Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kowalska 14 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Kowalskiej 14.

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Dawny numer policyjny: 391
Numer hipoteczny: 250 bądź 249
Numer przed 1939: Kowalska 14
Numer po 1944: -
Numer obecny: Kowalska 14

 

Kowalska 14Kowalska 14 na mapie Lublina z 1928 roku

Kowalska 14Kowalska 14 na panoramie Lublina z lat 30.tych XX wieku

 

FunkcjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Lokale handlowe i rzemieślnicze w latach 1918-1940:


Ankieta z dnia 02.XI.1936 r. [Inspekcja budowlana 2083]
1936 - 3 sklepy


Karta realności z dnia 06.XII.1940 r. [Inspekcja budowlana 2083]
1940 - galanteria
1940 - fryzjer
1940 - spożywcze

 

Historia budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Właściciele:
dane z dnia 12.X.1896 - Wajngarten
1915 - Cymberg Dawid
dane z dnia 02.XI.1936 - Mendel Płóciennik

 

 

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku (1940 rok):

 

Ogólna ilość mieszkańców Mężczyzn Kobiet

Dzieci do lat 6
włącznie

Dzieci od 7-18 lat
włącznie
Uwagi

Chrześcijan - 12

Żydów - 126

32 47 28 31  

 

 

Mieszkańcy nieruchomości według zawodu (1940 r.):

Robotnicy: 1 (na parterze) + 4 (w oficynie)

Kupcy i przemysłowcy: 2 (na piętrze) + 3 (w oficynie)

Rzemieślnicy: 2 (na piętrze) + 1 (na poddaszu) + 5 (w oficynie)

Inne zawody: 1 (w oficynie)

Bez zawodu: 1 (na poddaszu) + 2 (w oficynie)

 

 

Miejsce położenia domu modlitwy
Nazwa gminy wyznaniowej: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Lublinie
Siedziba gminy: Lublin, ul. Rynek 5
Miejscowość wchodząca w skład gminy: -
Nazwa synagogi lub domu modlitwy: Dom modlitwy i szkoła "Chowewej Cion" ("Miłośników Syjonu")
Data powstania: 1882 r.
Godziny otwarcia: czynny bez przerwy
Powody zamknięcia: -
Własność domu (prywatna): dr Jakub Cynberg - 1914 r. Mendel Płuciennik - 1922 r.
Własność domu (Gmina Żydowska): -
Ogólna liczba (bożnice): -
Ogólna liczba (domy modlitwy): 1
Frekwencja dzienna (domy modlitwy): 30
Frekwencja dzienna (bożnice): -
Informacje dodatkowe: -

 

 

Dodatkowe informacje:

 

Inspekcja budowlana, sygn. 2083
- zarządzenie wykonania robót budowlanych z dnia 04.XI.1936 r. nakazujące podjęcie robót w celu usunięcia uchybień stwierdzonych podczas oględzin budynku przy ul. Kowalskiej 14 w dniu 26.X.1936 r. Uchybienia te „zagrażają bezpieczeństwu publicznemu i szpecą podwórze, ponieważ ściana od strony
podwórza wychyliła się w pionie w górnej i środkowej jej części”. Wyznaczony termin na przeprowadzenie napraw to dwa tygodnie. Pismo skierowano do Mendla Płóciennika.
- odwołanie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przez Zarząd Miejski w Lublinie od zarządzenia z dnia 04.XI.1936 r., nakazującego naprawienie pochylonej ściany od strony podwórza domu przy ul. Kowalskiej 14. Odwołanie sporządzone zostało w dniu 08.XI.1936 r. przez Mendla Płóciennika. Wnosi on uchylenie
zarządzenia i zwolnienie go z nałożonego obowiązku gdyż, jak podaje, ściana ta nie należy do niego i nie wchodzi w skład jego nieruchomości. Według petenta jest to część domu przy ul. Kowalskiej 12, który jest własnością „Wolfa Rozenblata, sukc. Naftuli Wakslichta i Sany Kapłana.”

