różą w gardle, Związek Literatów Polskich. Oddział w Lublinie. Koło Młodych Pisarzy, Lublin 1978.

K. Paczuski, (Czterdzieści cztery) sonety, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1980.

K. Paczuski, Narodziny światła i inne wiersze, Stowarzyszenie literackie "Kresy", Lublin 1992.

K. Paczuski, Ballada o duchu Euzebiuszu (poemat dla młodzieży), Wydawnictwo Szczęśliwe Dzieciństwo, Lublin 1994.


oprac. na podstawie:

Jan Smolarz, Pisarze współcześni regionu lubelskiego, ZLP Oddział w Lublinie, Lublin 1999. /

Strona w budowie