Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolej w Lublinie i na Lubelszczyźnie

Kolej to gałąź transportu, która narodziła się w Anglii na początku XIX wieku z połączenia toru kolei konnej oraz maszyny parowej. Maszynę parową wykorzystano do ciągnięcia wagonów po metalowych szynach. Pierwszą publiczną linię kolejową Stockton–Darlington otwarto w Anglii w 1825 roku i od tamtego czasu zaczął się triumfalny pochód kolei przez świat.
 
Do Polski ten rodzaj transportu dotarł w 1845 roku wraz z otwarciem kolei warszawsko-wiedeńskiej lub, jak wolą niektórzy badacze, wraz z otwarciem linii z Wrocławia do Oławy w 1843 roku.

Do Lublina kolej zawitała w 1877 roku i ciągle stanowi ważne połączenie komunikacyjne. Skok cywilizacyjny jaki spowodowało zbudowanie połączenia kolejowego, można porównać z upowszechnieniem elektryczności czy też rewolucją informatyczną ostatnich lat.
 

Kolej to także otwarcie rynków zbytu dla produkowanych w Lublinie i na Lubelszczyźnie towarów, to różne zastosowania kolei zarówno normalno- jak i wąskotorowej w różnych dziedzinach gospodarki.