 

Opis budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Ankieta z dnia 02.XI.1936 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 2083]
Położenie: Kowalska 14
Numer hipoteczny: 250
Właściciel: Mendel Płóciennik
Dzierżawca: -
Dozorca: Zofja Gorgolik


Rodzaj nieruchomości: dom frontowy i oficyna
Z jakiego materiału wykonane są budynki: z cegły
Ilość mieszkań:
 - 4 mieszkania – 1 izba,
 - 1 mieszkanie – 2 izby,
 - 1 mieszkanie – 3 izby
Ilość mieszkań w suterenach: -
Ilość piwnic: 1 (nie nadaje się na schron)
Ilość pięter: 2 piętra i poddasze


Urządzenie wodociągowe: wodociąg; kanalizacji i łazienek brak, 3 ustępy
Oświetlenie: elektryczne
Ogrzewanie: 16 pieców grzewczych
Klatka schodowa: główna, schody drewniane, oświetlenie naftowe
Ilość balkonów: 1 od frontu i 2 od podwórza; konstrukcja drewniana, poręcz żelazna
Pokrycie dachu: blacha
Kiedy remontowano budynek: w 1936 r.
Czy fasada bądź cały budynek wymaga remontu: nie
Czy jest miejsce odpowiednie do urządzenia schronu przeciwgazowego: nie


Dane dotyczące podwórza:
Wymiary: 4 m szerokości i 25 m długości
Nawierzchnia: brukowana
Jaka jest odległość budynku frontowego od oficyny: 5 metrów
Czy są stajnie, obory, chlewy, komórki: są komórki
Śmietnik: ruchomy
Roślinność: nie
Urządzenia do trzepania: są
Co wiadomo o lokalach podziemnych: -
Gdzie odpływają ścieki kuchenne: do rynsztoka
Jak często wywożone są nieczystości domowe i przez kogo: raz w tygodniu, prywatny

 

Karta realności z dnia 06.XII.1940 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 2083]


Położenie: Grodzka 22
Numer hipoteczny: 250
Adm. Nuchen Łata
Powierzchnia - ogółem: 632 m2, w tym:
 - zabudowana: 452 m2,
 - niezabudowana: 180 m2
Długość frontu: 9 mb (głębokość 57 mb)


Budynek frontowy mieszkalny a
Liczba kondygnacji: 3
Główna klatka schodowa: 1
Boczna klatka schodowa: -
Liczba mieszkań: 7, w tym:
 - 1 mieszkanie – 1 izba,
 - 2 mieszkania – 2 izby,
 - 4 mieszkania – 3 izby
Liczba izb: 17
Liczba piwnic: 1
Liczba suteren niemieszkalnych: -
Liczba strychów: 1


Budynek oficyny prawej mieszkalnej b
Liczba kondygnacji: 3
Główna klatka schodowa: 1
Boczna klatka schodowa: -
Liczba mieszkań: 9, w tym:
 - 1 mieszkanie – 1 izba,
 - 4 mieszkania – 2 izby,
 - 4 mieszkania – 3 izby
Liczba izb: 21
Liczba piwnic: 1
Liczba suteren niemieszkalnych: -
Liczba strychów: -
Dopisek: Mendel Płóciennik (ur. 1868 r., wyzn. mojż., rodz. Borek i Chana Łaja), Wojzer Hern (ur. 1893 r., wyzn. mojż.). Adm. Nuchen Łata. Kowalska 14

 

Materiały ikonograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Fotografie przedwojenne:

Kowalska 14, autor Stefan Kiełsznia, 1938, zbiory fotografii Jerzego Kiełszni

Kowalska 12 i 14 w Lublinie, autor Stefan Kiełsznia, zbiory fotografii Jerzego Kiełszni

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Inspekcja budowlana, sygn. 2083

 

Powiązane miejsca

Zdjęcia

Inne materiały

Słowa kluczowe