Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Komunikacja miejska w Lublinie

Spis treści

[RozwińZwiń]

Już w początkach XV wieku, i z pewnością w związku z handlem dalekiego zasięgu, wytworzyła się w Lublinie, wzorem niektórych większych miast, insty­tucja furmaństwa grupująca zawodowych furmanów-przewoźników, właścicieli przewozowych przedsiębiorstw, które na zlecenie kupców z innych miast pol­skich i obcych podejmowały się przewożenia większych partii towarów z jednego miasta do drugiego. Była to w Lublinie grupa przedsiębiorców niezależna od cechowej organizacji tutejszych kupców, a nawet rywalizująca z kupiectwem. Wydaje się, że w sytuacji, w której istniejące ograniczenia prawne zwiększały ry­zyko dalszych wypraw kupieckich, przedsiębiorstwa przewozowe, owi furmani, to forma obchodzenia tych przepisów. Chodziło więc wówczas nie tylko o sam przewóz, lecz o pośrednictwo handlowe.

Zapotrzebowanie na publiczne środki transportu powstało w Lublinie w drugiej połowie XIX wieku, a więc wówczas, gdy miasto zaczęło się rozwijać pod względem terytorialnym. Na ulicach Lublina pojawiły się wówczas dorożki i omnibusy – prekursorzy późniejszych autobusów i trolejbusów. Lublin miał także swoje niezrealizowane marzenia o sieci tramwajowej.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Myśliński K., Lublin na dawnych szlakach handlowych, [w:] Witusik A.A., Radzik T. [red.], Lublin w dziejach i kulturze Polski, Lublin 1997.