Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kowalska 11 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Kowalskiej 11.

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Dawny numer policyjny: 95 1/2
Numer hipoteczny: 625
Numer przed 1939: Kowalska 11
Numer po 1944: -
Numer obecny: Kowalska 11

 

Kowalska 11Kowalska 11 na mapie Lublina z 1928 roku

Kowalska 11Kowalska 11 na panoramie Lublina z lat 30.tych XX wieku

 

FunkcjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Lokale handlowe i rzemieślnicze w latach 1918-1940:


Ankieta z dnia 13.X.1936 r. [Inspekcja budowlana 2080]
1936 - 2 zakłady ze skórą
1936 - 1 handel dyktami
1936 - 1 kamasznik
Karta realności z dnia 07.XII.1940 r. [Inspekcja budowlana 2080]
1940 kamasznik
1940 przybory szewckie

 

Historia budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Właściciele:
dane z dnia 12.X.1896 - Wajnberg Ryfka
1915 - Holpern [Halpern] i Chmieln.
dane z dnia 13.X.1936 - Aron Szmarak, Gołda Halpern

 

 

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku (1940 rok):

 

Ogólna ilość mieszkańców Mężczyzn Kobiet

Dzieci do lat 6
włącznie

Dzieci od 7-18 lat
włącznie
Uwagi

Chrześcijan - 1

Żydów - 40

9 16 7 8  

 

 

Mieszkańcy nieruchomości według zawodu (1940 r.):

Robotnicy: 1 (na piętrze)

Kupcy i przemysłowcy: 2 (na piętrze)

Rzemieślnicy: 3 (na piętrze)

Inne zawody: 2 (na piętrze) + 1 (na poddaszu)

 

 

Dodatkowe informacje:

 

Inspekcja budowlana, sygn. 2080
- protokół oględzin sporządzony dnia 20.XI.1936 r. przez Zarząd Miejski w Lublinie, Wydział Budownictwa, Oddział Inspekcji Budownictwa, dotyczący stanu domu Szmarag Aron i Halpern Gołda na nieruchomości przy ul. Kowalskiej 11 w obecności dozorczyni domu Krystyny Beker. Stwierdzono wówczas:
- uszkodzone rynny i rury ściekowe
- zgniłe deski balkonów łączącego komórki
- brak cegieł w cokole od strony ulicy i podwórza
- uszkodzone wyloty kominowe
- wybite cegły w cokole budynku od strony posesji leżącej przy ulicy Grodzkiej n 14.
Z protokołu oględzin wynika również, że wspomniany budynek jest dwupiętrowy i przeznaczony na cele mieszkalne.
- zarządzenie wykonania robót budowlanych z dnia 21.XII.1936 r. nakazujące podjęcie robót w celu usunięcia uchybień stwierdzonych podczas oględzin budynku przy ul. Kowalskiej 11 w dniu 20.XI.1936 r., w terminie do czterech tygodni. Pismo skierowano do Szmaraga Arona i Halpern Gołdy.
- wezwanie po raz pierwszy Szlomy Putermana, zam. Lubartowska 37, do stawienia się osobiście lub przysłania pełnomocnika w dniu 10.I.1941r. w Zarządzie Miejskim Insp. Bud. Staszica 3, w sprawie kartoteki nieruchomości, leżącej przy ul. Kowalskiej 11 (należy przedstawić personalia właścicieli). Wezwanie wystosował Zarząd Miejski Wydział Budownictwa /Dział Inspekcji/ w dniu 04.I.1941 r.

 

Opis budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Ankieta z dnia 13.X.1936 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 2080]


Położenie: Kowalska 11
Numer hipoteczny: 625
Właściciel: Aron Szmarak, Gołda Halpern
Zarządca: „właściciele domu osobiście”
Dzierżawca: -
Dozorca: Krystyna Beker


Rodzaj nieruchomości: „dom mieszkalny jeden budynek frontowy dwupiętrowy kawałek oficyny na kuchnie parter zajęty jest przez sklepy, zaś piętra na mieszkania”
Data rozpoczęcia użytkowania: „stary dom, nie można określić rozpoczęcia używania wzmiankowanych budynków”
Z jakiego materiału wykonane są budynki: z cegły i wapna
Ilość mieszkań:
 - 2 mieszkania – 1 izba,
 - 3 mieszkania – 2 izby,
 - 1 mieszkanie – 3 izby,
 - 2 mieszkania – 4 izby
Ilość mieszkań w suterenach: -
Ilość piwnic: 1; nie nadaje się na schron
Ilość pięter: 2 piętra + poddasze


Urządzenie wodociągowe: wodociąg wybudowany „przez Zarząd Miejski”, kanalizacji i łazienek brak, ale: 3 ustępy
Oświetlenie: elektryczne; lampy naftowe
Ogrzewanie: piece grzewcze
Klatka schodowa: drewniana
Ilość balkonów: 1 frontowy
Pokrycie dachu: blacha
Kiedy remontowano budynek: w 1936 r. - naprawa dachu
Czy fasada bądź cały budynek wymaga remontu: nie wymaga
Czy jest miejsce odpowiednie do urządzenia schronu przeciwgazowego?: nie ma

 

Dane dotyczące podwórza
Wymiary: „nie ma placu na budowę”
Nawierzchnia: brukowana
Jaka jest odległość budynku frontowego od oficyny: nie ma oficyny
Czy są stajnie, obory, chlewy, komórki: są komórki
Śmietnik: ruchomy
Roślinność: -
Urządzenia do trzepania: -
Co wiadomo o lokalach podziemnych: -
Gdzie odpływają ścieki kuchenne: do rynsztoka i na ulicę
Jak często wywożone są nieczystości domowe i przez kogo?: „Przedsiębiorca prywatny wywozi kilka razy tygodniowo”


Karta realności z dnia 07.XII.1940 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 2080]:
Położenie: Kowalska 11
Numer hipoteczny: 625
Administrator: Puterman Szloma (zam. Lubartowska 37)
Powierzchnia: ogółem: 220 m2, w tym:
 - zabudowana: 180 m2,
 - niezabudowana: 40 m2
Długość frontu: 20 mb (głębokość 11 mb)


Budynek frontowy mieszkalny
Liczba kondygnacji: 3
Główna klatka schodowa: 1
Boczna klatka schodowa: -
Liczba mieszkań: 9, w tym:
 - 1 mieszkanie – 1 izba,
 - 5 mieszkań – 2 izby,
 - 3 mieszkania – 3 izby
Liczba izb: 20
Liczba piwnic: -
Liczba suteren niemieszkalnych: -
Liczba strychów: 1
Dopisek: Gołda Chalpern (ur. 1878 r., wyzn. mojż.), Szmul Blumensztok (wyzn. mojż.); Kowalska 11.; adm. Puterman Szloma (zam. Lubartowska 37)

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Inspekcja budowlana, sygn. 2080

 

Powiązane miejsca

Audio

Inne materiały

Słowa kluczowe