Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolej w Lublinie i na Lubelszczyźnie – kalendarium

1868 – inżynierowie angielscy Graham, Yeatman i Rethstein wytyczają trasę kolei Łuków–Lublin–Krasnystaw–Zamość–Tomaszów do stacji projektowanej kolei galicyjsko-lwowskiej po austriackiej stronie granicy;

1877 – oddanie do użytku kolei nadwiślańskiej;

1883 – oddanie do użytku kolei (bocznicy) do młyna braci Krauze;

1888 – uruchomienie w cukrowni w Kijanach koło Lubartowa pierwszej wąskotorowej kolei konnej;

1894 – uruchomienie wąskotorowej kolei wojskowej Lublin–Stalowa Wola;

1898 – oddanie do użytku kolei Lublin–Łuków;

1897 – uruchomienie kolejki konnej w cukrowni w Klemensowie;

1900 – uruchomienie kolejki konnej z cukrowni w Zagłobie do Wisły;

1901 – utworzenie towarzystwa do budowy i eksploatacji Hrubieszowskiej Kolei Dojazdowej;

1901 – pierwsza kolej wąskotorowa o trakcji parowej w cukrowni w Nieledwi;

1908 – uruchomienie kolejki z cukrowni w Opolu Lubelskim do Łazisk;

1912 – kolej z cukrowni w Zagłobie do folwarku Wymysłów;

1913 – uruchomienie kolejki z cukrowni w Opolu Lubelskim do portu na Wiśle;

1913 – rozpoczęcie budowy kolejki wąskotorowej Nieledew–Gozdów;

1914 – uruchomienie kolei Lublin–Rozwadów;

1915 – uruchomienie kolei Trawniki–Bełżec przez Zamość i Tomaszów Lubelski;

1915 – otwarcie kolei Rejowiec–Zawada –Zamość;

1916 – uruchomienie kolei Bełżec–Tomaszów Lubelski–Budy Dzierążeńskie;

1924 – rozbiórka kolei Bełżec–Tomaszów Lubelski–Budy Dzierążeńskie;

1926 – uruchomienie kolei cukrowni „Lublin” do folwarku Konstantynów;

1936 – otwarcie odcinka kolei nałęczowskiej z Rozalina do Poniatowej w związku z uruchomieniem w Poniatowej zakładów zbrojeniowych w ramach COP;

1964 – likwidacja kolei cukrowni „Lublin”;

1970 – likwidacja bocznicy do młyna Krauzego;

1970 – likwidacja kolei cukrowni Klemensów;

1974 – likwidacja kolei cukrowniczej w Milejowie;

1979 – likwidacja kolei cukrowni „Garbów”;

1979 – uruchomienie linii hutniczo-siarkowej;

1991 – ostatni rok pracy parowozów na lubelskim węźle kolejowym;

1993 – zakończenie likwidacji hrubieszowskiej kolei dojazdowej;

1997 – rozbiórka toru do fabryki eternitu przy ulicy Łęczyńskiej;

2001 – przekazanie Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej w ręce Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych z siedzibą w Kaliszu.

Zdjęcia

Słowa kluczowe