Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kowalska 15 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Kowalskiej 15.

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Dawny numer policyjny: 99 1/2
Numer hipoteczny: 615 bądź 670,69
Numer przed 1939: Kowalska 15
Numer po 1944: -
Numer obecny: Kowalska 15

 

Kowalska 15Kowalska 15 na mapie Lublina z 1928 roku

Kowalska 15Kowalska 15 na panoramie Lublina z lat 30. tych XX wieku

 

FunkcjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Lokale handlowe i rzemieślnicze w latach 1918-1940:


Ankieta [Inspekcja budowlana 2084]
„sklep skór”
„fabryka woda sodowa”
sodówka
owocarnia
warsztaty rzemieślnicze


Karta realności z dnia 07.XII.1940 r. [Inspekcja budowlana 2084]
1940 - kamasznik
1940 - sodówka
1940 - mleczarnia
1940 - mechanik

 

Historia budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Właściciele:
dane z dnia 12.X.1896 - SS. Wajmana
1915 - Rozenfarb M.
dane według Ankiety [...] - Icek Sztajnman

 

 

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku (1940 rok):

 

Ogólna ilość mieszkańców Mężczyzn Kobiet

Dzieci do lat 6
włącznie

Dzieci od 7-18 lat
włącznie
Uwagi

Chrześcijan - 7

Żydów - 63

16 20 18 16  

 

 

Mieszkańcy nieruchomości według zawodu (1940 r.):

Kupcy i przemysłowcy: 2 (na piętrze)

Rzemieślnicy: 2 (na piętrze) + 1 (na poddaszu)

Inne zawody: 2 (na piętrze) + 1 (na poddaszu)

Bez zawodu: 1 (na piętrze)

 

 

Dodatkowe informacje:

 

Inspekcja budowlana, sygn. 2084
- podanie do Inspekcji Budownictwa Zarządu Miejskiego z dnia 20.V.1944 r., wniesione przez Mieczysławę Prokopowicz i Józefę Jajus. Petentki zgłaszają, że zajmowane przez nich mieszkanie nr 9 w domu przy ul. Kowalskiej 15 nie nadaje się do zamieszkania, ponieważ po nalocie w dniu 11.V.1944 r. sufit w jednej
izbie oberwał się, a w drugiej popękał i grozi zawaleniem. W związku z tym proszą o zbadanie lokalu i wydanie im zaświadczeń dla Urzędu Mieszkaniowego, celem uzyskania nowego mieszkania zastępczego. Na piśmie znajduje się odręczna adnotacja: „Stan mieszkania nie jest groźny, zamieszkiwać można”.

 

Opis budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Ankieta [Inspekcja budowlana, sygn. 2084]:


Położenie: Kowalska 15
Numer hipoteczny: 615
Właściciel: Icek Sztajnman
Zarządca: Josef Puterman (zam. ul. Ruska 23)
Dozorca: Wojciech Skrzek


Rodzaj nieruchomości: dom mieszkalny i sklepy handlowe oraz warsztaty rzemieślnicze
Data rozpoczęcia użytkowania: nie wiadomo
Z jakiego materiału wykonane są budynki: „wapno, cegła i. t. p.”


Ilość mieszkań:
 - 3 mieszkania – 1 izba,
 - 3 mieszkania – 1 pokój z kuchnią,
 - 4 mieszkania – 2 pokoje z kuchnią,
 - 1 mieszkanie – 3 pokoje z kuchnią
Ilość sklepów: 6, w tym:
 - 5 sklepów – 1 izba,
 - 1 sklep – 2 izby
Ilość mieszkań w suterenach: nie ma
Ilość piwnic: nie ma
Ilość pięter: 2 piętra, trzecim piętrem jest poddasze
Urządzenie wodociągowe: wodociąg, ustęp kanalizowany, 1 ustęp o dwóch przedziałach; brak łazienek
Oświetlenie: elektryczne
Ogrzewanie: 7 pieców grzewczych
Klatka schodowa: główna, oświetlenie górne
Ilość balkonów: 4, od frontu drewniane i żelazne, 1 w podwórzu, betonowy i żelazny
Pokrycie dachu: blacha
Kiedy remontowano budynek: w 1937 r.
Czy fasada bądź cały budynek wymaga remontu: nie
Czy jest miejsce odpowiednie do urządzenia schronu przeciwgazowego?: nie ma

 

Dane dotyczące podwórza
Wymiary: nie ma
Jaka jest odległość budynku frontowego od oficyny: brak oficyny
Czy są stajnie, obory, chlewy, komórki: nie ma
Śmietnik: drewniany, ruchomy
Roślinność: nie ma
Urządzenia do trzepania: tak
Co wiadomo o lokalach podziemnych: „nie ma takowych”
Gdzie odpływają ścieki kuchenne: do kanału kanalizacji
Jak często wywożone są nieczystości domowe i przez kogo? „Śmieci wywozi się 3 razy w tygodniu przez wł. gruntu”


Karta realności z dnia 07.XII.1940 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 2084]


Położenie: Kowalska 15
Numer hipoteczny: 615
Administrator: Josef Puterman (?) (ur. 1905 r., wyzn. mojż., zam. ul. Ruska)
Powierzchnia: ogółem: 250 m2, w tym:
 - zabudowana: 230 m2,
 - niezabudowana: 20 m2
Długość frontu: 25 mb (głębokość 10 mb)


Budynek frontowy mieszkalny
Liczba kondygnacji: 3
Główna klatka schodowa: 1
Boczna klatka schodowa: -
Liczba mieszkań: 10, w tym:
 - 2 mieszkania – 1 izba,
 - 3 mieszkania – 2 izby,
 - 5 mieszkań – 3 izby
Liczba izb: 23
Liczba piwnic: -
Liczba suteren niemieszkalnych: -
Liczba strychów: 1
Dopisek: Icek Sztajnman (ur. 1880 r., wyzn. mojż., rodz. Majer i Ita). Adm. Josef Puterman (?) (ur. 1905 r., wyzn. mojż., zam. ul. Ruska); Kowalska 15

 

Materiały ikonograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Inspekcja budowlana, sygn. 2084
- plan na urządzenie mansardy nad 2-piętrowym domem Icka Sztejnmana przy ul. Kowalskiej nr 15 w Lublinie. Projekt został sporządzony w sierpniu 1933 r. Projekt opatrzony pieczęcią zawierającą adnotację o jego zatwierdzeniu pod warunkami wymienionymi w pozwoleniu. Adnotacja nosi datę wrzesień
1933 r. i opatrzona jest m. in. pieczęcią i podpisem Kierownika Zarządu Miejskiego m. Lublina oraz Naczelnika Wydziału.

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Inspekcja budowlana, sygn. 2084